Головне управління статистики у Донецькій області
 Новини
 Про Головне управління
 Діяльність Головного
 управління
 Доступ до публічної
 інформації
 Нормативно-правова база
 Метаописи
 держстатспостережень
 Методологія та класифікації
 Респондентам
 Анкетні опитування
 (посилання на сайт
 Держстату)
 Електронна звітність
 Єдиний державний реєстр
 підприємств і організацій
 України
 Замовлення статистичної
 інформації
 Корисна інформація
 Здійснення реформ в
 Україні
 Конкурс на заміщення
 вакантних посад
 Всеукраїнський
 перепис населення
 Поштова скринька
контакти
  84506, м.Бахмут,
  вул. Захисників України, 7
  тел.   (0627) 48-20-19
  e-mail info@donetskstat.gov.ua
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

 
Головна сторінка | Статистична інформація | Економічна статистика | Економічна діяльність | Діяльність підприємств

Показники балансу великих та середніх підприємств Донецької області за видами економічної діяльності станом на 31 березня 2016 року¹

(тис.грн.)

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та групи вибуття

на 1 січня 2016р.

на 31 березня 2016р.

на 1 січня 2016р.

на 31 березня 2016р.

на 1 січня 2016р.

на 31 березня 2016р.

Усього

221097280,9

216568930,4

243128259,3

253053847,0

38757,7

148313,7

сільське, лісове та рибне господарство

97763,0

97139,0

44323,0

48129,0

0,0

0,0

промисловість

136985886,8

133670868,0

149400603,4

152969413,9

35884,0

35494,0

будівництво

2165183,2

2239394,5

20263961,3

25068650,3

53,0

434,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9454693,9

9509115,2

53225450,2

52110605,0

0,0

30461,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

7155087,4

7109584,6

7532122,8

7997505,9

2531,0

2531,0

тимчасове розміщування й організація харчування

311340,2

307802,6

117584,7

111306,9

253,7

587,7

інформація та телекомунікації

983316,0

1187805,0

1451044,0

1438376,0

5,0

2,0

фінансова та страхова діяльність

407574,0

386830,0

163525,0

203268,0

0,0

0,0

операції з нерухомим майном

12352123,7

11940034,9

4946705,7

5296161,1

31,0

78799,0

професійна, наукова та технічна діяльність

39381945,0

39360205,2

4594668,7

6058836,1

0,0

0,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

8074123,1

8070622,8

598517,9

688103,7

0,0

5,0

освіта

…²

…²

…²

…²

…²

…²

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

145042,3

143196,6

22035,0

25291,7

0,0

0,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3573262,5

2536722,3

765639,9

1035760,8

0,0

0,0

надання інших видів послуг

…²

…²

…²

…²

…²

…²

 

Продовження

Пасив

власний капітал

довгострокові  зобов’язання і забезпечення

поточні  зобов’язання і забезпечення

на 1 січня 2016р.

на 31 березня 2016р.

на 1 січня 2016р.

на 31 березня 2016р.

на 1 січня 2016р.

на 31 березня 2016р.

Усього

81511303,4

65805445,4

90542956,1

93259535,2

292210034,4

310706110,5

сільське, лісове та рибне господарство

60344,0

60906,0

6263,0

6152,0

75479,0

78210,0

промисловість

48917807,2

38430635,4

53041035,7

53176922,9

184463527,3

195068217,6

будівництво

-2495247,7

-2866678,5

2285781,8

2248677,8

22638663,4

27926479,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

-4915983,8

-6053696,0

2452958,8

2553289,5

65143169,1

65150587,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

6276894,2

6302363,9

2147467,6

2117077,4

6265379,4

6690180,2

тимчасове розміщування й організація харчування

218155,0

211450,8

34668,9

34638,5

176354,7

173607,9

інформація та телекомунікації

-8288775,0

-9258950,0

8786953,0

9599632,0

1936187,0

2285501,0

фінансова та страхова діяльність

351591,0

435252,0

150993,0

95113,0

68515,0

59733,0

операції з нерухомим майном

-943289,6

-2729969,1

11369120,0

12797474,4

6873030,0

7247489,7

професійна, наукова та технічна діяльність

31479629,9

31328235,4

8626294,0

8858253,0

3870689,8

5232552,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7275530,0

7242111,6

992917,3

1058654,7

404193,7

457965,2

освіта

…²

…²

…²

…²

…²

…²

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

116318,6

112611,1

929,0

817,0

49829,7

55060,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3447975,6

2581082,8

647574,0

712833,0

243352,8

278567,3

надання інших видів послуг

…²

…²

…²

…²

…²

…²

 

Продовження

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на 1 січня 2016р.

на 31 березня 2016р.

на 1 січня 2016р.

на 31 березня 2016р.

Усього

4,0

0,0

464264297,9

469771091,1

сільське, лісове та рибне господарство

0,0

0,0

142086,0

145268,0

промисловість

4,0

0,0

286422374,2

286675775,9

будівництво

0,0

0,0

22429197,5

27308478,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

0,0

0,0

62680144,1

61650181,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

0,0

0,0

14689741,2

15109621,5

тимчасове розміщування й організація харчування

0,0

0,0

429178,6

419697,2

інформація та телекомунікації

0,0

0,0

2434365,0

2626183,0

фінансова та страхова діяльність

0,0

0,0

571099,0

590098,0

операції з нерухомим майном

0,0

0,0

17298860,4

17314995,0

професійна, наукова та технічна діяльність

0,0

0,0

43976613,7

45419041,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

0,0

0,0

8672641,0

8758731,5

освіта

…²

…²

…²

…²

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

0,0

0,0

167077,3

168488,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

0,0

0,0

4338902,4

3572483,1

надання інших видів послуг

…²

…²

…²

…²

¹Без урахування результатів діяльності бюджетних установ та частини зони проведення антитерористичної операції. За видом економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

²Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації..

 

  Copyright © 2004-2019 Головне управління статистики у Донецькій області Розробка: Сверидюк Костянтин
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.