√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у с≥чн≥Цлютому 2018 року1

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлютого 2017

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлютого 2017

у % до загального обс€гу

”сього²

742630,3

116,6

100,0

357155,4

164,5

100,0

≤. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

1754,0

62,8

0,2

693,8

67,1

0,2

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

99,3

Ц

0,0

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

730,9

45,4

0,1

569,2

111,4

0,2

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

2,0

1,2

0,0

0,9

0,2

0,0

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

927,7

98,4

0,1

22,7

226,4

0,0

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

93,3

125,3

0,0

1,7

Ц

0,0

≤≤. ѕродукти рослинного походженн€

8622,6

31,9

1,2

343,4

49,1

0,1

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

169,3

228,3

0,0

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥

5,1

1,3

0,0

Ц

Ц

Ц

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

32,6

1431,3

0,0

24,5

16,8

0,0

09 кава, чай

178,5

202,4

0,0

0,7

0,5

0,0

10 зернов≥ культури

8235,1

45,1

1,1

Ц

Ц

Ц

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

1,3

15,5

0,0

Ц

Ц

Ц

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

0,7

0,0

0,0

291,9

101,0

0,1

13 шелак природний

Ц

Ц

Ц

26,2

80,5

0,0

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

1,4

0,0

0,0

0,4

10,3

0,0

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

2628,0

94,1

0,4

2692,9

138,7

0,8

16 продукти з м'€са, риби

22,8

37,8

0,0

3,6

9,7

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

723,4

102,5

0,1

Ц

Ц

Ц

18 какао та продукти з нього

449,8

185,2

0,1

98,1

3755,2

0,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

296,7

123,3

0,0

0,4

1,9

0,0

20 продукти переробки овоч≥в

22,6

3,8

0,0

Ц

Ц

Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

197,8

466,5

0,0

127,4

147,2

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

882,0

159,6

0,1

1320,0

168,1

0,4

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

1074,4

120,8

0,3

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

33,0

56,5

0,0

69,1

4955,3

0,0

V. ћ≥неральн≥ продукти

44900,5

75,7

6,0

255408,7

161,6

71,5

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

24516,9

85,0

3,3

6314,3

197,9

1,8

26 руди, шлак ≥ зола

90,4

68,4

0,0

10053,5

3649,0

2,8

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

20293,1

66,9

2,7

239040,9

154,6

66,9

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

3756,7

161,8

0,5

8975,7

115,6

2,5

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

1122,2

139,2

0,2

1343,4

145,6

0,4

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

376,0

93,4

0,1

302,8

70,4

0,1

30 фармацевтична продукц≥€

0,2

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

31 добрива

1890,4

254,9

0,3

39,8

294,8

0,0

32 екстракти дубильн≥

39,7

1848,5

0,0

335,4

147,1

0,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

117,8

52,4

0,0

48,3

147,1

0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

21,1

184,4

0,0

82,8

64,1

0,0

35 б≥лков≥ речовини

0,0

39,9

0,0

68,6

80,2

0,0

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

4,1

Ц

0,0

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

0,0

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

189,3

142,0

0,0

6750,4

113,9

1,9

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

345,5

125,0

0,0

2778,1

156,6

0,8

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

193,0

107,2

0,0

1598,3

168,5

0,4

40 каучук, гума

152,5

158,1

0,0

1179,9

142,9

0,3

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

4,5

64,5

0,0

42,8

137,8

0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

4,5

64,5

0,0

42,8

137,8

0,0

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

636,1

197,0

0,1

32,7

18,1

0,0

44 деревина ≥ вироби з деревини

636,1

197,0

0,1

1,6

1,3

0,0

45 корок та вироби з нього

Ц

Ц

Ц

31,1

50,1

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

3,8

20,1

0,0

229,5

60,3

0,1

48 пап≥р та картон

2,4

13,3

0,0

229,3

65,7

0,1

49 друкована продукц≥€

1,4

124,9

0,0

0,2

1204,5

0,0

XI. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

187,0

130,2

0,0

422,4

14,3

0,1

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

29,9

61,1

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

Ц

Ц

Ц

17,9

12,3

0,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,1

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

56 вата

Ц

Ц

Ц

2,1

150,4

0,0

58 спец≥альн≥ тканини

Ц

Ц

Ц

2,1

229,5

0,0

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

29,5

45,1

0,0

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

74,0

68576,6

0,0

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

102,4

155904,7

0,0

14,1

Ц

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

84,2

59,5

0,0

6,9

Ц

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

0,3

18,2

0,0

245,8

9,2

0,1

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

Ц

Ц

Ц

21,4

Ц

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

21,4

Ц

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

4416,0

121,5

0,6

10654,0

229,2

3,0

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

1041,0

207,7

0,1

2839,0

100,0

0,8

69 керам≥чн≥ вироби

2784,4

134,6

0,4

6850,3

515,3

1,9

70 скло та вироби ≥з скла

590,6

55,5

0,1

964,8

201,0

0,3

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

7,4

63,4

0,0

34,3

48,9

0,0

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

649424,8

127,6

87,4

34630,7

133,5

9,7

72 чорн≥ метали

622922,5

127,7

83,9

19116,8

161,0

5,4

73 вироби з чорних метал≥в

12162,6

106,4

1,6

1786,0

133,3

0,5

74 м≥дь i вироби з нењ

6805,4

200,2

0,9

2030,3

79,1

0,6

75 н≥кель i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

1014,5

183,7

0,3

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

855,4

135,4

0,1

2096,8

257,3

0,6

78 свинець ≥ вироби з нього

6478,6

115,7

0,9

226,8

54,5

0,1

79 цинк i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

7378,0

103,2

2,1

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

0,5

0,2

0,0

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

Ц

Ц

Ц

0,6

Ц

0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

41,5

31,2

0,0

431,3

72,5

0,1

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

158,8

167,7

0,0

549,0

166,9

0,2

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

24819,0

106,5

3,3

34074,0

337,3

9,5

84 реактори €дерн≥, котли, машини

23336,5

105,0

3,1

27808,3

337,1

7,8

85 електричн≥ машини

1482,5

139,2

0,2

6265,6

338,4

1,8

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

965,2

62,0

0,1

5351,7

766,4

1,5

86 зал≥зничн≥ локомотиви

950,2

78,1

0,1

4463,4

1483,4

1,2

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

Ц

Ц

Ц

888,3

223,5

0,2

89 судна

15,0

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

79,1

27,1

0,0

655,6

185,0

0,2

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

77,2

26,7

0,0

464,3

151,2

0,1

91 годинники

1,9

81,3

0,0

191,2

405,4

0,1

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

78,6

86,9

0,0

113,6

23,3

0,0

94 мебл≥

71,4

93,0

0,0

71,7

21,5

0,0

95 ≥грашки

7,0

83,6

0,0

2,6

2,0

0,0

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

0,2

4,5

0,0

39,3

168,6

0,0

__________________

1Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у ƒонецьк≥й област≥.

2¬ окремих випадках незначне в≥дхиленн€ м≥ж п≥дсумками та сумою складових по€снюЇтьс€ округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.