Головне управління статистики у Донецькій області
point


контакти
  e-mail:
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  

  

 
Головна сторінка | Статистична інформація | Економічна статистика | Зовнішньоекономічна діяльність
Архів

Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень-жовтень 2015 року¹

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня-жовтня 2014 р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня-жовтня 2014 р.

у % до загального обсягу

Усього

3124421,5

41,1

100,0

1020443,6

56,1

100,0

 у тому числі

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

23073,3

88,4

0,7

3612,4

16,3

0,4

01 живi тварини

69,9

31,5

0,0

299,5

7,8

0,0

02 мʼясо та їстівні субпродукти

16459,6

189,6

0,5

2791,9

26,1

0,3

03 риба i ракоподібні

112,5

14,5

0,0

492,0

7,7

0,0

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

6226,2

38,6

0,2

29,0

2,3

0,0

05 інші продукти тваринного походження

205,1

79,6

0,0

II. Продукти рослинного походження

21683,8

36,3

0,7

3559,8

10,4

0,3

06 живі дерева та інші рослини

96,7

3,0

0,0

07 овочi

483,5

20,4

0,0

282,1

3,6

0,0

08 їстівні плоди та горiхи

426,2

135,5

0,0

1628,3

9,5

0,2

09 кава, чай

27,4

294,1

0,0

47,6

4,9

0,0

10 зерновi культури

18463,1

37,5

0,6

11 продукцiя борошномельно-крупʼяної промисловості

1194,0

51,2

0,0

12 насiння і плоди олійних рослин

1085,4

32,3

0,0

1396,0

34,0

0,1

13 шелак природний

109,2

22,5

0,0

14 рослинні матеріали для виготовлення

4,3

0,2

0,0

ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

13456,1

22,4

0,4

3013,9

9,0

0,3

IV. Готові харчові продукти

19954,8

9,0

0,6

20185,6

19,9

2,0

16 продукти з мʼяса, риби

326,0

20,6

0,0

1,6

0,1

0,0

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

4819,0

30,0

0,2

637,1

25,4

0,1

18 какао та продукти з нього

3680,9

3,5

0,1

5143,0

11,3

0,5

19 готові продукти із зерна

5534,4

8,3

0,2

1225,0

114,9

0,1

20 продукти переробки овочів

894,6

55,8

0,0

1113,8

11,4

0,1

21 різнi харчовi продукти

128,1

39,0

0,0

815,0

32,3

0,1

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

3622,6

79,5

0,1

4653,3

25,8

0,5

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

628,8

2,9

0,0

6137,7

74,4

0,6

24 тютюн і промислові замінники тютюну

320,4

5,4

0,0

459,1

4,2

0,0

V. Мiнеральнi продукти

258926,4

29,8

8,3

711186,3

85,6

69,7

25 сіль; сірка; землі та каміння

179114,9

78,8

5,7

8900,2

34,7

0,9

26 руди, шлаки і зола

1779,8

26,5

0,1

53614,0

137,6

5,3

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

78031,7

12,3

2,5

648672,2

84,7

63,6

VI. Продукція хімічної та повʼязаних з нею галузей промисловостi

22665,0

23,5

0,7

56188,2

42,4

5,5

28 продукти неорганiчної хiмiї

5736,0

32,9

0,2

4652,9

31,8

0,5

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

5782,6

32,9

0,2

7245,4

96,8

0,7

30 фармацевтична продукція

98,7

9,4

0,0

632,6

2,5

0,1

31 добрива

6172,9

13,3

0,2

1586,2

30,2

0,2

32 екстракти дубильнi

297,7

14,2

0,0

1736,4

38,0

0,2

33 ефiрнi олії

1202,6

132,2

0,0

2067,9

31,6

0,2

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

466,5

22,5

0,0

2145,4

32,7

0,2

35 бiлковi речовини

34,6

47,0

0,0

397,1

22,0

0,0

36 порох і вибуховi речовини

1,4

1,1

0,0

241,4

333,4

0,0

37 фотографічні або кiнематографічні товари

11,2

262,8

0,0

3,2

1,5

0,0

38 різноманітна хімічна продукція

2860,9

32,7

0,1

35479,6

59,0

3,5

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

2748,4

29,3

0,1

15790,6

23,1

1,5

39 пластмаси, полімерні матеріали

2169,3

30,0

0,1

10667,2

18,7

1,0

40 каучук, гума

579,1

26,9

0,0

5123,4

44,7

0,5

VIII. Шкури необроблені, шкіра  вичищена

61,1

0,5

0,0

118,1

5,1

0,0

41 шкури

34,2

0,8

0,0

32,4

12,6

0,0

42 вироби із шкiри

26,9

570,9

0,0

76,6

12,0

0,0

43 натуральне та штучне хутро

9,0

0,6

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

3144,1

43,7

0,1

1364,1

25,6

0,1

44 деревина і вироби з деревини

3144,1

43,7

0,1

803,3

19,7

0,1

45 корок та вироби з нього

560,8

46,4

0,1

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

471,4

26,6

0,0

4557,1

27,0

0,4

47 маса з деревини

9,9

3,2

0,0

48 папiр та картон

345,0

19,6

0,0

4541,2

27,9

0,4

49 друкована продукція

126,4

825,0

0,0

6,0

1,9

0,0

ХІ. Текстильні матеріали та текстильні вироби

380,1

21,7

0,0

2759,1

7,8

0,3

52 бавовна

177,6

25,0

0,0

54 нитки синтетичні або штучні

35,5

3864,2

0,0

93,2

7,3

0,0

55 синтетичні або штучні

0,9

1,2

0,0

347,4

75,2

0,0

56 вата

2,8

223,8

0,0

84,1

1,1

0,0

57 килими

1314,0

295,2

0,1

58 спецiальнi тканини

2,1

2,4

0,0

26,4

6,7

0,0

59 текстильнi матерiали

1,2

0,6

0,0

613,0

21,8

0,1

60 трикотажні полотна

2,1

0,0

18,7

1,3

0,0

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

27,3

1648,1

0,0

73,9

12,9

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

291,1

34,6

0,0

2,3

2,6

0,0

63 іншi готовi текстильні вироби

17,0

3,1

0,0

8,5

0,0

0,0

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

268,5

32,6

0,0

27,3

1,2

0,0

64 взуття

268,1

32,6

0,0

27,2

1,4

0,0

65 головнi убори

0,4

856,6

0,0

66 парасольки

0,1

0,4

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

21607,5

71,5

0,7

38865,9

49,6

3,8

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

3637,2

31,9

0,1

24953,5

63,8

2,4

69 керамiчнi вироби

13364,5

91,2

0,4

11437,9

37,2

1,1

70 скло та вироби із скла

4605,8

110,5

0,1

2474,5

29,1

0,2

XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

53,3

1,9

0,0

2873,2

412,2

0,3

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

2573849,0

44,6

82,4

89164,7

37,5

8,7

72 чорнi метали

2383672,9

44,8

76,3

49477,4

36,1

4,8

73 вироби з чорних металiв

114291,8

38,5

3,7

5147,8

19,9

0,5

74 мiдь i вироби з неї

46907,7

49,3

1,5

1262,3

34,6

0,1

75 нiкель i вироби з нього

3353,7

33,0

0,3

76 алюмiнiй i вироби з нього

8318,6

39,4

0,3

5292,1

31,6

0,5

78 свинець і вироби з нього

19721,9

110,3

0,6

452,1

32,9

0,0

79 цинк i вироби з нього

17343,6

76,0

1,7

80 олово і вироби з нього

589,8

20,0

0,1

81 іншi недорогоціннi метали

2374,4

42,5

0,2

82 інструменти, ножовi вироби

477,7

48,3

0,0

2495,2

51,3

0,2

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

458,4

20,9

0,0

1376,2

20,3

0,1

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

150440,3

45,5

4,8

58027,2

32,5

5,7

84 реактори ядерні, котли, машини

126814,8

43,6

4,1

41104,9

32,8

4,0

85 електричнi машини

23625,5

58,6

0,8

16922,3

31,6

1,7

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

8960,5

10,6

0,3

1812,0

11,8

0,2

86 залізничні  локомотиви

6170,5

7,6

0,2

569,0

5,2

0,1

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

402,3

34,4

0,0

920,9

21,0

0,1

88 літальні апарати

214,7

13,3

0,0

32,1

123,4

0,0

89 судна

2172,9

315,6

0,1

290,0

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

2362,6

34,4

0,1

3863,8

37,0

0,4

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

2354,0

34,4

0,1

3441,1

33,9

0,3

91 годинники

8,6

36,2

0,0

422,7

160,3

0,0

XX. Рiзнi промислові товари

310,3

22,6

0,0

3209,5

24,8

0,3

94 меблi

240,9

18,6

0,0

971,6

10,6

0,1

95 іграшки

33,9

57,0

0,0

1984,9

60,7

0,2

96 рiзнi готовi вироби

35,5

187,0

0,0

253,0

51,6

0,0

XXI. 97 Твори мистецтва

10,3

525,4

0,0

Товари, придбані в портах

0,9

391,3

0,0

254,7

21,6

0,0

¹Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

 

  Copyright © 2004-2024 Головне управління статистики у Донецькій області
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.