√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у с≥чн≥ 2018 року¹

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2017

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2017

у % до загального обс€гу

”сього²

395222,2

116,5

100,0

157925,0

153,5

100,0

≤. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

855,7

76,1

0,2

289,2

73,5

0,2

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

99,3

Ц

0,1

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

321,1

68,0

0,1

189,4

117,1

0,1

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

1,3

1,1

0,0

0,5

0,2

0,0

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

487,4

102,5

0,1

Ц

Ц

Ц

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

45,8

80,2

0,0

Ц

Ц

Ц

≤≤. ѕродукти рослинного походженн€

3779,5

23,8

1,0

156,5

42,9

0,1

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

169,3

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥

3,3

3,5

0,0

Ц

Ц

Ц

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

10,6

1250,6

0,0

24,5

27,0

0,0

09 кава, чай

65,5

144,1

0,0

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

3530,4

30,5

0,9

Ц

Ц

Ц

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

0,5

10,7

0,0

Ц

Ц

Ц

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

Ц

Ц

Ц

132,0

86,9

0,1

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

0,9

0,0

0,0

0,4

Ц

0,0

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

1114,7

116,3

0,3

1002,2

109,3

0,6

16 продукти з м'€са, риби

8,1

36,5

0,0

0,2

3,4

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

267,7

89,1

0,1

Ц

Ц

Ц

18 какао та продукти з нього

152,4

231,7

0,0

58,5

2479,9

0,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

118,0

126,7

0,0

Ц

Ц

Ц

20 продукти переробки овоч≥в

18,3

32,1

0,0

Ц

Ц

Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

84,0

636,7

0,0

101,6

5355,5

0,1

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

459,6

143,7

0,1

374,9

110,9

0,2

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

460,0

89,8

0,3

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

6,5

22,1

0,0

7,0

504,7

0,0

V. ћ≥неральн≥ продукти

29252,3

133,2

7,4

111980,9

150,7

70,9

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

14911,0

96,4

3,8

1743,8

159,9

1,1

26 руди, шлак ≥ зола

40,4

77,8

0,0

5662,7

10792,8

3,6

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

14301,0

221,6

3,6

104574,4

142,9

66,2

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

1494,2

207,0

0,4

3251,1

88,6

2,1

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

449,6

233,8

0,1

702,6

189,8

0,4

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

252,7

137,1

0,1

76,3

43,1

0,0

30 фармацевтична продукц≥€

0,1

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

31 добрива

637,2

331,6

0,2

Ц

Ц

Ц

32 екстракти дубильн≥

13,6

4480,7

0,0

66,4

59,6

0,0

33 еф≥рн≥ ол≥њ

40,1

33,0

0,0

29,2

249,2

0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

0,3

154,1

0,0

42,6

90,0

0,0

35 б≥лков≥ речовини

0,0

471,2

0,0

34,3

162,5

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

100,6

323,8

0,0

2299,5

78,5

1,5

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

167,0

150,8

0,0

1510,0

154,4

1,0

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

93,8

139,6

0,0

914,7

166,2

0,6

40 каучук, гума

73,2

168,2

0,0

595,3

139,3

0,4

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

1,5

41,3

0,0

42,2

304,0

0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

1,5

41,3

0,0

42,2

304,0

0,0

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

345,7

233,7

0,1

32,2

20,9

0,0

44 деревина ≥ вироби з деревини

345,7

233,7

0,1

1,1

1,2

0,0

45 корок та вироби з нього

Ц

Ц

Ц

31,1

50,9

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

2,6

1578,5

0,0

147,7

54,9

0,1

48 пап≥р та картон

2,3

2841,6

0,0

147,6

58,8

0,1

49 друкована продукц≥€

0,3

358,3

0,0

0,2

1394,1

0,0

XI. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

134,2

207,7

0,0

258,9

23,5

0,2

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

0,5

1,5

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

Ц

Ц

Ц

13,1

178,0

0,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,1

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

56 вата

Ц

Ц

Ц

0,9

96,6

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

Ц

Ц

Ц

1,0

152,3

0,0

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

14,9

61,0

0,0

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

7,6

7067,5

0,0

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

102,3

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

31,7

49,3

0,0

Ц

Ц

Ц

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

0,1

57,7

0,0

221,0

21,4

0,1

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

Ц

Ц

Ц

21,4

Ц

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

21,4

Ц

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

1904,9

136,0

0,5

5109,7

174,4

3,2

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

427,2

246,7

0,1

536,3

26,7

0,3

69 керам≥чн≥ вироби

1223,1

168,1

0,3

4089,1

685,1

2,6

70 скло та вироби ≥з скла

254,6

50,9

0,1

484,3

150,1

0,3

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

1,8

23,4

0,0

Ц

Ц

Ц

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

344475,9

121,9

87,2

16875,6

120,4

10,7

72 чорн≥ метали

331660,0

121,5

83,9

7949,2

98,4

5,0

73 вироби з чорних метал≥в

6145,2

108,5

1,6

1092,2

149,9

0,7

74 м≥дь i вироби з нењ

3111,1

257,0

0,8

1063,2

131,6

0,7

75 н≥кель i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

567,0

192,7

0,4

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

383,3

143,8

0,1

1293,3

201,9

0,8

78 свинець ≥ вироби з нього

3152,6

127,1

0,8

113,4

37,5

0,1

79 цинк i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

4354,1

158,5

2,8

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

0,5

Ц

0,0

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

Ц

Ц

Ц

0,6

Ц

0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

1,3

4,0

0,0

137,3

69,5

0,1

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

22,4

84,4

0,0

304,9

137,6

0,2

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

11375,3

112,4

2,9

14980,4

478,0

9,5

84 реактори €дерн≥, котли, машини

10776,7

112,5

2,7

13670,7

489,2

8,7

85 електричн≥ машини

598,6

110,3

0,2

1309,7

386,0

0,8

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

269,7

26,0

0,1

1964,3

1360,8

1,2

86 зал≥зничн≥ локомотиви

262,2

34,4

0,1

1579,5

11827,0

1,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

Ц

Ц

Ц

384,8

293,7

0,2

89 судна

7,5

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

13,6

5,3

0,0

271,6

197,9

0,2

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

12,7

5,0

0,0

251,7

279,4

0,2

91 годинники

0,9

46,4

0,0

19,9

42,2

0,0

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

32,8

96,1

0,0

30,7

10,8

0,0

94 мебл≥

31,3

110,9

0,0

25,2

17,2

0,0

95 ≥грашки

1,2

22,1

0,0

2,6

2,0

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

0,2

70,1

0,0

2,9

53,5

0,0

_____________

¹ Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у ƒонецьк≥й област≥.

² ¬ окремих випадках сума складових може не дор≥внювати п≥дсумку у звТ€зку з округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.