Головне управління статистики у Донецькій області
point


контакти
  e-mail:
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  

  

 
Головна сторінка | Донецька область у цифрах | Экономика Донецкой области: Архив
Экономика Донецкой области

Соціально-економічне становище Донецької області за січень–серпень 2014 року

 

Офіційне повідомлення Головного управління статистики у Донецькій області про соціально-економічне становище регіону за січень–серпень 2014 року містить дані про промислове та сільськогосподарське виробництво, будівельну діяльність, перевезення вантажів і пасажирів, роздрібну торгівлю, стан ринку праці, рівень інфляції за січень–серпень, дані за січень–липень 2014 року про експорт товарів, заробітну плату та демографічну ситуацію, а також дані про капітальні інвестиції та фінансовий результат роботи підприємств за січень–червень 2014 року.

 

Промисловість

За січень–серпень 2014 року індекс промислової продукції області порівняно з січнем–серпнем попереднього року склав 79,7%, за серпень порівняно з серпнем 2013 року – 41,3%, порівняно з попереднім місяцем, тобто липнем 2014 року, – 56,1%.

Зменшився за січень–серпень порівняно з аналогічним періодом 2013 року обсяг продукції у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 8,8%, у добуванні неенергетичних корисних копалин та розробленні кар'єрів – на 10,4%, в металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 18,8%, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 19%, у вугільній промисловості – на 19,6%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів – на 21,3%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 21,4%, у виробництві будівельних матеріалів та іншої неметалевої мінеральної продукції – на 27,6%, в машинобудуванні – на 36,9%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 44,7%, в легкій промисловості – в 2 рази.

Виплавка чавуну за січень–серпень 2014 року становила 7,8 млн.т, що менше аналогічного періоду 2013 року на 8,6%. Виробництво сталі, склавши 7,5 млн.т, скоротилося порівняно з січнем–серпнем 2013 року на 16,6%. Виробництво готового прокату за січень–серпень 2014 року склало 4,2 млн.т, що менше січня–серпня 2013 року на 18,3%. Випуск металевих труб зменшився порівняно з січнем–серпнем 2013 року на 18,5% і склав 243,5 тис.т.

Обласний обсяг видобутку рядового вугілля за січень–серпень 2014 року склав 21,4 млн.т, що менше аналогічного періоду 2013 року на 13,7%. Обсяг готового вугілля, який включає продукти збагачення і відвантажене рядове вугілля (в тому числі для наступного збагачення), за січень–серпень 2014 року склав 16,4 млн.т і порівняно з січнем–серпнем попереднього року зменшився на 19,3%.

Виробництво електроенергії за січень–серпень 2014 року склало в області 16 млрд.кВт-годин, що менше січня–серпня 2013 року на 10,3%.

 

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва області за січень–серпень 2014 року порівняно з січнем–серпнем 2013 року становив 102,4%.

Станом на 1 вересня 2014 року валовий збір зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу) в усіх категоріях господарств становив 2103,6 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 11,7% більше, ніж на аналогічну дату 2013 року.

Виробництво м'яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) в січні–серпні 2014 року в цілому по області склало 103,8 тис.т, що на 0,1% менше січня–серпня попереднього року.

Надої молока, склавши за січень–серпень 233 тис.т, зменшилися порівняно з січнем–серпнем 2013 року на 0,3%.

Яєць у січні–серпні 2014 року одержано 1330,1 млн.шт., що більше січня–серпня 2013 року на 6,7%.

Поголів'я великої рогатої худоби, склавши на 1 вересня 143,2 тис. голів, скоротилося порівняно з аналогічною датою 2013 року на 3,6%, в тому числі поголів'я корів зменшилося на 2,6% і склало 64,9 тисячі. Зменшилася на 3,8% чисельність свиней і склала на 1 вересня 603,9 тис. голів. Поголів'я птиці на початок вересня 2014 року становило 15,5 млн. голів, що менше порівняно з аналогічною датою 2013 року на 6,3%.

Загальний обсяг продукції власного виробництва, реалізованої сільськогосподарськими підприємствами області за січень–серпень 2014 року, збільшився порівняно з січнем–серпнем попереднього року на 12,3%, в тому числі продукції рослинництва – на 26%. Продаж продукції тваринництва зменшився порівняно з січнем–серпнем 2013 року на 2,1%.

Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції за січень–серпень  2014 року порівняно з січнем–серпнем 2013 року зросли на 4,4%, в тому числі рослинницької продукції – на 3,4%, продукції тваринництва – на 5,8%. Зокрема, сільськогосподарські підприємства продавали в січні–серпні 2014 року дорожче, ніж рік тому, яйця – на 10,2%, молоко – на 12,7%, зерно – на 13,9%, плоди та ягоди – на 36,8%, овочі – в 1,5 раза, картоплю – в 2,3 раза. Знизилися порівняно з січнем–серпнем 2013 року середні ціни реалізації насіння соняшнику – на 13,1%, худоби та птиці – на 1,7%.

 

Капітальні інвестиції

За січень–червень 2014 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 7,1 млрд.грн. капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах склало 66,8% до обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2013 року.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 86,2% обласного обсягу. Частка банківських кредитів та інших запозичених коштів становила 7,4%, бюджетних асигнувань – 1,9% (в тому числі коштів державного бюджету – 0,5%).

Промисловими підприємствами за січень–червень 2014 року освоєно 4,4 млрд.грн., або 62,3% обласного обсягу.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво за січень–червень 2014 року становили 481,3 млн.грн., або 6,8% загального обсягу, і порівняно з січнем–червнем попереднього року скоротилися на 34,2%.

 

Будівельна діяльність

Будівельними підприємствами області, які працювали за контрактами підряду, а також підприємствами, що виконували будівельні роботи господарським способом, за січень–серпень 2014 року виконано будівельних робіт власними силами на 3 млрд.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–серпнем 2013 року склав 66,1%.

Із загального обсягу будівельних робіт 41,7% виконано в січні–серпні на будівництві будівель, 58,3% – на будівництві інженерних споруд. Індекс будівельної продукції за січень–серпень 2014 року порівняно з січнем–серпнем 2013 року по будівлях склав 67,3%, по інженерних спорудах – 65,3%.

За характером будівництва в січні–серпні 2014 року 77,6% загального обсягу склали роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння, на капітальні та поточні ремонти припадало відповідно 10,1% та 12,3%.

 

Транспорт

За січень–серпень 2014 року всіма видами транспорту в цілому по області перевезено на комерційній основі 90,9 млн.т вантажів, що на 5,1% більше, ніж за січень–серпень 2013 року. Індекс вантажообороту за січень–серпень 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року склав 87,1%.

Залізничним транспортом за січень–серпень 2014 року відправлено 56,3 млн.т вантажів, що менше січня–серпня попереднього року на 9,4%. Відправлення Донецькою залізницею вугілля, питома вага якого склала 56,5% загального обсягу залізничних вантажів, зменшилося порівняно з січнем–серпнем 2013 року на 12,6%, коксу – на 21,1%.

Обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень 2014 року склав 34,5 млн.т.

Обробка вантажів на морських причалах області за січень–серпень 2014 року склала 9,6 млн.т, що на 0,2% менше, ніж за січень–серпень попереднього року. У структурі цих вантажів 91,3% становили експортні, 5,4% – транзитні, 2,4% – вантажі внутрішнього сполучення, 0,9% – імпортні вантажі. Експортних вантажів оброблено більше, ніж у січні–серпні 2013 року, на 1,9%, вантажів внутрішнього сполучення – в 1,8 раза. Обробка імпортних вантажів зменшилася на 27,9%, транзитних – на 32,5%.

За січень–серпень 2014 року перевезено 471,3 млн. пасажирів, що склало 86,4% від кількості пасажирів, перевезених за січень–серпень 2013 року. Залізничним транспортом відправлено 25,8 млн. пасажирів, або 93,3% до січня–серпня 2013 року. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 276,9 млн. пасажирів, що склало 88,2% від обсягу пасажирських перевезень у січні–серпні 2013 року. Міським електротранспортом у січні–серпні 2014 року перевезено 168,6 млн. осіб, або 82,6% від січня–серпня попереднього року. При цьому кількість пасажирів, перевезених тролейбусами, зменшилася на 18,9%, трамваями – на 15,2%.

 

Експорт товарів

За січень–липень 2014 року експорт товарів з Донецької області склав 6266 млн. доларів США, або 84% до січня–липня 2013 року.

Підприємства регіону вивозили продукцію в 117 країн світу. На першому місці Італія, куди експортовано товарів на 859,8 млн. доларів, що більше січня–липня попереднього року на 6,5% і склало 13,7% обласного обсягу. Експорт у Російську Федерацію, яка до 2014 року була найбільшим зовнішньоторговельним партнером, зменшився за січень–липень 2014 року порівняно з січнем–липнем 2013 року на 48,4% і склав 796,3 млн. доларів, або 12,7% всіх експортних поставок (друге місце). На третє місце вийшла Туреччина, поставки в цю країну зменшилися на 2,2% і становили 644,7 млн. доларів, або 10,3%. Четверте місце зайняв Єгипет – 493,2 млн. доларів, що більше січня–липня 2013 року на 34,3% і склало 7,9% обласного обсягу.

Поставки за межі України чорних металів, склавши за січень–липень 2014 року 4164,8 млн. доларів, або 66,5% обласного експорту товарів, збільшилися в порівнянні з січнем–липнем попереднього року на 3%.

Зменшилася за січень–липень 2014 року порівняно з січнем–липнем попереднього року валютна виручка від експорту готових харчових продуктів – на 21,5%, виробів з чорних металів – у 2,1 раза, продукції машинобудування – у 2,3 раза, продукції хімічної промисловості – в 4,7 раза.

 

Роздрібна торгівля

Обласний обсяг продажу споживчих товарів у роздрібній торгівлі, включаючи їх реалізацію підприємствами-юридичними особами, а також розрахункові дані про продаж товарів фізичними особами-підприємцями і на ринках, за січень–серпень 2014 року становив 49,1 млрд.грн., що менше січня–серпня попереднього року в порівнянних цінах на 20,6%. Продаж споживчих товарів у розрахунку на одну особу в середньому за місяць становив 1412 грн.

Найбільше (45,8% загального обсягу) забезпечили підприємства-юридичні особи. На продаж товарів фізичними особами-підприємцями припадало 17,3% обласного обсягу реалізації споживчих товарів, на ринки – 36,9%, в тому числі питома вага організованих ринків становила 35,1%. В обороті організованих ринків 8% склали сільськогосподарські товари, реалізація яких зменшилася за січень–серпень 2014 року порівняно з січнем–серпнем попереднього року на 14,6%.

 

Фінанси

За січень–червень 2014 року підприємства та організації області (без малих підприємств і бюджетних установ) отримали від'ємний фінансовий результат до оподаткування в сумі 23,4 млрд.грн. Він сформувався як різниця між прибутками 48,8% підприємств у сумі 8,2 млрд.грн. та збитками 51,2% підприємств у сумі 31,6 млрд.грн.

У промисловості понесені збитки більші, ніж отриманий за півріччя прибуток, на 11,8 млрд.грн. Від'ємний фінансовий результат отримано, зокрема, в машинобудуванні – 3,6 млрд.грн., у металургійному комплексі – 3,3 млрд.грн., у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 1,8 млрд.грн., у добувній промисловості – 1,6 млрд.грн.,  у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 0,8 млрд.грн.

У торгівлі від'ємний фінансовий результат становив 4,4 млрд.грн., у сфері фінансової та страхової діяльності – 0,4 млрд.грн.

Перевищення прибутку над збитками забезпечили підприємства транспорту – 0,3 млрд.грн.

 

Ринок праці

Загальна кількість зареєстрованих державною службою зайнятості безробітних на кінець серпня 2014 року становила в області 32,2 тис. осіб, що на 5% менше, ніж було на кінець липня 2014 року, і на 5,6% менше, ніж на кінець серпня 2013 року.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами та організаціями до служби зайнятості, на кінець серпня 2014 року становила 2,4 тисячі. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) склало 13 осіб проти 6 осіб на кінець серпня 2013 року.

Кількість безробітних жінок на кінець серпня 2014 року становила 19,1 тис. осіб, або 59,2% всіх зареєстрованих безробітних. Безробітної молоді до 35 років перебувало на обліку 13,3 тис. осіб, або 41,3% всіх безробітних. Середній розмір допомоги по безробіттю в серпні 2014 року становив 1420 грн.

За сприяння державної служби зайнятості за січень–серпень 2014 року було працевлаштовано 20,2 тис. осіб, які мали статус безробітного, або 24,5% загальної їх кількості.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець серпня 2014 року склав в області 1,2% населення працездатного віку. Рівень безробіття економічно активного населення працездатного віку, визначений органами статистики за методологією Міжнародної організації праці, становив 9,4% (згідно з останніми даними за І квартал 2014 року).

 

Ціни та тарифи

У серпні 2014 року діючі на споживчому ринку області ціни зросли порівняно з попереднім місяцем на 0,2%, проти грудня 2013 року – на 10,6%. В річному вимірі, тобто за серпень 2014 року порівняно з серпнем 2013 року, рівень інфляції склав 12,3%, в середньому за січень–серпень 2014 року порівняно з січнем–серпнем 2013 року – 7,5%.

У серпні спостерігалося сезонне зниження цін на овочі – на 15,4% та фрукти – на 3,2%. Підвищилися порівняно з липнем ціни на м'ясо та м'ясопродукти – на 0,6%, рибу та продукти з риби – на 0,8%, чай – на 1,2%, рис – на 4,8%, яйця – на 9,3%.

З початку року зросли ціни на молоко – на 2,4%, вершкове масло – на 7,6%, кисломолочні продукти – на 10,2%, соняшникову олію – на 11,6%,  м'ясо та м'ясопродукти – на 14%, хліб – на 14,5%, макаронні вироби – на 14,9%, шоколад – на 15,8%, чай – на 16,8%, рибу та продукти з риби – на 21,8%, цукор – на 35,5%, рис – на 36,6%, фрукти – в 1,7 раза.

Залишалася в серпні без змін квартирна плата, а також тарифи на водопостачання та каналізацію. Електроенергія  подорожчала з червня на 11,3%, а ціна на природний газ  зросла з травня в 1,6 раза.

Ціни на паливо та мастила в серпні порівняно з груднем 2013 року були вищі в 1,5 раза. Вартість пасажирських перевезень автодорожнім транспортом підвищилася протягом січня–серпня на 15,6%, залізничним – на 28,7%.

 

Заробітна плата

За січень–липень 2014 року середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю зайнятих 10 і більше осіб) склала 3766 грн. Порівняно з січнем–липнем попереднього року середня зарплата зросла номінально на 2,1%, реально (з урахуванням інфляції і сплачених податків) вона знизилася на 4,7%.

Заборгованість із виплати заробітної плати (включаючи підприємства-банкрути та підприємства, які призупинили діяльність) на 1 серпня 2014 року становила 156 млн.грн. Протягом липня борги збільшилися на 34,9 млн.грн., або на 28,9%, порівняно з 1 січня 2014 року – на 40,6 млн.грн., або на 35,2%. Невиплачена зарплата еквівалентна 5,1% фонду оплати праці, нарахованого за липень.

Борги по зарплаті на економічно активних підприємствах області на 1 серпня 2014 року становили 100,8 млн.грн., або 64,6% всієї заборгованості. Це на 54,6 млн.грн., або в 2,2 раза, більше, ніж було на 1 січня 2014 року. Заборгованість підприємств-банкрутів склала 49,3 млн.грн., економічно неактивних підприємств – 5,9 млн.грн.

 

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області на 1 серпня 2014 року становила 4323,6 тис. осіб. Протягом січня–липня вона зменшилася на 20,3 тис. осіб, в основному внаслідок перевищення кількості померлих над кількістю народжених (на 18,2 тис. осіб).

У січні–липні 2014 року в області померли 40263 особи, що порівняно з січнем–липнем попереднього року менше на 0,1%, проте в 1,8 раза більше, ніж народилося. Кількість народжених порівняно з січнем–липнем 2013 року зменшилася на 5% і склала 22079 дітей. Рівень смертності в січні–липні 2014 року склав 16 померлих у розрахунку на 1000 наявного населення проти 15,9 – в січні–липні 2013 року. Рівень народжуваності знизився з 9,2 народжених на 1000 наявного населення в січні–липні 2013 року до 8,8 – в січні–липні 2014 року.

За січень–липень 2014 року на постійне проживання прибули, враховуючи всі потоки міграції, 19437 осіб, що порівняно з січнем–липнем 2013 року менше на 21,2%. Кількість вибулих (включаючи міграцію в межах області) зменшилася за цей період на 13,8% і склала 21513 осіб. Міграційне скорочення за січень–липень 2014 року становило 2076 осіб проти 284 осіб за січень–липень 2013 року.

 

© Головне управління статистики у Донецькій області, 22 вересня 2014

 

 

  Copyright © 2004-2024 Головне управління статистики у Донецькій області
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.