√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у с≥чн≥ 2020 року1

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€ 2019

у % до загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€ 2019

у % до загального
обс€гу

”сього²

339458,2

63,1

100,0

111231,0

60,9

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

909,3

127,7

0,3

210,2

30,4

0,2

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

278,5

162,0

0,1

210,2

31,8

0,2

03 риба i ракопод≥бн≥

2,7

279,6

0,0

Ц

Ц

Ц

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

593,3

116,2

0,2

Ц

Ц

Ц

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

34,8

122,9

0,0

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

4828,6

80,4

1,4

484,8

52,6

0,4

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

12,9

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥

105,6

85,8

0,0

275,8

98,8

0,2

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

2,8

281,2

0,0

142,0

40,7

0,1

09 кава, чай

35,7

151,2

0,0

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

4653,8

79,7

1,4

Ц

Ц

Ц

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

0,6

188,9

0,0

Ц

Ц

Ц

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

17,2

74,5

0,0

67,0

23,0

0,1

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

379,0

3,3

0,1

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

1053,7

10,1

0,3

1994,7

134,4

1,8

16 продукти з м'€са, риби

19,0

114,6

0,0

0,4

6,4

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

175,5

77,5

0,1

Ц

Ц

Ц

18 какао та продукти з нього

87,0

97,7

0,0

38,3

23,6

0,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

135,0

118,1

0,0

0,1

0,2

0,0

20 продукти переробки овоч≥в

4,4

159,9

0,0

Ц

Ц

Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

163,0

396,6

0,0

4,9

19,0

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

375,8

135,2

0,1

1365,0

152,7

1,2

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

586,0

170,6

0,5

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

93,9

187,9

0,0

Ц

Ц

Ц

V. ћ≥неральн≥ продукти

18880,0

105,9

5,6

64485,6

44,5

58,0

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

14905,7

112,5

4,4

774,6

17,7

0,7

26 руди, шлаки ≥ зола

408,5

657,6

0,1

1420,9

25,2

1,3

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

3565,8

79,1

1,1

62290,1

46,2

56,0

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

899,3

50,2

0,3

2558,0

64,9

2,3

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

647,4

214,4

0,2

730,3

107,6

0,7

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц

Ц

Ц

60,7

16,5

0,1

31 добрива

Ц

Ц

Ц

15,6

Ц

0,0

32 екстракти дубильн≥

1,3

52,3

0,0

60,9

19,8

0,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

75,9

95,8

0,0

16,1

178,7

0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

0,3

2,9

0,0

55,9

33,8

0,1

35 б≥лков≥ речовини

0,0

Ц

0,0

92,0

1509,9

0,1

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

174,4

230,3

0,1

1526,4

63,4

1,4

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

146,6

82,6

0,0

1968,0

149,2

1,8

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

75,3

51,0

0,0

1435,3

250,3

1,3

40 каучук, гума

71,3

240,4

0,0

532,7

71,5

0,5

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

1,8

49,2

0,0

299,5

232,7

0,3

41 шкури

Ц

Ц

Ц

8,4

164961,8

0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

1,8

49,2

0,0

291,1

226,2

0,3

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

257,5

83,0

0,1

151,5

469,4

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

257,5

83,2

0,1

51,4

290,9

0,0

45 корок та вироби з нього

Ц

Ц

Ц

99,8

688,7

0,1

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

0,3

253,3

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

2,4

195,4

0,0

74,8

35,8

0,1

48 пап≥р та картон

2,0

180,7

0,0

71,3

35,5

0,1

49 друкована продукц≥€

0,4

305,2

0,0

3,5

43,7

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

168,6

125,0

0,0

4745,2

2026,6

4,3

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

173,2

544,4

0,2

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

Ц

Ц

Ц

324,4

2631,6

0,3

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

1639,6

133162,6

1,5

56 вата

Ц

Ц

Ц

10,7

24,9

0,0

57 килими

Ц

Ц

Ц

33,3

168,5

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

Ц

Ц

Ц

27,0

101,2

0,0

59 текстильн≥ матер≥али

16,2

Ц

0,0

74,9

190,4

0,1

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

525,6

2681,2

0,5

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

0,0

10,9

0,0

448,5

6075,9

0,4

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

151,8

118,0

0,0

1235,1

24252,9

1,1

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

0,6

21,9

0,0

253,0

902,4

0,2

XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки

Ц

Ц

Ц

1443,6

2780,1

1,3

64 взутт€

Ц

Ц

Ц

1385,9

37870,0

1,2

65 головнi убори

Ц

Ц

Ц

28,0

226874,2

0,0

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

3,2

105,4

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

26,5

58,6

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

2006,0

74,1

0,6

1658,7

91,1

1,5

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

232,0

44,4

0,1

565,3

81,0

0,5

69 керам≥чн≥ вироби

1211,6

74,9

0,4

757,8

116,0

0,7

70 скло та вироби ≥з скла

562,5

99,2

0,2

335,5

71,4

0,3

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

2,9

143,6

0,0

15,9

52,8

0,0

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

290600,8

61,2

85,6

11859,2

86,6

10,7

72 чорн≥ метали

281477,1

60,3

82,9

7585,2

99,7

6,8

73 вироби з чорних метал≥в

4626,3

91,6

1,4

1311,3

112,1

1,2

74 м≥дь i вироби з нењ

1721,9

91,7

0,5

1134,4

61,7

1,0

75 н≥кель i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

469,1

168,2

0,4

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

240,5

310,9

0,1

464,2

211,3

0,4

78 свинець ≥ вироби з нього

2506,9

179,8

0,7

Ц

Ц

Ц

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

17,7

Ц

0,0

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

Ц

Ц

Ц

117,5

Ц

0,1

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

4,0

108,8

0,0

654,3

100,3

0,6

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

24,2

40,9

0,0

105,5

44,9

0,1

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

18834,4

164,4

5,5

13059,7

123,0

11,7

84 реактори €дерн≥, котли, машини

17521,4

173,4

5,2

8240,5

118,6

7,4

85 електричн≥ машини

1313,1

96,8

0,4

4819,2

131,4

4,3

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

431,1

444,7

0,1

2205,2

120,7

2,0

86 зал≥зничн≥ локомотиви

232,6

259,5

0,1

367,0

81,0

0,3

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

193,5

Ц

0,1

1833,6

133,4

1,6

89 судна

5,0

68,8

0,0

4,6

Ц

0,0

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

29,6

60,0

0,0

614,0

159,7

0,6

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

29,5

60,1

0,0

544,3

180,2

0,5

91 годинники

0,1

32,9

0,0

69,7

84,5

0,1

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

26,3

168,4

0,0

3402,5

790,5

3,1

94 мебл≥

23,0

176,6

0,0

876,0

252,0

0,8

95 ≥грашки

3,1

129,4

0,0

2354,2

16187,2

2,1

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

0,1

67,7

0,0

172,3

252,3

0,2

____________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у ƒонецьк≥й област≥.

2 ¬ окремих випадках незначне в≥дхиленн€ м≥ж п≥дсумками та сумою складових по€снюЇтьс€ округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.