√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у 2023 роц≥1,2

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “ «≈ƒ

≈кспорт

Iмпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
2022

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
2022

у % до
загального
обс€гу

”сього³

199439,1

70,2

100,0

60072,2

43,2

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

507,0

11,6

0,3

1,3

0,3

0,0

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

507,0

98,6

0,3

Ц

Ц

Ц

03 риба i ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1,3

Ц

0,0

II. ѕродукти рослинного походженн€

10289,7

53,9

5,2

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥

189,5

133,9

0,1

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

9903,9

58,1

5,0

Ц

Ц

Ц

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

196,3

10,6

0,1

Ц

Ц

Ц

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

1185,7

4,2

0,6

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

130,5

4,0

0,1

7150,5

163,4

11,9

16 продукти з м'€са, риби

Ц

Ц

Ц

81,4

194,7

0,1

18 какао та продукти з нього

Ц

Ц

Ц

1775,0

1717,2

3,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

5,9

39,5

0,0

Ц

Ц

Ц

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

2211,9

1714,8

3,7

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

124,6

6,5

0,1

3082,3

89,1

5,1

V. ћ≥неральн≥ продукти

183474,9

99,5

92,0

1550,2

2,5

2,6

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

10784,0

42,5

5,4

15,1

5,2

0,0

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

172690,9

108,7

86,6

1535,1

2,5

2,6

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

Ц

Ц

Ц

456,7

8,3

0,8

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц

Ц

Ц

28,1

1,1

0,0

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц

Ц

Ц

10,3

1,6

0,0

31 добрива

Ц

Ц

Ц

214,4

157,3

0,4

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

24,8

7,6

0,0

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц

Ц

Ц

22,8

21,1

0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

Ц

Ц

Ц

2,6

2,3

0,0

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

151,1

182,2

0,3

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

Ц

Ц

Ц

2,5

0,2

0,0

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

10,5

1,8

0,0

8778,3

105,3

14,6

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

10,5

1,8

0,0

1465,8

53,7

2,4

40 каучук, гума

Ц

Ц

Ц

7312,5

130,4

12,2

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена

0,3

2,2

0,0

Ц

Ц

Ц

41 шкури

0,3

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

16,3

1,6

0,0

0,1

4,6

0,0

44 деревина ≥ вироби з деревини

16,3

1,6

0,0

0,1

4,6

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

1,2

376,6

0,0

204,8

56,5

0,3

48 пап≥р та картон

1,0

1058,8

0,0

204,8

58,0

0,3

49 друкована продукц≥€

0,2

99,3

0,0

Ц

Ц

Ц

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

6,1

6,0

0,0

1387,6

148,8

2,3

52 бавовна

2,9

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

56 вата

2,2

39,7

0,0

0,0

Ц

0,0

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

262,5

163,8

0,4

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

Ц

Ц

Ц

0,3

0,3

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

1,0

19,7

0,0

1124,7

617,1

1,9

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

Ц

Ц

Ц

0,0

0,0

0,0

65 головнi убори

Ц

Ц

Ц

0,0

0,1

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

394,8

24,4

0,2

112,7

16,6

0,2

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

39,7

73,8

0,0

21,2

30,2

0,0

69 керам≥чн≥ вироби

354,6

23,0

0,2

50,4

26,0

0,1

70 скло та вироби ≥з скла

0,5

2,4

0,0

41,1

9,9

0,1

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

8,7

344,6

0,0

Ц

Ц

Ц

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1907,1

11,0

1,0

6467,7

47,1

10,8

72 чорн≥ метали

10,0

0,1

0,0

292,8

7,1

0,5

73 вироби з чорних метал≥в

56,6

3,6

0,0

4774,1

60,5

7,9

74 м≥дь i вироби з нењ

1,2

0,0

0,0

14,0

11,8

0,0

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

1701,3

73,0

0,9

Ц

Ц

Ц

78 свинець ≥ вироби з нього

34,2

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

92,5

4965,7

0,0

1149,5

198,4

1,9

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

11,3

34,3

0,0

237,3

254,1

0,4

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

1214,7

22,9

0,6

28434,4

100,1

47,3

84 реактори €дерн≥, котли, машини

1172,0

28,8

0,6

25523,4

95,2

42,5

85 електричн≥ машини

42,7

3,5

0,0

2911,0

182,3

4,8

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

219,3

452,9

0,1

5125,0

46,9

8,5

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

1432,2

129,6

2,4

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

219,3

693,5

0,1

3614,8

36,8

6,0

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

78,0

5037,0

0,1

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

4,9

7,6

0,0

289,3

39,9

0,5

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

4,9

7,6

0,0

287,3

40,0

0,5

91 годинники

Ц

Ц

Ц

2,1

29,9

0,0

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

67,5

18,3

0,0

113,7

36,4

0,2

94 мебл≥

66,3

157,3

0,0

113,6

48,7

0,2

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

1,2

16,1

0,0

0,1

0,3

0,0

___________

ƒан≥ наведено без урахуванн€ тимчасово окупованих рос≥йською федерац≥Їю територ≥й та частини територ≥й, на €ких ведутьс€ (велис€) бойов≥ д≥њ.

Ѕез урахуванн€ п≥дприЇмств, €к≥ у зв'€зку з в≥йськовою агрес≥Їю рос≥њ проти ”крањни перереЇструвались на ≥нших територ≥€х.

¬ окремих випадках сума складових може не дор≥внювати п≥дсумку у зв'€зку з округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.