√оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
point


контакти
  e-mail:
органи державноњ статистики
  ƒержавна служба статистики
  ј–  рим
  ¬≥нницька область
  ¬олинська область
  ƒн≥пропетровська область
  ∆итомирська область
  «акарпатська область
  «апор≥зька область
  ≤вано-‘ранк≥вська область
   ињвська область
   ≥ровоградська область
  Ћуганська область
  Ћьв≥вська область
  ћиколањвська область
  ќдеська область
  ѕолтавська область
  –≥вненська область
  —умська область
  “ерноп≥льська область
  ’арк≥вська область
  ’ерсонська область
  ’мельницька область
  „еркаська область
  „ерн≥вецька область
  „ерн≥г≥вська область
  м≥сто  ињв
  м≥сто —евастополь

  

  

  

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  Ќац≥ональне агентство з питань запоб≥ганн€ корупц≥њ

  

  

 
√оловна стор≥нка | —татистична ≥нформац≥€ | ≈коном≥чна статистика | ÷≥ни

≤ндекси споживчих ц≥н на товари та послуги у 2024 роц≥1
(до грудн€ попереднього року)

(в≥дсотк≥в)

—≥чень

Ћютий

Ѕерезень

 в≥тень

“равень

≤ндекс споживчих ц≥н

100,5

100,8

101,3

101,4

102,1

ѕродукти харчуванн€ та безалкогольн≥ напоњ

101,4

101,8

101,6

101,3

102,4

ѕродукти харчуванн€

Е

Е

Е

Е

Е

’л≥б ≥ хл≥бопродукти 

Е

Е

Е

Е

Е

’л≥б 

Е

Е

Е

Е

Е

ћакаронн≥ вироби 

Е

Е

Е

Е

Е

ћТ€со та мТ€сопродукти

Е

Е

Е

Е

Е

–иба та продукти з риби

Е

Е

Е

Е

Е

ћолоко, сир та €йц€ 

Е

Е

Е

Е

Е

ћолоко

Е

Е

Е

Е

Е

—ир ≥ мТ€кий сир (творог)

Е

Е

Е

Е

Е

яйц€

Е

Е

Е

Е

Е

ќл≥€ та жири 

Е

Е

Е

Е

Е

ћасло 

Е

Е

Е

Е

Е

ќл≥€ сон€шникова

Е

Е

Е

Е

Е

≤нш≥ њст≥вн≥ тваринн≥ жири

Е

Е

Е

Е

Е

‘рукти 

Е

Е

Е

Е

Е

ќвоч≥

Е

Е

Е

Е

Е

÷укор

Е

Е

Е

Е

Е

Ѕезалкогольн≥ напоњ

Е

Е

Е

Е

Е

јлкогольн≥ напоњ, тютюнов≥ вироби

100,7

101,4

101,8

102,5

103,2

јлкогольн≥ напоњ

Е

Е

Е

Е

Е

“ютюнов≥ вироби

Е

Е

Е

Е

Е

ќд€г ≥ взутт€

94,4

91,1

103,1

104,2

102,6

ќд€г

Е

Е

Е

Е

Е

¬зутт€

Е

Е

Е

Е

Е

∆итло, вода, електроенерг≥€, газ та ≥нш≥ види палива

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

‘актична плата за житло (оренда житла)

Е

Е

Е

Е

Е

”триманн€ та ремонт житла

Е

Е

Е

Е

Е

¬одопостачанн€

Е

Е

Е

Е

Е

ѕрибиранн€ см≥тт€

Е

Е

Е

Е

Е

 анал≥зац≥€

Е

Е

Е

Е

Е

ѕослуги з управл≥нн€ багатоквартирними будинками

Е

Е

Е

Е

Е

≈лектроенерг≥€ 

Е

Е

Е

Е

Е

ѕриродний газ

Е

Е

Е

Е

Е

√ар€ча вода, опаленн€

Е

Е

Е

Е

Е

ѕредмети домашнього вжитку, побутова техн≥ка та поточне утриманн€ житла

100,4

100,8

100,4

100,6

100,4

ћебл≥ та предмети обстановки, килими та ≥нш≥ види покритт≥в дл€ п≥длоги

Е

Е

Е

Е

Е

ƒомашн≥й текстиль

Е

Е

Е

Е

Е

ѕобутова техн≥ка

Е

Е

Е

Е

Е

ќхорона здоровТ€

101,2

101,9

102,8

104,2

105,1

‘армацевтична продукц≥€, медичн≥ товари та обладнанн€

Е

Е

Е

Е

Е

јмбулаторн≥ послуги

Е

Е

Е

Е

Е

“ранспорт

98,3

98,0

99,7

101,6

102,4

 уп≥вл€ транспортних засоб≥в

Е

Е

Е

Е

Е

ѕаливо та мастила 

Е

Е

Е

Е

Е

“ранспортн≥ послуги

Е

Е

Е

Е

Е

«ал≥зничний пасажирський транспорт

Е

Е

Е

Е

Е

јвтодорожн≥й пасажирський транспорт

Е

Е

Е

Е

Е

«вТ€зок

100,0

100,2

100,6

100,6

100,6

“елефонн≥ ≥ телефаксов≥ послуги

Е

Е

Е

Е

Е

¬≥дпочинок ≥ культура

100,4

100,4

100,4

100,2

100,1

јуд≥отехн≥ка, фотоапаратура та обладнанн€ дл€ обробки ≥нформац≥њ

Е

Е

Е

Е

Е

ѕослуги в≥дпочинку та культури

Е

Е

Е

Е

Е

√азети, книжки та канцел€рськ≥ товари

Е

Е

Е

Е

Е

ќсв≥та

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ƒошк≥льна та початкова осв≥та

Е

Е

Е

Е

Е

—ередн€ осв≥та

Е

Е

Е

Е

Е

¬ища осв≥та

Е

Е

Е

Е

Е

–есторани та готел≥

101,0

102,1

102,7

103,3

104,3

–≥зн≥ товари та послуги

101,0

102,1

102,0

98,4

98,9

1 ƒан≥ наведено без урахуванн€ тимчасово окупованих рос≥йською федерац≥Їю територ≥й та частини територ≥й, на €ких ведутьс€ (велис€) бойов≥ д≥њ.

  Copyright © 2004-2024 √оловне управл≥нн€ статистики у ƒонецьк≥й област≥
  ¬икористовуванн€ та поширенн€ матер≥ал≥в сайту дозволено за умови посиланн€ на сайт.