Головне управління статистики у Донецькій області
point


контакти
  e-mail:
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  

  

 
Головна сторінка | Соціально-економічне становище регіону | Экономика Донецкой области: Архив

Соціально-економічне становище Донецької області за січень–травень 2015 року

Офіційне повідомлення Головного управління статистики у Донецькій області про соціально-економічне становище регіону за січень–травень 2015 року містить дані по Донецькій області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) про промислове та сільськогосподарське виробництво, будівельну діяльність, роздрібну торгівлю, ринок праці, рівень інфляції за січень–травень, дані за січень–квітень про експорт товарів, заробітну плату та демографічну ситуацію, а також дані про капітальні інвестиції за січень–березень 2015 року.

Промисловість

Випуск промислової продукції області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) за січень–травень 2015 року порівняно з січнем–травнем попереднього року зменшився у 2 рази, за травень порівняно з травнем 2014 року – на 45,9%. За травень порівняно з попереднім місяцем, тобто квітнем 2015 року, виробництво зросло на 3,2%.

За січень–травень 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року обсяг продукції скоротився в металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 40,7%, в машинобудуванні – на 43,7%, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – у 2,1 раза, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів – у 2,5 раза, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – у 3,2 раза, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 4,7 раза, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – у 6 разів.

За травень порівняно з попереднім місяцем зафіксований приріст продукції в металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів (8,2%), у добувній промисловості та розробленні кар'єрів (16,4%), у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (31,3%).

Видобуток рядового вугілля за січень–травень 2015 року зменшився порівняно з січнем–травнем 2014 року у 2,8 раза і склав 5,3 млн.т. Обсяг кам'яного вугілля, яке включає відвантажене рядове вугілля і продукти збагачення, за січень–травень 2015 року склав 4,1 млн.т, що менше січня–травня попереднього року у 2,9 раза.

Виплавка чавуну за січень–травень 2015 року, склавши 3,3 млн.т, зменшилася порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 37,8%. Виробництво сталі склало 3,4 млн.т, що менше січня–травня 2014 року на 32,2%. Виробництво готового прокату за січень–травень 2015 року зменшилося порівняно з січнем–травнем 2014 року на 38,4% і склало 1,7 млн.т.

Виробництво електроенергії за січень–травень 2015 року склало 8,5 млрд.кВт·годин, що менше січня–травня попереднього року на 23,8%.

Сільське господарство

Обсяг сільськогосподарського виробництва області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) за січень–травень 2015 року порівняно з січнем–травнем 2014 року зменшився на 34,5%.

Виробництво м'яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) в січні–травні 2015 року склало 52,4 тис.т, що менше січня–травня попереднього року на 20,7%.

Надої молока, склавши за січень–травень 2015 року 92,4 тис.т, зменшилися порівняно з січнем–травнем 2014 року на 24,4%.

Яєць у січні–травні 2015 року одержано 278,9 млн.шт., що менше, ніж за аналогічний період 2014 року, у 3,2 раза.

Поголів'я великої рогатої худоби, склавши на 1 червня 2015 року 98,6 тис. голів, скоротилося порівняно з аналогічною датою 2014 року на 26,0%, у тому числі поголів'я корів зменшилося на 26,1% і склало 47,0 тис. голів. Зменшилася на 16,8% чисельність свиней і склала на 1 червня 493,9 тис. голів. Поголів'я птиці на початок червня 2015 року становило 5,0 млн. голів, що менше порівняно з аналогічною датою 2014 року у 2,9 раза.

Середні ціни продажу сільськогосподарськими підприємствами насіння соняшнику підвищилися в січні–травні 2015 року порівняно з січнем–травнем попереднього року у 2,2 раза, худоби та птиці (у живій вазі) – в 1,8 раза, зерна – в 1,7 раза, яєць – на 40,2%, молока – на 5,2%, овочів – на 0,9%. Дешевше, ніж рік тому, сільськогосподарські підприємства продавали картоплю – на 40,4%, плоди та ягоди – на 13,0%.

Капітальні інвестиції

За січень–березень 2015 року в області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) освоєно за рахунок усіх джерел фінансування 1398,0 млн.грн. капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах в 3,4 раза менше, ніж за відповідний період 2014 року.

Головне джерело фінансування капітальних інвестицій – власні кошти підприємств та організацій, питома вага яких склала 98,8%. Частка банківських кредитів та інших запозичених коштів становила 0,7%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 0,2% капітальних інвестицій. Частка коштів населення на будівництво житла становила 0,3%.

Промисловими підприємствами за січень–березень 2015 року освоєно 865,1 млн.грн., або 61,9% всіх капітальних інвестицій.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво за січень–березень 2015 року становили 12,1 млн.грн., або 0,9% загального обсягу і 4,3% від обсягу інвестування спорудження житла за аналогічний період 2014 року.

Будівельна діяльність

Будівельними підприємствами області, які працювали за контрактами підряду, а також підприємствами, що виконували будівельні роботи господарським способом, за січень–травень 2015 року виконано будівельних робіт власними силами на 634,8 млн.грн. (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції). Порівняно з січнем–травнем 2014 року обсяг будівельної продукції зменшився у 4,4 раза.

Експорт товарів

За січень–квітень 2015 року експорт товарів з Донецької області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) склав 1234,8 млн. доларів США, що менше січня–квітня попереднього року у 2,6 раза.

Підприємства регіону вивозили продукцію в 79 країн світу проти 109 країн у січні–квітні 2014 року.

На першому місці Італія, куди за січень–квітень 2015 року експортовано товарів на 317,8 млн. доларів, що менше січня–квітня попереднього року на 30,3% і склало 25,7% загального обсягу. Експорт усіх товарів на європейський ринок за січень–квітень 2015 року скоротився порівняно з січнем–квітнем попереднього року на 40,8%.

На друге місце вийшла Туреччина, поставки в цю країну за січень–квітень 2015 року становили 171,4 млн. доларів, або 13,9% загального обсягу. Порівняно з січнем–квітнем 2014 року експорт в Туреччину зменшився у 2,1 раза. Вся валютна виручка від експорту товарів у країни Азії скоротилася за цей період у 3,5 раза.

У 3 рази зменшився за січень–квітень 2015 року порівняно з січнем–квітнем попереднього року експорт у Російську Федерацію, яка до 2014 року була найбільшим зовнішньоторговельним партнером. За січень–квітень 2015 року експорт у Росію склав 143,7 млн. доларів, або 11,6% загального обсягу (третє місце).

Експорт товарів у країни Америки за січень–квітень 2015 року порівняно з січнем–квітнем попереднього року зменшився у 3,5 раза, на африканський континент – у 5,1 раза.

Валютна виручка від експортних поставок чорних металів, склавши за січень–квітень 2015 року 948,7 млн. доларів, або 76,8% експорту всіх товарів, зменшилася порівняно з січнем–квітнем попереднього року у 2,4 раза.

Зменшився за січень–квітень 2015 року порівняно з січнем–квітнем 2014 року також експорт виробів з чорних металів – у 2 рази, продукції машинобудування – у 2,8 раза, продукції хімічної промисловості – у 8,9 раза, готових харчових продуктів – у 12,9 раза.

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–травень 2015 року становив в області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) 14,0 млрд.грн., що менше січня–травня попереднього року в порівнянних цінах у 3,5 раза.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2015 року становила в області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) 23,5 тис. осіб, що на 0,2% більше, ніж на кінець квітня 2015 року.

Із загальної кількості безробітних 63,1% становили жінки, 39,4% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець травня 2015 року становив 0,9% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, в травні порівняно з квітнем 2015 року зменшилася на 5,2% і на кінець місяця становила 1,4 тисячі.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) збільшилося з 16 осіб на кінець квітня 2015 року до 17 осіб на кінець травня 2015 року.

За сприяння державної служби зайнятості в січні–травні 2015 року було працевлаштовано 6,4 тис. осіб, або 14,1% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому періоді, в тому числі в травні – 1,4 тис. осіб. Частка працевлаштованих осіб у травні порівняно із попереднім місяцем зменшилася на 0,9 в.п. і становила 5,1%.

Середній розмір допомоги по безробіттю в травні 2015 року становив 1286 грн.

Ціни та тарифи

За травень 2015 року діючі на споживчому ринку області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) ціни зросли порівняно з попереднім місяцем на 4,0%, порівняно з груднем 2014 року – на 36,5%. В річному вимірі, тобто за травень 2015 року порівняно з травнем 2014 року, рівень інфляції склав 52,2%, за січень–травень 2015 року порівняно з січнем–травнем попереднього року – 39,9%.

Протягом травня подорожчали м'ясо та м'ясопродукти – на 3,9%, вершкове масло – на 4,7%, яйця – на 13,5%, овочі – на 15,4%, фрукти – на 22,1%. Подешевшали порівняно з квітнем молоко – на 2,8%, рис – на 4,3%, цукор – на 6,9%.

З початку року зросли ціни на молоко – на 8,9%, кисломолочні продукти – на 10,3%, м'ясо та м'ясопродукти – на 17,2%, вершкове масло – на 18,2%, цукор – на 31,0%, хліб – на 36,9%, макаронні вироби – на 37,9%, рибу та продукти з риби – на 39,9%, рис – у 1,5 раза, соняшникову олію, а також овочі – в 1,6 раза, чай – в 1,7 раза, фрукти – у 2,2 раза.

Ціни на фармацевтичну продукцію підвищилися протягом січня–травня в 1,5 раза.

Залишалася в травні без змін квартирна плата. Природний газ для населення з квітня подорожчав у 5,5 раза, електроенергія – на 33,5%.

Ціни на паливо та мастила в травні 2015 року порівняно з груднем попереднього року були вищі на 20,9%.

Заробітна плата

За січень–квітень 2015 року середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю зайнятих 10 і більше осіб) склала в області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) 4494 грн. Порівняно з січнем–квітнем 2014 року показник зріс на 16,2%, реальна заробітна плата (з урахуванням інфляції і сплачених податків) знизилася на 16,8%.

За квітень 2015 року середня зарплата становила 5043 грн., що більше, ніж у квітні 2014 року, на 23,8%. Реальна заробітна плата знизилася за цей період на 21,3%.

Заборгованість із виплати заробітної плати (включаючи підприємства-банкрути та підприємства, які призупинили діяльність) на 1 травня 2015 року становила в області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) 377,2 млн.грн. Протягом квітня борги зменшилися на 13,1%, а порівняно з 1 січня вони більші на 3,7%. Невиплачена зарплата еквівалентна 15,6% фонду оплати праці, нарахованого за квітень. Борги по зарплаті на економічно активних підприємствах на 1 травня 2015 року становили 353,0 млн.грн., або 93,6% всієї заборгованості. Порівняно з заборгованістю на 1 квітня це менше на 13,8%, проте на 6,2% більше, ніж на початок року. При цьому 1,3 млн.грн. не виплачено на початок травня за рахунок бюджетних коштів проти 1,2 млн.грн. на 1 квітня і 50,4 млн.грн. на 1 січня 2015 року.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, здійсненою на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни постійного місця проживання, на 1 травня 2015 року становила 4285,0 тис. осіб. Упродовж січня–квітня чисельність населення зменшилася на 12,3 тис. осіб (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції), у тому числі внаслідок природного скорочення на 9,3 тис. осіб і на 3,0 тис осіб – за рахунок міграційного скорочення.

У січні–квітні 2015 року в області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) зареєстровано 5,8 тис. осіб народжених та 15,1 тис. осіб померлих.

 

© Головне управління статистики у Донецькій області, 23 червня 2015

 

  Copyright © 2004-2024 Головне управління статистики у Донецькій області
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.