√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ за с≥чень 2024 року1,2

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “ «≈ƒ

≈кспорт

Iмпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€
2023

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€
2023

у % до
загального
обс€гу

”сього

1498,6

9,4

100,0

3823,2

150,5

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

120,9

Ц

8,1

Ц

Ц

Ц

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

120,9

Ц

8,1

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

538,9

Ц

36,0

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥

538,9

Ц

36,0

Ц

Ц

Ц

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

331,6

Ц

22,1

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

Ц

Ц

Ц

454,4

55,4

11,9

18 какао та продукти з нього

Ц

Ц

Ц

151,6

140,4

4,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

302,7

98,0

7,9

V. ћ≥неральн≥ продукти

422,6

2,7

28,2

30,2

Ц

0,8

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

422,6

90,3

28,2

Ц

Ц

Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

30,2

Ц

0,8

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

Ц

Ц

Ц

4,9

1517,6

0,1

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

Ц

Ц

Ц

4,9

3285,7

0,1

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

Ц

Ц

Ц

485,0

132,8

12,7

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

13,9

4,2

0,4

40 каучук, гума

Ц

Ц

Ц

471,1

1234,7

12,3

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

Ц

Ц

Ц

53,4

172,3

1,4

48 пап≥р та картон

Ц

Ц

Ц

53,4

172,3

1,4

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

6,9

3,8

0,2

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

6,9

143,3

0,2

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

Ц

Ц

Ц

8,0

18,7

0,2

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

Ц

Ц

Ц

0,7

5,2

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

7,3

2254,3

0,2

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

53,9

23,2

3,6

69,7

11,4

1,8

73 вироби з чорних метал≥в

Ц

Ц

Ц

69,5

14,7

1,8

74 м≥дь i вироби з нењ

0,0

Ц

0,0

0,2

Ц

0,0

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

53,9

23,4

3,6

Ц

Ц

Ц

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

30,7

93,0

2,0

2149,0

594,2

56,2

84 реактори €дерн≥, котли, машини

30,7

203,8

2,0

2052,2

668,8

53,7

85 електричн≥ машини

Ц

Ц

Ц

96,8

176,6

2,5

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

Ц

Ц

Ц

521,1

418,1

13,6

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

17,9

54,4

0,5

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

Ц

Ц

Ц

360,3

392,3

9,4

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

142,9

Ц

3,7

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

0,1

Ц

0,0

4,0

587,1

0,1

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

0,1

Ц

0,0

4,0

587,1

0,1

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

Ц

Ц

Ц

36,7

4967,5

1,0

94 мебл≥

Ц

Ц

Ц

36,7

4967,5

1,0

____________

1 ƒан≥ наведено без урахуванн€ тимчасово окупованих рос≥йською федерац≥Їю територ≥й та частини територ≥й, на €ких ведутьс€ (велис€) бойов≥ д≥њ.

2 Ѕез урахуванн€ п≥дприЇмств, €к≥ у зв'€зку з в≥йськовою агрес≥Їю рос≥њ проти ”крањни перереЇструвались на ≥нших територ≥€х.


ѕрим≥тка. ¬ окремих випадках сума складових може не дор≥внювати п≥дсумку у зв'€зку з округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.