√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у с≥чн≥ 2019 року1

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно

з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2018

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2018

у % до загального обс€гу

”сього²

515547,9

130,4

100,0

178736,2

109,5

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

712,0

83,2

0,1

223,2

77,2

0,1

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

171,9

53,5

0,0

210,1

111,0

0,1

03 риба i ракопод≥бн≥

1,0

71,7

0,0

Ц

Ц

Ц

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

510,8

104,8

0,1

13,1

Ц

0,0

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

28,3

61,8

0,0

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

3206,1

84,8

0,6

329,5

10,6

0,2

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥

123,1

3770,8

0,0

Ц

Ц

Ц

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

1,0

9,5

0,0

31,6

1,2

0,0

09 кава, чай

23,6

36,0

0,0

2,3

Ц

0,0

10 зернов≥ культури

3058,1

86,6

0,6

Ц

Ц

Ц

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

0,3

60,9

0,0

Ц

Ц

Ц

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

Ц

Ц

Ц

295,6

78,4

0,2

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

0,3

34,3

0,0

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

818,3

69,9

0,2

1431,2

123,4

0,8

16 продукти з м'€са, риби

16,5

121,2

0,0

5,5

3358,9

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

226,5

84,5

0,0

0,0

Ц

0,0

18 какао та продукти з нього

89,0

57,3

0,0

162,3

277,3

0,1

19 готов≥ продукти ≥з зерна

114,3

96,7

0,0

0,0

0,2

0,0

20 продукти переробки овоч≥в

2,8

15,2

0,0

0,1

0,1

0,0

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

41,1

48,9

0,0

25,6

25,2

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

278,1

55,7

0,1

894,2

238,5

0,5

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

343,4

74,7

0,2

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

50,0

375,2

0,0

Ц

Ц

Ц

V. ћ≥неральн≥ продукти

17823,5

60,9

3,5

145193,0

129,7

81,2

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

13253,2

88,9

2,6

4371,9

250,7

2,4

26 руди, шлаки ≥ зола

62,1

153,8

0,0

5635,5

99,5

3,2

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

4508,2

31,5

0,9

135185,5

129,3

75,6

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

1793,2

119,0

0,3

3784,9

115,9

2,1

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

301,9

67,2

0,1

679,6

94,7

0,4

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

23,1

9,1

0,0

366,9

480,8

0,2

30 фармацевтична продукц≥€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

31 добрива

1300,3

204,1

0,3

Ц

Ц

Ц

32 екстракти дубильн≥

2,5

18,3

0,0

296,8

446,7

0,2

33 еф≥рн≥ ол≥њ

79,2

148,6

0,0

0,5

1,7

0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

10,4

3317,3

0,0

62,9

147,6

0,0

35 б≥лков≥ речовини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

75,7

75,3

0,0

2378,3

103,4

1,3

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

160,9

96,0

0,0

856,5

22,7

0,5

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

131,6

139,3

0,0

413,6

13,0

0,2

40 каучук, гума

29,4

40,1

0,0

442,8

74,4

0,2

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

3,7

185,2

0,0

9,5

22,6

0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

3,7

185,2

0,0

9,5

22,6

0,0

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

363,5

101,4

0,1

0,2

0,5

0,0

44 деревина ≥ вироби з деревини

362,5

101,1

0,1

0,2

1,4

0,0

45 корок та вироби з нього

1,0

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

1,2

47,5

0,0

111,9

75,7

0,1

48 пап≥р та картон

1,1

47,4

0,0

110,3

74,7

0,1

49 друкована продукц≥€

0,1

48,6

0,0

1,7

877,9

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

134,9

100,5

0,0

67,6

178,6

0,0

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

31,8

6536,4

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

0,0

Ц

0,0

6,1

46,5

0,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,3

349,6

0,0

1,1

Ц

0,0

56 вата

3,1

Ц

0,0

0,5

64,0

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

0,0

Ц

0,0

1,3

131,7

0,0

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

21,0

141,5

0,0

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

0,1

0,1

0,0

4,5

Ц

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

128,6

405,7

0,0

Ц

Ц

Ц

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

2,7

2606,7

0,0

1,3

Ц

0,0

XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки

0,0

Ц

0,0

0,0

0,1

0,0

64 взутт€

0,0

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

65 головнi убори

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

2707,4

142,0

0,5

1726,3

33,8

1,0

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

522,2

122,3

0,1

673,5

125,6

0,4

69 керам≥чн≥ вироби

1618,1

132,1

0,3

639,8

15,6

0,4

70 скло та вироби ≥з скла

567,1

222,7

0,1

412,9

85,3

0,2

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

2,0

78,6

0,0

29,0

Ц

0,0

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

474503,2

137,7

92,0

13120,0

77,3

7,3

72 чорн≥ метали

466038,8

140,5

90,4

7414,4

92,1

4,1

73 вироби з чорних метал≥в

5052,6

82,2

1,0

1123,4

102,5

0,6

74 м≥дь i вироби з нењ

1877,7

60,4

0,4

1837,4

172,8

1,0

75 н≥кель i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

286,0

50,4

0,2

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

77,4

20,2

0,0

213,0

16,5

0,1

78 свинець ≥ вироби з нього

1394,6

44,2

0,3

39,3

34,6

0,0

79 цинк i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

1568,7

36,0

0,9

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

Ц

Ц

Ц

7,1

1219,5

0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

3,7

283,7

0,0

409,9

298,5

0,2

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

58,4

250,3

0,0

221,0

71,7

0,1

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

13168,4

115,6

2,6

9917,4

66,3

5,5

84 реактори €дерн≥, котли, машини

12744,9

122,6

2,5

6707,3

49,2

3,8

85 електричн≥ машини

423,4

42,6

0,1

3210,2

245,1

1,8

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

97,0

35,9

0,0

1524,5

77,0

0,9

86 зал≥зничн≥† локомотиви

89,6

34,2

0,0

453,3

28,7

0,3

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

Ц

Ц

Ц

1071,2

267,6

0,6

89 судна

7,3

97,1

0,0

Ц

Ц

Ц

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

36,6

224,2

0,0

364,9

134,4

0,2

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

36,4

237,6

0,0

282,6

112,3

0,2

91 годинники

0,2

23,0

0,0

82,4

413,4

0,0

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

15,5

45,9

0,0

46,5

116,2

0,0

94 мебл≥

13,0

40,7

0,0

14,4

41,7

0,0

95 ≥грашки

2,4

141,2

0,0

2,2

82,9

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

0,1

53,2

0,0

29,9

1040,1

0,0

___________________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у ƒонецьк≥й област≥.

2 ¬ окремих випадках незначне в≥дхиленн€ м≥ж п≥дсумками та сумою складових по€снюЇтьс€ округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.