√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ в с≥чн≥Цтравн≥ 2023 року1,2

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “ «≈ƒ

≈кспорт

Iмпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цтравн€
2022

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цтравн€
2022

у % до
загального
обс€гу

”сього³

77772,8

49,4

100,0

14901,3

15,5

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

219,6

5,6

0,3

Ц

Ц

Ц

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

219,6

265,5

0,3

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

1723,7

12,5

2,2

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

1723,7

12,7

2,2

Ц

Ц

Ц

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

765,7

3,9

1,0

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

11,1

0,3

0,0

1341,0

49,5

9,0

16 продукти з м'€са, риби

Ц

Ц

Ц

81,4

Ц

0,5

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

11,1

0,6

0,0

1259,6

62,6

8,5

V. ћ≥неральн≥ продукти

73911,6

82,0

95,0

485,5

0,8

3,3

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

3844,7

19,5

4,9

Ц

Ц

Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

70066,9

99,6

90,1

485,5

0,8

3,3

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

Ц

Ц

Ц

248,9

6,9

1,7

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц

Ц

Ц

0,2

0,0

0,0

31 добрива

Ц

Ц

Ц

82,7

60,7

0,6

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

13,4

4,3

0,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

Ц

Ц

Ц

1,0

0,9

0,0

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

151,1

Ц

1,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

Ц

Ц

Ц

0,5

0,0

0,0

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

1,3

0,4

0,0

3628,7

121,9

24,4

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

1,3

0,4

0,0

1115,6

72,3

7,5

40 каучук, гума

Ц

Ц

Ц

2513,1

175,4

16,9

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

13,4

1,8

0,0

Ц

Ц

Ц

44 деревина ≥ вироби з деревини

13,4

1,8

0,0

Ц

Ц

Ц

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

0,2

206,9

0,0

96,8

95,4

0,6

48 пап≥р та картон

Ц

Ц

Ц

96,8

105,3

0,6

49 друкована продукц≥€

0,2

390,5

0,0

Ц

Ц

Ц

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

1,0

2,6

0,0

71,5

11,4

0,5

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

71,5

223,4

0,5

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

1,0

23,6

0,0

Ц

Ц

Ц

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

126,8

9,6

0,2

181,4

33,6

1,2

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

29,5

145,3

0,0

16,3

85,7

0,1

69 керам≥чн≥ вироби

97,3

7,6

0,1

37,5

24,9

0,3

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

127,6

34,5

0,9

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

5,2

430,1

0,0

Ц

Ц

Ц

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

456,4

3,0

0,6

3124,4

51,1

21,0

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

135,8

3,5

0,9

73 вироби з чорних метал≥в

34,8

2,3

0,0

2429,1

293,0

16,3

74 м≥дь i вироби з нењ

0,4

0,0

0,0

1,3

1,1

0,0

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

415,5

24,7

0,5

Ц

Ц

Ц

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

0,2

Ц

0,0

492,3

145,0

3,3

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

5,5

18,7

0,0

65,9

102,4

0,4

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

313,7

7,4

0,4

4620,0

46,1

31,0

84 реактори €дерн≥, котли, машини

282,9

8,4

0,4

4186,6

44,1

28,1

85 електричн≥ машини

30,8

3,7

0,0

433,4

79,9

2,9

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

214,7

831,8

0,3

893,7

17,4

6,0

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

151,8

54,6

1,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

214,7

2037,7

0,3

728,4

15,0

4,9

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

13,5

Ц

0,1

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

2,7

5,9

0,0

164,2

53,8

1,1

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

2,7

5,9

0,0

164,2

53,8

1,1

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

5,7

12,6

0,0

45,2

16,4

0,3

94 мебл≥

4,5

11,6

0,0

41,0

19,8

0,3

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

1,2

20,6

0,0

4,2

23,2

0,0

_____________

ƒан≥ наведено без урахуванн€ тимчасово окупованих рос≥йською федерац≥Їю територ≥й та частини територ≥й, на €ких ведутьс€ (велис€) бойов≥ д≥њ.

Ѕез урахуванн€ п≥дприЇмств, €к≥ у зв'€зку з в≥йськовою агрес≥Їю рос≥њ проти ”крањни перереЇструвались на ≥нших територ≥€х.

¬ окремих випадках сума складових може не дор≥внювати п≥дсумку у зв'€зку з округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.