Головне управління статистики у Донецькій області
point


контакти
  e-mail:
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  

  

 
Головна сторінка | Донецька область у цифрах | Экономика Донецкой области: Архив

Соціально-економічне становище Донецької області за січень–листопад 2014 року

 

Офіційне повідомлення Головного управління статистики у Донецькій області про соціально-економічне становище регіону за січень–листопад 2014 року містить дані про промислове та сільськогосподарське виробництво, будівельну діяльність, перевезення вантажів і пасажирів, стан ринку праці, рівень інфляції за січень–листопад, дані за січень–жовтень про експорт товарів, заробітну плату, демографічну ситуацію, а також дані про капітальні інвестиції та фінансовий результат роботи підприємств за січень–вересень 2014 року.

 

Промисловість

За січень–листопад 2014 року індекс промислової продукції області порівняно з січнем–листопадом попереднього року склав 70,1%, за листопад порівняно з листопадом 2013 року – 48,7%, порівняно з попереднім місяцем, тобто жовтнем 2014 року, – 107,9%.

Зменшився за січень–листопад порівняно з аналогічним періодом 2013 року обсяг продукції у добуванні неенергетичних корисних копалин та розробленні кар'єрів – на 13,7%, у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 17,4%, в металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 27,1%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів – на 29,9%, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 30,3%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 32,5%, у вугільній промисловості – на 33,8%, у виробництві будівельних матеріалів та іншої неметалевої мінеральної продукції – також на 33,8%, в машинобудуванні – на 40,4%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 47,2%, в легкій промисловості – в 2,6 раза.

Виплавка чавуну за січень–листопад 2014 року становила 9,3 млн.т, що менше аналогічного періоду 2013 року на 20,6%. Виробництво сталі, склавши 9 млн.т, скоротилося порівняно з січнем–листопадом 2013 року на 25,8%. Виробництво готового прокату за січень–листопад 2014 року склало 5 млн.т, що менше січня–листопада 2013 року на 27,5%. Випуск металевих труб зменшився порівняно з січнем–листопадом 2013 року на 19,3% і склав 301,8 тис.т.

Обласний обсяг видобутку рядового вугілля за січень–листопад 2014 року склав 24,7 млн.т, що менше аналогічного періоду 2013 року на 28,4%. Обсяг готового вугілля, який включає продукти збагачення і відвантажене рядове вугілля (в тому числі для наступного збагачення), за січень–листопад 2014 року склав 18,9 млн.т і порівняно з січнем–листопадом попереднього року зменшився на 33,8%.

Виробництво електроенергії за січень–листопад 2014 року склало в області 20,7 млрд.кВт-годин, що менше січня–листопада 2013 року на 18,6%.

 

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва області за січень–листопад 2014 року порівняно з січнем–листопадом 2013 року становив 102,2%. При цьому виробництво рослинницької продукції збільшилося на 6,5%, а продукції тваринництва отримано менше, ніж рік тому, на 5,4%.

Виробництво м'яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) в січні–листопаді 2014 року в цілому по області склало 148 тис.т, що на 1% менше січня–листопада попереднього року.

Надої молока, склавши за січень–листопад 307,5 тис.т, залишилися на рівні січня–листопада 2013 року.

Яєць у січні–листопаді 2014 року одержано 1701,5 млн.шт., що менше січня–листопада 2013 року на 3,7%.

Поголів'я великої рогатої худоби, склавши на 1 грудня 120,8 тис. голів, скоротилося порівняно з аналогічною датою 2013 року на 5,8%, в тому числі поголів'я корів зменшилося на 6,9% і склало 61,1 тисячі. Зменшилася на 7,7% чисельність свиней і склала на 1 грудня 558,7 тис. голів. Поголів'я птиці на початок грудня 2014 року становило 10,4 млн. голів, що менше порівняно з аналогічною датою 2013 року на 24,7%.

Загальний обсяг продукції власного виробництва, реалізованої сільськогосподарськими підприємствами області за січень–листопад 2014 року, збільшився порівняно з січнем–листопадом попереднього року на 6,1%, в тому числі продукції рослинництва – на 14,6%. Продаж продукції тваринництва зменшився порівняно з січнем–листопадом 2013 року на 5,2%.

Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції за січень–листопад  2014 року порівняно з січнем–листопадом 2013 року зросли на 11,3%, в тому числі рослинницької продукції – на 16,6%, продукції тваринництва – на 2,7%. Зокрема, сільськогосподарські підприємства продавали в січні–листопаді 2014 року дорожче, ніж рік тому, яйця – на 2,9%, молоко – на 9%, насіння соняшнику – на 11,1%, зерно – на 20,3%, овочі – на 33,9%, плоди та ягоди – на 37,1%, картоплю – в 1,5 раза. Середні ціни реалізації худоби та птиці знизилися на 0,3%.

 

Капітальні інвестиції

За січень–вересень 2014 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 9,5 млрд.грн. капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах склало 50,8% до обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2013 року.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 87% обласного обсягу. Частка банківських кредитів та інших запозичених коштів становила 7,4%, бюджетних асигнувань – 1,7% (в тому числі коштів державного бюджету – 0,4%).

Промисловими підприємствами за січень–вересень 2014 року освоєно 6,1 млрд.грн., або 64,4% обласного обсягу.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво за січень–вересень 2014 року становили 558,8 млн.грн., або 5,9% загального обсягу, і порівняно з січнем–вереснем попереднього року скоротилися в 2,2 раза.

 

Будівельна діяльність

Будівельними підприємствами області, які працювали за контрактами підряду, а також підприємствами, що виконували будівельні роботи господарським способом, за січень–листопад 2014 року виконано будівельних робіт власними силами на 4 млрд.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2013 року склав 56,3%.

Із загального обсягу будівельних робіт 36,6% виконано в січні–листопаді на будівництві будівель, 63,4% – на будівництві інженерних споруд. Індекс будівельної продукції за січень–листопад 2014 року порівняно з січнем–листопадом 2013 року по будівлях склав 49,3%, по інженерних спорудах – 61,4%.

За характером будівництва в січні–листопаді 2014 року 73,1% загального обсягу склали роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння, на капітальні та поточні ремонти припадало відповідно 14,7% та 12,2%.

 

Транспорт

За січень–листопад 2014 року всіма видами транспорту в цілому по області перевезено на комерційній основі 113 млн.т вантажів, що становило 91,7% від обсягу перевезень вантажів за січень–листопад 2013 року. Індекс вантажообороту за січень–листопад 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року склав 71,6%.

Залізничним транспортом за січень–листопад 2014 року відправлено 69,3 млн.т вантажів, що менше січня–листопада попереднього року на 21,4%. Відправлення Донецькою залізницею вугілля, питома вага якого склала 54% загального обсягу залізничних вантажів, зменшилося порівняно з січнем–листопадом 2013 року на 31,2%, коксу – на 33,2%, чорних металів – на 15,3%.

Обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–листопад 2014 року склав 43,5 млн.т.

Обробка вантажів на морських причалах області за січень–листопад 2014 року склала 11,9 млн.т, або 86,8% від обсягу обробки вантажів у січні–листопаді попереднього року. У структурі цих вантажів 83,6% становили експортні, 8,6% – вантажі внутрішнього сполучення, 4,4% – транзитні, 3,4% – імпортні вантажі. Експортних вантажів оброблено менше, ніж у січні–листопаді 2013 року, на 19,1%, транзитних – у 2 рази. Обробка імпортних вантажів збільшилася у 2,4 раза, вантажів внутрішнього сполучення – в 5,5 раза.

За січень–листопад 2014 року перевезено 621,1 млн. пасажирів, що склало 81,6% від кількості пасажирів, перевезених за січень–листопад 2013 року. Залізничним транспортом відправлено 34,5 млн. пасажирів, або 91,8% до січня–листопада 2013 року. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 360,6 млн. пасажирів, що склало 82,4% від обсягу пасажирських перевезень у січні–листопаді 2013 року. Міським електротранспортом у січні–листопаді 2014 року перевезено 225,9 млн. осіб, або 79% до січня–листопада попереднього року. При цьому кількість пасажирів, перевезених тролейбусами, зменшилася на 21,6%, трамваями – на 20,1%.

 

Експорт товарів

За січень–жовтень 2014 року експорт товарів з Донецької області склав 7898,3 млн. доларів США, або 76,2% до січня–жовтня 2013 року.

Підприємства регіону вивозили продукцію в 122 країни світу. На першому місці Італія, куди експортовано товарів на 1098 млн. доларів, що більше січня–жовтня попереднього року на 0,8% і склало 13,9% обласного обсягу. В той же час загальний обсяг експорту на європейський ринок за січень–жовтень 2014 року скоротився порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 1,8%.

Експорт у Російську Федерацію, яка до 2014 року була найбільшим зовнішньоторговельним партнером, зменшився порівняно з січнем–жовтнем 2013 року у 2,1 раза і за січень–жовтень 2014 року склав 1024,6 млн. доларів, або 13% усіх експортних поставок (друге місце).

На третє місце вийшла Туреччина, поставки в цю країну зменшилися на 16% і становили 808 млн. доларів, або 10,2% (вся валютна виручка від експорту товарів у країни Азії скоротилася на 20,4%).

Четверте місце зайняв Єгипет – 647,6 млн. доларів, що більше січня–жовтня 2013 року на 15,2% і склало 8,2% обласного обсягу (загальний обсяг поставок на африканський континент зменшився на 5,6%).

Поставки за межі України чорних металів, склавши за січень–жовтень 2014 року 5320,7 млн. доларів, або 67,4% обласного експорту товарів, зменшилися в порівнянні з січнем–жовтнем попереднього року на 5,3%.

Крім чорних металів, зменшилася за січень–жовтень 2014 року порівняно з січнем–жовтнем попереднього року валютна виручка від експорту готових харчових продуктів – на 41,9%, продукції машинобудування – у 2,6 раза, виробів з чорних металів – також у 2,6 раза, продукції хімічної промисловості – в 5,1 раза.

 

Фінанси

За січень–вересень 2014 року підприємства та організації області (без малих підприємств і бюджетних установ) отримали від'ємний фінансовий результат до оподаткування в сумі 29,8 млрд.грн. Він сформувався як різниця між прибутками 46,2% підприємств у сумі 10,6 млрд.грн. та збитками 53,8% підприємств у сумі 40,4 млрд.грн.

У промисловості понесені збитки більші, ніж отриманий за 9 місяців прибуток, на 15,2 млрд.грн. Від'ємний фінансовий результат отримано, зокрема, в машинобудуванні – 4,7 млрд.грн., у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – 3,7 млрд.грн., у добувній промисловості – 2,1 млрд.грн., у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 1,8 млрд.грн., у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 1,3 млрд.грн.

У торгівлі від'ємний фінансовий результат становив 5,4 млрд.грн.

Перевищення прибутку над збитками забезпечили підприємства транспорту – 0,2 млрд.грн., а також сфери фінансової та страхової діяльності – 0,7 млрд.грн.

 

Ринок праці

Загальна кількість зареєстрованих державною службою зайнятості безробітних на кінець листопада 2014 року становила в області 28,4 тис. осіб, що на 3,3% менше, ніж було на кінець жовтня 2014 року, і на 10,9% менше, ніж на кінець листопада 2013 року.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами та організаціями до служби зайнятості, на кінець листопада 2014 року становила 1,7 тисячі. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) склало 17 осіб проти 5 осіб на кінець листопада 2013 року.

Кількість безробітних жінок на кінець листопада 2014 року становила 16,7 тис. осіб, або 58,9% всіх зареєстрованих безробітних. Безробітної молоді до 35 років перебувало на обліку 11,9 тис. осіб, або 41,9% всіх безробітних. Середній розмір допомоги по безробіттю в листопаді 2014 року становив 1426 грн.

За сприяння державної служби зайнятості за січень–листопад 2014 року було працевлаштовано 26,5 тис. осіб, або 27% загальної кількості  громадян, які мали статус безробітного в цьому періоді.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець листопада 2014 року склав в області 1,1% населення працездатного віку. Рівень безробіття економічно активного населення працездатного віку, визначений органами статистики за методологією Міжнародної організації праці, становив 9,9% (згідно з останніми даними за І півріччя 2014 року).

 

Ціни та тарифи

У листопаді 2014 року діючі на споживчому ринку області ціни зросли порівняно з попереднім місяцем на 1,8%, проти грудня 2013 року – на 18,1%. У річному вимірі, тобто за листопад 2014 року порівняно з листопадом 2013 року, рівень інфляції склав 19%, у середньому за січень–листопад 2014 року порівняно з січнем–листопадом 2013 року – 10,1%.

У листопаді порівняно з жовтнем підвищилися ціни на молоко – на 1,4%, хліб – на 1,6%, м'ясо та м'ясопродукти – на 2,1%, кисломолочні продукти, а також рис – на 2,5%, рибу та продукти з риби – на 3%, соняшникову олію – на 3,3%, макаронні вироби – на 3,9%, чай – на 5,3%, овочі – на 11,4%.

З початку року зросли ціни на молоко – на 8,1%, вершкове масло – на 9,1%, кисломолочні продукти – на 15,5%, яйця – на 19,2%, соняшникову олію – на 22,9%,  м'ясо та м'ясопродукти – на 23,3%, хліб – на 26,1%, макаронні вироби – на 26,8%, цукор – на 30,3%, чай – на 32,5%, рибу та продукти з риби – на 35,9%, рис – на 52,9%, фрукти – в 1,7 раза.

Залишалася в листопаді без змін квартплата. Електроенергія  подорожчала з червня на 11,3%, а ціна на природний газ  зросла з травня в 1,6 раза.

Ціни на паливо та мастила в листопаді порівняно з груднем 2013 року були вищі в 1,6 раза. Вартість пасажирських перевезень автодорожнім транспортом підвищилася протягом січня–листопада на 16,6%, залізничним – на 19%.

 

Заробітна плата

За січень–жовтень 2014 року середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю зайнятих 10 і більше осіб) склала 3806 грн. Порівняно з січнем–жовтнем 2013 року середня зарплата номінально зросла на 2,3%, реально (з урахуванням інфляції і сплачених податків) вона знизилася на 10,3%.

За жовтень 2014 року середня зарплата склала 3764 грн. Порівняно з аналогічним місяцем попереднього року її номінальний рівень зменшився на 0,8%. Реальна зарплата за жовтень порівняно з жовтнем 2013 року знизилася на 17,1%.

Заборгованість із виплати заробітної плати (включаючи підприємства-банкрути та підприємства, які призупинили діяльність) на 1 листопада 2014 року становила 944 млн.грн. Протягом жовтня борги збільшилися на 304 млн.грн., або на 47,5%, порівняно з 1 січня 2014 року – на 828,6 млн.грн., або в 8,2 раза. Невиплачена зарплата еквівалентна 31,8% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень.

Борги по зарплаті на економічно активних підприємствах області на 1 листопада 2014 року становили 888,3 млн.грн., або 94,1% всієї заборгованості. Це в 19,2 раза більше, ніж було на 1 січня 2014 року. При цьому 278,8 млн.грн. не виплачено за рахунок бюджетних коштів.

Заборгованість підприємств-банкрутів склала на початок листопада 49,8 млн.грн., економічно неактивних підприємств – 5,9 млн.грн.

 

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області на 1 листопада 2014 року становила 4308 тис. осіб. Протягом січня–жовтня вона зменшилася на 35,9 тис. осіб, в основному внаслідок перевищення кількості померлих над кількістю народжених (на 27,5 тис. осіб).

У січні–жовтні 2014 року в області померли 56758 осіб, що в 1,9 раза більше, ніж народилося. Кількість народжених склала 29258 дітей. Рівень смертності в січні–жовтні 2014 року склав 15,7 померлих у розрахунку на 1000 наявного населення, рівень народжуваності – 8,1 народжених у середньому на 1000 осіб.

За січень–жовтень 2014 року на постійне проживання прибули, враховуючи всі потоки міграції, 25402 особи. Кількість вибулих (включаючи міграцію в межах області) склала 33766 осіб. Міграційне скорочення за січень–жовтень 2014 року становило 8364 особи.

 

© Головне управління статистики у Донецькій області, 22 грудня 2014

 

 

  Copyright © 2004-2024 Головне управління статистики у Донецькій області
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.