√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ в с≥чн≥Цкв≥тн≥ 2023 року1,2

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “ «≈ƒ

≈кспорт

Iмпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цкв≥тн€
2022

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Ц кв≥тн€
2022

у % до
загального
обс€гу

”сього³

50776,8

40,5

100,0

10443,8

11,3

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

165,0

4,2

0,3

Ц

Ц

Ц

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

165,0

199,5

0,3

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

1723,7

12,8

3,4

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

1723,7

13,0

3,4

Ц

Ц

Ц

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

765,7

3,9

1,5

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

11,1

0,4

0,0

1123,3

41,5

10,8

16 продукти з м'€са, риби

Ц

Ц

Ц

81,4

Ц

0,8

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

11,1

0,6

0,0

1041,9

51,8

10,0

V. ћ≥неральн≥ продукти

47250,8

75,6

93,1

485,5

0,8

4,6

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

3039,8

15,6

6,0

Ц

Ц

Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

44211,0

102,8

87,1

485,5

0,8

4,6

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

Ц

Ц

Ц

199,0

6,0

1,9

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц

Ц

Ц

0,2

0,0

0,0

31 добрива

Ц

Ц

Ц

82,7

60,7

0,8

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

13,4

4,3

0,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

Ц

Ц

Ц

1,0

0,9

0,0

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

101,3

Ц

1,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

Ц

Ц

Ц

0,5

0,0

0,0

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

1,3

0,4

0,0

1911,0

73,2

18,3

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

1,3

0,4

0,0

1036,7

70,2

9,9

40 каучук, гума

Ц

Ц

Ц

874,3

77,0

8,4

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

2,3

0,3

0,0

Ц

Ц

Ц

44 деревина ≥ вироби з деревини

2,3

0,3

0,0

Ц

Ц

Ц

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

0,2

206,9

0,0

96,8

108,3

0,9

48 пап≥р та картон

Ц

Ц

Ц

96,8

121,2

0,9

49 друкована продукц≥€

0,2

390,5

0,0

Ц

Ц

Ц

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

1,0

2,6

0,0

71,5

11,8

0,7

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

71,5

715,5

0,7

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

1,0

23,6

0,0

Ц

Ц

Ц

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

113,2

9,5

0,2

120,2

22,4

1,2

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

26,1

213,1

0,1

15,9

85,2

0,2

69 керам≥чн≥ вироби

87,1

7,5

0,2

37,5

24,9

0,4

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

66,8

18,2

0,6

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

2,5

200,9

0,0

Ц

Ц

Ц

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

267,9

2,3

0,5

2498,9

41,2

23,9

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

103,6

2,7

1,0

73 вироби з чорних метал≥в

34,8

2,3

0,1

2005,0

250,6

19,2

74 м≥дь i вироби з нењ

0,4

0,0

0,0

1,3

1,1

0,0

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

230,1

14,1

0,5

Ц

Ц

Ц

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

0,2

Ц

0,0

323,0

95,1

3,1

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

2,5

8,3

0,0

65,9

126,9

0,6

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

255,9

6,1

0,5

3142,4

33,9

30,1

84 реактори €дерн≥, котли, машини

228,0

6,8

0,4

2819,3

32,2

27,0

85 електричн≥ машини

27,8

3,4

0,1

323,1

62,7

3,1

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

214,7

831,8

0,4

668,4

18,7

6,4

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

151,8

57,3

1,5

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

214,7

2037,7

0,4

503,1

15,2

4,8

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

13,5

Ц

0,1

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

0,1

0,1

0,0

118,9

39,4

1,1

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

0,1

0,1

0,0

118,9

39,4

1,1

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

1,5

3,2

0,0

7,9

2,9

0,1

94 мебл≥

1,4

3,7

0,0

6,8

3,3

0,1

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

0,0

0,5

0,0

1,1

6,2

0,0

_______________

ƒан≥ наведено без урахуванн€ тимчасово окупованих рос≥йською федерац≥Їю територ≥й та частини територ≥й, на €ких ведутьс€ (велис€) бойов≥ д≥њ.

Ѕез урахуванн€ п≥дприЇмств, €к≥ у зв'€зку з в≥йськовою агрес≥Їю рос≥њ проти ”крањни перереЇструвались на ≥нших територ≥€х.

¬ окремих випадках сума складових може не дор≥внювати п≥дсумку у зв'€зку з округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.