√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ за 9 м≥с€ц≥в 2023 року1,2

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “ «≈ƒ

≈кспорт

Iмпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
9 м≥с€ц≥в
2022

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
9 м≥с€ц≥в
2022

у % до
загального
обс€гу

”сього³

175022,9

73,7

100,0

39227,8

32,9

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

424,6

9,8

0,2

1,3

0,3

0,0

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

424,6

88,6

0,2

Ц

Ц

Ц

03 риба i ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1,3

Ц

0,0

II. ѕродукти рослинного походженн€

9143,3

55,0

5,2

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

9143,3

56,0

5,2

Ц

Ц

Ц

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

765,7

3,8

0,4

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

11,1

0,3

0,0

4118,4

109,5

10,5

16 продукти з м'€са, риби

Ц

Ц

Ц

81,4

194,7

0,2

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

1842,9

1428,7

4,7

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

11,1

0,6

0,0

2194,1

75,6

5,6

V. ћ≥неральн≥ продукти

162144,3

103,1

92,6

527,1

0,9

1,3

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

8090,0

35,7

4,6

0,5

0,2

0,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

154054,3

114,5

88,0

526,6

0,9

1,3

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

Ц

Ц

Ц

267,9

6,2

0,7

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц

Ц

Ц

1,5

0,1

0,0

31 добрива

Ц

Ц

Ц

87,5

64,2

0,2

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

22,8

7,1

0,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

Ц

Ц

Ц

2,6

2,3

0,0

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

151,1

420,0

0,4

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

Ц

Ц

Ц

2,4

0,2

0,0

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

7,1

1,4

0,0

7316,9

154,1

18,7

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

7,1

1,4

0,0

1360,8

72,1

3,5

40 каучук, гума

Ц

Ц

Ц

5956,2

208,2

15,2

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

13,5

1,4

0,0

0,1

4,6

0,0

44 деревина ≥ вироби з деревини

13,5

1,4

0,0

0,1

4,6

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

0,2

150,3

0,0

177,8

75,6

0,5

48 пап≥р та картон

Ц

Ц

Ц

177,8

78,7

0,5

49 друкована продукц≥€

0,2

390,5

0,0

Ц

Ц

Ц

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

1,0

1,0

0,0

249,3

28,6

0,6

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

248,9

243,5

0,6

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

Ц

Ц

Ц

0,3

0,3

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

1,0

20,8

0,0

Ц

Ц

Ц

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

Ц

Ц

Ц

0,0

0,0

0,0

65 головнi убори

Ц

Ц

Ц

0,0

0,1

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

200,0

12,9

0,1

280,1

43,0

0,7

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

Ц

Ц

Ц

20,2

42,2

0,1

69 керам≥чн≥ вироби

200,0

13,4

0,1

50,4

26,8

0,1

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

209,4

50,5

0,5

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

8,1

663,9

0,0

Ц

Ц

Ц

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1622,4

9,8

0,9

5819,8

48,0

14,8

72 чорн≥ метали

0,8

0,0

0,0

282,4

6,9

0,7

73 вироби з чорних метал≥в

51,4

3,3

0,0

4258,0

65,0

10,9

74 м≥дь i вироби з нењ

0,9

0,0

0,0

8,9

7,6

0,0

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

1186,1

66,9

0,7

Ц

Ц

Ц

78 свинець ≥ вироби з нього

280,9

Ц

0,2

Ц

Ц

Ц

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

92,5

4964,9

0,1

1141,0

309,8

2,9

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

9,8

30,9

0,0

129,4

150,5

0,3

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

599,0

11,7

0,3

17347,7

97,7

44,2

84 реактори €дерн≥, котли, машини

558,8

14,1

0,3

16126,2

96,1

41,1

85 електричн≥ машини

40,2

3,4

0,0

1221,4

123,4

3,1

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

69,5

149,7

0,0

2719,1

29,2

6,9

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

763,2

156,0

1,9

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

69,5

234,6

0,0

1942,4

22,0

5,0

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

13,5

870,6

0,0

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

4,8

8,6

0,0

335,4

69,2

0,9

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

4,8

8,6

0,0

333,3

69,7

0,8

91 годинники

Ц

Ц

Ц

2,1

32,8

0,0

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

8,1

2,2

0,0

67,0

22,6

0,2

94 мебл≥

6,9

17,6

0,0

46,9

21,2

0,1

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

1,2

17,0

0,0

20,0

81,2

0,1

____________

ƒан≥ наведено без урахуванн€ тимчасово окупованих рос≥йською федерац≥Їю територ≥й та частини територ≥й, на €ких ведутьс€ (велис€) бойов≥ д≥њ.

Ѕез урахуванн€ п≥дприЇмств, €к≥ у зв'€зку з в≥йськовою агрес≥Їю рос≥њ проти ”крањни перереЇструвались на ≥нших територ≥€х.

¬ окремих випадках сума складових може не дор≥внювати п≥дсумку у зв'€зку з округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.