√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у с≥чн≥Цкв≥тн≥ 2019 року1

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цкв≥тн€ 2018

у % до
загального обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
с≥чн€Цкв≥тн€ 2018

у % до
загального обс€гу

”сього²

1495752,8

96,7

100,0

700326,2

92,4

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

3912,1

107,8

0,3

1092,7

67,1

0,2

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

641,5

40,8

0,0

898,4

79,0

0,1

03 риба i ракопод≥бн≥

5,9

198,5

0,0

119,8

317,1

0,0

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

3187,4

166,8

0,2

74,5

328,2

0,0

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

77,2

54,2

0,0

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

11358,3

64,4

0,8

1551,9

14,8

0,2

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

79,9

47,2

0,0

545,5

112,1

0,1

07 овоч≥

133,7

1557,8

0,0

10,3

1,3

0,0

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

5,2

1,1

0,0

138,8

1,9

0,0

09 кава, чай

145,4

56,9

0,0

7,7

143,1

0,0

10 зернов≥ культури

10975,2

66,1

0,7

108,6

64,4

0,0

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

1,4

89,6

0,0

Ц

Ц

Ц

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

17,6

13,4

0,0

710,8

40,0

0,1

13 шелак природний

Ц

Ц

Ц

30,2

57,6

0,0

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

2,1

0,0

0,0

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

4000,3

82,8

0,3

7195,1

111,9

1,0

16 продукти з м'€са, риби

48,4

124,5

0,0

9,0

99,3

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

1518,2

104,0

0,1

4,2

13,2

0,0

18 какао та продукти з нього

653,5

92,9

0,0

655,5

272,6

0,1

19 готов≥ продукти ≥з зерна

549,1

93,9

0,0

1,0

2,3

0,0

20 продукти переробки овоч≥в

52,1

192,4

0,0

11,2

2,9

0,0

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

197,8

48,5

0,0

112,4

82,2

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

759,6

49,4

0,1

4101,5

141,7

0,6

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

2154,6

84,2

0,3

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

221,5

296,3

0,0

145,8

111,6

0,0

V. ћ≥неральн≥ продукти

74204,2

86,6

5,0

501446,9

96,3

71,6

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

53423,1

101,5

3,6

16754,2

106,5

2,4

26 руди, шлаки ≥ зола

221,5

68,7

0,0

19698,6

109,3

2,8

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

20559,6

62,8

1,4

464994,1

95,5

66,4

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

3377,5

49,9

0,2

18583,0

86,1

2,7

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

1279,5

60,1

0,1

3912,2

128,2

0,6

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

23,1

2,7

0,0

657,8

75,4

0,1

30 фармацевтична продукц≥€

0,1

0,0

0,0

34,7

63,0

0,0

31 добрива

1302,7

51,4

0,1

137,1

156,8

0,0

32 екстракти дубильн≥

22,1

51,0

0,0

1048,4

109,6

0,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

244,7

91,3

0,0

127,4

45,5

0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

12,3

17,5

0,0

374,9

69,4

0,1

35 б≥лков≥ речовини

0,0

0,8

0,0

172,1

108,3

0,0

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

31,7

88,3

0,0

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

493,1

75,3

0,0

12086,7

77,8

1,7

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

986,1

138,7

0,1

6108,4

45,0

0,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

562,4

157,4

0,0

2799,8

25,5

0,4

40 каучук, гума

423,7

119,9

0,0

3308,6

127,2

0,5

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

9,4

89,8

0,0

772,6

409,1

0,1

41 шкури

Ц

Ц

Ц

25,8

149,5

0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

9,4

89,8

0,0

746,8

435,2

0,1

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

1053,4

81,4

0,1

120,9

48,4

0,0

44 деревина ≥ вироби з деревини

1051,1

81,2

0,1

59,4

40,0

0,0

45 корок та вироби з нього

1,0

Ц

0,0

61,5

62,7

0,0

46 вироби ≥з соломи

1,3

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

7,3

11,0

0,0

688,8

79,4

0,1

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

7,0

93,5

0,0

48 пап≥р та картон

5,1

117,7

0,0

667,6

79,5

0,1

49 друкована продукц≥€

2,3

3,6

0,0

14,2

70,7

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

495,3

111,3

0,0

2184,4

334,6

0,3

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

88,6

130,1

0,0

 

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

0,0

5,6

0,0

334,6

377,8

0,0

 

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,3

349,6

0,0

2,0

23,3

0,0

 

56 вата

10,3

1184,8

0,0

91,8

140,4

0,0

 

57 килими

Ц

Ц

Ц

0,3

21,1

0,0

 

58 спец≥альн≥ тканини

0,3

15,7

0,0

4,9

44,5

0,0

 

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

143,8

79,5

0,0

 

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

12,1

14,0

0,0

 

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

0,1

0,0

0,0

675,8

4000,3

0,1

 

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

476,8

237,9

0,0

721,5

8061,1

0,1

 

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

7,6

913,2

0,0

109,1

93,8

0,0

 

XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки

30,8

80,2

0,0

2946,1

2724,9

0,4

 

64 взутт€

30,8

80,2

0,0

2802,1

Ц

0,4

 

65 головнi убори

Ц

Ц

Ц

6,4

Ц

0,0

 

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

91,8

541,8

0,0

 

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

45,8

50,2

0,0

 

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

11131,5

114,5

0,7

11667,9

69,7

1,7

 

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

1586,3

91,7

0,1

6101,3

102,6

0,9

 

69 керам≥чн≥ вироби

6614,3

104,3

0,4

3846,4

42,4

0,5

 

70 скло та вироби ≥з скла

2930,9

177,5

0,2

1720,2

99,0

0,2

 

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

8,6

68,4

0,0

98,4

105,0

0,0

 

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1295820,2

96,8

86,6

58750,1

76,1

8,4

 

72 чорн≥ метали

1258762,2

97,8

84,2

32917,6

86,2

4,7

 

73 вироби з чорних метал≥в

21046,4

87,1

1,4

4738,5

115,7

0,7

 

74 м≥дь i вироби з нењ

7490,4

52,0

0,5

6983,5

129,9

1,0

 

75 н≥кель i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

768,4

31,6

0,1

 

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

625,9

30,6

0,0

686,5

11,3

0,1

 

78 свинець ≥ вироби з нього

7749,2

67,0

0,5

356,5

78,6

0,1

 

79 цинк i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

9660,8

52,4

1,4

 

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

111,2

5341,2

0,0

 

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

Ц

Ц

Ц

230,2

254,3

0,0

 

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

9,1

17,7

0,0

1612,6

175,9

0,2

 

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

137,0

53,0

0,0

684,5

62,4

0,1

 

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

81562,5

123,0

5,5

72643,9

95,7

10,4

 

84 реактори €дерн≥, котли, машини

75883,6

123,7

5,1

46822,3

74,9

6,7

 

85 електричн≥ машини

5678,9

115,0

0,4

25821,6

192,0

3,7

 

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

6941,3

303,0

0,5

7568,4

79,3

1,1

 

86 зал≥зничн≥ локомотиви

4074,8

182,6

0,3

1048,2

14,3

0,1

 

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

18,5

494,0

0,0

6516,0

294,7

0,9

 

88 л≥тальн≥ апарати

2762,8

Ц

0,2

Ц

Ц

Ц

 

89 судна

85,2

153,3

0,0

4,2

64,5

0,0

 

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

208,6

120,8

0,0

1656,5

129,7

0,2

 

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

207,8

122,7

0,0

1215,4

113,7

0,2

 

91 годинники

0,8

22,6

0,0

441,1

211,4

0,1

 

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

 

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

643,2

363,2

0,0

5250,0

1011,3

0,7

 

94 мебл≥

627,3

456,7

0,0

419,9

192,3

0,1

 

95 ≥грашки

12,3

67,8

0,0

4712,0

5352,6

0,7

 

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

3,6

16,6

0,0

118,0

55,5

0,0

 

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

17,2

Ц

0,0

_____________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у ƒонецьк≥й област≥.

2 ¬ окремих випадках незначне в≥дхиленн€ м≥ж п≥дсумками та сумою складових по€снюЇтьс€ округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.