Головне управління статистики у Донецькій області
point


контакти
  e-mail:
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  

  

 
Головна сторінка | Статистична інформація | Економічна статистика | Зовнішньоекономічна діяльність
Архів

Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень 2015 року¹

 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до                   січня 2014 р.

у % до загального обсягу

тис.дол.

США

у % до                   січня 2014 р.

у % до загального обсягу

Усього

308171,2

35,7

100,0

83356,4

39,0

100,0

   у тому числі

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

1845,0

108,7

0,6

409,1

8,0

0,5

01 живі тварини

14,6

0,0

02 м’ясо та їстівні субпродукти

158,1

82,1

0,1

217,7

28,5

0,3

03 риба i ракоподібні

0,6

18,5

0,0

162,6

6,5

0,2

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

1639,7

111,7

0,5

28,8

6,4

0,0

05 інші продукти тваринного походження

32,1

98,1

0,0

II. Продукти рослинного походження

6497,5

100,4

2,1

1265,8

21,8

1,5

07 овочі

1,8

54,1

0,0

139,1

7,9

0,2

08 їстівні плоди та горіхи

0,3

0,3

0,0

926,8

32,2

1,1

09 кава, чай

1,7

331,5

0,0

4,8

1,6

0,0

10 зерновi культури

5982,4

101,8

1,9

11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості

124,3

111,1

0,0

12 насіння і плоди олійних рослин

387,0

4034,0

0,1

195,1

26,0

0,2

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

2617,5

48,5

0,8

687,9

17,6

0,8

IV. Готові харчові продукти

3112,8

13,8

1,0

1826,0

13,1

2,2

16 продукти з м’яса, риби

43,1

60,7

0,0

48,2

17,7

0,1

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

166,9

10,9

0,1

0,2

0,2

0,0

18 какао та продукти з нього

774,6

7,2

0,3

663,7

8,6

0,8

19 готові продукти із зерна

993,8

15,6

0,3

19,1

11,4

0,0

20 продукти переробки овочів

49,9

32,2

0,0

358,2

24,1

0,4

21 різні харчові продукти

0,8

73,5

0,0

34,8

13,7

0,0

22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

270,6

90,1

0,1

37,6

1,4

0,0

23 залишки і відходи харчової промисловості

672,8

22,1

0,2

455,5

49,8

0,5

24 тютюн і промислові замінники тютюну

140,3

44,8

0,0

208,7

62,2

0,3

V. Мінеральнi продукти

17400,8

18,4

5,6

55129,9

63,6

66,1

25 сіль; сірка; землі та каміння

10569,7

70,6

3,4

499,0

29,4

0,6

26 руди, шлак і зола

41,5

8,6

0,0

9891,0

419,8

11,9

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

6789,6

8,6

2,2

44739,9

54,2

53,7

VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловості

1025,1

18,0

0,3

4831,2

27,7

5,8

28 продукти неорганічної хiмiї

457,3

57,6

0,1

393,4

6,5

0,5

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

30,0

1,2

0,0

641,8

82,3

0,8

30 фармацевтична продукція

63,2

2,8

0,1

31 добрива

233,5

16,8

0,1

246,5

39,2

0,3

32 екстракти дубильні

72,0

17,1

0,1

33 ефiрнi олії

188,9

128,1

0,1

89,5

5,9

0,1

34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

15,7

7,6

0,0

347,5

85,4

0,4

35 бiлковi речовини

3,9

39402,6

0,0

62,7

12,1

0,1

36 порох і вибухові речовини

64,4

88,9

0,1

38 різноманітна хімічна продукція

95,8

18,7

0,0

2850,1

59,7

3,4

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

204,6

24,7

0,1

1462,1

23,1

1,8

39 пластмаси, полімерні матеріали

136,8

19,0

0,0

1286,4

29,2

1,5

40 каучук, гума

67,8

62,0

0,0

175,7

9,1

0,2

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

1,2

0,3

0,0

0,3

0,2

0,0

42 вироби із шкіри

1,2

519,0

0,0

0,3

0,6

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

285,4

45,9

0,1

18,6

1,6

0,0

44 деревина і вироби з деревини

285,4

46,0

0,1

18,6

1,8

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

59,0

43,2

0,0

793,9

49,9

1,0

47 маса з деревини

6,5

16,1

0,0

48 папір та картон

51,5

38,0

0,0

787,4

54,1

0,9

49 друкована продукція

7,5

685,5

0,0

0,0

0,0

0,0

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

101,8

31,6

0,0

14,6

0,4

0,0

54 нитки синтетичні або штучні

1,7

2,9

0,0

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

0,9

0,0

3,9

8,3

0,0

56 вата

1,3

0,3

0,0

58 спецiальнi

тканини

6,5

38,7

0,0

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

0,1

48,4

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

100,2

49,3

0,0

63 іншi готовi текстильні вироби

0,6

0,7

0,0

1,2

0,0

0,0

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

0,2

0,1

0,0

7,6

0,7

0,0

64 взуття

0,2

0,1

0,0

7,6

0,8

0,0

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

1424,4

46,6

0,5

3300,1

58,8

4,0

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

251,7

26,1

0,1

2054,8

73,9

2,5

69 керамiчнi вироби

846,3

44,6

0,3

877,8

43,0

1,1

70 скло та вироби із скла

326,3

164,2

0,1

367,5

46,5

0,4

XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

28,1

3,4

0,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

261756,4

39,9

84,9

10720,0

34,7

12,9

72 чорнi метали

235159,6

37,9

76,3

8459,2

44,0

10,1

73 вироби з чорних металів

19001,6

77,4

6,2

490,7

10,8

0,6

74 мiдь i вироби з неї

5350,3

75,3

1,7

12,3

20,5

0,0

75 нiкель i вироби з нього

579,6

76,3

0,7

76 алюмiнiй i вироби з нього

399,5

73,7

0,1

269,0

10,2

0,3

78 свинець і вироби з нього

1802,9

117,9

0,6

79 цинк i вироби з нього

238,1

14,1

0,3

81 іншi недорогоцінні метали

35,0

0,0

82 інструменти, ножовi вироби

15,1

5,2

0,0

390,7

64,4

0,5

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

27,4

7,3

0,0

245,5

36,7

0,3

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

11337,0

30,0

3,7

2393,4

10,1

2,9

84 реактори ядерні, котли, машини

6441,0

19,0

2,1

965,7

6,4

1,2

85 електричнi машини

4895,9

122,3

1,6

1427,7

16,7

1,7

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

378,7

1,4

0,1

64,5

5,6

0,1

86 залізничні локомотиви

378,7

1,4

0,1

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

64,5

16,9

0,1

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

52,7

13,4

0,0

223,9

24,2

0,3

90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні

51,6

13,5

0,0

211,1

22,9

0,3

91 годинники

1,1

10,5

0,0

12,8

624,9

0,0

ХX. Рiзнi промислові товари

42,9

23,9

0,0

197,2

4,6

0,2

94 меблi

36,0

20,3

0,0

87,8

2,6

0,1

95 іграшки

6,5

329,0

0,0

2,5

0,3

0,0

96 рiзнi готовi вироби

0,5

92,4

0,0

106,9

192,1

0,1

XXІ. 97 Твори мистецтва

10,3

0,0

__________________________________

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

 

  Copyright © 2004-2024 Головне управління статистики у Донецькій області
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.