Головне управління статистики у Донецькій області
point


контакти
  e-mail:
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  

  

 
Головна сторінка | Донецька область у цифрах | Экономика Донецкой области: Архив
Экономика Донецкой области

Соціально-економічне становище Донецької області за січень–травень 2014 року

 

Офіційне повідомлення Головного управління статистики у Донецькій області про соціально-економічне становище регіону за січень–травень 2014 року містить дані про промислове та сільськогосподарське виробництво, будівельну діяльність, перевезення вантажів і пасажирів, роздрібну торгівлю, стан ринку праці, рівень інфляції, оплату житлово-комунальних послуг та житлові субсидії за січень–травень, дані за січень–квітень про експорт товарів, заробітну плату та демографічну ситуацію, а також дані про капітальні інвестиції та фінансовий результат роботи підприємств за січень–березень 2014 року.

 

Промисловість

За січень–травень 2014 року індекс промислової продукції області порівняно з січнем–травнем попереднього року склав 87,9%, за травень порівняно з травнем 2013 року – 91,7%, порівняно з попереднім місяцем, тобто квітнем 2014 року, – 96,8%.

Зменшився за січень–травень порівняно з аналогічним періодом 2013 року обсяг продукції у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 1,9%, у добуванні неенергетичних корисних копалин та розробленні кар'єрів – на 6%, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 8,6%, у вугільній промисловості – на 9,3%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 11,8%, у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 12,5%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів – на 15,2%, у виробництві будівельних матеріалів та іншої неметалевої мінеральної продукції – на 16%, у машинобудуванні – на 32,5%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 36,4%, в легкій промисловості – на 37,8%.

Виплавка чавуну за січень–травень 2014 року становила 5,3 млн.т, що більше аналогічного періоду 2013 року на 1,9%. Виробництво сталі, склавши 5 млн.т, скоротилося порівняно з січнем–травнем 2013 року на 10,3%. Виробництво готового прокату за січень–травень 2014 року склало 2,7 млн.т, що менше січня–травня 2013 року на 13,3%. Випуск металевих труб зменшився порівняно з січнем–травнем 2013 року на 15,5% і склав 136,2 тис.т.

Обласний обсяг видобутку рядового вугілля за січень–травень 2014 року склав 15,1 млн.т, що менше аналогічного періоду 2013 року на 3,2%. Обсяг готового вугілля, який включає продукти збагачення і відвантажене рядове вугілля (в тому числі для наступного збагачення), за січень–травень 2014 року склав 11,7 млн.т і порівняно з січнем–травнем попереднього року зменшився на 8,9%.

Виробництво електроенергії за січень–травень 2014 року склало в області 11,1 млрд.кВт-годин, що менше січня–травня 2013 року на 1,8%.

 

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва області за січень–травень 2014 року порівняно з січнем–травнем 2013 року становив 102,7%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 102,9%, у господарствах населення – 102,4%.

Виробництво м'яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) в січні–травні 2014 року в цілому по області склало 68,4 тис.т, що на 3,7% менше січня–травня попереднього року, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах реалізація худоби та птиці на забій зменшилася на 6,9%, а в господарствах населення вона зросла порівняно з  січнем–травнем 2013 року на 3,7%.

Надої молока, склавши за січень–травень 132,4 тис.т, збільшилися порівняно з січнем–травнем 2013 року на 2,7%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 3,9%, в господарствах населення – на 2%.

Яєць у січні–травні 2014 року одержано 908,6 млн.шт., що більше січня–травня 2013 року на 18,7%, в тому числі сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво на 24,6%, господарства населення – на 1,8%.

Поголів'я великої рогатої худоби, склавши на 1 червня 146,1 тис. голів, скоротилося порівняно з аналогічною датою 2013 року на 4,3%, в тому числі поголів'я корів зменшилося на 2,2% і склало 65,2 тисячі. Збільшилася на 3,4% чисельність свиней і склала на 1 червня 609,5 тис. голів. Поголів'я птиці на початок червня 2014 року становило 16 млн. голів, що більше порівняно з аналогічною датою 2013 року на 6%.

Загальний обсяг продукції власного виробництва, реалізованої сільськогосподарськими підприємствами області за січень–травень 2014 року, збільшився порівняно з січнем–травнем попереднього року на 21,1%, в тому числі продукції рослинництва – на 35,1%, продукції тваринництва – на 6,1%.

Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції за січень–травень  2014 року порівняно з січнем–травнем 2013 року знизилися на 5,2%, в тому числі рослинницької продукції – на 11,6%. Середні ціни реалізації продукції тваринництва зросли на 3,4%. Зокрема, насіння соняшнику сільськогосподарські підприємства продавали в січні–травні 2014 року дешевше, ніж рік тому, на 18,2%, зерно – на 9,1%, худобу та птицю – на 6,4%. Зросли порівняно з січнем–травнем 2013 року середні ціни реалізації плодів та ягід – на 8,8%, яєць – на 9%, молока – на 12,8%, овочів – на 46,9%, картоплі – в 2,7 раза.

 

Капітальні інвестиції

За січень–березень 2014 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3,7 млрд.грн. капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах склало 72,1% до обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2013 року.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 87,4% обласного обсягу. Частка банківських кредитів та інших запозичених коштів становила 7,4%, бюджетних асигнувань – 0,8% (в тому числі коштів державного бюджету – 0,4%).

Промисловими підприємствами за січень–березень 2014 року освоєно 2,3 млрд.грн., або 62% обласного обсягу.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво за січень–березень 2014 року становили 236,1 млн.грн., або 6,3% загального обсягу, і порівняно з січнем–березнем попереднього року скоротилися на 40,1%.

 

Будівельна діяльність

Будівельними підприємствами області, які працювали за контрактами підряду, а також підприємствами, що виконували будівельні роботи господарським способом, за січень–травень 2014 року виконано будівельних робіт власними силами на 2,1 млрд.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–травнем 2013 року склав 88,9%.

Із загального обсягу будівельних робіт 47,4% виконано в січні–травні на будівництві будівель, 52,6% – на будівництві інженерних споруд. Індекс будівельної продукції за січень–травень 2014 року порівняно з січнем–травнем 2013 року по будівлях склав 108,4%, по інженерних спорудах – 76,9%.

За характером будівництва в січні–травні 2014 року 76,9% загального обсягу склали роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння, на капітальні та поточні ремонти припадало відповідно 10% та 13,1%.

 

Транспорт

За січень–травень 2014 року всіма видами транспорту в цілому по області перевезено на комерційній основі 59,2 млн.т вантажів, що на 16,2% більше, ніж за січень–травень 2013 року. Індекс вантажообороту за січень–травень 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року склав 100,7%.

Залізничним транспортом за січень–травень 2014 року відправлено 37,5 млн.т вантажів, що більше січня–травня попереднього року на 2%.

Обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–травень 2014 року склав 21,7 млн.т.

Обробка вантажів на морських причалах області за січень–травень 2014 року склала 5,9 млн.т, що на 8% більше, ніж за січень–травень попереднього року. У структурі цих вантажів 93% становили експортні, 5,6% – транзитні, 1% – імпортні вантажі, 0,4% – вантажі внутрішнього сполучення. Експортних вантажів оброблено більше, ніж у січні–травні 2013 року, на 12,4%. Обробка імпортних вантажів зменшилася на 19%, транзитних – на 24,8%, вантажів внутрішнього сполучення – в 2,9 раза.

За січень–травень 2014 року перевезено 324,9 млн. пасажирів, що склало 94,8% від кількості пасажирів, перевезених за січень–травень 2013 року. Залізничним транспортом відправлено 16,1 млн. пасажирів, або 96,6% до січня–травня 2013 року. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 187 млн. пасажирів, що склало 97,1% від обсягу пасажирських перевезень у січні–травні 2013 року. Міським електротранспортом у січні–травні 2014 року перевезено 121,8 млн. осіб, або 91,3% від січня–травня попереднього року. При цьому кількість пасажирів, перевезених тролейбусами, зменшилася на 9,5%, трамваями – на 7,7%.

 

Експорт товарів

За січень–квітень 2014 року експорт товарів з Донецької області склав 3445,7 млн. доларів США, або 80,2% до січня–квітня 2013 року.

Підприємства регіону вивозили продукцію в 109 країн світу. На першому місці Італія, куди експортовано товарів на 457,2 млн. доларів, що більше січня–квітня попереднього року на 3,3% і склало 13,3% обласного обсягу. Експорт у Російську Федерацію, яка до 2014 року була найбільшим зовнішньоторговельним партнером, зменшився за січень–квітень 2014 року порівняно з січнем–квітнем 2013 року у 2 рази і склав 447 млн. доларів, або 13% усіх експортних поставок (друге місце). На третє місце вийшла Туреччина, поставки в цю країну зросли на 3,8% і становили 354,3 млн. доларів, або 10,3%. Четверте місце зайняв Єгипет – 295,7 млн. доларів, що більше січня–квітня 2013 року в 1,8 раза і склало 8,6% обласного обсягу.

Поставки за межі України чорних металів, склавши за січень–квітень 2014 року 2259,3 млн. доларів, або 65,6% обласного експорту товарів, зменшилися в порівнянні з січнем–квітнем попереднього року на 1,1%. Середньозважена ціна тонни експортованих підприємствами області чорних металів за січень–квітень 2014 року склала 473 долари, що менше середньої ціни в січні–квітні попереднього року на 5,2%.

Крім чорних металів, зменшилася за січень–квітень 2014 року порівняно з січнем–квітнем попереднього року валютна виручка від експорту вугілля – на 0,4%, готових харчових продуктів – на 16,3%, коксу – на 46,5%, продукції машинобудування – у 2,4 раза, виробів з чорних металів – також у 2,4 раза, продукції хімічної промисловості – у 5,4 раза.

 

Торгівля

Обласний обсяг продажу споживчих товарів у роздрібній торгівлі, включаючи їх реалізацію підприємствами-юридичними особами, а також розрахункові дані про продаж товарів фізичними особами-підприємцями і на ринках, за січень–травень 2014 року становив 35,6 млрд.грн., що більше січня–травня попереднього року в порівнянних цінах на 0,1%. Продаж споживчих товарів у розрахунку на одну особу в середньому за місяць становив 1640 грн.

Найбільше (45,3% загального обсягу) забезпечили підприємства-юридичні особи. На продаж товарів фізичними особами-підприємцями припадало 17,5% обласного обсягу реалізації споживчих товарів, на ринки – 37,2%, в тому числі питома вага організованих ринків становила 35,4%. В обороті організованих ринків 7,5% склали сільськогосподарські товари, реалізація яких зменшилася за січень–травень 2014 року порівняно з січнем–травнем попереднього року на 3,3%.

 

Фінанси

За січень–березень 2014 року підприємства та організації області (без малих підприємств і бюджетних установ) отримали від'ємний фінансовий результат до оподаткування в сумі 26,2 млрд.грн. Він сформувався як різниця між прибутками 50,2% підприємств у сумі 4 млрд.грн. та збитками 49,8% підприємств у сумі 30,2 млрд.грн.

У промисловості понесені збитки більші, ніж отриманий за квартал прибуток, на 17,4 млрд.грн. Від'ємний фінансовий результат отримано, зокрема, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 5,3 млрд.грн, у металургійному комплексі – 4,4 млрд.грн., у машинобудуванні – 2,6 млрд.грн., у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – 1,8 млрд.грн., у вугільній промисловості – 1,3 млрд.грн.

У торгівлі від'ємний фінансовий результат становив 3,9 млрд.грн.

Перевищення прибутку над збитками забезпечили підприємства фінансової та страхової діяльності – 0,6 млрд.грн., транспорту – 0,1 млрд.грн.

 

Ринок праці

Загальна кількість зареєстрованих державною службою зайнятості безробітних на кінець травня 2014 року становила в області 37,7 тис. осіб, що на 0,5% менше, ніж було на кінець квітня 2014 року, і на 8,5% більше, ніж на кінець травня 2013 року.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами та організаціями до служби зайнятості, на кінець травня 2014 року становила 2,2 тисячі. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) склало 17 осіб проти 8 осіб на кінець травня 2013 року.

Кількість безробітних жінок на кінець травня 2014 року становила 22 тис. осіб, або 58,3% всіх зареєстрованих безробітних. Безробітної молоді до 35 років перебувало на обліку 16,4 тис. осіб, або 43,4% всіх безробітних. Середній розмір допомоги по безробіттю в травні 2014 року становив 1421 грн.

За сприяння державної служби зайнятості за січень–травень 2014 року було працевлаштовано 14 тис. осіб, які мали статус безробітного, або 20,7% загальної їх кількості.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець травня 2014 року склав в області 1,4% населення працездатного віку. Рівень безробіття економічно активного населення працездатного віку, визначений органами статистики за методологією Міжнародної організації праці, становив 9,4% (згідно з останніми даними за І квартал 2014 року).

 

Ціни та тарифи

У травні 2014 року діючі на споживчому ринку області ціни зросли порівняно з попереднім місяцем на 3,3%, проти грудня 2013 року – на 9,4%. В річному вимірі, тобто за травень 2014 року порівняно з травнем 2013 року, рівень інфляції склав 10,3%, в середньому за січень–травень 2014 року порівняно з січнем–травнем 2013 року – 5%.

Подорожчали протягом травня кисломолочні продукти – на 1,4%, м'ясо та м'ясопродукти – на 2,4%, овочі – на 3,1%, соняшникова олія – на 3,5%, рис – на 4,2%, хліб – на 4,4%, макаронні вироби – на 5,1%, гречана крупа – на 5,5%, цукор – на 5,9%, риба та продукти з риби – на 6,8%, фрукти – на 9,6%.

З початку року зросли ціни на молоко – на 3%, соняшникову олію – на 4,3%,  м'ясо та м'ясопродукти – на 5,3%, вершкове масло – на 5,7%, кисломолочні продукти, а також хліб – на 6,2%,  макаронні вироби – на 6,7%, каву – на 8,9%, шоколад – на 9,4%,  чай – на 10,1%, рибу та продукти з риби – на 16,5%, гречану крупу – на 21,3%, рис – на 22,4%, цукор – на 36,4%, овочі – на 41,8%, фрукти – на 55,8%.

Залишалася в травні без змін квартирна плата, а також ціни та тарифи на електроенергію, гарячу воду, опалення, водопостачання та каналізацію. Природний газ подорожчав у травні в 1,6 раза.

Ціни на бензин зросли порівняно з груднем 2013 року на 43,8%, у тому числі  протягом травня – на 3,7%.

 

Заробітна плата

За січень–квітень 2014 року середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю зайнятих 10 і більше осіб) склала 3867 грн. Порівняно з січнем–квітнем попереднього року середня зарплата зросла номінально на 7,1%, реально (з урахуванням інфляції і сплачених податків) – на 3,3%.

За квітень 2014 року середня зарплата склала 4074 грн. Порівняно з попереднім місяцем номінальний її рівень зріс на 0,9%, проти аналогічного місяця 2013 року – на 6,6%. Реальна зарплата за квітень порівняно з березнем 2014 року знизилася на 1,8%, проти квітня 2013 року – на 0,2%.

Заборгованість із виплати заробітної плати (включаючи підприємства-банкрути та підприємства, які призупинили діяльність) на 1 травня 2014 року становила 107,4 млн.грн. Протягом квітня борги зменшилися на 1,8 млн.грн., або на 1,6%, а порівняно з 1 січня 2014 року заборгованість менша на 8,1 млн.грн., або на 7%. Невиплачена зарплата еквівалентна 2,5% фонду оплати праці, нарахованого за квітень. Борги по зарплаті на економічно активних підприємствах області на 1 травня 2014 року становили 52,9 млн.грн., або 49,3% всієї заборгованості. Це на 6,7 млн.грн., або на 14,4%, більше, ніж було на 1 січня 2014 року. Заборгованість підприємств-банкрутів склала 48,4 млн.грн., економічно неактивних підприємств – 6,1 млн.грн.

 

Оплата житлово-комунальних послуг та житлові субсидії

За січень–травень 2014 року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 2110,4 млн.грн., що від нарахованих сум склало 95,6%. За травень рівень оплати склав 110%.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець травня 2014 року становила 1996 млн.грн. За централізоване опалення та гаряче водопостачання громадяни заборгували 1055,2 млн.грн., рівень оплати за січень–травень склав 98,4%. Борги населення з оплати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (квартплата) на кінець травня склали 418,5 млн.грн. (рівень оплати становив 89,1%), за централізоване водопостачання та водовідведення – 365,4 млн.грн. (90,2%), за газопостачання – 84,9 млн.грн. (100,5%), за вивезення побутових відходів – 72 млн.грн. (рівень оплати за січень–травень становив 91,3%).

Кількість сімей, які в січні–травні 2014 року звернулися за житловими субсидіями, зменшилася порівняно з січнем–травнем 2013 року на 5,6 тисячі, або на 10,8%, і становила 45,9 тисячі. Житлові субсидії в січні–травні 2014 року були призначені 39,8 тис. сімей, що порівняно з січнем–травнем 2013 року менше на 5,7 тисячі, або на 12,6%. Отримували в травні 2014 року субсидії 32,2 тис. сімей, або 1,9% загальної кількості сімей, середній розмір призначеної субсидії становив 69 грн.

 

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області на 1 травня 2014 року становила 4332 тис. осіб. Протягом січня–квітня вона зменшилася на 11,9 тис. осіб, виключно внаслідок перевищення кількості померлих над кількістю народжених.

У січні–квітні 2014 року в області померли 25280 осіб, що порівняно з січнем–квітнем попереднього року більше на 6,4% і в 1,9 раза більше, ніж народилося. Кількість народжених порівняно з січнем–квітнем 2013 року збільшилася на 2,7% і склала 13312 дітей. Рівень смертності в січні–квітні 2014 року склав 17,7 померлих у розрахунку на 1000 наявного населення проти 16,5 – в січні–квітні 2013 року. Рівень народжуваності підвищився з 9 народжених на 1000 наявного населення в січні–квітні 2013 року до 9,3 – в січні–квітні 2014 року.

За січень–квітень 2014 року до області прибули на постійне проживання 4247 осіб, що на 102 особи більше, ніж виїхали. Порівняно з січнем–квітнем 2013 року кількість прибулих на постійне проживання збільшилася на 14,1%, а кількість вибулих – на 8,6%.

 

© Головне управління статистики у Донецькій області, 23 червня 2014

 

 

  Copyright © 2004-2024 Головне управління статистики у Донецькій області
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.