√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у с≥чн≥Цлютому 2020 року1

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно

з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цлютого
2019

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цлютого
2019

у % до
загального
обс€гу

”сього²

631469,9

72,7

100,0

256250,7

75,0

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

1868,0

112,6

0,3

536,8

44,9

0,2

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

817,3

338,8

0,1

528,2

48,7

0,2

03 риба i ракопод≥бн≥

4,4

139,1

0,0

Ц

Ц

Ц

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

991,3

72,6

0,2

8,6

22,3

0,0

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

55,1

110,1

0,0

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

6203,0

47,0

1,0

809,0

44,2

0,3

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

12,9

17,9

0,0

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥

109,2

76,3

0,0

377,6

55,6

0,1

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

19,3

734,1

0,0

213,4

37,1

0,1

09 кава, чай

76,5

132,2

0,0

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

5966,8

46,4

0,9

Ц

Ц

Ц

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

0,9

156,6

0,0

Ц

Ц

Ц

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

17,3

28,2

0,0

202,2

54,4

0,1

13 шелак природний

Ц

Ц

Ц

15,8

Ц

0,0

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

379,8

1,5

0,1

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

2155,7

15,5

0,3

4042,1

104,5

1,6

16 продукти з м'€са, риби

30,6

103,1

0,0

9,4

171,9

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

566,6

83,0

0,1

0,0

0,3

0,0

18 какао та продукти з нього

265,6

90,4

0,0

215,2

51,4

0,1

19 готов≥ продукти ≥з зерна

174,2

75,0

0,0

3,8

17,0

0,0

20 продукти переробки овоч≥в

7,3

120,6

0,0

Ц

Ц

Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

182,6

204,5

0,0

11,9

38,2

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

741,4

167,5

0,1

2448,9

108,2

1,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

1230,7

116,0

0,5

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

187,4

150,5

0,0

122,2

Ц

0,0

V. ћ≥неральн≥ продукти

27856,1

77,8

4,4

162553,5

66,7

63,4

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

20367,0

78,4

3,2

2174,0

27,1

0,8

26 руди, шлаки ≥ зола

464,7

294,1

0,1

2837,4

26,8

1,1

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

7024,3

72,7

1,1

157542,0

70,0

61,5

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

1443,0

61,0

0,2

5853,8

70,8

2,3

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

1004,3

151,2

0,2

1289,7

69,7

0,5

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц

Ц

Ц

149,3

27,7

0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц

Ц

Ц

0,5

6,0

0,0

31 добрива

Ц

Ц

Ц

15,6

380,8

0,0

32 екстракти дубильн≥

1,3

52,3

0,0

259,4

56,8

0,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

135,8

99,5

0,0

135,1

257,6

0,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

0,4

3,1

0,0

158,4

44,1

0,1

35 б≥лков≥ речовини

0,0

99,3

0,0

150,9

260,7

0,1

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

301,2

133,5

0,0

3694,8

74,8

1,4

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

421,1

87,7

0,1

4072,1

110,0

1,6

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

206,2

74,8

0,0

2542,6

177,0

1,0

40 каучук, гума

215,0

105,2

0,0

1529,5

67,5

0,6

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

4,3

67,5

0,0

524,9

107,6

0,2

41 шкури

Ц

Ц

Ц

14,6

286640,2

0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

4,3

67,5

0,0

510,3

104,6

0,2

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

465,3

59,0

0,1

212,9

85,6

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

465,3

59,1

0,1

112,6

66,4

0,0

45 корок та вироби з нього

Ц

Ц

Ц

100,0

129,5

0,0

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

0,3

15,2

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

3,4

57,1

0,0

197,9

41,6

0,1

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

5,7

82,2

0,0

48 пап≥р та картон

2,2

56,7

0,0

187,6

41,6

0,1

49 друкована продукц≥€

1,2

57,7

0,0

4,6

25,7

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

284,9

84,3

0,0

7382,5

806,9

2,9

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

213,8

304,9

0,1

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

4,9

13229,5

0,0

436,2

896,0

0,2

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

2983,4

2733,3

1,2

56 вата

Ц

Ц

Ц

37,4

63,2

0,0

57 килими

Ц

Ц

Ц

36,6

15,2

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

0,0

3,4

0,0

69,8

100,9

0,0

59 текстильн≥ матер≥али

16,2

Ц

0,0

109,2

131,1

0,0

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

935,7

1299,8

0,4

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

0,0

16,2

0,0

639,7

905,3

0,2

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

262,3

79,4

0,0

1453,0

10887,6

0,6

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

1,4

44,2

0,0

467,6

592,4

0,2

XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки

32,4

83302,7

0,0

3226,8

533,9

1,3

64 взутт€

32,4

83302,7

0,0

3016,8

555,6

1,2

65 головнi убори

Ц

Ц

Ц

31,7

845,5

0,0

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

6,5

114,4

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

171,7

330,8

0,1

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

3995,9

81,0

0,6

3934,6

78,1

1,5

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

567,4

59,9

0,1

1193,1

76,2

0,5

69 керам≥чн≥ вироби

2416,2

82,6

0,4

2169,7

96,9

0,8

70 скло та вироби ≥з скла

1012,3

95,6

0,2

571,9

46,4

0,2

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

4,9

128,4

0,0

39,4

79,7

0,0

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

525897,9

71,6

83,3

24708,4

83,2

9,6

72 чорн≥ метали

502563,1

70,1

79,6

13511,1

72,4

5,3

73 вироби з чорних метал≥в

14209,5

126,3

2,3

2515,3

127,2

1,0

74 м≥дь i вироби з нењ

3170,6

102,9

0,5

2669,6

84,0

1,0

75 н≥кель i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

637,4

228,5

0,2

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

511,7

405,1

0,1

852,5

366,9

0,3

78 свинець ≥ вироби з нього

5178,3

173,7

0,8

97,2

48,3

0,0

79 цинк i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

2004,0

59,0

0,8

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

116,4

Ц

0,0

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

Ц

Ц

Ц

238,2

279,2

0,1

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

173,8

2663,3

0,0

1713,9

133,0

0,7

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

91,0

113,7

0,0

352,7

91,0

0,1

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

59629,3

188,6

9,4

26953,1

80,5

10,5

84 реактори €дерн≥, котли, машини

57028,0

198,5

9,0

17608,8

94,0

6,9

85 електричн≥ машини

2601,3

90,2

0,4

9344,3

63,4

3,6

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

709,7

30,3

0,1

4165,9

85,1

1,6

86 зал≥зничн≥ локомотиви

480,5

20,9

0,1

818,7

153,5

0,3

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

194,4

2149,3

0,0

3339,4

76,6

1,3

89 судна

34,9

124,3

0,0

7,8

516,3

0,0

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

79,1

98,6

0,0

1206,4

134,0

0,5

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

79,0

98,8

0,0

949,6

150,3

0,4

91 годинники

0,1

43,5

0,0

256,4

95,6

0,1

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

0,4

5230,8

0,0

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

35,9

86,5

0,0

5830,7

238,6

2,3

94 мебл≥

27,0

73,3

0,0

2054,8

246,9

0,8

95 ≥грашки

8,7

189,8

0,0

3369,2

228,1

1,3

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

0,2

174,5

0,0

406,7

301,4

0,2

____________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у ƒонецьк≥й област≥.

2 ¬ окремих випадках незначне в≥дхиленн€ м≥ж п≥дсумками та сумою складових по€снюЇтьс€ округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.