√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у I п≥вр≥чч≥ 2019 року1

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
I п≥вр≥чч€
2018

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
I п≥вр≥чч€
2018

у % до
загального
обс€гу

”сього²

2286478,2

92,6

100,0

1096131,7

96,5

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

5756,9

117,2

0,3

2075,7

88,0

0,2

01 жив≥ тварини

5,0

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

1250,6

55,2

0,1

1839,6

104,6

0,2

03 риба i ракопод≥бн≥

10,1

207,2

0,0

121,6

84,9

0,0

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

4384,5

181,2

0,2

114,5

468,6

0,0

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

106,6

48,3

0,0

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

12024,1

62,4

0,5

3449,4

28,8

0,3

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

79,9

47,2

0,0

545,5

100,4

0,0

07 овоч≥

144,6

16,9

0,0

1084,5

92,4

0,1

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

9,3

1,7

0,0

536,0

7,1

0,0

09 кава, чай

206,7

56,4

0,0

31,2

494,0

0,0

10 зернов≥ культури

11558,8

67,3

0,5

108,6

44,8

0,0

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

2,0

82,7

0,0

Ц

Ц

Ц

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

22,7

15,2

0,0

1113,5

45,9

0,1

13 шелак природний

Ц

Ц

Ц

30,2

57,6

0,0

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

8294,8

93,0

0,4

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

5875,9

92,4

0,3

11039,9

115,5

1,0

16 продукти з м'€са, риби

68,6

111,8

0,0

16,4

65,3

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

2131,0

115,2

0,1

41,0

39,6

0,0

18 какао та продукти з нього

881,9

107,1

0,0

839,6

172,4

0,1

19 готов≥ продукти ≥з зерна

859,7

94,6

0,0

2,0

3,1

0,0

20 продукти переробки овоч≥в

58,8

168,4

0,0

22,5

3,8

0,0

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

320,2

56,2

0,0

120,5

54,5

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

1160,3

58,9

0,1

6208,2

140,1

0,6

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

3367,0

99,7

0,3

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

395,5

282,7

0,0

422,7

165,5

0,0

V. ћ≥неральн≥ продукти

135940,3

90,5

5,9

781843,8

99,4

71,3

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

102751,0

97,1

4,5

23265,9

104,3

2,1

26 руди, шлаки ≥ зола

335,8

53,7

0,0

28219,4

114,6

2,6

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

32853,5

75,1

1,4

730358,5

98,7

66,6

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

5113,3

44,4

0,2

28730,2

92,9

2,6

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

1572,3

50,9

0,1

5511,0

120,9

0,5

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

124,8

9,1

0,0

946,9

68,9

0,1

30 фармацевтична продукц≥€

0,1

0,0

0,0

34,7

24,0

0,0

31 добрива

2300,6

44,0

0,1

137,1

134,0

0,0

32 екстракти дубильн≥

22,9

47,7

0,0

1539,6

102,1

0,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

379,3

87,1

0,0

335,7

64,1

0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

13,6

13,2

0,0

592,3

75,3

0,1

35 б≥лков≥ речовини

0,0

1,6

0,0

305,9

130,6

0,0

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

63,2

176,2

0,0

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

699,6

67,1

0,0

19263,7

89,0

1,8

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

1400,6

123,3

0,1

10262,7

57,0

0,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

840,3

131,6

0,0

4419,2

33,3

0,4

40 каучук, гума

560,2

112,7

0,0

5843,5

123,7

0,5

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

17,0

96,1

0,0

918,6

474,6

0,1

41 шкури

Ц

Ц

Ц

25,8

149,5

0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

17,0

96,1

0,0

892,8

506,4

0,1

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

1638,0

87,3

0,1

266,6

70,1

0,0

44 деревина ≥ вироби з деревини

1632,4

87,0

0,1

135,1

62,8

0,0

45 корок та вироби з нього

4,3

981,5

0,0

128,4

79,5

0,0

46 вироби ≥з соломи

1,3

216,0

0,0

3,1

93,1

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

10,8

14,8

0,0

1009,1

79,4

0,1

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

88,2

574,0

0,0

48 пап≥р та картон

6,6

72,1

0,0

906,1

73,7

0,1

49 друкована продукц≥€

4,2

6,6

0,0

14,7

58,7

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

774,4

122,2

0,0

2622,8

276,9

0,2

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

88,6

130,1

0,0

 

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

50,4

7591,1

0,0

368,0

272,3

0,0

 

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,3

349,6

0,0

182,9

474,4

0,0

 

56 вата

20,8

423,1

0,0

95,4

88,5

0,0

 

57 килими

Ц

Ц

Ц

0,3

21,1

0,0

 

58 спец≥альн≥ тканини

0,3

18,2

0,0

8,3

64,7

0,0

 

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

193,5

58,6

0,0

 

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

17,5

19,0

0,0

 

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

19,1

7,9

0,0

702,1

2286,7

0,1

 

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

673,8

194,3

0,0

761,0

7217,8

0,1

 

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

9,7

41,5

0,0

205,4

170,2

0,0

 

XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки

49,4

83,0

0,0

4529,2

3883,0

0,4

 

64 взутт€

49,4

83,0

0,0

4308,7

Ц

0,4

 

65 головнi убори

Ц

Ц

Ц

7,2

166,1

0,0

 

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

167,5

792,0

0,0

 

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

45,8

50,2

0,0

 

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

17175,8

109,4

0,8

18386,2

70,9

1,7

 

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

2213,1

88,8

0,1

9472,3

90,0

0,9

 

69 керам≥чн≥ вироби

10974,0

114,2

0,5

6387,8

49,2

0,6

 

70 скло та вироби ≥з скла

3988,7

110,9

0,2

2526,1

104,3

0,2

 

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

14,6

75,9

0,0

121,9

98,9

0,0

 

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1956562,5

91,5

85,6

89066,0

77,2

8,1

 

72 чорн≥ метали

1899829,3

92,4

83,1

46701,6

79,8

4,3

 

73 вироби з чорних метал≥в

29898,9

78,3

1,3

8105,1

104,4

0,7

 

74 м≥дь i вироби з нењ

12736,1

59,7

0,6

10725,5

116,1

1,0

 

75 н≥кель i вироби з нього

1,0

Ц

0,0

2677,6

78,5

0,2

 

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

1716,0

43,5

0,1

1145,6

17,6

0,1

 

78 свинець ≥ вироби з нього

12215,4

70,0

0,5

672,5

93,3

0,1

 

79 цинк i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

14999,4

57,8

1,4

 

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

211,9

6516,3

0,0

 

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

Ц

Ц

Ц

231,5

255,7

0,0

 

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

15,9

13,2

0,0

2707,6

178,3

0,2

 

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

149,8

32,6

0,0

887,7

53,4

0,1

 

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

123803,8

115,2

5,4

118605,8

101,7

10,8

 

84 реактори €дерн≥, котли, машини

114752,1

113,8

5,0

79975,4

82,5

7,3

 

85 електричн≥ машини

9051,7

135,4

0,4

38630,4

195,7

3,5

 

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

10991,7

300,5

0,5

12912,4

106,7

1,2

 

86 зал≥зничн≥ локомотиви

7991,1

224,8

0,3

3018,9

34,5

0,3

 

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

70,5

1603,5

0,0

9885,7

296,3

0,9

 

88 л≥тальн≥ апарати

2762,8

Ц

0,1

Ц

Ц

Ц

 

89 судна

167,2

168,6

0,0

7,8

120,8

0,0

 

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

335,8

105,7

0,0

3353,4

165,5

0,3

 

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

334,6

106,7

0,0

2637,7

150,9

0,2

 

91 годинники

1,2

29,8

0,0

715,6

257,7

0,1

 

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

 

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

698,8

250,5

0,0

6659,0

754,3

0,6

 

94 мебл≥

653,9

389,0

0,0

936,7

278,5

0,1

 

95 ≥грашки

24,8

90,7

0,0

5405,6

1993,3

0,5

 

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

20,1

24,1

0,0

316,7

115,1

0,0

 

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

279,4

253,7

0,0

______________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у ƒонецьк≥й област≥.

2 ¬ окремих випадках незначне в≥дхиленн€ м≥ж п≥дсумками та сумою складових по€снюЇтьс€ округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.