Головне управління статистики у Донецькій області
point


контакти
  e-mail:
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  

  

 
Головна сторінка | Донецька область у цифрах | Экономика Донецкой области: Архив
Экономика Донецкой области

Соціально-економічне становище Донецької області

за січень–листопад 2013 року

 

Офіційне повідомлення Головного управління статистики у Донецькій області про соціально-економічне становище регіону за січень–листопад 2013 року містить дані про промислове та сільськогосподарське виробництво, будівельну діяльність, перевезення вантажів і пасажирів, роздрібну торгівлю, стан ринку праці, рівень інфляції, оплату житлово-комунальних послуг та житлові субсидії за січень–листопад, дані за січень–жовтень про експорт товарів, заробітну плату, демографічну ситуацію, а також дані про капітальні інвестиції та фінансовий результат роботи підприємств за січень–вересень 2013 року.

 

Промисловість

За січень–листопад 2013 року індекс промислової продукції області порівняно з аналогічним періодом 2012 року склав 93,1%, за листопад порівняно з листопадом 2012 року – 98%, порівняно з попереднім місяцем, тобто жовтнем 2013 року, – 98,8%.

Серед основних видів промислової діяльності обсяг виробленої з початку року продукції збільшився порівняно з січнем–листопадом 2012 року у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 2%. Зменшився за січень–листопад порівняно з аналогічним періодом 2012 року обсяг продукції у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 2%, у вугільній промисловості – на 3,7%, в металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 7,3%, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 8,2%, в хімічній та нафтохімічній промисловості – на 9%, у виробництві будівельних матеріалів та іншої неметалевої мінеральної продукції – на 9,6%, у добуванні неенергетичних корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 11,6%, в машинобудуванні – на 20,3%, в легкій промисловості – на 26,2%.

Виплавка чавуну за січень–листопад 2013 року склала в області 11,8 млн.т, що більше аналогічного періоду 2012 року на 3,8%. Виробництво сталі, склавши 12,2 млн.т, скоротилося порівняно з січнем–листопадом 2012 року на 5,7%. Виробництво готового прокату за січень–листопад 2013 року склало 6,9 млн.т, що менше січня–листопада 2012 року на 6,6%. Випуск металевих труб зменшився порівняно з січнем–листопадом 2012 року на 25,4% і склав 380,8 тис.т.

Обласний обсяг видобутку рядового вугілля за січень–листопад 2013 року склав 34,4 млн.т, що менше аналогічного періоду 2012 року на 4,8%. Обсяг готового вугілля, який включає продукти збагачення і відвантажене рядове вугілля (в тому числі для наступного збагачення), за січень–листопад 2013 року склав 28,6 млн.т і порівняно з січнем–листопадом попереднього року зменшився на 3,3%.

Виробництво електроенергії за січень–листопад 2013 року склало в області 25,4 млрд.кВт-годин, що менше січня–листопада 2012 року на 1,3%.

 

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва області за січень–листопад 2013 року порівняно з січнем–листопадом 2012 року склав 103,6%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 102%, в господарствах населення – 105,2%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 107,3%, продукції тваринництва – 97,7%.

Виробництво м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) в січні–листопаді 2013 року в цілому по області склало 149,5 тис.т, що на 0,9% менше січня–листопада 2012 року, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах реалізація худоби та птиці на забій зменшилася на 1,9%, а в господарствах населення вона зросла на 1%.

Надої молока, склавши за січень–листопад 307,4 тис.т, зменшилися порівняно з січнем–листопадом 2012 року на 1,7%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах вони зменшилися на 7,7%, а в господарствах населення – зросли на 2%.

Яєць у січні–листопаді 2013 року одержано 1767 млн.шт., що менше січня–листопада 2012 року на 13%, у тому числі сільськогосподарські підприємства зменшили виробництво на 17%, господарства населення – на 0,4%.

Поголів’я великої рогатої худоби, склавши на 1 грудня 128,2 тис. голів, скоротилося порівняно з аналогічною датою 2012 року на 3,2%, в тому числі поголів’я корів зменшилося на 3,4% і склало 65,6 тисячі. Збільшилася на 5,3% чисельність свиней і склала на 1 грудня 605,1 тис. голів. Поголів’я птиці на початок грудня 2013 року склало 13,8 млн. голів, що менше, ніж рік тому, на 7,3%.

Загальний обсяг продукції власного виробництва, реалізованої сільськогосподарськими підприємствами області за січень–листопад 2013 року, зменшився порівняно з січнем–листопадом попереднього року на 6%, в тому числі продукції тваринництва – на 16,5%. Обсяг реалізації продукції рослинництва збільшився на 2,6%.

Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції за січень–листопад 2013 року порівняно з січнем–листопадом 2012 року знизилися на 1,4%, в тому числі продукції рослинництва – на 6,1%. Середні ціни реалізації тваринницької продукції підвищилися на 5,7%. Сільськогосподарські підприємства області в січні–листопаді 2013 року продавали дорожче, ніж у січні–листопаді 2012 року, яйця – на 1,5%, худобу та птицю – на 4,2%, плоди та ягоди – на 14,3%, овочі – на 20,7%, молоко – на 21,2%, картоплю – на 42,4%. Знизилися за січень–листопад 2013 року порівняно з січнем–листопадом 2012 року середні ціни реалізації зерна – на 8,8%, насіння соняшнику – на 6%.

 

Капітальні інвестиції

За січень–вересень 2013 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 17,4 млрд.грн. капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах склало 70% до обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 80,7% обласного обсягу. Частка банківських кредитів та інших запозичених коштів становила 9,9%, бюджетних асигнувань – 5,4% (в тому числі коштів державного бюджету – 3,8%).

Промисловими підприємствами за перші три квартали 2013 року освоєно 10,8 млрд.грн., або 62% обласного обсягу. Порівняно з січнем–вереснем 2012 року інвестування промисловості зменшилося на 8,7%. Капітальні інвестиції в металургійний комплекс скоротилися на 16,9%, в машинобудування – на 46,5%. Зросли обсяги капітальних інвестицій у добувну промисловість та розроблення кар’єрів – на 4,1%, у виробництво, передачу та розподілення електроенергії – на 41,3%.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво за січень–вересень 2013 року становили 1,1 млрд.грн., або 6,6% загального обсягу, і порівняно з січнем–вереснем попереднього року скоротилися на 2,4%.

 

Будівельна діяльність

Будівельними підприємствами області, які працювали за контрактами підряду, а також підприємствами, що виконували будівельні роботи господарським способом, за січень–листопад 2013 року виконано будівельних робіт власними силами на 6,5 млрд.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2012 року склав 72,5%.

Із загального обсягу будівельних робіт 41,7% виконано в січні–листопаді на будівництві будівель (у тому числі 6,7% припадало на житлові будівлі, 35% – на нежитлові), 58,3% – на будівництві інженерних споруд. Індекс будівельної продукції за січень–листопад 2013 року порівняно з січнем–листопадом 2012 року по будівлях склав 96,4% (в тому числі по житлових – 97,9%, по нежитлових будівлях – 96,1%), по інженерних спорудах – 61,5%.

За характером будівництва в січні–листопаді 2013 року 77,5% загального обсягу склали роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення, на капітальні та поточні ремонти припадало відповідно 12,1% та 10,4%.

 

Транспорт

За січень–листопад 2013 року всіма видами транспорту в цілому по області перевезено на комерційній основі 123,2 млн.т вантажів, що становило 96,1% від обсягу перевезень вантажів за січень–листопад 2012 року. Індекс вантажообороту за січень–листопад 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року склав 91%.

Залізничним транспортом за січень–листопад 2013 року відправлено 88,2 млн.т вантажів, що склало 96,6% до січня–листопада попереднього року. Відправлення Донецькою залізницею вугілля, питома вага якого склала 58% загального обсягу залізничних вантажів, зменшилося порівняно з січнем–листопадом 2012 року на 2,1%, коксу – на 7,1%.

Обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–листопад 2013 року склав 34,8 млн.т, або 95% до січня–листопада 2012 року.

Обробка вантажів на морських причалах області за січень–листопад 2013 року склала 13,7 млн.т, що на 0,7% менше, ніж у січні–листопаді попереднього року. У структурі цих вантажів 89,6% становили експортні, 7,8% – транзитні, 1,4% – вантажі внутрішнього сполучення, 1,2% – імпортні вантажі. Експортних вантажів оброблено більше, ніж у січні–листопаді 2012 року, на 3,2%, вантажів внутрішнього сполучення – на 24,1%. Обробка транзитних вантажів зменшилася на 29,2%, імпортних вантажів – на 31,1%.

За січень–листопад 2013 року перевезено 761,6 млн. пасажирів, що склало 94,3% від кількості пасажирів, перевезених за січень–листопад 2012 року. Відправлення пасажирів залізничним транспортом збільшилося на 0,2% і становило 37,6 млн. осіб. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 437,9 млн. пасажирів, що склало 94% від обсягу пасажирських перевезень у січні–листопаді 2012 року. Міським електротранспортом у січні–листопаді 2013 року перевезено 286,1 млн. осіб, або 94% від січня–листопада попереднього року. При цьому кількість пасажирів, перевезених тролейбусами, зменшилася порівняно з січнем–листопадом 2012 року на 7,3%, трамваями – на 4%.

 

Експорт товарів

За січень–жовтень 2013 року експорт товарів з Донецької області склав 10396,8 млн. доларів США, або 86% до січня–жовтня 2012 року.

Підприємства регіону вивозили продукцію в 135 країн світу. В Російську Федерацію, яка була і залишається найбільшим зовнішньоторговельним партнером, підприємства області за січень–жовтень 2013 року експортували товарів на 2136 млн. доларів, що менше січня–жовтня 2012 року на 14,7% і склало 20,5% всіх експортних поставок. Друге місце зайняла Італія, експорт у цю країну на фоні низької бази 2012 року зріс на 7,8%, склавши 1089,8 млн. доларів, або 10,5% обласного обсягу. Третє місце належить Туреччині – 963,2 млн. доларів, що менше січня–жовтня 2012 року на 5,8%. Валютна виручка від експорту товарів у Казахстан, який зайняв четверте місце, збільшилася на 13% і за січень–жовтень 2013 року склала 759,6 млн. доларів. На п’яте місце вийшов Єгипет, куди підприємствами області за січень–жовтень 2013 року поставлено товарів на 562 млн. доларів, що більше, ніж рік тому, в 1,5 раза.

У географічній структурі обласного експорту товарів на країни СНД за січень–жовтень 2013 року припадало 34,2%, на азіатські країни – 26,7%, країни Європи (без СНД) – 25,6%, Африки – 8,8%, Америки – 4,5% обласного обсягу. В порівнянні з січнем–жовтнем 2012 року експортні поставки в азіатські країни скоротилися на 34,5%, в країни Америки – на 16,1%, в країни СНД – на 10,6%. Експорт на африканський континент за січень–жовтень 2013 року збільшився порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 27%, на європейський ринок – на 2,4%.

Поставки за межі України чорних металів, склавши за січень–жовтень 2013 року 5617,2 млн. доларів, або 54% обласного експорту товарів, зменшилися в порівнянні з січнем–жовтнем 2012 року на 16%. Середньозважена ціна тонни експортованих підприємствами області чорних металів за січень–жовтень 2013 року склала 491 долар, що на 13,1% менше середньої ціни в січні–жовтні 2012 року.

Зменшилася за січень–жовтень 2013 року порівняно з січнем–жовтнем попереднього року також валютна виручка від експорту транспортних засобів  – на 34,3%, коксу – на 23,9%, продукції хімічної промисловості – на 17,1%, виробів з чорних металів – на 3,9%.  Збільшився порівняно з січнем–жовтнем 2012 року експорт вугілля – на 4,6%, готових харчових продуктів – на 4,1%, машин і обладнання – на 1,2%.

 

Торгівля

Обласний обсяг продажу споживчих товарів у роздрібній торгівлі, включаючи їх реалізацію підприємствами-юридичними особами, а також розрахункові дані про продаж товарів фізичними особами-підприємцями і на ринках, за січень–листопад 2013 року становив 81 млрд.грн., що більше січня–листопада попереднього року в порівнянних цінах на 8,8%. Продаж споживчих товарів у розрахунку на одну особу в середньому за місяць становив 1683 грн.

Найбільше (44,2% загального обсягу) забезпечили підприємства-юридичні особи, роздрібний товарооборот яких зріс порівняно з січнем–листопадом 2012 року на 5%. На продаж товарів фізичними особами-підприємцями припадало 21,7% обласного обсягу реалізації споживчих товарів, на ринки – 34,1%, в тому числі питома вага організованих ринків становила 32,4%. В обороті організованих ринків 7,4% склали сільськогосподарські товари, реалізація яких зменшилася за січень–листопад 2013 року порівняно з січнем–листопадом попереднього року на 4,1%. При цьому продаж продуктів тваринництва зменшився порівняно з січнем–листопадом 2012 року на 3,8%, рослинницьких продуктів – на 2,1%, худоби – збільшився на 7,9%.

 

Фінанси

За січень–вересень 2013 року підприємства та організації області (без малих підприємств і бюджетних установ) отримали від’ємний фінансовий результат до оподаткування в сумі 3,5 млрд.грн. Він сформувався як різниця між прибутками 55,6% підприємств у сумі 12,3 млрд.грн. та збитками 44,4% підприємств у сумі 15,8 млрд.грн.

У промисловості збитки перевищили отриманий за 9 місяців прибуток на 5,4 млрд.грн. Від’ємний фінансовий результат отримали, зокрема, підприємства металургійного комплексу – 4,7 млрд.грн., добувної промисловості та розроблення кар’єрів – 1,7 млрд.грн., хімічної та нафтохімічної промисловості – 1,4 млрд.грн.

Перевищення прибутку над збитками забезпечили підприємства торгівлі – 2,5 млрд.грн., транспорту – 0,6 млрд.грн., фінансової та страхової діяльності – також 0,6 млрд.грн.

 

Ринок праці

Загальна кількість зареєстрованих державною службою зайнятості безробітних на кінець листопада 2013 року становила в області 31,9 тис. осіб, що на  1% більше, ніж було на кінець жовтня.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами та організаціями до служби зайнятості, на кінець листопада 2013 року становила 6 тисяч. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) складало 5 осіб.

Кількість безробітних жінок на кінець листопада становила 18,8 тис. осіб, або 59,1% всіх зареєстрованих безробітних. Безробітної молоді до 35 років перебувало на обліку 14,2 тис. осіб, або 44,6% всіх безробітних. Середній розмір допомоги по безробіттю в листопаді 2013 року становив 1313 грн.

За сприяння державної служби зайнятості в січні–листопаді було працевлаштовано 32 тис. осіб, які мали статус безробітного, або 32,5% загальної їх кількості.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець листопада 2013 року склав в області 1,2% населення працездатного віку. Рівень безробіття економічно активного населення працездатного віку, визначений органами статистики за методологією Міжнародної організації праці, становив 8,7% (згідно з останніми даними за І півріччя 2013 року).

 

Ціни та тарифи

У листопаді 2013 року діючі на споживчому ринку області ціни зросли порівняно з попереднім місяцем на 0,2%, проти грудня 2012 року – на 0,5%. В річному вимірі, тобто за листопад 2013 року порівняно з листопадом 2012 року, споживчі ціни зросли на 1%, у середньому за січень–листопад 2013 року порівняно з січнем–листопадом 2012 року – на 0,8%.

Подорожчали протягом листопада яйця – на 7,4%, цукор – на 3,8%, вершкове масло – на 2,1%, молоко – на 1,6%, кисломолочні продукти – на 1,5%. Знизилися порівняно з жовтнем 2013 року ціни на олію – на 3,4%, фрукти – на 1,7%,  м’ясо та м’ясопродукти – на 0,4%, овочі – на 0,1%.

У листопаді 2013 року порівняно з груднем попереднього року підвищилися ціни на хліб – на 2,1%, макаронні вироби – на 3,4%, молоко – на 5,1%,  кисломолочні продукти – на 6,5%, цукор – на 9,2%, яйця – на 10,4%. Подешевшали порівняно з груднем 2012 року риба та продукти з риби – на 0,4%, м’ясо та м’ясопродукти – на 2,2%, овочі – на 2,4%, олія – на 6,8%, фрукти – на 11,6%, гречана крупа – на 18,5%.

Залишалася в листопаді без змін квартирна плата, а також ціни та тарифи на електроенергію, природний газ, гарячу воду, опалення, водопостачання та каналізацію.

 

Заробітна плата

За січень–жовтень 2013 року середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю зайнятих 10 і більше осіб) склала 3721 грн. Порівняно з січнем–жовтнем 2012 року середня зарплата зросла номінально на 7,4%, реально (з урахуванням інфляції і сплачених податків) – на 6,7%.

За жовтень 2013 року середня зарплата склала 3795 грн. Порівняно з попереднім місяцем номінальний її рівень зріс на 0,2%, проти аналогічного місяця 2012 року – на 4,8%. Реальна зарплата за жовтень порівняно з вереснем 2013 року знизилася на 0,2%, проти жовтня 2012 року вона зросла на 4%.

Заборгованість із виплати заробітної плати (включаючи підприємства-банкрути та підприємства, які призупинили діяльність) на 1 листопада 2013 року становила 142 млн.грн. Протягом січня–жовтня борги зменшилися на 31 млн.грн., або на 17,9%. Невиплачена зарплата еквівалентна 3,4% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень.

Борги по зарплаті на економічно активних підприємствах області на 1 листопада 2013 року становили 57,9 млн.грн., або 40,8% всієї заборгованості. Це на 27,2% менше, ніж було на 1 січня 2013 року. Заборгованість підприємств-банкрутів склала 76,4 млн.грн., економічно неактивних підприємств – 7,7 млн.грн.

 

Оплата житлово-комунальних послуг та житлові субсидії

За січень–листопад 2013 року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 3934,8 млн.грн. Рівень оплати за січень–листопад склав 98,6%, за листопад – 82,8%.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець листопада 2013 року становила 1982,5 млн.грн. Борги громадян за централізоване опалення та гаряче водопостачання склали 1049,3 млн.грн., рівень оплати за січень–листопад склав 99,2%, а за листопад – лише 66,1%. Борги населення з оплати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (квартплата) на кінець листопада склали 416,1 млн.грн. (рівень оплати становив 95,8%), за централізоване водопостачання та водовідведення – 375 млн.грн. (96,1%), за вивезення побутових відходів – 71,6 млн.грн. (95%), за газопостачання – 70,5 млн.грн. (рівень оплати за січень–листопад становив 104,9%, за листопад – 91,9%).

Кількість сімей, які в січні–листопаді 2013 року звернулися за житловими субсидіями, зменшилася порівняно з січнем–листопадом 2012 року на 5,6% і становила 231 тисячу. Житлові субсидії в січні–листопаді 2013 року були призначені 215,7 тис. сімей, що порівняно з січнем–листопадом 2012 року менше на 12,4 тисячі, або на 5,4%. Отримували в листопаді 2013 року субсидії 156,6 тис. сімей, або 9,3% загальної кількості сімей, середній розмір призначеної субсидії становив 175,3 грн.

 

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області на 1 листопада 2013 року становила 4349,3 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня вона зменшилася на 26,1 тис. осіб, в основному внаслідок перевищення кількості померлих над кількістю народжених – на 23,3 тис. осіб.

У січні–жовтні 2013 року в області померли 57,6 тис. осіб, що порівняно з січнем–жовтнем попереднього року менше на 2%, проте в 1,7 раза більше, ніж народилося. Кількість народжених порівняно з січнем–жовтнем 2012 року зменшилася на 5,2% і склала 34,3 тис. дітей. Рівень смертності в січні–жовтні 2013 року склав 15,8 померлих у розрахунку на 1000 наявного населення проти 16,1 – в січні–жовтні 2012 року. Рівень народжуваності зменшився з 9,9 народжених на 1000 наявного населення в січні–жовтні 2012 року до 9,4 – в січні–жовтні 2013 року.

За січень–жовтень 2013 року до області прибули на постійне проживання 12,2 тис. осіб, що на 2,8 тис. осіб менше, ніж виїхали. Серед мігрантів, які приїхали до області в січні–жовтні 2013 року, 79,8% були з інших регіонів України, 20,2% – з інших країн. Серед тих, хто вибув, 89% виїхали в інші регіони України, 11% – емігрували до інших країн.

 

© Головне управління статистики у Донецькій області, 23 грудня 2013

 

 

  Copyright © 2004-2024 Головне управління статистики у Донецькій області
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.