Головне управління статистики у Донецькій області
контакти
  84506, м.Бахмут,
  вул. Захисників України, 7
  тел.   (0627) 48-20-19
  e-mail info@donetskstat.gov.ua
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

 
Головна сторінка | Статистична інформація | Економічна статистика | Економічна діяльність | Діяльність підприємств

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 30 вересня 2017 року1

(тис.грн)

Код за КВЕД-2010

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та групи вибуття

на 1 січня 2017р.

на 30 вересня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 30 вересня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 30 вересня 2017р.

Усього

220649213,9

201093225,4

269164164,2

295879583,1

54908,0

38388,7

сільське, лісове та рибне господарство

A

…²

…²

…²

…²

…²

…²

промисловість

B+C+D+E

136101845,5

124316378,4

177351241,7

190522445,1

51560,0

33919,0

будівництво

F

2602638,8

2498014,1

10159764,7

9600263,3

55,0

53,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

9126874,3

8668674,0

58037007,0

66553334,8

0,0

0,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

6931476,9

7028406,7

7424304,7

7255374,9

1096,0

346,0

тимчасове розміщування й організація харчування

I

228231,0

220609,3

103226,0

119833,6

0,0

1873,7

інформація та телекомунікації

J

1384217,3

1856343,5

1309870,1

1549927,0

0,0

0,0

фінансова та страхова діяльність

K

617627,0

428747,0

472543,0

495791,0

0,0

0,0

операції з нерухомим майном

L

13197532,0

6740999,8

4945984,3

4917989,5

2197,0

2197,0

професійна, наукова та технічна діяльність

M

41784357,6

41784539,4

7677460,9

13754533,6

0,0

0,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

5950937,8

5633994,4

361079,0

297225,7

0,0

0,0

освіта

P

_

_

_

_

_

_

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

133532,7

136468,5

23379,0

27158,1

0,0

0,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

…²

…²

…²

…²

…²

…²

надання інших видів послуг

S

…²

…²

…²

…²

…²

…²

 Продовження

Код за КВЕД-2010

Пасив

власний капітал

довгострокові зобов’язання і забезпечення

на 1 січня 2017р.

на 30 вересня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 30 вересня 2017р.

Усього

77130059,5

35399334,2

81228696,5

74043235,0

сільське, лісове та рибне господарство

A

…²

…²

…²

…²

промисловість

B+C+D+E

34776818,7

3100091,4

51252514,5

47970402,7

будівництво

F

–2513443,4

–2868188,7

3501958,7

3386946,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

–3061485,6

–4354371,3

848210,6

833567,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

7240369,9

7307865,7

1659890,5

1591456,7

тимчасове розміщування й організація харчування

I

183209,2

159996,4

627,4

896,4

інформація та телекомунікації

J

–8567680,7

–6494333,4

9764432,0

5590683,0

фінансова та страхова діяльність

K

507735,0

424957,0

361074,0

206625,0

операції з нерухомим майном

L

8376754,0

2226658,0

4997885,0

3536229,0

професійна, наукова та технічна діяльність

M

31298716,1

28544530,5

7910975,0

10170167,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

5796811,4

5496655,4

198044,8

202851,2

освіта

P

_

_

_

_

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

105045,4

98870,7

184,0

375,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

…²

…²

…²

…²

надання інших видів послуг

S

…²

…²

…²

…²

Продовження

Код за КВЕД-2010

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання і забезпечення

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на 1 січня 2017р.

на 30 вересня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 30 вересня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 30 вересня 2017р.

Усього

331509530,1

387568628,0

0,0

0,0

489868286,1

497011197,2

сільське, лісове та рибне господарство

A

…²

…²

…²

…²

…²

…²

промисловість

B+C+D+E

227475314,0

263802248,4

0,0

0,0

313504647,2

314872742,5

будівництво

F

11773943,2

11579572,2

0,0

0,0

12762458,5

12098330,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

69377156,3

78742812,6

0,0

0,0

67163881,3

75222008,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

5456617,2

5384805,2

0,0

0,0

14356877,6

14284127,6

тимчасове розміщування й організація харчування

I

147620,4

181423,8

0,0

0,0

331457,0

342316,6

інформація та телекомунікації

J

1497336,1

4309920,9

0,0

0,0

2694087,4

3406270,5

фінансова та страхова діяльність

K

221361,0

292956,0

0,0

0,0

1090170,0

924538,0

операції з нерухомим майном

L

4771074,3

5898299,3

0,0

0,0

18145713,3

11661186,3

професійна, наукова та технічна діяльність

M

10252127,4

16824374,9

0,0

0,0

49461818,5

55539073,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

317160,6

231713,5

0,0

0,0

6312016,8

5931220,1

освіта

P

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

51682,3

64380,9

0,0

0,0

156911,7

163626,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

…²

…²

…²

…²

…²

…²

надання інших видів послуг

S

…²

…²

…²

…²

…²

…²

___________________

¹Без урахування результатів діяльності бюджетних установ та частини зони проведення антитерористичної операції. За видом   економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

²Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

  Copyright © 2004-2019 Головне управління статистики у Донецькій області Розробка: Сверидюк Костянтин
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.