√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | ≈коном≥чна д≥€льн≥сть | ЌавколишнЇ середовище

”творенн€ та поводженн€ з в≥дходами ≤-≤≤≤ клас≥в небезпеки за категор≥€ми в≥дход≥в за матер≥алом у 2022 роц≥1

(тонн)

ќбс€г утворених в≥дход≥в

ќбс€г утил≥зованих в≥дход≥в

ќбс€г спалених в≥дход≥в

” т.ч. з метою

ќбс€г видалених в≥дход≥в у спец≥ально в≥дведен≥ м≥сц€ та об'Їкти†

отриманн€ енерг≥њ

теплового переробленн€

”сього

2862,6

206,8

Ц

Ц

Ц

12,0

¬икористан≥ розчинники

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

¬≥дходи кислот, луг≥в чи солей

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

¬≥дпрацьован≥ оливи

39,9

2,1

Ц

Ц

Ц

Ц

’≥м≥чн≥ в≥дходи

8,1

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

ќсад промислових сток≥в

11,6

Ц

Ц

Ц

Ц

10,8

Ўлами та р≥дк≥ в≥дходи очисних споруд

0,1

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

¬≥дходи в≥д медичноњ допомоги та б≥олог≥чн≥

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

¬≥дходи чорних метал≥в

149,2

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

¬≥дходи кольорових метал≥в

2400,5

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

«м≥шан≥ в≥дходи чорних та кольорових метал≥в

0,0

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

—кл€н≥ в≥дходи

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

ѕаперов≥ та картонн≥ в≥дходи

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

√умов≥ в≥дходи

18,5

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

ѕластиков≥ в≥дходи

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

ƒеревн≥ в≥дходи

3,7

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

“екстильн≥ в≥дходи

3,0

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

¬≥дходи, що м≥ст€ть пол≥хлордифен≥ли

0,4

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ќепридатне обладнанн€

4,8

0,7

Ц

Ц

Ц

Ц

Ќепридатн≥ транспортн≥ засоби

0,1

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

¬≥дходи акумул€тор≥в та батарей

7,7

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

¬≥дходи тваринного походженн€ та зм≥шан≥ харчов≥ в≥дходи

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

¬≥дходи рослинного походженн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

“варинн≥ екскременти, сеча та гн≥й

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

ѕобутов≥ та под≥бн≥ в≥дходи

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

«м≥шан≥ та недиференц≥йован≥ матер≥али

0,5

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

«алишки сортуванн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

«вичайний осад

1,1

Ц

Ц

Ц

Ц

1,2

ћ≥неральн≥ в≥дходи буд≥вництва та знесенн€ об'Їкт≥в, у т. ч. зм≥шан≥ буд≥вельн≥ в≥дходи

8,4

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

≤нш≥ м≥неральн≥ в≥дходи

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

¬≥дходи згор€нн€

204,0

204,0

Ц

Ц

Ц

Ц

ірунтов≥ в≥дходи

1,0

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

ѕуста порода в≥д днопоглиблювальних роб≥т

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

«атверд≥л≥, стаб≥л≥зован≥ або заскл€н≥л≥ в≥дходи; м≥неральн≥ в≥дходи, що утворюютьс€ п≥сл€ переробки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

_______________

1 ƒан≥ наведено за м≥сцезнаходженн€м (реЇстрац≥њ) п≥дприЇмств.

ѕрим≥тка. ≤нформац≥€ наведена без урахуванн€ тимчасово окупованих рос≥йською федерац≥Їю територ≥й та частини територ≥й, на €ких ведутьс€ (велис€) бойов≥ д≥њ.

≤нформац≥€ сформована на основ≥ фактично поданих п≥дприЇмствами зв≥т≥в (р≥вень зв≥туванн€ становив 45,3%). ƒан≥ можуть бути уточнен≥.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.