√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ в ≤ квартал≥ 2023 року1,2

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “ «≈ƒ

≈кспорт

Iмпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
≤ кварталу
2022

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
≤ кварталу
2022

у % до
загального
обс€гу

”сього³

31332,0

36,5

100,0

7835,9

8,6

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

132,1

3,3

0,4

Ц

Ц

Ц

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

132,1

159,7

0,4

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

1206,9

8,9

3,9

Ц

Ц

Ц

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

09 кава, чай

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

1206,9

9,1

3,9

Ц

Ц

Ц

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

765,7

3,9

2,4

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

11,1

0,4

0,0

905,3

34,8

11,6

16 продукти з м'€са, риби

Ц

Ц

Ц

81,4

Ц

1,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

†††††††† †††††††† Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

18 какао та продукти з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

11,1

0,6

0,0

823,9

43,2

10,5

V. ћ≥неральн≥ продукти

28365,6

114,8

90,5

453,5

0,7

5,8

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

1941,1

11,2

6,2

Ц

Ц

Ц

26 руди, шлак ≥ зола

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

26424,4

356,6

84,3

453,5

0,7

5,8

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

Ц

Ц

Ц

143,5

4,4

1,8

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц

Ц

Ц

0,2

0,0

0,0

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

30 фармацевтична продукц≥€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

31 добрива

Ц

Ц

Ц

82,7

60,7

1,1

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

8,9

3,3

0,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

35 б≥лков≥ речовини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

51,2

Ц

0,7

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

Ц

Ц

Ц

0,5

0,0

0,0

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

1,3

0,4

0,0

1561,7

88,0

19,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

1,3

0,4

0,0

970,7

67,5

12,4

40 каучук, гума

Ц

Ц

Ц

591,1

175,1

7,5

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

2,3

0,4

0,0

Ц

Ц

Ц

44 деревина ≥ вироби з деревини

2,3

0,4

0,0

Ц

Ц

Ц

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

0,2

206,9

0,0

86,7

97,0

1,1

48 пап≥р та картон

Ц

Ц

Ц

86,7

108,5

1,1

49 друкована продукц≥€

0,2

390,5

0,0

Ц

Ц

Ц

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

1,0

2,6

0,0

58,6

9,7

0,7

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

56 вата

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

58,6

586,6

0,7

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

1,0

23,6

0,0

Ц

Ц

Ц

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

109,9

10,7

0,4

79,5

14,8

1,0

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

22,7

185,9

0,1

13,3

71,7

0,2

69 керам≥чн≥ вироби

87,1

8,8

0,3

37,5

24,9

0,5

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

28,7

7,8

0,4

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

2,5

200,9

0,0

Ц

Ц

Ц

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

267,9

2,5

0,9

1925,7

32,4

24,6

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

28,9

0,7

0,4

73 вироби з чорних метал≥в

34,8

2,3

0,1

1694,2

255,6

21,6

74 м≥дь i вироби з нењ

0,3

0,0

0,0

Ц

Ц

Ц

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

230,1

14,1

0,7

Ц

Ц

Ц

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

0,2

Ц

0,0

136,7

40,3

1,7

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

2,5

8,3

0,0

65,9

126,9

0,8

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

249,5

6,0

0,8

1994,5

22,1

25,5

84 реактори €дерн≥, котли, машини

221,7

6,6

0,7

1721,7

20,2

22,0

85 електричн≥ машини

27,8

3,5

0,1

272,8

57,5

3,5

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

214,7

831,8

0,7

543,5

17,1

6,9

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

151,8

57,3

1,9

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

214,7

2037,7

0,7

378,2

13,0

4,8

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

13,5

Ц

0,2

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

0,1

0,1

0,0

81,1

39,9

1,0

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

0,1

0,1

0,0

81,1

39,9

1,0

91 годинники

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

1,5

3,2

0,0

2,4

0,9

0,0

94 мебл≥

1,4

3,7

0,0

1,3

0,6

0,0

95 ≥грашки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

0,0

0,5

0,0

1,1

6,2

0,0

_____________

Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у ƒонецьк≥й област≥.

Ѕез урахуванн€ п≥дприЇмств, €к≥ у зв'€зку з в≥йськовою агрес≥Їю рос≥њ проти ”крањни перереЇструвались на ≥нших територ≥€х.

¬ окремих випадках незначне в≥дхиленн€ м≥ж п≥дсумками та сумою складових по€снюЇтьс€ округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.