√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | «овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть
јрх≥в

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ в I п≥вр≥чч≥ 2023 року1,2

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “ «≈ƒ

≈кспорт

Iмпорт

тис.дол.
—Ўј

у % до
I п≥вр≥чч€
2022

у % до
загального
обс€гу

тис.дол.
—Ўј

у % до
I п≥вр≥чч€
2022

у % до
загального
обс€гу

”сього³

110570,5

63,4

100,0

19892,3

19,3

100,0

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

259,4

6,5

0,2

Ц

Ц

Ц

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

259,4

260,6

0,2

Ц

Ц

Ц

II. ѕродукти рослинного походженн€

1947,1

13,5

1,8

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

1947,1

13,7

1,8

Ц

Ц

Ц

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

765,7

3,9

0,7

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

11,1

0,3

0,0

1685,9

56,6

8,5

16 продукти з м'€са, риби

Ц

Ц

Ц

81,4

Ц

0,4

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

11,1

0,6

0,0

1604,5

72,6

8,1

V. ћ≥неральн≥ продукти

106207,4

104,3

96,1

485,5

0,8

2,4

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

4944,5

24,3

4,5

Ц

Ц

Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

101262,8

124,4

91,6

485,5

0,8

2,4

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловост≥

Ц

Ц

Ц

253,5

6,9

1,3

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц

Ц

Ц

0,6

0,0

0,0

31 добрива

Ц

Ц

Ц

86,1

63,1

0,4

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

13,4

4,3

0,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

Ц

Ц

Ц

1,0

0,9

0,0

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

151,1

Ц

0,8

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

Ц

Ц

Ц

1,4

0,1

0,0

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

3,5

0,9

0,0

5489,4

163,2

27,6

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

3,5

0,9

0,0

1235,6

77,0

6,2

40 каучук, гума

Ц

Ц

Ц

4253,8

241,9

21,4

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

13,4

1,6

0,0

Ц

Ц

Ц

44 деревина ≥ вироби з деревини

13,4

1,6

0,0

Ц

Ц

Ц

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

0,2

150,3

0,0

129,6

127,8

0,7

48 пап≥р та картон

Ц

Ц

Ц

129,6

141,0

0,7

49 друкована продукц≥€

0,2

390,5

0,0

Ц

Ц

Ц

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

1,0

1,0

0,0

193,1

25,0

1,0

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

193,1

313,4

1,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

1,0

20,8

0,0

Ц

Ц

Ц

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

111,3

8,2

0,1

247,9

43,0

1,2

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

Ц

Ц

Ц

16,6

87,5

0,1

69 керам≥чн≥ вироби

111,3

8,5

0,1

37,5

20,0

0,2

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

193,8

52,4

1,0

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

5,2

430,1

0,0

Ц

Ц

Ц

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

672,4

4,1

0,6

4131,5

47,2

20,8

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

212,0

5,3

1,1

73 вироби з чорних метал≥в

34,8

2,3

0,0

2847,4

84,7

14,3

74 м≥дь i вироби з нењ

0,5

0,0

0,0

4,2

3,6

0,0

76 алюм≥н≥й i вироби з нього

631,3

37,5

0,6

Ц

Ц

Ц

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

0,2

33,5

0,0

982,1

289,2

4,9

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

5,5

17,3

0,0

85,8

126,0

0,4

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

347,9

8,2

0,3

5748,4

50,4

28,9

84 реактори €дерн≥, котли, машини

317,1

9,3

0,3

5176,7

48,1

26,0

85 електричн≥ машини

30,8

3,6

0,0

571,6

88,3

2,9

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

216,4

650,1

0,2

1253,0

17,7

6,3

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

269,5

97,0

1,4

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

216,4

1201,5

0,2

970,1

14,3

4,9

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

13,5

Ц

0,1

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

2,7

4,9

0,0

229,2

60,4

1,2

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

2,7

4,9

0,0

227,2

59,8

1,1

91 годинники

Ц

Ц

Ц

2,1

Ц

0,0

XX. –≥зн≥ промислов≥ товари

5,7

1,6

0,0

45,2

16,0

0,2

94 мебл≥

4,5

11,4

0,0

41,0

19,8

0,2

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

1,2

18,9

0,0

4,2

17,8

0,0

_____________

ƒан≥ наведено без урахуванн€ тимчасово окупованих рос≥йською федерац≥Їю територ≥й та частини територ≥й, на €ких ведутьс€ (велис€) бойов≥ д≥њ.

Ѕез урахуванн€ п≥дприЇмств, €к≥ у зв'€зку з в≥йськовою агрес≥Їю рос≥њ проти ”крањни перереЇструвались на ≥нших територ≥€х.

¬ окремих випадках сума складових може не дор≥внювати п≥дсумку у зв'€зку з округленн€м даних.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.