Головне управління статистики у Донецькій області
point


контакти
  e-mail:
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  

  

 
Головна сторінка | Донецька область у цифрах | Экономика Донецкой области: Архив
Экономика Донецкой области

Соціально-економічне становище Донецької області за 2012 рік

 

Офіційне повідомлення Головного управління статистики у Донецькій області про соціально-економічне становище регіону за 2012 рік містить дані про промислове та сільськогосподарське виробництво, будівельну діяльність, перевезення вантажів і пасажирів, роздрібну торгівлю, стан ринку праці, рівень інфляції, оплату житлово-комунальних послуг та житлові субсидії за 2012 рік, а також дані за січень–листопад 2012 року про експорт товарів, заробітну плату та демографічну ситуацію.

 

Промисловість

За 2012 рік індекс промислової продукції області порівняно з 2011 роком становив 94,6%, за грудень порівняно з груднем 2011 року – 89,8%, порівняно з попереднім місяцем, тобто листопадом 2012 року, – 100,1%.

Серед основних видів промислової діяльності обсяг виробленої за 2012 рік продукції збільшився порівняно з попереднім роком у вугільній промисловості – на 10,3%, в хімічній та нафтохімічній промисловості – на 6%. У той же час зменшився порівняно з 2011 роком обсяг продукції у виробництві та розподіленні електроенергії – на 0,1%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 0,7%, в машинобудуванні – на 3,6%, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 9,5%, у виробництві будівельних матеріалів та іншої неметалевої мінеральної продукції – на 12,2%, в металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 15%, у добуванні неенергетичних корисних копалин –  на 16,3%, в легкій промисловості – на 19,7%.

Виплавка чавуну за 2012 рік склала в області 12,3 млн.т, що менше попереднього року на 9,4%. Виробництво сталі, склавши 13,9 млн.т, скоротилося порівняно з 2011 роком на 17%. Готового прокату за 2012 рік вироблено 8 млн.т – менше, ніж рік тому, на 13,6%. Випуск металевих труб, склавши 528,3 тис.т, зменшився порівняно з 2011 роком на 29,3%.

Обласний обсяг видобутку рядового вугілля за 2012 рік склав 39,5 млн.т і порівняно з 2011 роком збільшився на 5,3%. На збагачувальних фабриках області за рік перероблено 46,9 млн.т вугілля (за рахунок ввезення із-за меж регіону), що більше 2011 року на 3,3%. Виробництво продуктів збагачення зросло на 5,1% і за 2012 рік становило 29 млн.т. Шахтами в складі готового вугілля одержано продуктів збагачення в обсязі 9,4 млн.т, що порівняно з 2011 роком менше на 22%. Загальний обсяг готового вугілля, який включає, крім продуктів збагачення, рядове вугілля, відвантажене споживачам, у тому числі для наступного збагачення, за 2012 рік склав 32,3 млн.т і порівняно з 2011 роком зріс на 10,3%. При цьому погіршилася структура готового вугілля. В його складі питома вага продуктів збагачення знизилася з 41,2% за 2011 рік до 29,1% за 2012 рік, а частка відвантаженого шахтами рядового вугілля зросла відповідно з 58,8% до 70,9%.

Виробництво електроенергії за 2012 рік склало в області 28,5 млрд.кВт-годин, що на 0,5% менше 2011 року.

 

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва області за 2012 рік порівняно з 2011 роком становив, за попередніми даними, 94,2%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 91,1%, в господарствах населення – 97,5%.

Рослинницької продукції одержано менше, ніж рік тому, на 10,2%. Валовий збір зернових та зернобобових культур становив 1,6 млн.т (у вазі після доробки) і зменшився проти 2011 року на 28,1%. Валовий збір соняшнику скоротився на 4,6% і склав 741,3 тис.т (у вазі після доробки). Картоплі накопано 750,5 тис.т, що на 2,3% більше, ніж рік тому. Валовий збір овочів зменшився на 3% і становив 511,9 тис.т. Плодів та ягід зібрано 117,6 тис.т, що більше, ніж у 2011 році, на 7,7%.

Виробництво тваринницької продукції збільшилося за 2012 рік порівняно з 2011 роком на 2,1%. Виробництво м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у 2012 році збільшилося порівняно з попереднім роком на 4,4% і склало 173,4 тис.т, при цьому в сільськогосподарських підприємствах воно зросло на 6,6%, в господарствах населення – на 0,7%. Надої молока, склавши за 2012 рік 333 тис.т, збільшилися порівняно з 2011 роком на 1,7%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 0,9%, в господарствах населення – на 2,2%. Яєць у 2012 році одержано 2217,5 млн.шт., що менше 2011 року на 4,6%, при цьому сільськогосподарські підприємства зменшили виробництво на 5,8%, господарства населення – на 0,5%.

Поголів’я великої рогатої худоби, склавши на 1 січня 2013 року 131,3 тис. голів, скоротилося порівняно з початком 2012 року на 5,7%, в тому числі поголів’я корів зменшилося на 4,4% і склало 67,9 тисячі. Поголів’я свиней зросло порівняно з 1 січня 2012 року на 6,3% і становило 533 тис. голів. Поголів’я птиці на початок 2013 року становило 13,1 млн. голів, що на 9,6% менше порівняно з 1 січня 2012 року.

 

Будівельна діяльність

Будівельними підприємствами області, які працювали за контрактами підряду, а також підприємствами, що виконували будівельні роботи господарським способом, за 2012 рік виконано будівельних робіт власними силами на 9,3 млрд.грн., що становило 88% до обсягів будівництва за попередній рік.

Підприємства, які займалися будівництвом будівель та споруд, виконали будівельних робіт на 8 млрд.грн., що становило 86,1% обласного обсягу та 83,5% до 2011 року. Зменшили обсяги робіт порівняно з 2011 роком на 18,1% підприємства з будівництва будівель. У той же час обсяг робіт з будівництва підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості зріс за 2012 рік на 22,7%, місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання – на 25,9%.

Підприємства, які займалися встановленням інженерного устатковання будівель та споруд, збільшили виконані у 2012 році обсяги порівняно з попереднім роком на 33,5%, на них припадало 9% обласного обсягу будівельних робіт.

Збільшили обсяги робіт порівняно з 2011 роком на 17,2% також підприємства, які виконували підготовку будівельних ділянок, їх питома вага в обласному обсязі виконаних за рік будівельних робіт становила 4%.

 

Транспорт

За 2012 рік усіма видами транспорту в цілому по області перевезено на комерційній основі 138,6 млн.т вантажів, що становило 94,8% від обсягу перевезень вантажів за 2011 рік. Вантажооборот зменшився на 1,6%.

Залізничним транспортом за 2012 рік відправлено 98,9 млн.т вантажів, що склало 96,4% до попереднього року. Відправлення чорних металів Донецькою залізницею зменшилося порівняно з 2011 роком на 13,6%.

Обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за 2012 рік становив 39,6 млн.т, або 91,2% до 2011 року.

Морським транспортом за 2012 рік перевезено 169,6 тис.т, що склало 58,8% до 2011 року.

Обробка вантажів на морських причалах області за 2012 рік склала 14,8 млн.т, або 91,9% обсягу за 2011 рік. У структурі цих вантажів 86,2% становили експортні, 11,1% – транзитні, 1,7% – імпортні, 1% – вантажі внутрішнього сполучення. Експортних вантажів оброблено менше, ніж у 2011 році, на 7,1%, транзитних – на 14,3%, вантажів внутрішнього сполучення – на 33,2%, а імпортних – більше на 7,8%.

За 2012 рік перевезено 877,8 млн. пасажирів, що склало 95,9% від кількості пасажирів, перевезених за 2011 рік. Залізничним транспортом відправлено 40,7 млн. пасажирів, або 98,6% до 2011 року. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 505,3 млн. пасажирів, що склало 97% від обсягу перевезень пасажирів у 2011 році. Перевезення пасажирів міським електротранспортом за 2012 рік склали 331,8 мільйона, або 94,1% до 2011 року. При цьому кількість пасажирів, перевезених тролейбусами, зменшилася на 3%, трамваями – на 10,1%.

 

Експорт товарів

За січень–листопад 2012 року експорт товарів з Донецької області склав 13,1 млрд. доларів США, або 83,8% до січня–листопада 2011 року.

Підприємства регіону вивозили продукцію в 138 країн світу. В Російську Федерацію, яка була і залишається найбільшим зовнішньоторговельним партнером, підприємства області за січень–листопад експортували товарів на 2,8 млрд. доларів, що менше січня–листопада 2011 року на 19,3% і склало 21,3% всіх експортних поставок. На друге місце вийшла Італія, хоча експорт у цю країну скоротився на 40,5%, склавши 1140 млн. доларів, або 8,7% обласного обсягу. Третє місце належить Туреччині – 1087,1 млн. доларів, що більше січня–листопада 2011 року на 8,5%. Майже стільки ж (1086,5 млн. доларів) становив за січень–листопад 2012 року експорт у Ліван, збільшившись порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 12,1%.

У географічній структурі обласного експорту товарів на азіатські країни за січень–листопад 2012 року припадало 34,6%, на країни СНД – 33,1%, країни Європи (без СНД) – 21,9%, Африки – 5,9%, Америки – 4,4% обласного обсягу. В порівнянні з січнем–листопадом 2011 року експорт зріс лише на африканський континент – на 47,2%. На європейський ринок експортні поставки скоротилися на 37,4%, в країни Америки – на 30,1%, в азіатські країни – на 11,4%, у країни СНД – на 5,2%.

Поставки за межі України чорних металів, склавши за січень–листопад 7,3 млрд. доларів, або 55,3% обласного експорту товарів, зменшилися в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 25,1%. Середньозважена ціна тонни експортованих підприємствами області чорних металів за січень–листопад 2012 року склала 559 доларів, що на 11,9% менше середньої ціни в січні–листопаді 2011 року. В листопаді середня ціна знизилася порівняно з попереднім місяцем на 0,5%, проти листопада 2011 року – на 18,8% і склала 505 доларів.

Зменшилася за січень–листопад 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року також валютна виручка від експорту виробів з чорних металів – на 5,8%, машин та обладнання – на 11,3%, вугілля – на 30,9%, коксу – на 34,4%.

Збільшився за січень–листопад 2012 року порівняно з січнем–листопадом 2011 року експорт транспортних засобів – на 0,1%, готових харчових продуктів – на 0,5%, продукції хімічної промисловості – на 21,6%.

 

Торгівля

Обласний обсяг продажу споживчих товарів у роздрібній торгівлі, включаючи їх реалізацію підприємствами-юридичними особами, а також розрахункові дані про продаж товарів фізичними особами-підприємцями і на ринках, за 2012 рік становив 84,5 млрд.грн., що більше попереднього року в порівнянних цінах на 18,2%. Продаж споживчих товарів у розрахунку на одну особу в середньому за місяць становив 1599 грн.

Найбільше (44,7% загального обсягу) забезпечили підприємства-юридичні особи, роздрібний товарооборот яких зріс порівняно з 2011 роком на 17,7%. На продаж товарів фізичними особами-підприємцями припадало 21,1% обласного обсягу реалізації споживчих товарів, на ринки – 34,2%, в тому числі питома вага організованих ринків становила 32,6%.

В обороті організованих ринків 10,7% склали сільськогосподарські товари, продаж яких зменшився за 2012 рік порівняно з попереднім роком на 7,5%. При цьому реалізація рослинницьких продуктів скоротилася порівняно з 2011 роком на 15,2%, продуктів тваринництва – на 2,9%, продаж худоби зменшився у 2,9 раза.

 

Ринок праці

Кількість громадян, які звернулися в державну службу зайнятості за допомогою в працевлаштуванні, у 2012 році склала в області 84,9 тис. осіб, що на 9,8% менше, ніж у 2011 році. Загальна кількість осіб, які скористалися послугами служби зайнятості, зменшилася за цей період на 10,9% і становила 113,3 тис. осіб (з урахуванням тих, хто перебував на обліку на початок 2012 року). За 2012 рік було працевлаштовано 43 тис. осіб, що порівняно з 2011 роком менше на 21,2%. Рівень працевлаштування (відношення працевлаштованих державною службою зайнятості до загальної кількості осіб, які перебували на обліку) у 2012 році становив 37,9% проти 42,9% в попередньому році.

Кількість незайнятого населення на 1 січня 2013 року становила 29,8 тис. осіб, що порівняно з початком 2012 року більше на 5,1%. Кількість вільних робочих місць (вакантних посад) на 1 січня 2013 року становила 3,4 тисячі проти 4,1 тисячі на 1 січня 2012 року. На кожне вільне робоче місце на 1 січня 2013 року претендували 9 осіб проти 7 осіб на 1 січня 2012 року.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 січня 2013 року склала 28,8 тис. осіб, що більше, ніж місяць тому, на 6,5%, а порівняно з 1 січня 2012 року – на 4,6%. Кількість безробітних жінок зменшилася порівняно з 1 січня 2012 року на 1,6% і склала 17,8 тисячі, або 62% всіх зареєстрованих безробітних. Безробітної молоді у віці до 35 років на 1 січня 2013 року перебувало на обліку 12,4 тис. осіб, або 43% всіх безробітних. Порівняно з 1 січня 2012 року кількість безробітної молоді зросла на 1,2%. Середній розмір допомоги по безробіттю в грудні 2012 року становив 1273 грн.

Рівень зареєстрованого безробіття на 1 січня 2013 року склав в області 1,1% населення працездатного віку. Рівень безробіття економічно активного населення працездатного віку, визначений органами статистики за методологією Міжнародної організації праці, становив 8,5% (згідно з останніми даними за 9 місяців 2012 року).

 

Ціни та тарифи

У грудні 2012 року діючі на споживчому ринку області ціни зросли порівняно з попереднім місяцем, тобто листопадом 2012 року, на 0,5%, порівняно з груднем 2011 року – на 1,3%. Середньорічний рівень інфляції за 2012 рік порівняно з 2011 роком склав 1,5%.

У грудні 2012 року порівняно з груднем попереднього року подорожчали кисломолочні продукти – на 1,9%, макаронні вироби – на 2,3%, хліб, а також риба та продукти з риби – на 2,5%, м’ясо та м’ясопродукти – на 3%, безалкогольні напої – на 6,4%, банани – на 7,1%, цитрусові – на 19,6%. Подешевшали порівняно з груднем 2011 року такі продукти харчування, як вершкове масло, – на 3,9%, молоко – на 4,3%, овочі – на 13,4%, рис – на 15,7%, цукор – на 16,4%, яйця – на 16,9%, гречана крупа – на 17,6%, яблука – на 20,5%.

Знизилися порівняно з груднем 2011 року ціни на побутову техніку – на 1,9%, аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації – на 5,3%. Подорожчала на 2,5% фармацевтична продукція. Ціни на тютюнові вироби у грудні 2012 року порівняно з груднем попереднього року підвищилися на 11,1%, алкогольні напої подорожчали за цей період на 8,9%.

Протягом 2012 року залишалася без змін квартирна плата, а також ціни та тарифи на електроенергію, гарячу воду, опалення, природний газ. У той же час водопостачання з березня подорожчало на 4,2%, каналізація – на 4,8%.

Ціни на бензин в останньому місяці 2012 року були вищі, ніж рік тому, на 7,2%. Послуги автодорожнього пасажирського транспорту подорожчали порівняно з груднем 2011 року на 13,6%.

 

Заробітна плата

За січень–листопад 2012 року середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю зайнятих 10 осіб і більше) склала 3488 грн. Порівняно з січнем–листопадом 2011 року середня зарплата зросла номінально на 14,6%, реально (з урахуванням інфляції і сплачених податків) – на 12,5%.

За листопад 2012 року середня зарплата склала 3643 грн. Порівняно з попереднім місяцем номінальний її рівень збільшився на 0,6%, проти аналогічного місяця 2011 року – на 13,7%. Реальна зарплата за листопад порівняно з жовтнем 2012 року зросла на 0,4%, проти листопада 2011 року – на 12,4%.

Заборгованість із виплати заробітної плати (включаючи підприємства-банкрути та підприємства, які призупинили діяльність) на 1 грудня 2012 року становила в області 158,8 млн.грн. Протягом листопада борги по зарплаті зменшилися на 3,5 млн.грн., або на 2,1%, а порівняно з 1 січня 2012 року – на 41,5 млн.грн., або на 20,7%. Невиплачена зарплата еквівалентна 3,8% листопадового фонду оплати праці. Борги по зарплаті на економічно активних підприємствах області на 1 грудня становили 64,4 млн.грн., або 40,6% всієї заборгованості. Це на 24,2% менше порівняно з 1 січня 2012 року. Заборгованість підприємств-банкрутів склала 80,9 млн.грн., економічно неактивних підприємств – 13,5 млн.грн.

 

Оплата житлово-комунальних послуг та житлові субсидії

За 2012 рік населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 4281,3 млн.грн. Рівень оплати за рік склав 96,2%, а за грудень –79%. Середні нарахування на одного власника особового рахунку за житлово-комунальні послуги, а також електроенергію (з розрахунку 150 кВт-годин) склали за грудень 489 грн.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг протягом 2012 року збільшилася на 6,6% і на кінець грудня становила 2111,1 млн.грн. Середній термін заборгованості склав 5,7 місяця. Борги громадян за централізоване опалення та гаряче водопостачання склали 1149 млн.грн., рівень оплати за рік становив 93,9%, а за грудень – 67,4%. Борги населення з оплати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (квартплата) на кінець грудня склали 398,9 млн.грн. (рівень оплати за рік становив 95,4%), за централізоване водопостачання та водовідведення – 389,4 млн.грн. (94,7%), за газопостачання – 106,9 млн.грн. (104,3%), за вивезення побутових відходів – 66,9 млн.грн. (рівень оплати за рік становив 90,8%).

Кількість сімей, які в 2012 році звернулися за житловими субсидіями, зменшилася порівняно з 2011 роком на 32,1 тисячі, або на 10,4%, і становила 277,7 тисячі. Житлові субсидії в 2012 році були призначені 262,6 тис. сімей, або 94,6% тих, які звернулися. Порівняно з 2011 роком кількість сімей, яким призначені субсидії, зменшилася на 28,3 тисячі, або на 9,7%. Отримували в грудні 2012 року субсидії 184,5 тис. сімей, або 10,9% загальної кількості сімей, середній розмір призначеної субсидії становив 177,9 грн.

 

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області на 1 грудня 2012 року становила 4378,1 тис. осіб. Протягом січня–листопада вона зменшилася на 25,1 тис. осіб, в основному внаслідок перевищення кількості померлих над кількістю народжених.

У січні–листопаді 2012 року в області народилося 39626 дітей, що порівняно з аналогічним періодом 2011 року більше на 3,6%. Кількість померлих (64411 осіб) зменшилася порівняно з січнем–листопадом 2011 року на 1,2%. У розрахунку на 1000 наявного населення області рівень смертності знизився з 16,1 померлих у січні–листопаді 2011 року до 16 – в січні–листопаді 2012 року. Рівень народжуваності зріс за цей період з 9,5 до 9,9 народжених на 1000 наявного населення.

За січень–листопад 2012 року до області прибули на постійне проживання 15909 осіб, що на 320 осіб, або на 2%, менше, ніж виїхали. Серед мігрантів, які приїхали до області, 68,2% були з інших регіонів України, 31,8% – з інших країн. Серед тих, хто вибув, 92,7% виїхали в інші регіони України, 7,3% – емігрували до інших країн.

 

© Головне управління статистики у Донецькій області, 23 січня 2013

 

 

  Copyright © 2004-2024 Головне управління статистики у Донецькій області
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.