√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у с≥чн≥Цлютому 2019 року1

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно

з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлютого 2018

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлютого 2018

у % до загального обс€гу

”сього²

818283,3

110,1

100,0

328710,9

89,6

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

1659,3

94,6

0,2

520,9

75,1

0,2

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

241,2

33,0

0,0

480,9

84,5

0,1

03 риба i ракопод≥бн≥

3,1

156,6

0,0

1,3

150,1

0,0

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

1364,9

147,1

0,2

38,7

170,2

0,0

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

50,0

53,6

0,0

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

3318,2

37,0

0,4

632,0

11,5

0,2

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

72,4

42,8

0,0

202,8

Ц

0,1

07 овоч≥

126,3

2460,1

0,0

Ц

Ц

Ц

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

2,6

0,8

0,0

73,4

1,6

0,0

09 кава, чай

57,9

32,5

0,0

3,1

414,0

0,0

10 зернов≥ культури

3058,4

37,1

0,4

Ц

Ц

Ц

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

0,6

47,1

0,0

Ц

Ц

Ц

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

0,0

0,1

0,0

352,8

50,8

0,1

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

1,0

67,2

0,0

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

1901,2

72,3

0,2

3738,9

122,6

1,1

16 продукти з м'€са, риби

29,7

130,2

0,0

5,5

152,8

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

682,9

94,4

0,1

0,0

Ц

0,0

18 какао та продукти з нього

293,8

65,3

0,0

418,2

426,4

0,1

19 готов≥ продукти ≥з зерна

232,2

78,3

0,0

0,0

0,2

0,0

20 продукти переробки овоч≥в

6,1

26,9

0,0

0,1

0,0

0,0

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

89,3

45,2

0,0

30,7

24,1

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

442,7

50,2

0,1

2223,4

168,4

0,7

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

1060,8

98,7

0,3

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

124,6

377,6

0,0

Ц

Ц

Ц

V. ћ≥неральн≥ продукти

35808,1

79,7

4,4

243720,3

95,4

74,1

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

25993,1

106,0

3,2

8019,0

127,0

2,4

26 руди, шлаки ≥ зола

158,0

174,7

0,0

10587,8

105,3

3,2

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

9657,0

47,6

1,2

225113,5

94,2

68,5

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

2364,2

62,0

0,3

7935,1

88,2

2,4

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

664,1

59,2

0,1

1850,3

135,5

0,6

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

23,1

6,1

0,0

539,1

178,0

0,2

30 фармацевтична продукц≥€

0,1

29,6

0,0

Ц

Ц

Ц

31 добрива

1300,3

66,8

0,2

Ц

Ц

Ц

32 екстракти дубильн≥

2,5

6,3

0,0

428,7

126,8

0,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

136,6

116,0

0,0

26,3

54,5

0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

12,1

57,1

0,0

160,0

192,2

0,0

35 б≥лков≥ речовини

0,0

47,2

0,0

49,8

70,3

0,0

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

225,6

119,1

0,0

4880,8

72,4

1,5

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

408,6

118,3

0,0

2805,0

39,2

0,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

257,7

133,5

0,0

1079,3

18,1

0,3

40 каучук, гума

150,8

98,9

0,0

1725,6

145,4

0,5

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

6,3

141,3

0,0

43,5

101,3

0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

6,3

141,3

0,0

43,5

101,3

0,0

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

720,4

110,0

0,1

74,3

150,5

0,0

44 деревина ≥ вироби з деревини

719,4

109,8

0,1

12,8

74,9

0,0

45 корок та вироби з нього

1,0

Ц

0,0

61,5

197,8

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

6,0

157,1

0,0

293,3

127,3

0,1

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

7,0

Ц

0,0

48 пап≥р та картон

3,8

160,9

0,0

283,9

123,3

0,1

49 друкована продукц≥€

2,2

150,8

0,0

2,4

1019,2

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

338,2

180,9

0,0

305,5

100,8

0,1

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

70,1

234,5

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

0,0

Ц

0,0

13,2

41,1

0,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,3

349,6

0,0

2,0

Ц

0,0

56 вата

4,1

Ц

0,0

14,9

40,6

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

0,0

Ц

0,0

1,9

65,9

0,0

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

43,9

129,3

0,0

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

0,1

0,1

0,0

71,6

479,8

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

330,3

392,3

0,0

84,0

1219,1

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

3,3

996,0

0,0

3,9

5,6

0,0

XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки

0,0

Ц

0,0

14,5

15,1

0,0

64 взутт€

0,0

Ц

0,0

13,7

Ц

0,0

65 головнi убори

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

0,9

0,9

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

4931,8

111,6

0,6

4537,6

42,5

1,4

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

947,6

91,0

0,1

1545,1

54,5

0,5

69 керам≥чн≥ вироби

2925,7

105,0

0,4

2107,9

30,7

0,6

70 скло та вироби ≥з скла

1058,5

179,2

0,1

884,5

89,3

0,3

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

3,8

51,3

0,0

42,3

123,5

0,0

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

732002,6

112,7

89,5

28316,3

80,8

8,6

72 чорн≥ метали

714475,5

114,7

87,3

18293,6

93,7

5,6

73 вироби з чорних метал≥в

11251,6

92,5

1,4

1886,3

104,7

0,6

74 м≥дь i вироби з нењ

3081,6

45,3

0,4

3178,2

156,5

1,0

75 н≥кель i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

286,0

28,2

0,1

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

126,3

14,8

0,0

216,6

10,3

0,1

78 свинець ≥ вироби з нього

2981,7

46,0

0,4

78,3

34,5

0,0

79 цинк i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

3397,2

46,0

1,0

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

Ц

Ц

Ц

92,4

15965,2

0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

6,5

15,7

0,0

615,3

141,4

0,2

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

79,4

49,7

0,0

272,5

48,7

0,1

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

32375,6

128,3

4,0

31075,0

93,0

9,5

84 реактори €дерн≥, котли, машини

31357,1

135,1

3,8

17492,4

64,5

5,3

85 електричн≥ машини

1018,6

50,2

0,1

13582,6

216,2

4,1

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

2331,9

241,6

0,3

3624,8

67,3

1,1

86 зал≥зничн≥ локомотиви

2303,8

242,5

0,3

533,4

12,0

0,2

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

Ц

Ц

Ц

3091,4

336,2

0,9

89 судна

28,1

186,8

0,0

Ц

Ц

Ц

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

64,6

75,8

0,0

833,9

131,2

0,3

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

64,4

77,2

0,0

572,4

128,8

0,2

91 годинники

0,3

14,6

0,0

261,5

136,7

0,1

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

41,4

50,8

0,0

197,7

76,9

0,1

94 мебл≥

36,7

49,5

0,0

134,8

104,7

0,0

95 ≥грашки

4,6

65,3

0,0

2,4

5,8

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

0,1

53,2

0,0

60,5

69,0

0,0

_______________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у ƒонецьк≥й област≥.

2 ¬ окремих випадках незначне в≥дхиленн€ м≥ж п≥дсумками та сумою складових по€снюЇтьс€ округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.