√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ в с≥чн≥Цлистопад≥ 2023 року1,2

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “ «≈ƒ

≈кспорт

Iмпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цлистопада
2022

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цлистопада
2022

у % до
загального
обс€гу

”сього³

198476,2

76,4

100,0

53655,1

41,7

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

493,4

11,3

0,2

1,3

0,3

0,0

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

493,4

95,9

0,2

Ц

Ц

Ц

03 риба i ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1,3

Ц

0,0

II. ѕродукти рослинного походженн€

10005,9

54,1

5,0

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥

101,9

72,0

0,1

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

9903,9

59,8

5,0

Ц

Ц

Ц

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

1301,7

4,9

0,7

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

130,5

4,0

0,1

6323,2

156,1

11,8

16 продукти з м'€са, риби

Ц

Ц

Ц

81,4

194,7

0,2

18 какао та продукти з нього

Ц

Ц

Ц

1624,1

1571,2

3,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

5,9

39,5

0,0

Ц

Ц

Ц

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

1842,9

1428,7

3,4

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

124,6

6,5

0,1

2774,8

87,0

5,2

V. ћ≥неральн≥ продукти

182986,7

112,8

92,2

1384,5

2,2

2,6

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

10295,9

41,3

5,2

0,5

0,2

0,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

172690,9

125,9

87,0

1384,1

2,3

2,6

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

Ц

Ц

Ц

340,1

6,4

0,6

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц

Ц

Ц

28,1

1,1

0,1

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц

Ц

Ц

10,3

1,6

0,0

31 добрива

Ц

Ц

Ц

105,9

77,7

0,2

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

24,8

7,7

0,0

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц

Ц

Ц

14,8

13,6

0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

Ц

Ц

Ц

2,6

2,3

0,0

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

151,1

420,0

0,3

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

Ц

Ц

Ц

2,5

0,2

0,0

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

43,4

8,2

0,0

8545,6

119,9

15,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

43,4

8,2

0,0

1402,0

60,9

2,6

40 каучук, гума

Ц

Ц

Ц

7143,6

148,0

13,3

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

16,3

1,6

0,0

0,1

4,6

0,0

44 деревина ≥ вироби з деревини

16,3

1,6

0,0

0,1

4,6

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

0,2

74,4

0,0

204,8

63,5

0,4

48 пап≥р та картон

Ц

Ц

Ц

204,8

65,4

0,4

49 друкована продукц≥€

0,2

107,0

0,0

Ц

Ц

Ц

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

10,0

9,8

0,0

262,9

28,4

0,5

52 бавовна

2,9

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

56 вата

2,2

39,7

0,0

0,0

Ц

0,0

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

262,5

169,5

0,5

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

Ц

Ц

Ц

0,3

0,3

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

3,7

10,4

0,0

Ц

Ц

Ц

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

1,2

23,4

0,0

Ц

Ц

Ц

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

Ц

Ц

Ц

0,0

0,0

0,0

65 головнi убори

Ц

Ц

Ц

0,0

0,1

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

436,5

27,1

0,2

370,1

55,0

0,7

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

39,7

89,4

0,0

21,2

30,6

0,0

69 керам≥чн≥ вироби

396,2

25,7

0,2

50,4

26,8

0,1

70 скло та вироби ≥з скла

0,5

2,5

0,0

298,5

71,9

0,6

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

8,7

344,6

0,0

Ц

Ц

Ц

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1746,0

10,1

0,9

6332,2

48,4

11,8

72 чорн≥ метали

10,0

0,1

0,0

282,4

6,9

0,5

73 вироби з чорних метал≥в

56,6

3,7

0,0

4728,4

64,6

8,8

74 м≥дь i вироби з нењ

1,2

0,0

0,0

10,4

8,9

0,0

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

1540,3

66,1

0,8

Ц

Ц

Ц

78 свинець ≥ вироби з нього

34,2

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

92,5

4964,9

0,0

1149,5

220,5

2,1

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

11,2

34,1

0,0

161,5

173,9

0,3

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

1012,0

19,1

0,5

25067,9

118,7

46,7

84 реактори €дерн≥, котли, машини

989,6

24,4

0,5

22687,1

114,1

42,3

85 електричн≥ машини

22,4

1,8

0,0

2380,8

192,2

4,4

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

219,3

452,9

0,1

4434,9

42,9

8,3

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

1368,9

212,3

2,6

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

219,3

693,5

0,1

3066,0

31,7

5,7

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

4,9

7,6

0,0

273,9

46,5

0,5

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

4,9

7,6

0,0

271,8

46,6

0,5

91 годинники

Ц

Ц

Ц

2,1

29,9

0,0

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

60,7

16,5

0,0

113,7

37,3

0,2

94 мебл≥

60,6

152,2

0,0

113,6

50,0

0,2

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

0,1

0,7

0,0

0,1

0,4

0,0

____________

ƒан≥ наведено без урахуванн€ тимчасово окупованих рос≥йською федерац≥Їю територ≥й та частини територ≥й, на €ких ведутьс€ (велис€) бойов≥ д≥њ.

Ѕез урахуванн€ п≥дприЇмств, €к≥ у зв'€зку з в≥йськовою агрес≥Їю рос≥њ проти ”крањни перереЇструвались на ≥нших територ≥€х.

¬ окремих випадках сума складових може не дор≥внювати п≥дсумку у зв'€зку з округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.