√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ в с≥чн≥Цжовтн≥ 2023 року1,2

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “ «≈ƒ

≈кспорт

Iмпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цжовтн€
2022

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цжовтн€
2022

у % до
загального
обс€гу

”сього³

192353,9

77,4

100,0

46323,1

37,6

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

459,7

10,6

0,2

1,3

0,3

0,0

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

459,7

96,0

0,2

Ц

Ц

Ц

03 риба i ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1,3

Ц

0,0

II. ѕродукти рослинного походженн€

9170,1

50,6

4,8

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

9170,1

56,1

4,8

Ц

Ц

Ц

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

765,7

3,8

0,4

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

16,9

0,5

0,0

5850,1

150,8

12,6

16 продукти з м'€са, риби

Ц

Ц

Ц

81,4

194,7

0,2

18 какао та продукти з нього

Ц

Ц

Ц

1486,9

1438,5

3,2

19 готов≥ продукти ≥з зерна

5,9

39,5

0,0

Ц

Ц

Ц

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

1842,9

1428,7

4,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

11,1

0,6

0,0

2438,9

80,8

5,3

V. ћ≥неральн≥ продукти

178609,7

110,9

92,9

41,5

0,1

0,1

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

8997,3

37,8

4,7

0,5

0,2

0,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

169612,5

123,6

88,2

41,1

0,1

0,1

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

Ц

Ц

Ц

296,1

5,6

0,6

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц

Ц

Ц

2,5

0,1

0,0

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц

Ц

Ц

10,3

1,6

0,0

31 добрива

Ц

Ц

Ц

87,5

64,2

0,2

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

24,8

7,7

0,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц

Ц

Ц

14,8

13,6

0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

Ц

Ц

Ц

2,6

2,3

0,0

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

151,1

420,0

0,3

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

Ц

Ц

Ц

2,5

0,2

0,0

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

40,0

7,6

0,0

8272,8

162,8

17,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

40,0

7,6

0,0

1401,9

70,5

3,0

40 каучук, гума

Ц

Ц

Ц

6870,9

222,1

14,8

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

15,7

1,6

0,0

0,1

4,6

0,0

44 деревина ≥ вироби з деревини

15,7

1,6

0,0

0,1

4,6

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

0,2

74,4

0,0

177,8

60,6

0,4

48 пап≥р та картон

Ц

Ц

Ц

177,8

62,7

0,4

49 друкована продукц≥€

0,2

107,0

0,0

Ц

Ц

Ц

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

9,8

9,6

0,0

249,3

26,9

0,5

52 бавовна

2,9

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

56 вата

2,2

39,7

0,0

0,0

Ц

0,0

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

248,9

160,7

0,5

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

Ц

Ц

Ц

0,3

0,3

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

3,7

10,4

0,0

Ц

Ц

Ц

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

1,0

20,8

0,0

Ц

Ц

Ц

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

Ц

Ц

Ц

0,0

0,0

0,0

65 головнi убори

Ц

Ц

Ц

0,0

0,1

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

200,5

12,6

0,1

357,7

53,2

0,8

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

Ц

Ц

Ц

20,4

29,4

0,0

69 керам≥чн≥ вироби

200,0

13,1

0,1

50,4

26,8

0,1

70 скло та вироби ≥з скла

0,5

2,5

0,0

286,9

69,1

0,6

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

8,1

322,4

0,0

Ц

Ц

Ц

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1934,6

11,5

1,0

6136,7

48,6

13,2

72 чорн≥ метали

0,8

0,0

0,0

282,4

6,9

0,6

73 вироби з чорних метал≥в

56,6

3,7

0,0

4565,2

64,9

9,9

74 м≥дь i вироби з нењ

1,0

0,0

0,0

11,2

9,5

0,0

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

1324,3

65,3

0,7

0,0

0,0

0,0

78 свинець ≥ вироби з нього

449,6

Ц

0,2

Ц

Ц

Ц

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

92,5

4964,9

0,0

1141,0

309,8

2,5

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

9,8

29,9

0,0

136,9

158,6

0,3

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

1040,3

19,9

0,5

21000,3

110,0

45,3

84 реактори €дерн≥, котли, машини

1000,1

24,9

0,5

19269,4

106,5

41,6

85 електричн≥ машини

40,2

3,3

0,0

1730,9

171,9

3,7

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

69,5

146,9

0,0

3496,8

35,2

7,5

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

1089,6

170,3

2,4

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

69,5

227,8

0,0

2393,8

25,8

5,2

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

13,5

870,6

0,0

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

4,8

8,5

0,0

365,4

73,9

0,8

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

4,8

8,5

0,0

363,4

74,5

0,8

91 годинники

Ц

Ц

Ц

2,1

29,9

0,0

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

8,1

2,2

0,0

77,1

25,5

0,2

94 мебл≥

6,9

17,4

0,0

48,2

21,3

0,1

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

1,2

16,1

0,0

28,9

114,9

0,1

_____________

ƒан≥ наведено без урахуванн€ тимчасово окупованих рос≥йською федерац≥Їю територ≥й та частини територ≥й, на €ких ведутьс€ (велис€) бойов≥ д≥њ.

Ѕез урахуванн€ п≥дприЇмств, €к≥ у зв'€зку з в≥йськовою агрес≥Їю рос≥њ проти ”крањни перереЇструвались на ≥нших територ≥€х.

¬ окремих випадках сума складових може не дор≥внювати п≥дсумку у зв'€зку з округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.