Головне управління статистики у Донецькій області
point


контакти
  e-mail:
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  

  

 
Головна сторінка | Донецька область у цифрах | Экономика Донецкой области: Архив
Экономика Донецкой области

Соціально-економічне становище Донецької області за січень–листопад 2012 року

 

Офіційне повідомлення Головного управління статистики у Донецькій області про соціально-економічне становище регіону за січень–листопад 2012 року містить дані про промислове та сільськогосподарське виробництво, будівельну діяльність, перевезення вантажів і пасажирів, роздрібну торгівлю, стан ринку праці, рівень інфляції, оплату житлово-комунальних послуг та житлові субсидії за січень–листопад, а також дані за січень–жовтень 2012 року про експорт товарів, заробітну плату та демографічну ситуацію.

 

Промисловість

За січень–листопад 2012 року індекс промислової продукції області порівняно з аналогічним періодом 2011 року становив 95%, за листопад порівняно з листопадом 2011 року – 90,3%, порівняно з попереднім місяцем, тобто жовтнем 2012 року, – 99,7%.

Серед основних видів промислової діяльності обсяг виробленої з початку року продукції збільшився порівняно з січнем–листопадом 2011 року у вугільній промисловості – на 11,1%, в хімічній та нафтохімічній промисловості – на 6,5%. В той же час зменшився за січень–листопад порівняно з аналогічним періодом 2011 року обсяг продукції у виробництві та розподіленні електроенергії – на 0,6%, настільки ж – у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, у машинобудуванні – на 3,5%, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 9,3%, у виробництві будівельних матеріалів та іншої неметалевої мінеральної продукції – на 11,4%, в металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 14,3%, в добуванні неенергетичних корисних копалин –  на 14,6%, в легкій промисловості – на 20,2%.

Виплавка чавуну за січень–листопад 2012 року склала в області 11,4 млн.т, що менше аналогічного періоду 2011 року на 9,2%. Виробництво сталі, склавши 12,9 млн.т, скоротилося порівняно з січнем–листопадом 2011 року на 16,3%. Готового прокату за січень–листопад нинішнього року вироблено 7,4 млн.т – менше, ніж рік тому, на 14,2%. Випуск металевих труб, склавши 509,5 тис.т, зменшився порівняно з січнем–листопадом 2011 року на 23,5%.

Обласний обсяг видобутку рядового вугілля за січень–листопад  2012 року склав 36,1 млн.т і порівняно з аналогічним періодом 2011 року збільшився на 5,9%. На збагачувальних фабриках області з початку року перероблено 42,9 млн.т вугілля (за рахунок ввезення із-за меж регіону), що більше січня–листопада 2011 року на 3,9%. Виробництво продуктів збагачення зросло на 5,7% і за січень–листопад 2012 року становило 26,5 млн.т. Шахтами в складі готового вугілля одержано продуктів збагачення в обсязі 8,6 млн.т, що порівняно з січнем–листопадом 2011 року менше на 22,5%. Загальний обсяг готового вугілля, який включає, крім продуктів збагачення, рядове вугілля, відвантажене споживачам, у тому числі для наступного збагачення, за січень–листопад 2012 року склав 29,5 млн.т і порівняно з січнем–листопадом 2011 року зріс на 11,1%. При цьому погіршилася структура готового вугілля. В його складі питома вага продуктів збагачення знизилася з 41,6% за січень–листопад 2011 року до 29% за січень–листопад 2012 року, а частка відвантаженого шахтами рядового вугілля зросла відповідно з 58,4% до 71%.

Виробництво електроенергії за січень–листопад 2012 року склало в області 25,7 млрд.кВт-годин, що на 1% менше січня–листопада 2011 року.

 

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва області в січні–листопаді 2012р. порівняно з відповідним періодом 2011р. становив 95,4%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 90,3%, в господарствах населення – 100,6%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 92,5%, продукції тваринництва – 100,8%.

Виробництво м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) в січні–листопаді 2012 року збільшилося порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 4,6% і склало 150,9 тис.т, при цьому в сільськогосподарських підприємствах воно зросло на 6,8%, в господарствах населення – на 0,2%. Надої молока, склавши за січень–листопад 312,6 тис.т, збільшилися порівняно з січнем–листопадом 2011 року на 2,2%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 1,5%, в господарствах населення – на 2,7%. Яєць у січні–листопаді 2012 року одержано 2030,1 млн.шт., що менше січня–листопада 2011 року на 4,2%, при цьому сільськогосподарські підприємства зменшили виробництво на 5,2%, господарства населення – на 0,8%.

Поголів’я великої рогатої худоби, склавши на 1 грудня 132,4 тис. голів, скоротилося порівняно з аналогічною датою 2011 року на 4,5%, в тому числі поголів’я корів зменшилося на 1,9% і склало 67,9 тисячі. Поголів’я свиней зросло порівняно з 1 грудня 2011 року на 11% і становило 574,8 тис. голів. Поголів’я птиці на початок грудня становило 14,9 млн. голів, що на 6,8% менше порівняно з аналогічною датою 2011 року.

Загальний обсяг продукції власного виробництва, реалізованої сільськогосподарськими підприємствами області за січень–листопад 2012 року, зріс порівняно з січнем–листопадом попереднього року на 9,3%, в тому числі продукції рослинництва реалізовано більше, ніж рік тому, на 22,4%,  а тваринництва – на 4,1% менше.

Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції за січень–листопад 2012 року порівняно з січнем–листопадом 2011 року підвищилися на 8,2%, в тому числі рослинницької продукції – на 4,7%, продукції тваринництва – на 12,7%. Зокрема, яйця сільськогосподарські підприємства продавали в січні–листопаді 2012 року дорожче, ніж рік тому, на 25,4%, зерно – на 14,6%, худобу та птицю – на 8,6%, насіння соняшнику – на 3,6%. Знизилися порівняно з січнем–листопадом 2011 року середні ціни реалізації картоплі – у 2,1 раза, овочів – на 36,7%, плодів та ягід – на 24,3%, молока – на 6,1%.

 

Будівельна діяльність

Будівельними підприємствами області, які працювали за контрактами підряду, а також підприємствами, що виконували будівельні роботи господарським способом, за січень–листопад 2012 року виконано будівельних робіт власними силами на 8,1 млрд.грн., що становило 88,8% до обсягів будівництва в січні–листопаді попереднього року.

Підприємства, які займалися будівництвом будівель та споруд, виконали за січень–листопад будівельних робіт на 6,9 млрд.грн., що становило 85,7% обласного обсягу та 84% до січня–листопада 2011 року. Зменшили обсяги робіт порівняно з січнем–листопадом 2011 року на 19,5% підприємства з будівництва будівель. У той же час обсяг робіт з будівництва підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості зріс з початку року на 22,2%, місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання – на 1,9%.

Підприємства, які займалися встановленням інженерного устатковання будівель та споруд, збільшили виконані в січні–листопаді 2012 року обсяги порівняно з січнем–листопадом попереднього року на 36,2%, на них припадало 9,1% обласного обсягу будівельних робіт.

Збільшили обсяги робіт порівняно з січнем–листопадом 2011 року на 16,4% також підприємства, які виконували підготовку будівельних ділянок, їх питома вага в обласному обсязі виконаних за 11 місяців будівельних робіт становила 4,2%.

 

Транспорт

За січень–листопад 2012 року всіма видами транспорту в цілому по області перевезено на комерційній основі 128,1 млн.т вантажів, що становило 95,8% від обсягу перевезень вантажів за січень–листопад 2011 року. Вантажооборот зменшився на 0,2%.

Залізничним транспортом за січень–листопад 2012 року відправлено 91,3 млн.т вантажів, що склало 97,7% до аналогічного періоду попереднього року. Відправлення чорних металів Донецькою залізницею зменшилося з початку року порівняно з січнем–листопадом 2011 року на 12,8%.

Обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями)  становив за січень–листопад 2012 року 36,7 млн.т, або 91,5% до січня–листопада 2011 року.

Морським транспортом за січень–листопад 2012 року перевезено 163,5 тис.т, що склало 62,7% до аналогічного періоду 2011 року.

Обробка вантажів на морських причалах області за січень–листопад 2012 року склала 13,8 млн.т, або 94,2% обсягу за січень–листопад 2011 року. У структурі цих вантажів 86,2% становили експортні, 10,9% – транзитні, 1,8% – імпортні, 1,1% – вантажі внутрішнього сполучення. Експортних вантажів оброблено менше, ніж у січні–листопаді 2011 року, на 4,7%, транзитних – на 13,4%, вантажів внутрішнього сполучення – на 26,3%, а імпортних – більше на 13,9%.

За січень–листопад 2012 року перевезено 807,9 млн. пасажирів, що склало 96,7% від кількості пасажирів, перевезених за січень–листопад 2011 року. Залізничним транспортом відправлено 37,5 млн. пасажирів, або 98,3% до січня–листопада 2011 року. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 466 млн. пасажирів, що склало 97,6% від обсягу перевезень пасажирів у січні–листопаді 2011 року. Перевезення пасажирів міським електротранспортом за січень–листопад 2012 року склали 304,4 мільйона, або 95% до січня–листопада 2011 року. При цьому кількість пасажирів, перевезених тролейбусами, зменшилася на 1,5%, трамваями – на 9,8%.

 

Експорт товарів

За січень–жовтень 2012 року експорт товарів з Донецької області склав 12,1 млрд. доларів США, або 85,4% до січня–жовтня 2011 року.

Підприємства регіону вивозили продукцію в 137 країн світу. В Російську Федерацію, яка була і залишається найбільшим зовнішньоторговельним партнером, підприємства області за січень–жовтень експортували товарів на 2,5 млрд. доларів, що менше січня–жовтня 2011 року на 19,4% і склало 20,6% всіх експортних поставок. Друге місце зайняв  Ліван, експорт у цю країну зріс на 25,6% і склав 1054,8 млн. доларів, або 8,7% обласного обсягу. Третє місце належить Туреччині – 1025 млн. доларів, що більше січня–жовтня 2011 року на 15,2%. Поставки в Італію за січень–жовтень склали 1010,9 млн. доларів, проте вони зменшилися порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 42,8%.

У географічній структурі обласного експорту товарів на азіатські країни за січень–жовтень 2012 року припадало 35%, на країни СНД – 32,8%, країни Європи (без СНД) – 21,7%, Африки – 6%, Америки – 4,5% обласного обсягу. В порівнянні з січнем–жовтнем 2011 року експорт зріс лише на африканський континент – у 1,6 раза. На європейський ринок експортні поставки скоротилися на 38,4%, в країни Америки – на 27,2%, в азіатські країни  – на 8%, у країни СНД – на 3,1%.

Поставки за межі України чорних металів, склавши за січень–жовтень 6,7 млрд. доларів, або 55,1% обласного експорту товарів, зменшилися в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 24,6%. Середньозважена ціна тонни експортованих підприємствами області чорних металів за січень–жовтень 2012 року склала 565 доларів, що на 11,2% менше середньої ціни в січні–жовтні 2011 року. У жовтні середня ціна знизилася порівняно з попереднім місяцем на 3,8%, проти жовтня 2011 року – на 21% і склала 508 доларів.

Зменшилася за січень–жовтень 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року також валютна виручка від експорту виробів з чорних металів – на 2,7%, машин та обладнання – на 7,9%, вугілля – на 29,1%, коксу – на 32,5%.

Збільшився за січень–жовтень 2012 року порівняно з січнем–жовтнем 2011 року експорт транспортних засобів – на 2,9%, готових харчових продуктів – на 4,4%,  продукції хімічної промисловості – на 25,8%.

 

Торгівля

Обласний обсяг продажу споживчих товарів у роздрібній торгівлі, включаючи їх реалізацію підприємствами-юридичними особами, а також розрахункові дані про продаж товарів фізичними особами-підприємцями і на ринках, за січень–листопад 2012 року становив 74,1 млрд.грн., що більше січня–листопада попереднього року в порівнянних цінах на 17,8%. Продаж споживчих товарів у розрахунку на одну особу в середньому за місяць становив 1530 грн.

Найбільше (45,4% загального обсягу) забезпечили підприємства-юридичні особи, роздрібний товарооборот яких зріс порівняно з січнем–листопадом 2011 року також на 17,8%. На продаж товарів фізичними особами-підприємцями припадало 20,8% обласного обсягу реалізації споживчих товарів, на ринки – 33,8%, в тому числі питома вага організованих ринків становила 32,2%.

В обороті організованих ринків 11,2% склали сільськогосподарські товари, продаж яких зменшився за січень–листопад 2012 року порівняно з січнем–листопадом попереднього року на 7,4%. При цьому реалізація рослинницьких продуктів скоротилася порівняно з січнем–листопадом 2011 року на 14,8%, продуктів тваринництва – на 2,9%, продаж худоби зменшився  в 2,9 раза.

 

Ринок праці

Кількість громадян, які звернулися в державну службу зайнятості за допомогою в працевлаштуванні, в січні–листопаді 2012 року склала в області 77,9 тис. осіб, що на 10,5% менше, ніж у січні–листопаді 2011 року. Загальна кількість осіб, які скористалися послугами служби зайнятості, зменшилася за цей період на 11,5% і становила 106,3 тис. осіб (з урахуванням тих, хто перебував на обліку на початок року). За січень–листопад 2012 року було працевлаштовано 40,4 тис. осіб, що порівняно з січнем–листопадом 2011 року менше на 22,2%. Рівень працевлаштування (відношення працевлаштованих державною службою зайнятості до загальної кількості осіб, які перебували на обліку) в січні–листопаді 2012 року становив 38% проти 43,3% в січні–листопаді попереднього року.

Кількість незайнятого населення на 1 грудня 2012 року становила 28,6 тис. осіб, що порівняно з аналогічною датою 2011 року більше на 3,8%. Кількість вільних робочих місць (вакантних посад) на 1 грудня 2012 року становила 4,1 тисячі проти 5,1 тисячі на 1 грудня попереднього року. На кожне вільне робоче місце на 1 грудня 2012 року претендували 7 осіб проти 5 осіб на 1 грудня 2011 року.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 грудня 2012 року склала 27 тис. осіб, що більше, ніж місяць тому, на 4%, а порівняно з 1 грудня попереднього року – на 3,7%. Кількість безробітних жінок зменшилася порівняно з 1 грудня 2011 року на 1,6% і склала 17,4 тисячі, або 64% всіх зареєстрованих безробітних. Безробітної молоді у віці до 35 років на 1 грудня перебувало на обліку 12,1 тис. осіб, або 45% усіх безробітних. Порівняно з 1 грудня 2011 року кількість безробітної молоді зросла на 3%. Середній розмір допомоги по безробіттю в листопаді 2012 року становив 1184 грн.

Рівень зареєстрованого безробіття на 1 грудня 2012 року склав в області 1% населення працездатного віку. Рівень безробіття економічно активного населення працездатного віку, визначений органами статистики за методологією Міжнародної організації праці, становив 9% (згідно з останніми даними за І півріччя 2012 року).

 

Ціни та тарифи

У листопаді 2012 року діючі на споживчому ринку області ціни порівняно з попереднім місяцем, тобто жовтнем 2012 року, зросли в середньому на  0,1%, проти грудня 2011 року – на 0,8%. В річному вимірі, тобто за листопад 2012 року порівняно з листопадом 2011 року, ціни підвищилися на 1,1%, а за січень–листопад 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року – на  1,5%.

Ціни на продукти харчування знизилися в листопаді проти попереднього місяця в середньому на 0,1%. Зокрема, зафіксовано зниження цін порівняно з жовтнем на фрукти – на 1,3%, овочі – на 1,5%, рис – на 2%, цукор – на 4%, гречану крупу – на 5,9%. Разом з тим подорожчали протягом листопада вершкове масло – на 0,9%, макаронні вироби – на 1,3%, молоко – на 1,4%, сир та м’який сир – на 1,7%, шоколад – на 2,9%, яйця – на 3,5%.

Порівняно з груднем попереднього року подорожчали кисломолочні продукти – на 0,5%, хліб – на 2,4%, риба та продукти з риби – на 2,6%, м’ясо та м’ясопродукти – на 2,7%, макаронні вироби – на 3%, безалкогольні напої – на 5,7%. Подешевшали порівняно з груднем 2011 року такі продукти харчування, як вершкове масло, – на 3,9%, молоко – на 5,4%, цукор – на 9%, гречана крупа – на 14,7%, рис – на 14,9%, овочі – на 19,6%, яйця – на 21,1%.

Протягом січня–листопада залишалася без змін квартирна плата, а також ціни та тарифи на електроенергію, гарячу воду, опалення, природний газ. У той же час водопостачання з березня подорожчало на 4,2%, каналізація – на 4,8%. З початку року зросли ціни на бензин – на 7,2%. Послуги автодорожнього пасажирського транспорту подорожчали порівняно з груднем 2011 року на 13,6%.

 

Заробітна плата

За січень–жовтень 2012 року середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю зайнятих 10 осіб і більше) склала 3464 грн. Порівняно з січнем–жовтнем 2011 року середня зарплата зросла номінально на 14,1%, реально (з урахуванням інфляції і сплачених податків) – на 12,5%.

За жовтень 2012 року середня зарплата склала 3622 грн. Порівняно з попереднім місяцем номінальний її рівень збільшився на 2%, проти аналогічного місяця 2011 року – на 12,7%. Реальна зарплата за жовтень порівняно з вереснем 2012 року зросла на 1,8%, проти жовтня 2011 року – на 11,2%.

Заборгованість із виплати заробітної плати (включаючи підприємства-банкрути та підприємства, які призупинили діяльність) на 1 листопада 2012 року становила в області 162,2 млн.грн. Протягом жовтня борги по зарплаті зменшилися в області на 8,7 млн.грн., або на 5,1%, а порівняно з 1 січня 2012 року – на 38 млн.грн., або на 19%. Невиплачена зарплата еквівалентна 3,9% жовтневого фонду оплати праці. Борги по зарплаті на економічно активних підприємствах області на 1 листопада становили 61,1 млн.грн., або 37,7% всієї заборгованості. Це на 11% менше, ніж було на 1 жовтня, і на 28,1% менше порівняно з 1 січня 2012 року. Заборгованість підприємств-банкрутів склала 87,6 млн.грн., економічно неактивних підприємств – 13,5 млн.грн.

 

Оплата житлово-комунальних послуг та житлові субсидії

За січень–листопад 2012 року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 3857,8 млн.грн. Рівень оплати за січень–листопад склав 98,6%, а за листопад – лише 76,9%. Середні нарахування на одного власника особового рахунку за житлово-комунальні послуги, а також електроенергію (з розрахунку 150 кВт-годин) склали за листопад 402,5 грн.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець листопада становила 2001,5 млн.грн. Борги громадян за централізоване опалення та гаряче водопостачання склали 1071,1 млн.грн., рівень оплати за січень–листопад склав 98,6%, а за листопад – 55,2%. Борги населення з оплати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (квартплата) на кінець листопада склали 400,2 млн.грн. (рівень оплати за січень–листопад становив 95%), за централізоване водопостачання та водовідведення – 388,4 млн.грн. (94,3%), за газопостачання – 76 млн.грн. (109,3%), за вивезення побутових відходів – 65,8 млн.грн. (рівень оплати за січень–листопад становив 90,6%).

Кількість сімей, які в січні–листопаді 2012 року звернулися за житловими субсидіями, зменшилася порівняно з січнем–листопадом 2011 року на 23,2 тисячі, або на 8,7%, і становила 244,7 тисячі. Житлові субсидії в січні–листопаді 2012 року були призначені 228 тис. сімей, що порівняно з січнем–листопадом 2011 року менше на 15 тисяч, або на 6,2%. Отримували в листопаді 2012 року субсидії 153,4 тис. сімей, або 9,1% загальної кількості сімей, середній розмір призначеної субсидії становив 171,7 грн.

 

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області на 1 листопада 2012 року становила 4380,2 тис. осіб. Протягом січня–жовтня вона зменшилася на 23 тис. осіб, в основному внаслідок перевищення кількості померлих над кількістю народжених.

У січні–жовтні 2012 року в області народилося 36154 дитини, що порівняно з аналогічним періодом 2011 року більше на 4,7%. Кількість померлих (58708 осіб) зменшилася порівняно з січнем–жовтнем 2011 року на 1,2%. У розрахунку на 1000 наявного населення області рівень смертності знизився з 16,2 померлих у січні–жовтні 2011 року до 16,1 – в січні–жовтні 2012 року. Рівень народжуваності зріс за цей період з 9,4 до 9,9 народжених на 1000 наявного населення.

За січень–жовтень 2012 року до області прибула на постійне проживання 14161 особа, що на 462 особи, або на 3,2%, менше, ніж виїхали. Серед мігрантів, які приїхали до області, 70% були з інших регіонів України, 30% – з інших країн. Серед тих, хто вибув, 92,7% виїхали в інші регіони України, 7,3% – емігрували до інших країн.

 

© Головне управління статистики у Донецькій області, 24 грудня 2012

 

 

  Copyright © 2004-2024 Головне управління статистики у Донецькій області
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.