√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ в с≥чн≥Цлютому 2023 року1,2

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “ «≈ƒ

≈кспорт

Iмпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цлютого
2022

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цлютого
2022

у % до
загального
обс€гу

”сього³

35216,2

42,3

100,0

27755,3

31,1

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

127,2

3,2

0,4

Ц

Ц

Ц

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

127,2

153,9

0,4

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

1637,3

12,5

4,6

523,4

58,9

1,9

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

Ц

Ц

Ц

45,8

10,0

0,2

09 кава, чай

Ц

Ц

Ц

4,3

10,7

0,0

10 зернов≥ культури

1637,3

12,7

4,6

Ц

Ц

Ц

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

Ц

Ц

Ц

473,4

171,5

1,7

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

765,7

3,9

2,2

3,6

Ц

0,0

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

763,2

28,0

2,2

2722,7

118,2

9,8

16 продукти з м'€са, риби

Ц

Ц

Ц

81,4

Ц

0,3

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

478,0

95,1

1,4

Ц

Ц

Ц

18 какао та продукти з нього

281,7

258,0

0,8

285,5

276,2

1,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

1790,5

1388,1

6,5

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

3,4

0,2

0,0

565,4

35,2

2,0

V. ћ≥неральн≥ продукти

27603,0

117,6

78,4

2881,1

4,7

10,4

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

3331,9

20,7

9,5

61,6

21,4

0,2

26 руди, шлак ≥ зола

587,2

5455,0

1,7

44,4

31,6

0,2

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

23683,9

323,1

67,3

2775,1

4,6

10,0

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

1864,5

42,8

5,3

1545,6

56,7

5,6

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

1864,5

44,8

5,3

339,9

37,6

1,2

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц

Ц

Ц

3,3

1,8

0,0

30 фармацевтична продукц≥€

Ц

Ц

Ц

18,4

Ц

0,1

31 добрива

Ц

Ц

Ц

25,4

18,7

0,1

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

86,3

31,7

0,3

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц

Ц

Ц

506,9

467,1

1,8

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

Ц

Ц

Ц

249,8

219,0

0,9

35 б≥лков≥ речовини

Ц

Ц

Ц

20,3

21,8

0,1

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

Ц

Ц

Ц

295,2

32,5

1,1

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

81,1

35,2

0,2

1885,4

128,0

6,8

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

74,5

32,3

0,2

1302,7

114,4

4,7

40 каучук, гума

6,6

Ц

0,0

582,7

174,0

2,1

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена

Ц

Ц

Ц

118,6

20,0

0,4

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц

Ц

Ц

118,6

20,0

0,4

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

81,0

18,2

0,2

80,0

3384,3

0,3

44 деревина ≥ вироби з деревини

81,0

18,2

0,2

80,0

3384,3

0,3

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

0,2

206,9

0,0

168,5

188,6

0,6

48 пап≥р та картон

Ц

Ц

Ц

166,1

208,0

0,6

49 друкована продукц≥€

0,2

390,5

0,0

2,4

603,8

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

437,7

87,3

1,6

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

Ц

Ц

Ц

177,0

47541,6

0,6

56 вата

Ц

Ц

Ц

15,4

Ц

0,1

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

55,1

552,0

0,2

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

22,9

21,3

0,1

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

Ц

Ц

Ц

16,7

31,3

0,1

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

Ц

Ц

Ц

54,9

22,7

0,2

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

95,7

732,4

0,3

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

Ц

Ц

Ц

10,3

6,8

0,0

64 взутт€

Ц

Ц

Ц

3,0

2,5

0,0

65 головн≥ убори

Ц

Ц

Ц

0,2

0,7

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

7,1

157,6

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

129,5

14,6

0,4

1083,5

202,4

3,9

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

19,5

159,2

0,1

622,7

3355,5

2,2

69 керам≥чн≥ вироби

42,7

5,0

0,1

238,9

158,5

0,9

70 скло та вироби ≥з скла

67,4

340,1

0,2

221,9

60,6

0,8

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

2,5

200,9

0,0

0,6

1,1

0,0

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

482,8

4,6

1,4

3313,3

55,8

11,9

72 чорн≥ метали

112,3

5,7

0,3

380,0

9,8

1,4

73 вироби з чорних метал≥в

90,4

6,1

0,3

2105,8

317,6

7,6

74 м≥дь i вироби з нењ

0,3

0,0

0,0

92,4

80,9

0,3

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

230,1

14,1

0,7

49,7

6,7

0,2

78 свинець ≥ вироби з нього

34,2

Ц

0,1

Ц

Ц

Ц

80 олово ≥ вироби з нього

12,8

Ц

0,0

0,3

Ц

0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

0,2

Ц

0,0

604,7

178,1

2,2

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

2,5

8,3

0,0

80,5

158,4

0,3

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

1375,0

34,6

3,9

6785,2

75,8

24,4

84 реактори €дерн≥, котли, машини

1292,0

40,2

3,7

4357,2

51,3

15,7

85 електричн≥ машини

83,0

10,9

0,2

2428,0

530,1

8,7

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

208,0

977,5

0,6

5132,2

170,1

18,5

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

91,4

34,5

0,3

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

208,0

3465,9

0,6

5035,3

183,0

18,1

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

5,5

Ц

0,0

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

93,7

210,0

0,3

940,1

470,4

3,4

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

93,7

210,0

0,3

344,6

172,5

1,2

91 годинники

Ц

Ц

Ц

595,4

Ц

2,1

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

1,5

3,4

0,0

123,6

47,2

0,4

94 мебл≥

1,4

3,7

0,0

22,6

11,7

0,1

95 ≥грашки

Ц

Ц

Ц

44,1

87,8

0,2

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

0,0

0,8

0,0

56,9

315,7

0,2

_____________

Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у ƒонецьк≥й област≥.

Ѕез урахуванн€ п≥дприЇмств, €к≥ у зв'€зку з в≥йськовою агрес≥Їю рос≥њ проти ”крањни перереЇструвались на ≥нших територ≥€х.

¬ окремих випадках незначне в≥дхиленн€ м≥ж п≥дсумками та сумою складових по€снюЇтьс€ округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.