√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у ≤ квартал≥ 2020 року1

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
≤ кварталу
2019

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
≤ кварталу
2019

у % до
загального
обс€гу

”сього²

963785,0

80,7

100,0

361408,3

67,2

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

3203,7

111,9

0,3

1218,8

67,2

0,3

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

256,2

Ц

0,1

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

1397,3

325,3

0,1

876,7

53,6

0,2

03 риба i ракопод≥бн≥

6,1

123,8

0,0

Ц

Ц

Ц

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

1744,1

73,3

0,2

59,3

101,0

0,0

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

56,2

112,5

0,0

26,6

Ц

0,0

II. ѕродукти рослинного походженн€

8140,0

31,9

0,8

1051,3

38,9

0,3

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

28,6

36,9

0,0

40,4

11,2

0,0

07 овоч≥

112,4

73,2

0,0

315,1

35,8

0,1

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

20,9

501,8

0,0

183,6

26,7

0,1

09 кава, чай

78,3

73,7

0,0

101,8

1513,9

0,0

10 зернов≥ культури

7689,7

30,7

0,8

Ц

Ц

Ц

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

1,4

124,6

0,0

Ц

Ц

Ц

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

208,6

165,1

0,0

394,6

53,7

0,1

13 шелак природний

Ц

Ц

Ц

15,8

53,2

0,0

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

6503,6

13,9

0,7

45,8

Ц

0,0

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

3469,0

15,9

0,4

6557,3

116,0

1,8

16 продукти з м'€са, риби

39,9

100,8

0,0

11,0

180,9

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

1068,2

100,2

0,1

7,4

57,5

0,0

18 какао та продукти з нього

510,6

90,3

0,1

448,5

81,5

0,1

19 готов≥ продукти ≥з зерна

308,0

72,6

0,0

18,2

77,9

0,0

20 продукти переробки овоч≥в

35,4

109,4

0,0

1,2

1,4

0,0

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

233,3

137,7

0,0

188,6

330,9

0,1

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

999,0

168,7

0,1

3838,3

120,5

1,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

1921,3

121,3

0,5

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

274,7

162,1

0,0

122,5

84,0

0,0

V. ћ≥неральн≥ продукти

44117,2

90,7

4,6

228137,3

60,4

63,1

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

32668,2

94,6

3,4

4035,7

29,4

1,1

26 руди, шлаки ≥ зола

484,2

242,2

0,1

3520,2

22,3

1,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

10964,8

78,9

1,1

220581,4

63,3

61,0

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

1787,3

66,3

0,2

10251,9

71,0

2,8

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

1155,5

143,8

0,1

2368,7

78,5

0,7

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

0,0

0,0

0,0

279,0

49,0

0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц

Ц

Ц

0,6

6,6

0,0

31 добрива

2,9

0,2

0,0

30,9

67,0

0,0

32 екстракти дубильн≥

3,3

134,5

0,0

402,0

57,0

0,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

186,4

105,0

0,0

309,9

239,8

0,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

0,7

5,7

0,0

336,3

54,7

0,1

35 б≥лков≥ речовини

0,0

104,0

0,0

220,8

165,3

0,1

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

30,8

97,2

0,0

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

438,4

116,6

0,0

6272,9

68,4

1,7

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

663,6

93,8

0,1

5553,0

90,2

1,5

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

369,2

103,3

0,0

3157,2

105,6

0,9

40 каучук, гума

294,4

84,2

0,0

2395,9

75,6

0,7

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

6,1

82,9

0,0

697,8

92,3

0,2

41 шкури

Ц

Ц

Ц

26,3

102,1

0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

6,1

82,9

0,0

669,6

92,7

0,2

43 хутр€на сировина

Ц

Ц

Ц

1,8

24,7

0,0

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

626,6

58,2

0,1

267,4

35,7

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

625,2

58,1

0,1

166,9

25,2

0,0

45 корок та вироби з нього

1,4

137,8

0,0

100,3

115,8

0,0

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

0,3

14,4

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

4,5

71,4

0,0

350,6

51,9

0,1

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

22,7

326,3

0,0

48 пап≥р та картон

2,3

55,7

0,0

315,4

49,4

0,1

49 друкована продукц≥€

2,2

101,5

0,0

12,5

40,3

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

306,3

81,3

0,0

9062,4

318,1

2,5

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

213,8

270,3

0,1

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

8,6

23118,0

0,0

474,5

74,6

0,1

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

3004,6

394,2

0,8

56 вата

Ц

Ц

Ц

76,8

53,5

0,0

57 килими

Ц

Ц

Ц

80,5

18,0

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

0,0

0,5

0,0

137,1

130,5

0,0

59 текстильн≥ матер≥али

16,2

Ц

0,0

252,8

201,7

0,1

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

1194,9

907,0

0,3

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

0,0

16,2

0,0

988,7

534,1

0,3

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

278,4

75,7

0,0

1826,3

3786,6

0,5

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

3,1

86,2

0,0

812,3

482,3

0,2

XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки

34,0

140,3

0,0

3526,7

198,7

1,0

64 взутт€

34,0

140,3

0,0

3242,8

208,4

0,9

65 головнi убори

Ц

Ц

Ц

65,4

345,7

0,0

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

11,0

103,3

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

207,4

109,5

0,1

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

6637,0

85,3

0,7

5688,1

57,7

1,6

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

899,9

68,2

0,1

1575,4

42,5

0,4

69 керам≥чн≥ вироби

4232,6

90,7

0,4

3068,0

95,9

0,8

70 скло та вироби ≥з скла

1504,5

83,7

0,2

1044,8

35,5

0,3

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

7,8

130,0

0,0

60,5

82,1

0,0

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

802731,0

82,5

83,3

36383,1

83,2

10,1

72 чорн≥ метали

769918,9

81,4

79,9

19249,3

77,0

5,3

73 вироби з чорних метал≥в

19367,6

117,7

2,0

3722,8

108,1

1,0

74 м≥дь i вироби з нењ

5433,3

105,7

0,6

3650,8

70,8

1,0

75 н≥кель i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

1453,1

328,5

0,4

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

837,6

364,4

0,1

961,1

157,4

0,3

78 свинець ≥ вироби з нього

6757,2

128,9

0,7

97,2

40,6

0,0

79 цинк i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

4064,2

75,8

1,1

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

174,7

157,8

0,0

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

Ц

Ц

Ц

238,4

107,4

0,1

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

253,7

2796,9

0,0

2213,6

99,7

0,6

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

162,6

171,6

0,0

557,8

60,2

0,2

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

82647,0

140,1

8,6

37774,3

67,6

10,5

84 реактори €дерн≥, котли, машини

79083,3

143,9

8,2

25871,4

79,3

7,2

85 електричн≥ машини

3563,7

88,7

0,4

11902,9

51,1

3,3

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

2727,9

70,1

0,3

6131,1

73,4

1,7

86 зал≥зничн≥ локомотиви

2455,0

64,4

0,3

914,4

140,5

0,3

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

194,6

1142,1

0,0

5102,7

66,2

1,4

89 судна

78,3

129,2

0,0

114,1

2999,0

0,0

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

108,7

57,9

0,0

1892,2

149,9

0,5

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

108,1

57,8

0,0

1562,6

166,8

0,4

91 годинники

0,6

102,4

0,0

329,2

101,2

0,1

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

0,4

1119,0

0,0

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

63,6

18,0

0,0

6746,0

230,2

1,9

94 мебл≥

47,4

13,8

0,0

2525,8

245,1

0,7

95 ≥грашки

13,8

199,4

0,0

3723,9

228,9

1,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

2,4

69,5

0,0

496,2

181,7

0,1

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

12,7

73,6

0,0

____________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у ƒонецьк≥й област≥.

2 ¬ окремих випадках незначне в≥дхиленн€ м≥ж п≥дсумками та сумою складових по€снюЇтьс€ округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.