√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у с≥чн≥ 2021 року1

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€ 2020

у % до загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€ 2020

у % до загального
обс€гу

”сього²

350865,3

103,0

100,0

131398,0

113,3

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

1565,8

172,2

0,4

62,3

25,4

0,0

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

320,2

114,9

0,1

29,8

14,2

0,0

03 риба i ракопод≥бн≥

1,7

63,4

0,0

Ц

Ц

Ц

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

1243,9

209,7

0,4

32,5

Ц

0,0

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

0,1

0,2

0,0

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

471,1

8,0

0,1

135,8

50,6

0,1

07 овоч≥

2,7

2,4

0,0

10,0

8,5

0,0

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

4,9

0,3

0,0

36,4

43,9

0,0

09 кава, чай

1,8

5,0

0,0

89,3

Ц

0,1

10 зернов≥ культури

461,1

10,7

0,1

Ц

Ц

Ц

11 продукц≥€ борошномельноЦкруп'€ноњ промисловост≥

0,6

108,4

0,0

Ц

Ц

Ц

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

0,9

0,2

0,0

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

509,0

48,3

0,1

2902,0

141,6

2,2

16 продукти з м'€са, риби

13,0

68,6

0,0

0,3

89,8

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

171,8

97,9

0,0

Ц

Ц

Ц

18 какао та продукти з нього

59,1

67,9

0,0

281,3

733,8

0,2

19 готов≥ продукти ≥з зерна

78,5

58,2

0,0

Ц

Ц

Ц

20 продукти переробки овоч≥в

2,3

51,6

0,0

Ц

Ц

Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

48,5

29,8

0,0

600,2

12325,2

0,5

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

113,7

30,2

0,0

1460,5

107,0

1,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

529,3

90,3

0,4

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

22,1

23,5

0,0

30,4

Ц

0,0

V. ћ≥неральн≥ продукти

16390,5

86,8

4,7

79509,4

123,3

60,5

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

12475,5

83,7

3,6

823,4

105,5

0,6

26 руди, шлак ≥ зола

3,2

0,8

0,0

152,4

10,7

0,1

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

3911,8

109,7

1,1

78533,6

126,1

59,8

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

1329,4

147,8

0,4

4009,8

133,1

3,1

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

955,3

147,6

0,3

1076,9

102,0

0,8

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц

Ц

Ц

105,6

174,0

0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц

Ц

Ц

0,4

42,0

0,0

31 добрива

4,5

Ц

0,0

17,6

112,4

0,0

32 екстракти дубильн≥

0,3

26,3

0,0

179,3

272,8

0,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

24,9

32,8

0,0

295,5

1663,7

0,2

34 мило, поверхневоЦактивн≥ орган≥чн≥ речовини

1,1

343,6

0,0

86,5

49,4

0,1

35 б≥лков≥ речовини

0,0

149,9

0,0

26,0

28,2

0,0

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

0,1

Ц

0,0

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

0,5

Ц

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

343,2

196,8

0,1

2221,3

145,4

1,7

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

158,0

107,8

0,0

2535,3

118,8

1,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

79,7

105,8

0,0

1220,1

82,9

0,9

40 каучук, гума

78,3

109,9

0,0

1315,2

198,6

1,0

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена

1,0

56,4

0,0

277,8

67,8

0,2

42 вироби ≥з шк≥ри

1,0

56,4

0,0

277,6

80,7

0,2

43 натуральне та штучне хутро

Ц

Ц

Ц

0,2

2,1

0,0

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

283,6

110,1

0,1

224,0

130,3

0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

283,6

110,1

0,1

205,6

292,3

0,2

45 корок та вироби з нього

Ц

Ц

Ц

17,7

17,7

0,0

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

0,8

46,8

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

0,7

28,2

0,0

227,3

207,2

0,2

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

6,2

Ц

0,0

48 пап≥р та картон

0,6

29,6

0,0

197,1

190,1

0,1

49 друкована продукц≥€

0,1

22,0

0,0

24,0

397,5

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

71,0

420,3

0,0

2774,4

45,1

2,1

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

1,5

Ц

0,0

61,3

14,6

0,0

56 вата

Ц

Ц

Ц

11,7

73,3

0,0

57 килими

Ц

Ц

Ц

32,9

67,3

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

Ц

Ц

Ц

34,1

51,9

0,0

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

108,5

111,6

0,1

60 трикотажн≥ полотна

7,0

Ц

0,0

102,4

13,7

0,1

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

31,1

412202,6

0,0

461,9

46,3

0,4

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

28,0

30065,6

0,0

278,5

17,7

0,2

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

3,3

564,6

0,0

1683,0

459,3

1,3

XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки

0,0

Ц

0,0

2389,7

143,2

1,8

64 взутт€

0,0

Ц

0,0

2268,6

141,0

1,7

65 головнi убори

Ц

Ц

Ц

23,6

83,5

0,0

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

55,2

1075,6

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

42,2

159,3

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

2688,1

134,0

0,8

2755,4

161,4

2,1

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

165,9

71,5

0,0

1340,5

233,4

1,0

69 керам≥чн≥ вироби

1603,6

132,4

0,5

894,5

114,0

0,7

70 скло та вироби ≥з скла

918,6

163,3

0,3

520,3

149,6

0,4

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

2,0

67,4

0,0

15,4

60,2

0,0

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

303934,2

104,6

86,6

14523,6

113,4

11,1

72 чорн≥ метали

289696,3

102,9

82,6

5520,7

66,4

4,2

73 вироби з чорних метал≥в

6289,1

135,9

1,8

1074,2

74,5

0,8

74 м≥дь i вироби з нењ

4362,7

253,4

1,2

1178,3

103,8

0,9

75 н≥кель i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

1636,7

348,9

1,2

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

687,5

285,9

0,2

257,0

60,5

0,2

78 свинець ≥ вироби з нього

2896,4

115,5

0,8

Ц

Ц

Ц

79 цинк i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

3786,6

Ц

2,9

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

27,4

155,0

0,0

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

Ц

Ц

Ц

34,9

29,7

0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

0,5

12,9

0,0

698,8

100,3

0,5

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

1,7

7,0

0,0

309,0

165,2

0,2

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

23199,0

122,3

6,6

14291,8

103,7

10,9

84 реактори €дерн≥, котли, машини

18777,7

107,2

5,4

10150,2

117,4

7,7

85 електричн≥ машини

4421,3

304,7

1,3

4141,6

80,5

3,2

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

195,7

45,4

0,1

2336,4

77,6

1,8

86 зал≥зничн≥ локомотиви

169,7

73,0

0,0

16,5

4,5

0,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

0,2

0,1

0,0

2308,7

87,4

1,8

89 судна

25,8

512,2

0,0

11,3

247,6

0,0

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

25,7

86,7

0,0

500,1

74,0

0,4

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

25,5

86,5

0,0

385,5

63,9

0,3

91 годинники

0,2

197,3

0,0

110,2

152,5

0,1

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

4,3

Ц

0,0

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

39,3

149,7

0,0

1927,6

59,8

1,5

94 мебл≥

0,0

0,2

0,0

826,7

90,3

0,6

95 ≥грашки

5,0

158,0

0,0

857,0

40,7

0,7

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

34,3

39570,7

0,0

243,9

118,2

0,2

____________

Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у ƒонецьк≥й област≥.

¬ окремих випадках незначне в≥дхиленн€ м≥ж п≥дсумками та сумою складових по€снюЇтьс€ округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.