√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ за с≥ченьЦлютий 2024 року1,2

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “ «≈ƒ

≈кспорт

Iмпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цлютого
2023

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цлютого
2023

у % до
загального
обс€гу

”сього

19548,2

70,3

100,0

6802,9

121,9

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

239,5

188,2

1,2

Ц

Ц

Ц

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

239,5

188,2

1,2

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

1655,6

111,9

8,5

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥

1263,3

Ц

6,5

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

392,3

26,5

2,0

Ц

Ц

Ц

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

833,9

108,9

4,3

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

Ц

Ц

Ц

926,0

61,5

13,6

18 какао та продукти з нього

Ц

Ц

Ц

364,6

127,7

5,4

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

561,3

99,3

8,3

V. ћ≥неральн≥ продукти

16476,9

66,7

84,3

30,2

Ц

0,4

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

1121,5

109,8

5,7

Ц

Ц

Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

15355,5

64,8

78,6

30,2

Ц

0,4

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

Ц

Ц

Ц

15,4

160,8

0,2

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц

Ц

Ц

10,5

Ц

0,2

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

Ц

Ц

Ц

4,9

958,2

0,1

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

Ц

Ц

Ц

674,4

69,0

9,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

101,0

16,6

1,5

40 каучук, гума

Ц

Ц

Ц

573,4

155,6

8,4

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

Ц

Ц

Ц

79,8

140,0

1,2

48 пап≥р та картон

Ц

Ц

Ц

79,8

140,0

1,2

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

41,3

15,1

0,6

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

41,3

86,1

0,6

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

18,0

29,0

0,1

10,0

23,5

0,1

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

2,9

14,8

0,0

1,0

7,2

0,0

69 керам≥чн≥ вироби

15,1

35,4

0,1

Ц

Ц

Ц

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

9,0

2794,2

0,1

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

1,5

62,0

0,0

Ц

Ц

Ц

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

213,2

79,5

1,1

165,6

13,4

2,4

73 вироби з чорних метал≥в

5,4

586,6

0,0

146,7

13,9

2,2

74 м≥дь i вироби з нењ

0,4

136,4

0,0

0,5

Ц

0,0

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

201,0

87,4

1,0

Ц

Ц

Ц

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

6,4

253,6

0,0

18,5

39,6

0,3

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

106,8

58,8

0,5

3883,0

345,2

57,1

84 реактори €дерн≥, котли, машини

106,8

69,3

0,5

2517,6

246,0

37,0

85 електричн≥ машини

Ц

Ц

Ц

1365,4

1343,2

20,1

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

1,6

0,8

0,0

896,5

300,3

13,2

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

138,6

151,7

2,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

1,6

0,8

0,0

614,9

297,0

9,0

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

142,9

Ц

2,1

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

0,3

Ц

0,0

44,0

86,5

0,6

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

0,3

Ц

0,0

44,0

86,5

0,6

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

0,9

24,5

0,0

36,7

2905,1

0,5

94 мебл≥

0,9

24,7

0,0

36,7

2905,1

0,5

____________

1 ƒан≥ наведено без урахуванн€ тимчасово окупованих рос≥йською федерац≥Їю територ≥й та частини територ≥й, на €ких ведутьс€ (велис€) бойов≥ д≥њ.

2 Ѕез урахуванн€ п≥дприЇмств, €к≥ у зв'€зку з в≥йськовою агрес≥Їю рос≥њ проти ”крањни перереЇструвались на ≥нших територ≥€х.

ѕрим≥тка. ¬ окремих випадках сума складових може не дор≥внювати п≥дсумку у зв'€зку з округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.