√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у ≤ квартал≥ 2017 року1

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до ≤ кварталу 2016

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до ≤ кварталу 2016

у % до загального обс€гу

”сього

998993,3

166,3

100,0

373057,1

158,8

100,0

у тому числ≥

I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

5085,2

176,3

0,5

1350,9

199,7

0,4

02 мʼ€со та њст≥вн≥ субпродукти

2824,3

324,5

0,3

732,9

108,4

0,2

03 риба i ракопод≥бн≥

317,9

5777,0

0,0

608,0

Ц

0,2

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

1815,6

94,1

0,2

10,0

Ц

0,0

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

127,4

161,5

0,0

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

17502,3

102,9

1,8

531,5

37,1

0,1

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

86,1

Ц

0,0

171,1

107,3

0,0

07 овочi

6,6

68,8

0,0

152,1

59,0

0,0

08 њст≥вн≥ плоди та горiхи

4,0

72,2

0,0

189,0

77,6

0,1

09 кава, чай

31,4

534,6

0,0

0,8

585,5

0,0

10 зерновi культури

16379,5

97,4

1,6

Ц

Ц

Ц

11 продукцi€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

4,1

444,5

0,0

18,4

198,5

0,0

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

990,6

617,6

0,1

Ц

Ц

Ц

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

1762,5

12,7

0,2

3,9

0,7

0,0

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

1800,0

50,2

0,2

3069,2

71,8

0,8

16 продукти з мʼ€са, риби

82,0

107,1

0,0

50,7

6944,4

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

218,8

61,6

0,0

0,1

0,1

0,0

18 какао та продукти з нього

127,0

53,9

0,0

21,6

3,3

0,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

384,6

152,0

0,0

22,0

3845,9

0,0

20 продукти переробки овоч≥в

25,0

14,6

0,0

0,2

Ц

0,0

21 р≥знi харчовi продукти

79,4

192,9

0,0

128,3

239,1

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

740,3

83,7

0,1

1429,4

120,3

0,4

23 залишки ≥ вiдходи харчовоњ промисловост≥

72,4

4,8

0,0

1372,5

60,4

0,4

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

70,5

113,1

0,0

44,3

558,3

0,0

V. ћiнеральнi продукти

92381,5

192,0

9,2

276290,0

173,8

74,1

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

46660,9

169,6

4,7

6501,3

511,1

1,7

26 руди, шлаки ≥ зола

166,0

503,0

0,0

402,4

2,7

0,1

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

45554,6

221,6

4,6

269386,2

188,9

72,2

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повʼ€заних з нею галузей промисловостi

4182,0

71,9

0,4

12223,7

99,4

3,3

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

1742,6

254,0

0,2

1411,8

116,5

0,4

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

739,5

57,7

0,1

575,5

53,2

0,2

30 фармацевтична продукц≥€

1,3

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

31 добрива

1167,5

37,0

0,1

13,5

6,9

0,0

32 екстракти дубильнi

2,5

3229,8

0,0

502,8

227,2

0,1

33 ефiрнi ол≥њ

265,5

85,4

0,0

170,6

78,8

0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

11,6

764,4

0,0

238,9

68,4

0,1

35 бiлковi речовини

0,1

375,5

0,0

122,4

72,3

0,0

36 порох ≥ вибуховi речовини

0,4

421,9

0,0

Ц

Ц

Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

3,3

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

247,7

64,0

0,0

9188,1

104,0

2,5

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

404,0

82,6

0,0

3328,6

130,4

0,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

215,5

95,8

0,0

1433,7

92,6

0,4

40 каучук, гума

188,5

71,3

0,0

1894,9

188,7

0,5

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра† вичищена

7,9

75,0

0,0

31,4

111,0

0,0

41 шкури

Ц

Ц

Ц

8,4

52,9

0,0

42 вироби ≥з шкiри

7,9

198,2

0,0

23,0

184,6

0,0

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

479,6

87,9

0,0

258,7

61,7

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

479,6

87,9

0,0

136,0

73,7

0,0

45 корок та вироби з нього

Ц

Ц

Ц

122,8

52,3

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

21,1

47,4

0,0

591,4

50,0

0,2

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

40,5

776,6

0,0

48 папiр та картон

20,0

161,8

0,0

548,9

46,6

0,1

49 друкована продукц≥€

1,1

3,6

0,0

2,0

136,4

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

181,8

178,0

0,0

249,8

32,1

0,1

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

52,7

Ц

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

0,2

4,4

0,0

39,4

6,3

0,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

5,6

755,9

0,0

56 вата

Ц

Ц

Ц

2,4

90,4

0,0

58 спецiальнi тканини

Ц

Ц

Ц

1,4

Ц

0,0

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

142,5

118,5

0,0

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

2,7

Ц

0,0

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

0,1

31,1

0,0

1,3

Ц

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

179,4

239,2

0,0

Ц

Ц

Ц

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

2,1

12,0

0,0

2,0

7,1

0,0

XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки

28,3

100949,4

0,0

Ц

Ц

Ц

64 взутт€

28,3

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

7303,7

154,4

0,7

7681,6

65,8

2,1

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

803,0

98,3

0,1

4833,5

72,3

1,3

69 керамiчнi вироби

4727,3

154,7

0,5

2148,4

46,4

0,6

70 скло та вироби ≥з скла

1773,5

207,1

0,2

699,7

193,5

0,2

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

14,2

136,9

0,0

169,9

174,6

0,0

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

826296,8

174,0

82,7

44030,6

221,7

11,8

72 чорнi метали

792701,1

176,5

79,3

22948,2

243,1

6,2

73 вироби з чорних металiв

18921,2

158,8

1,9

2607,2

124,7

0,7

74 мiдь i вироби з нењ

5135,3

71,3

0,5

4403,2

1595,5

1,2

75 нiкель i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

1224,2

205,5

0,3

76 алюмiнiй i вироби з нього

941,3

88,1

0,1

1704,3

284,5

0,5

78 свинець ≥ вироби з нього

8063,6

149,2

0,8

491,4

88,3

0,1

79 цинк i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

9235,7

205,5

2,5

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

307,3

96,1

0,1

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

Ц

Ц

Ц

1,4

5,9

0,0

82 ≥нструменти, ножовi вироби

210,8

117,2

0,0

677,3

125,3

0,2

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

323,5

767,1

0,0

430,5

46,6

0,1

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

38452,0

137,6

3,8

18156,1

103,0

4,9

84 реактори €дерн≥, котли, машини

36536,5

139,7

3,7

14442,5

96,7

3,9

85 електричнi машини

1915,6

106,7

0,2

3713,5

137,6

1,0

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

2655,7

610,7

0,3

3143,8

641,8

0,8

86 зал≥зничн≥† локомотиви

2256,2

1898,5

0,2

481,3

191,6

0,1

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

399,6

878,2

0,0

2662,5

1115,4

0,7

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

326,5

248,5

0,0

738,3

69,5

0,2

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

324,0

247,1

0,0

637,1

65,8

0,2

91 годинники

2,5

1049,0

0,0

101,2

107,6

0,0

XX. –iзнi промислов≥ товари

107,9

128,0

0,0

442,1

135,8

0,1

94 меблi

87,6

123,9

0,0

394,2

174,8

0,1

95 ≥грашки

14,5

120,6

0,0

0,3

151,1

0,0

96 рiзнi готовi вироби

5,8

375,2

0,0

47,6

47,6

0,0

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

765,6

947,9

0,2

¹Ѕез урахуванн€ частини зони проведенн€ антитерористичноњ операц≥њ.

 

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.