√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ в с≥чн≥ 2023 року1,2

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “ «≈ƒ

≈кспорт

Iмпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€
2022

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€
2022

у % до
загального
обс€гу

”сього³

16219,6

31,0

100,0

2351,5

4,8

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

77,5

0,4

0,5

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

3,4

0,3

0,0

390,2

29,0

16,6

16 продукти з м'€са, риби

Ц

Ц

Ц

81,4

Ц

3,5

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

3,4

0,4

0,0

308,8

32,2

13,1

V. ћ≥неральн≥ продукти

15618,6

117,8

96,3

116,6

0,3

5,0

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

467,9

5,2

2,9

4,5

8,4

0,2

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

15150,6

353,6

93,4

112,1

0,3

4,8

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

Ц

Ц

Ц

141,0

9,1

6,0

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц

Ц

Ц

133,0

33,5

5,7

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

7,6

7,1

0,3

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц

Ц

Ц

0,2

0,1

0,0

35 б≥лков≥ речовини

Ц

Ц

Ц

0,1

0,1

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

Ц

Ц

Ц

0,1

0,0

0,0

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

35,0

21,6

0,2

473,1

73,0

20,1

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

35,0

21,6

0,2

391,3

73,4

16,6

40 каучук, гума

Ц

Ц

Ц

81,8

70,8

3,5

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

37,7

15,7

0,2

Ц

Ц

Ц

44 деревина ≥ вироби з деревини

37,7

15,7

0,2

Ц

Ц

Ц

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

Ц

Ц

Ц

31,0

72,4

1,3

48 пап≥р та картон

Ц

Ц

Ц

31,0

73,0

1,3

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

5,6

11,7

0,2

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

4,8

Ц

0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

Ц

Ц

Ц

0,7

57,9

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

Ц

Ц

Ц

0,0

0,5

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

0,0

1,1

0,0

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

22,6

5,0

0,1

42,6

19,5

1,8

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

9,8

458,3

0,1

13,3

156,8

0,6

69 керам≥чн≥ вироби

12,8

3,0

0,1

29,0

396,1

1,2

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

0,3

0,2

0,0

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

2,5

200,9

0,0

Ц

Ц

Ц

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

338,2

5,6

2,1

645,5

25,7

27,4

72 чорн≥ метали

105,7

9,1

0,7

Ц

Ц

Ц

73 вироби з чорних метал≥в

Ц

Ц

Ц

507,0

154,5

21,6

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

230,1

23,6

1,4

Ц

Ц

Ц

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

Ц

Ц

Ц

136,8

135,2

5,8

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

2,5

8,8

0,0

1,6

22,3

0,1

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

24,3

0,9

0,2

382,6

9,3

16,3

84 реактори €дерн≥, котли, машини

6,4

0,3

0,0

346,2

8,9

14,7

85 електричн≥ машини

17,9

4,3

0,1

36,4

16,9

1,5

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

58,2

669,6

0,4

121,8

6,9

5,2

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

32,8

30,5

1,4

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

58,2

Ц

0,4

89,0

5,4

3,8

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

Ц

Ц

Ц

0,8

0,8

0,0

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

Ц

Ц

Ц

0,8

0,8

0,0

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

1,5

7,1

0,0

0,8

0,5

0,0

94 мебл≥

1,4

8,8

0,0

0,8

0,7

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

0,0

0,8

0,0

Ц

Ц

Ц

____________

Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у ƒонецьк≥й област≥.

Ѕез урахуванн€ п≥дприЇмств, €к≥ у зв'€зку з в≥йськовою агрес≥Їю рос≥њ проти ”крањни перереЇструвались на ≥нших територ≥€х.

¬ окремих випадках незначне в≥дхиленн€ м≥ж п≥дсумками та сумою складових по€снюЇтьс€ округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.