√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у ≤ квартал≥ 2019 року1

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
≤ кварталу
2018

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
≤ кварталу
2018

у % до
загального
обс€гу

”сього²

1106956,7

97,2

100,0

521368,3

92,9

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

2863,0

99,4

0,3

878,0

94,3

0,2

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

429,5

35,0

0,0

699,5

87,0

0,1

03 риба i ракопод≥бн≥

5,0

188,2

0,0

119,8

4855,1

0,0

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

2378,5

157,9

0,2

58,8

258,8

0,0

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

50,0

35,1

0,0

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

9963,6

58,9

0,9

1220,6

14,5

0,2

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

77,6

45,8

0,0

361,3

109,3

0,1

07 овоч≥

130,3

1755,7

0,0

Ц

Ц

Ц

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

4,2

1,0

0,0

111,4

1,8

0,0

09 кава, чай

106,3

48,8

0,0

3,1

414,0

0,0

10 зернов≥ культури

9626,4

60,3

0,9

Ц

Ц

Ц

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

1,1

75,4

0,0

Ц

Ц

Ц

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

17,6

13,4

0,0

715,2

60,8

0,1

13 шелак природний

Ц

Ц

Ц

29,7

113,4

0,0

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

1,7

0,1

0,0

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

3058,4

76,1

0,3

5493,1

118,7

1,1

16 продукти з м'€са, риби

39,6

122,3

0,0

6,1

170,1

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

1065,8

85,7

0,1

4,2

Ц

0,0

18 какао та продукти з нього

565,3

87,3

0,1

550,2

560,9

0,1

19 готов≥ продукти ≥з зерна

424,4

91,0

0,0

1,0

2,3

0,0

20 продукти переробки овоч≥в

32,3

128,1

0,0

1,4

0,4

0,0

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

169,4

56,0

0,0

56,5

41,9

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

592,0

47,4

0,1

3144,1

158,0

0,6

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

1583,8

83,3

0,3

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

169,4

315,1

0,0

145,8

210,2

0,0

V. ћ≥неральн≥ продукти

48654,6

75,4

4,4

378150,9

98,3

72,5

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

34549,1

91,4

3,1

13724,0

122,2

2,6

26 руди, шлаки ≥ зола

200,0

165,2

0,0

15808,0

112,9

3,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

13905,5

52,3

1,3

348618,9

97,0

66,9

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

2697,8

45,3

0,2

13848,0

94,9

2,7

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

803,7

46,5

0,1

3016,8

129,3

0,6

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

23,1

3,5

0,0

569,0

94,7

0,1

30 фармацевтична продукц≥€

0,1

0,0

0,0

Ц

Ц

Ц

31 добрива

1302,7

51,4

0,1

38,1

53,2

0,0

32 екстракти дубильн≥

2,5

6,1

0,0

654,3

98,3

0,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

177,6

94,7

0,0

68,8

33,4

0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

12,2

34,8

0,0

261,6

81,5

0,1

35 б≥лков≥ речовини

0,0

0,7

0,0

117,1

106,9

0,0

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

31,7

88,3

0,0

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

375,9

67,7

0,0

9090,6

89,1

1,7

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

616,2

109,2

0,1

4429,7

44,5

0,8

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

339,3

125,2

0,0

1779,3

20,8

0,3

40 каучук, гума

276,9

94,4

0,0

2650,3

187,5

0,5

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

7,4

104,5

0,0

578,7

340,4

0,1

41 шкури

Ц

Ц

Ц

25,8

Ц

0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

7,4

104,5

0,0

552,9

325,2

0,1

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

751,1

68,1

0,1

79,9

47,8

0,0

44 деревина ≥ вироби з деревини

750,1

68,0

0,1

18,4

13,8

0,0

45 корок та вироби з нього

1,0

Ц

0,0

61,5

197,8

0,0

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

6,3

107,8

0,0

444,2

85,1

0,1

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

7,0

93,5

0,0

48 пап≥р та картон

4,1

97,2

0,0

432,1

86,7

0,1

49 друкована продукц≥€

2,2

136,0

0,0

5,2

32,6

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

377,0

106,0

0,0

1391,4

271,4

0,3

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

78,8

142,1

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

0,0

5,6

0,0

208,5

397,4

0,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,3

349,6

0,0

2,0

202,0

0,0

 

56 вата

4,9

598,9

0,0

90,1

166,0

0,0

 

57 килими

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

58 спец≥альн≥ тканини

0,3

15,7

0,0

4,6

116,3

0,0

 

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

67,5

41,2

0,0

 

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

2,5

3,1

0,0

 

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

0,1

0,0

0,0

428,1

2533,9

0,1

 

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

367,9

268,8

0,0

444,1

4961,9

0,1

 

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

3,5

643,6

0,0

65,3

89,0

0,0

 

XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки

24,3

102,5

0,0

2761,7

2717,9

0,5

 

64 взутт€

24,3

102,5

0,0

2704,9

Ц

0,5

 

65 головнi убори

Ц

Ц

Ц

5,4

Ц

0,0

 

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

36,8

352,7

0,0

 

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

14,5

16,0

0,0

 

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

7782,4

108,8

0,7

8098,9

56,9

1,6

 

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

1319,1

93,2

0,1

3616,8

69,1

0,7

 

69 керам≥чн≥ вироби

4665,0

101,7

0,4

3063,1

40,1

0,6

 

70 скло та вироби ≥з скла

1798,3

155,8

0,2

1419,0

104,6

0,3

 

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

6,0

60,6

0,0

58,3

96,2

0,0

 

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

969961,6

98,0

87,6

41486,1

74,7

8,0

 

72 чорн≥ метали

942827,3

99,2

85,2

24339,0

87,2

4,7

 

73 вироби з чорних метал≥в

16418,5

93,0

1,5

3289,8

111,5

0,6

 

74 м≥дь i вироби з нењ

5142,0

47,2

0,5

5162,5

140,6

1,0

 

75 н≥кель i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

449,4

24,6

0,1

 

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

229,9

15,6

0,0

595,4

16,8

0,1

 

78 свинець ≥ вироби з нього

5240,7

54,7

0,5

116,4

44,0

0,0

 

79 цинк i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

5365,2

39,6

1,0

 

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

0,4

91,9

0,0

 

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

Ц

Ц

Ц

230,0

259,1

0,0

 

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

9,1

21,8

0,0

1354,6

169,8

0,3

 

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

94,1

43,1

0,0

583,3

59,6

0,1

 

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

55806,4

139,8

5,0

53550,6

93,2

10,3

 

84 реактори €дерн≥, котли, машини

54309,1

149,3

4,9

31812,5

67,5

6,1

 

85 електричн≥ машини

1497,3

42,4

0,1

21738,1

211,0

4,2

 

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

3872,3

207,6

0,3

5408,1

71,1

1,0

 

86 зал≥зничн≥ локомотиви

3811,7

207,8

0,3

651,0

10,8

0,1

 

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

Ц

Ц

Ц

4754,8

304,6

0,9

 

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 

89 судна

60,6

195,1

0,0

2,3

84,9

0,0

 

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

152,9

132,2

0,0

1261,3

136,0

0,2

 

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

152,3

134,6

0,0

943,6

128,2

0,2

 

91 годинники

0,6

23,1

0,0

317,7

165,9

0,1

 

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

 

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

353,9

227,0

0,0

2211,5

509,6

0,4

 

94 мебл≥

343,5

277,6

0,0

318,2

188,1

0,1

 

95 ≥грашки

6,9

64,5

0,0

1807,8

2123,9

0,3

 

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

3,5

16,3

0,0

85,5

47,6

0,0

 

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

17,2

Ц

0,0

________________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у ƒонецьк≥й област≥.

2 ¬ окремих випадках незначне в≥дхиленн€ м≥ж п≥дсумками та сумою складових по€снюЇтьс€ округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.