√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у с≥чн≥Цлютому 2021 року1

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цлютого
2020

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цлютого
2020

у % до
загального
обс€гу

”сього²

708207,1

111,7

100,0

253348,1

95,1

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

2875,2

153,9

0,4

228,0

39,8

0,1

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

650,0

79,5

0,1

167,0

31,6

0,1

03 риба i ракопод≥бн≥

3,2

73,0

0,0

Ц

Ц

Ц

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

2222,0

224,1

0,3

61,0

707,9

0,0

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

0,1

0,2

0,0

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

3887,9

43,2

0,5

880,9

145,7

0,3

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц

Ц

Ц

102,3

Ц

0,0

07 овоч≥

10,3

8,4

0,0

144,8

63,3

0,1

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

6,2

0,2

0,0

204,0

132,1

0,1

09 кава, чай

64,9

84,8

0,0

211,2

6668,8

0,1

10 зернов≥ культури

3805,0

69,0

0,5

Ц

Ц

Ц

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

1,5

154,7

0,0

Ц

Ц

Ц

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

0,0

0,1

0,0

218,6

108,1

0,1

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

1,6

0,4

0,0

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

1237,5

57,4

0,2

5797,4

140,2

2,3

16 продукти з м'€са, риби

21,2

69,3

0,0

0,3

3,4

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

437,3

77,2

0,1

1,4

1,5

0,0

18 какао та продукти з нього

220,7

83,1

0,0

587,1

272,9

0,2

19 готов≥ продукти ≥з зерна

200,7

115,2

0,0

14,6

383,0

0,0

20 продукти переробки овоч≥в

5,7

77,7

0,0

Ц

Ц

Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

97,4

53,3

0,0

917,6

7701,0

0,4

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

196,2

26,5

0,0

2964,5

121,1

1,2

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

1242,5

101,0

0,5

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

58,5

31,2

0,0

69,5

56,9

0,0

V. ћ≥неральн≥ продукти

31023,2

111,4

4,4

144996,4

89,1

57,2

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

23540,6

115,6

3,3

2372,7

99,9

0,9

26 руди, шлак ≥ зола

93,2

20,1

0,0

258,0

9,1

0,1

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

7389,4

105,2

1,0

142365,7

90,4

56,2

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

3322,6

230,3

0,5

8143,4

124,4

3,2

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

2813,6

280,2

0,4

1862,7

109,7

0,7

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

0,0

Ц

0,0

257,5

172,5

0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц

Ц

Ц

2,5

172,6

0,0

31 добрива

4,5

Ц

0,0

161,6

1033,2

0,1

32 екстракти дубильн≥

0,3

26,3

0,0

623,6

234,9

0,2

33 еф≥рн≥ ол≥њ

50,1

36,9

0,0

572,3

418,3

0,2

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

1,2

323,2

0,0

359,3

87,7

0,1

35 б≥лков≥ речовини

1,7

12884,4

0,0

117,8

78,0

0,0

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

1,6

114372,2

0,0

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

0,5

Ц

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

451,1

149,8

0,1

4184,0

112,5

1,7

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

447,3

106,2

0,1

4554,2

100,6

1,8

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

200,4

97,2

0,0

2368,0

85,3

0,9

40 каучук, гума

246,9

114,8

0,0

2186,1

124,8

0,9

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена

1,2

28,9

0,0

459,4

64,9

0,2

42 вироби ≥з шк≥ри

1,2

28,9

0,0

459,2

76,3

0,2

43 натуральне та штучне хутро

Ц

Ц

Ц

0,2

1,5

0,0

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

599,2

126,3

0,1

422,9

179,0

0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

597,5

126,0

0,1

358,2

266,6

0,1

45 корок та вироби з нього

1,7

Ц

0,0

57,6

57,4

0,0

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

7,1

443,4

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

3,3

95,7

0,0

682,2

277,5

0,3

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

6,2

108,2

0,0

48 пап≥р та картон

0,9

41,4

0,0

618,4

266,4

0,2

49 друкована продукц≥€

2,4

190,3

0,0

57,6

724,8

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

190,5

768,7

0,0

7467,9

73,8

2,9

51 вовна

Ц

Ц

Ц

5,6

Ц

0,0

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

161,7

96,2

0,1

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

3,2

65,2

0,0

1045,0

198,3

0,4

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

615,5

20,5

0,2

56 вата

0,0

Ц

0,0

235,0

553,9

0,1

57 килими

Ц

Ц

Ц

59,0

89,5

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

0,1

Ц

0,0

64,6

54,7

0,0

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

215,2

155,1

0,1

60 трикотажн≥ полотна

7,0

Ц

0,0

265,9

19,3

0,1

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

31,1

277620,9

0,0

785,7

45,4

0,3

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

143,1

69554,8

0,0

519,3

23,6

0,2

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

6,0

174,6

0,0

3495,4

464,6

1,4

XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки

0,0

0,1

0,0

7748,6

201,3

3,1

64 взутт€

0,0

0,1

0,0

7536,6

207,2

3,0

65 головнi убори

Ц

Ц

Ц

64,9

202,3

0,0

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

94,9

1124,2

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

52,1

30,3

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

5585,4

139,8

0,8

5655,1

140,4

2,2

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

444,9

78,4

0,1

2562,6

211,5

1,0

69 керам≥чн≥ вироби

3500,4

144,9

0,5

2286,2

104,1

0,9

70 скло та вироби ≥з скла

1640,2

162,0

0,2

806,3

130,2

0,3

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

3,0

61,9

0,0

39,5

80,4

0,0

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

611456,6

116,3

86,3

30719,7

118,7

12,1

72 чорн≥ метали

579743,2

115,4

81,9

14159,0

97,5

5,6

73 вироби з чорних метал≥в

14898,5

104,8

2,1

2603,5

97,8

1,0

74 м≥дь i вироби з нењ

9615,7

303,3

1,4

2792,9

109,3

1,1

75 н≥кель i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

2950,7

462,9

1,2

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

1611,7

315,0

0,2

533,8

64,7

0,2

78 свинець ≥ вироби з нього

5580,1

107,8

0,8

198,0

203,7

0,1

79 цинк i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

5501,4

274,5

2,2

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

159,2

136,7

0,1

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

Ц

Ц

Ц

71,4

30,0

0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

0,5

0,3

0,0

1182,1

67,2

0,5

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

6,8

7,5

0,0

567,8

124,2

0,2

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

47008,3

78,5

6,6

25586,5

90,3

10,1

84 реактори €дерн≥, котли, машини

39134,6

68,6

5,5

17222,1

93,8

6,8

85 електричн≥ машини

7873,8

278,5

1,1

8364,4

83,9

3,3

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

450,1

63,4

0,1

4797,2

71,7

1,9

86 зал≥зничн≥ локомотиви

409,6

85,2

0,1

59,5

7,3

0,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

14,7

7,6

0,0

4726,5

82,1

1,9

89 судна

25,8

74,0

0,0

11,3

9,9

0,0

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

37,9

47,9

0,0

1250,6

96,9

0,5

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

37,8

47,8

0,0

889,4

86,2

0,4

91 годинники

0,2

126,6

0,0

353,4

136,5

0,1

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

7,8

1902,0

0,0

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

76,1

212,2

0,0

3918,2

68,9

1,5

94 мебл≥

30,4

112,9

0,0

1650,0

78,6

0,7

95 ≥грашки

11,1

127,9

0,0

1700,6

54,1

0,7

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

34,6

15570,2

0,0

567,7

128,4

0,2

____________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у ƒонецьк≥й област≥.

2 ¬ окремих випадках незначне в≥дхиленн€ м≥ж п≥дсумками та сумою складових по€снюЇтьс€ округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.