√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ в с≥чн≥Цсерпн≥ 2023 року1,2

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “ «≈ƒ

≈кспорт

Iмпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цсерпн€
2022

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цсерпн€
2022

у % до
загального
обс€гу

”сього³

150321,0

67,8

100,0

31200,7

27,6

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

368,9

8,6

0,2

1,3

0,3

0,0

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

368,9

88,4

0,2

Ц

Ц

Ц

03 риба i ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1,3

Ц

0,0

II. ѕродукти рослинного походженн€

2119,2

13,7

1,4

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

2119,2

13,9

1,4

Ц

Ц

Ц

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

765,7

3,8

0,5

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

11,1

0,3

0,0

3747,3

103,5

12,0

16 продукти з м'€са, риби

Ц

Ц

Ц

81,4

194,7

0,3

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

1635,8

1268,2

5,2

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

11,1

0,6

0,0

2030,0

73,0

6,5

V. ћ≥неральн≥ продукти

145206,3

100,9

96,6

485,5

0,8

1,6

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

6867,2

30,8

4,6

Ц

Ц

Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

138339,1

113,8

92,0

485,5

0,8

1,6

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

Ц

Ц

Ц

266,3

6,4

0,9

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц

Ц

Ц

1,5

0,1

0,0

31 добрива

Ц

Ц

Ц

87,5

64,2

0,3

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

22,8

7,1

0,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

Ц

Ц

Ц

1,0

0,9

0,0

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

151,1

Ц

0,5

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

Ц

Ц

Ц

2,4

0,2

0,0

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

4,8

1,1

0,0

6699,0

153,3

21,5

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

4,8

1,1

0,0

1336,6

75,9

4,3

40 каучук, гума

Ц

Ц

Ц

5362,4

205,5

17,2

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

13,4

1,4

0,0

0,1

4,6

0,0

44 деревина ≥ вироби з деревини

13,4

1,4

0,0

0,1

4,6

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

0,2

150,3

0,0

165,3

71,8

0,5

48 пап≥р та картон

Ц

Ц

Ц

165,3

74,9

0,5

49 друкована продукц≥€

0,2

390,5

0,0

Ц

Ц

Ц

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

1,0

1,0

0,0

238,3

27,6

0,8

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

237,9

232,8

0,8

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

Ц

Ц

Ц

0,3

0,3

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

1,0

20,8

0,0

Ц

Ц

Ц

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

Ц

Ц

Ц

0,0

0,0

0,0

65 головнi убори

Ц

Ц

Ц

0,0

0,1

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

184,5

12,5

0,1

203,3

32,5

0,7

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

Ц

Ц

Ц

20,2

42,3

0,1

69 керам≥чн≥ вироби

184,5

13,0

0,1

50,4

26,8

0,2

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

132,6

34,0

0,4

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

7,0

570,6

0,0

Ц

Ц

Ц

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1083,2

6,6

0,7

5412,9

45,0

17,3

72 чорн≥ метали

0,8

0,0

0,0

247,5

6,1

0,8

73 вироби з чорних метал≥в

34,8

2,3

0,0

3916,6

60,0

12,6

74 м≥дь i вироби з нењ

0,7

0,0

0,0

6,2

5,3

0,0

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

1038,6

61,6

0,7

Ц

Ц

Ц

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

0,4

21,1

0,0

1141,0

315,7

3,7

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

8,0

25,0

0,0

101,5

118,2

0,3

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

475,4

9,7

0,3

11409,6

84,5

36,6

84 реактори €дерн≥, котли, машини

443,5

11,9

0,3

10471,3

82,9

33,6

85 електричн≥ машини

31,9

2,7

0,0

938,2

107,6

3,0

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

69,5

165,7

0,0

2185,0

25,1

7,0

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

621,2

181,4

2,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

69,5

276,5

0,0

1550,3

18,6

5,0

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

13,5

870,6

0,0

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

3,2

5,7

0,0

325,2

71,8

1,0

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

3,2

5,7

0,0

323,1

71,4

1,0

91 годинники

Ц

Ц

Ц

2,1

Ц

0,0

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

7,6

2,1

0,0

61,7

21,5

0,2

94 мебл≥

6,4

16,3

0,0

41,7

19,5

0,1

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

1,2

17,0

0,0

20,0

85,2

0,1

____________

ƒан≥ наведено без урахуванн€ тимчасово окупованих рос≥йською федерац≥Їю територ≥й та частини територ≥й, на €ких ведутьс€ (велис€) бойов≥ д≥њ.

Ѕез урахуванн€ п≥дприЇмств, €к≥ у зв'€зку з в≥йськовою агрес≥Їю рос≥њ проти ”крањни перереЇструвались на ≥нших територ≥€х.

¬ окремих випадках сума складових може не дор≥внювати п≥дсумку у зв'€зку з округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.