Головне управління статистики у Донецькій області
point


контакти
  e-mail:
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  

  

 
Головна сторінка | Статистична інформація
Попередня редакція розділу «Статистична інформація»

Макроекономічні показники
Основні показники соціально-економічного розвитку регіону
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт
Методологічні пояснення
Промисловість
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячна інформація)
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (за період з початку року)
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за 2014 рік
Виробництво основних видів промислової продукції за 2014 рiк
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (2003-2013рр.)
Обсяги реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за 2004-2013 роки
Виробництво основних видів промислової продукції за 2003-2013 роки
Методологічні пояснення
Енергетика
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (щомісячна інформація)
Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників (щомісячна інформація)
Використання окремих енергетичних матеріальв та продуктів перероблення нафти
Методологічні пояснення
Сільське господарство
Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва (щомісячна інформація)
Поголів'я худоби та птиці (щомісячна інформація)
Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячна інформація)
Виробництво основних сільськогосподарських культур (щомісячна інформація)
Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції (щомісячна інформація)
Рослинництво (1995-2013рр.)
Тваринництво (1995-2013рр.)
Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) продукції сільського господарства (1996-2013)
Зведені показники (1995-2013рр.)
Методологічні пояснення
Рибне господарство
Рибне господарство (щомісячна інформація)
Рибне господарство (1995-2013рр.)
Методологічні пояснення
Інвестиції та будівельна діяльність
Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація)
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)
Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2013pp.)
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010-2013рр.)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2013pp.)
Індекс капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (2011-2013pp.)
Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності
Інвестиції в основний капітал (1995-2011рр.)
Кількість будівель та споруд незавершеного будівництва станом на 1 січня (2004-2014рр.)
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери (щоквартальна інформація)
Прийняття в експлуатацію житла (щоквартальна інформація)
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (щомісячна інформація)
Індекси обсягу виконаних будівельних робіт (за періоди з початку року) (уточнена інформація)
Індекси будівельної продукції (за періоди з початку року) (щомісячна інформація)
Індекс обсягу виконаних будівельних робіт (1990-2012рр.)
Індекси будівельної продукції (2011–2013рр.)
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (2010–2013рр.)
Прийняття в експлуатацію житла за видами житлових будівель (2003-2013рр.)
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир
Наявність і стан основних засобів за 2010 рік
Вартість основних засобів у 2000–2010 роках
Методологічні пояснення
Житловий фонд
Житловий фонд (1995-2011рр.)
Методологічні пояснення
Наука та інновації
Науково-технічна діяльність (щоквартальні показники)
Наукові кадри та кількість організацій
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт
Інноваційна активність промислових підприємств
Джерела фінансування інноваційної діяльності
Впровадження інновацій на промислових підприємствах
Методологічні пояснення
Транспорт і зв'язок
Вантажні перевезення (щомісячна інформація)
Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)
Доходи від надання послуг пошти та зв'язку (щоквартальна інформація)
Засоби телефонного зв'язку (щоквартальна інформація)
Пошта та зв’язок (2000–2013рр.)
Транспорт (1995-2013рр.)
Методологічні пояснення
Розвиток підприємництва
Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності
Методологічні пояснення
Зовнішньоекономічна діяльність
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна інформація)
Товарна структура зовнішньої торгівлі (щомісячна інформація)
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за 1996–2013 роки
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами (щоквартальні показники)
Структура зовнішньої торгівлі послугами (щоквартальні показники)
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами за 1996–2013 роки
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Донецької області (на 01.10.2009)
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіці країн світу (на 01.10.2009)
Методологічні пояснення
Внутрішня торгівля
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2013рр.)
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (щоквартальна інформація)
Роздрібний товарооборот (щомісячна інформація)
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями, по містах та районах (щоквартальна інформація)
Торгівля (1990-2013рр.)
Кількість бірж (щоквартальна інформація)
Кількість бірж (на початок 2000-2013рр.)
Cтруктура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) (щоквартальна інформація)
Методологічні пояснення
Ціни і тарифи
Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до попереднього місяця)
Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до грудня попереднього року)
Індекси споживчих цін на товари та послуги (2007-2014рр.)
Методологічні пояснення
Фінанси
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності
Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах та районах
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності
Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності
Методологічні пояснення
Витрати і ресурси домогосподарств
Характеристика домогосподарств
Структура сукупних витрат
Структура сукупних ресурсів
Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів
Диференціація життєвого рівня населення
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування
Методологічні пояснення
Доходи населення
Доходи населення (2002-2013рр.)
Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2000-2014рр.
Заборгованість із виплати заробітної плати
Динаміка темпу зростання/зниження номінальної заробітної плати та індексу реальної заробітної плати
Темп зростання/зниження номінальної заробітної плати та індексу реальної заробітної плати
Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2013рр.
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2014 році
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2014 році
Методологічні пояснення
Ринок праці
Основні показники ринку праці за 2000-2013рр.
Основні показники ринку праці (квартальні дані)
Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2014 році
Попит та пропозиція робочої сили
Зареєстроване безробіття
Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян
Соціальний захист населення від безробіття (річні дані)
Методологічні пояснення
Демографічна ситуація
Чисельність населення (щомісячна інформація)
Природний рух населення (щомісячна інформація)
Міграційний рух населення (щомісячна інформація)
Населення (1995-2013рр.)
Кількість адміністративно–територіальних одиниць у Донецькій області на 1 січня 2014 року
Методологічні пояснення
Охорона здоров'я
Заклади охорони здоров'я
Медичні кадри
Захворюваність населення
Методологічні пояснення
Соціальний захист населення
Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (1996-2013рр.)
Чисельність дітей, усиновлених протягом року
Методологічні пояснення
Освіта
Дошкільні заклади (1995-2013рр.)
Загальноосвітні навчальні заклади (1995/1996-2013/2014н.р.)
Професійно-технічні навчальні заклади (1995-2013рр.)
Вищі навчальні заклади (1995/1996-2013н.р.)
Методологічні пояснення
Туризм
Туристичні потоки (2000-2013рр.)
Готелі та інші місця тимчасового проживання
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади
Колективні засоби розміщування
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку
Методологічні пояснення
Культура
Заклади культури та мистецтва
Засоби масової інформації та книговидання
Методологічні пояснення
Навколишнє природне середовище
Основні показники ведення лісового господарства (квартальна інформація)
Динаміка викидів забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2013рр.)
Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2014 році
Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990-2013рр.)
Динаміка основних показників утворення та поводження з відходами (1994-2013)
Динаміка основних показників використання й охорони лісу, тваринних ресурсів і заповідних територій (1990-2013рр.)
Утворення та утилізація відходів за матеріалами у 2013 році
Динаміка основних показників використання й охорони водних ресурсів (1990–2013рр.)
Методологічні пояснення
Правопорушення
Правопорушення (1995-2013рр.)
Методологічні пояснення
  Copyright © 2004-2023 Головне управління статистики у Донецькій області
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.