√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у ≤ квартал≥ 2021 року1

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
≤ кварталу
2020

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
≤ кварталу
2020

у % до
загального
обс€гу

”сього²

1245676,9

128,8

100,0

370627,3

99,3

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

5019,7

156,7

0,4

463,8

35,5

0,1

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

33,4

13,1

0,0

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

1385,5

99,2

0,1

369,4

42,1

0,1

03 риба i ракопод≥бн≥

4,9

79,7

0,0

Ц

Ц

Ц

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

3629,2

208,1

0,3

61,0

102,8

0,0

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

0,1

0,2

0,0

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

4036,5

35,1

0,3

1271,8

118,1

0,3

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц

Ц

Ц

102,3

237,7

0,0

07 овоч≥

12,3

9,4

0,0

264,1

78,8

0,1

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

7,3

0,2

0,0

357,8

194,9

0,1

09 кава, чай

101,1

129,1

0,0

250,0

238,2

0,1

10 зернов≥ культури

3913,9

60,3

0,3

Ц

Ц

Ц

11 продукц≥€ борошномельноЦкруп'€ноњ промисловост≥

1,8

130,1

0,0

1,8

Ц

0,0

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

0,1

0,0

0,0

295,7

74,9

0,1

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

2,1

0,0

0,0

0,3

0,6

0,0

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

2489,7

71,2

0,2

8685,8

130,6

2,3

16 продукти з м'€са, риби

27,0

67,5

0,0

0,3

2,9

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

909,7

85,2

0,1

4,9

4,9

0,0

18 какао та продукти з нього

523,2

102,5

0,0

913,4

203,7

0,2

19 готов≥ продукти ≥з зерна

488,5

158,6

0,0

45,0

246,7

0,0

20 продукти переробки овоч≥в

7,0

19,7

0,0

20,3

1633,4

0,0

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

173,7

70,0

0,0

1268,9

672,7

0,3

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

270,6

27,1

0,0

4211,7

109,7

1,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

2099,7

109,3

0,6

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

90,1

32,8

0,0

121,5

99,2

0,0

V. ћ≥неральн≥ продукти

53056,1

120,3

4,3

196346,8

86,0

53,0

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

41927,6

128,3

3,4

3790,5

88,2

1,0

26 руди, шлак ≥ зола

265,8

54,9

0,0

488,3

13,9

0,1

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

10862,6

99,1

0,9

192068,1

87,1

51,8

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

5004,5

280,0

0,4

13681,2

122,3

3,7

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

4359,9

377,3

0,3

4117,3

136,9

1,1

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

0,0

362,4

0,0

417,7

149,7

0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц

Ц

Ц

23,8

1557,6

0,0

31 добрива

4,5

153,6

0,0

233,6

756,4

0,1

32 екстракти дубильн≥

0,5

13,6

0,0

1120,2

273,7

0,3

33 еф≥рн≥ ол≥њ

78,3

42,0

0,0

952,0

297,9

0,3

34 мило, поверхневоЦактивн≥ орган≥чн≥ речовини

1,8

265,7

0,0

422,5

71,9

0,1

35 б≥лков≥ речовини

3,3

16838,2

0,0

163,6

74,0

0,0

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

12,5

40,6

0,0

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

0,5

1807,6

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

556,2

126,9

0,0

6217,5

98,7

1,7

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

631,9

95,1

0,1

8547,3

142,6

2,3

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

333,7

90,3

0,0

3829,6

111,9

1,0

40 каучук, гума

298,2

101,3

0,0

4717,6

183,5

1,3

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена

2,3

38,2

0,0

808,8

92,7

0,2

41 шкури

Ц

Ц

Ц

0,1

0,1

0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

2,3

38,2

0,0

808,6

106,6

0,2

43 натуральне та штучне хутро

Ц

Ц

Ц

0,2

1,5

0,0

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

846,9

131,2

0,1

725,7

243,0

0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

845,2

131,2

0,1

592,5

301,6

0,2

45 корок та вироби з нього

1,7

122,4

0,0

125,6

124,8

0,0

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

7,7

476,4

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

15,0

195,2

0,0

1177,7

295,7

0,3

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

13,8

60,5

0,0

48 пап≥р та картон

11,5

498,0

0,0

1080,6

300,4

0,3

49 друкована продукц≥€

3,6

66,0

0,0

83,3

526,2

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

197,3

654,8

0,0

11315,4

96,5

3,1

51 вовна

Ц

Ц

Ц

17,5

Ц

0,0

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

318,4

189,4

0,1

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

3,2

37,3

0,0

1713,2

309,1

0,5

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

1573,1

52,2

0,4

56 вата

0,0

Ц

0,0

319,7

393,4

0,1

57 килими

Ц

Ц

Ц

91,8

83,5

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

0,1

Ц

0,0

112,4

63,1

0,0

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

328,9

116,5

0,1

60 трикотажн≥ полотна

7,0

Ц

0,0

436,4

26,8

0,1

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

31,1

277620,9

0,0

1098,4

53,2

0,3

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

146,7

58941,3

0,0

845,0

32,9

0,2

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

9,1

180,5

0,0

4460,5

411,3

1,2

XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки

0,0

0,1

0,0

9879,9

200,4

2,7

64 взутт€

0,0

0,1

0,0

9633,6

207,4

2,6

65 головнi убори

Ц

Ц

Ц

73,9

112,6

0,0

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

98,0

758,9

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

74,4

35,9

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

8895,8

134,0

0,7

7279,6

125,9

2,0

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

810,4

90,1

0,1

3217,0

201,8

0,9

69 керам≥чн≥ вироби

5034,3

118,9

0,4

2875,4

92,8

0,8

70 скло та вироби ≥з скла

3051,1

202,8

0,2

1187,2

109,0

0,3

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

5,5

70,3

0,0

72,5

103,2

0,0

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1093788,1

136,3

87,8

45583,4

120,5

12,3

72 чорн≥ метали

1041031,4

135,2

83,6

20609,1

101,0

5,6

73 вироби з чорних метал≥в

24659,6

127,3

2,0

4095,3

105,4

1,1

74 м≥дь i вироби з нењ

16723,0

307,8

1,3

4708,3

128,9

1,3

75 н≥кель i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

3473,2

239,0

0,9

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

2503,0

298,8

0,2

1544,1

165,3

0,4

78 свинець ≥ вироби з нього

8723,9

129,1

0,7

394,3

405,8

0,1

79 цинк i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

7481,8

184,1

2,0

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

27,4

15,7

0,0

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

Ц

Ц

Ц

71,4

30,0

0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

108,8

42,9

0,0

1972,0

87,4

0,5

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

38,3

23,6

0,0

1206,5

185,4

0,3

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

70878,4

85,7

5,7

48172,3

124,3

13,0

84 реактори €дерн≥, котли, машини

64594,3

82,1

5,2

37182,5

140,1

10,0

85 електричн≥ машини

6284,1

157,2

0,5

10989,8

90,0

3,0

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

555,9

20,4

0,0

7977,4

87,0

2,2

86 зал≥зничн≥ локомотиви

435,5

17,7

0,0

59,5

6,5

0,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

33,1

17,0

0,0

7906,7

97,1

2,1

89 судна

87,3

111,4

0,0

11,3

9,9

0,0

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

116,4

58,9

0,0

1860,6

93,3

0,5

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

116,0

58,9

0,0

1346,9

81,0

0,4

91 годинники

0,4

62,0

0,0

505,9

152,5

0,1

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

7,8

1903,4

0,0

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

134,6

211,7

0,0

6759,5

102,1

1,8

94 мебл≥

51,0

107,6

0,0

3507,2

135,3

0,9

95 ≥грашки

12,6

91,7

0,0

2306,0

65,9

0,6

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

71,0

2926,2

0,0

946,3

178,3

0,3

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

10,6

83,5

0,0

–≥зне

Ц

Ц

Ц

6,8

Ц

0,0

_____________

Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у ƒонецьк≥й област≥.

¬ окремих випадках незначне в≥дхиленн€ м≥ж п≥дсумками та сумою складових по€снюЇтьс€ округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.