Головне управління статистики у Донецькій області
point


контакти
  e-mail:
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  

  

 
Головна сторінка | Донецька область у цифрах | Экономика Донецкой области: Архив
Соціально-економічне становище Донецької області за січень–квітень 2011 року

Соціально-економічне становище Донецької області за січень–квітень 2011 року

 

Офіційне повідомлення Головного управління статистики у Донецькій області про соціально-економічне становище регіону за січень–квітень 2011 року містить дані про промислове та сільськогосподарське виробництво, будівельну діяльність, перевезення вантажів і пасажирів, роздрібну торгівлю, стан ринку праці, рівень інфляції, оплату житлово-комунальних послуг та житлові субсидії за січень–квітень, а також дані за січень–березень 2011 року про інвестиції, житлове будівництво, експорт товарів, заробітну плату та демографічну ситуацію.

 

Промисловість

За січень–квітень 2011 року загальний обсяг промислової продукції області збільшився порівняно з аналогічним періодом 2010 року на 16,7%. В квітні порівняно з квітнем минулого року промислове виробництво зросло на 9,9%, порівняно з попереднім місяцем, тобто березнем 2011 року, воно зменшилося на 5,6%.

З початку року порівняно з січнем–квітнем 2010 року зростання виробництва досягнуто на підприємствах усіх основних видів промислової діяльності, крім легкої промисловості, де обсяг виробленої продукції зменшився на 16,2%. У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів приріст порівняно з січнем–квітнем минулого року становив 1,4%, у виробництві будівельних матеріалів та іншої неметалевої мінеральної продукції – 9,2%, у вугільній промисловості – 14,5%, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – 15,1%, в металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – 15,4%, у виробництві та розподіленні електроенергії – 19,3%, в машинобудуванні – 24,3%, в добуванні неенергетичних корисних копалин – 31,2%, в хімічній та нафтохімічній промисловості – 35,4%.

Виплавка чавуну за січень–квітень 2011 року склала в області 4,5 млн.т, сталі – 5,5 млн.т, готового прокату випущено 3,1 млн.т. Порівняно з січнем–квітнем минулого року виробництво чавуну зросло на 2%, сталі – на 8,4%, готового прокату – на 17,4%. Збільшився в 2,2 раза випуск металевих труб і за січень–квітень нинішнього року склав 247,6 тис.т.

Обласний обсяг видобутку рядового вугілля за січень–квітень 2011 року склав 12,1 млн.т, що більше аналогічного періоду минулого року на 13%. На збагачувальних фабриках області з початку року перероблено 14,6 млн.т  вугілля (за рахунок ввезення із-за меж регіону), що менше січня–квітня 2010 року на 1,9%. Виробництво продуктів збагачення скоротилося на 1,5% і за січень–квітень 2011 року становило 8,8 млн.т. Шахтами в складі готового вугілля одержано продуктів збагачення в обсязі 4,2 млн.т. Загальний обсяг готового вугілля, який включає, крім продуктів збагачення, рядове вугілля, відвантажене споживачам, у тому числі і для наступного збагачення, за січень–квітень 2011 року склав 9,3 млн.т, що порівняно з січнем–квітнем минулого року більше на 14,5%.

Виробництво електроенергії за січень–квітень 2011 року склало 10,7 млрд.кВт-годин, що більше січня–квітня 2010 року на 19,4%.

 

Сільське господарство

Обсяг продукції сільського господарства за січень–квітень 2011 року в цілому по області зріс порівняно з аналогічним періодом 2010 року на 11,6%, в тому числі сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво на 17,4%, а в господарствах населення воно залишилося на рівні січня–квітня минулого року.

Господарствами всіх категорій станом на 29 квітня було посіяно 342 тис. гектарів ярих культур, що на 14,7% менше, ніж на аналогічну дату 2010 року.

Виробництво м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) склало за січень–квітень 53,3 тис.т, що на 7,5% більше січня–квітня 2010 року, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах реалізація худоби та птиці на забій зросла на 15,3%, а в господарствах населення – зменшилася на 4%. Надої молока, склавши за перші чотири місяці нинішнього року 92,9 тис.т, знизилися порівняно з січнем–квітнем 2010 року на 2,2%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 5,3%, а в господарствах населення надої зросли на 0,2%. Яєць одержано 684 млн.шт., що більше січня–квітня минулого року на 23,7%, в тому числі сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво на 32,2%, господарства населення – на 1,1%.

Поголів’я великої рогатої худоби, склавши на 1 травня 160,5 тис. голів, скоротилося порівняно з аналогічною датою 2010 року на 5,5%, в тому числі поголів’я корів зменшилося на 4,4% і склало 70,9 тисячі. Збільшилася на 12,7% чисельність свиней і на 1 травня досягла 532,5 тис. голів. Поголів’я птиці на початок травня 2011 року становило 16,5 млн. голів, що більше порівняно з аналогічною датою 2010 року на 21,5%.

Загальний обсяг продукції власного виробництва, реалізованої сільськогосподарськими підприємствами за січень–квітень 2011 року, зріс порівняно з січнем–квітнем минулого року на 13,2% (в порівнянних цінах), у тому числі продукції рослинництва реалізовано більше на 2%, тваринництва – на 21,2%. Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції з початку нинішнього року порівняно з січнем–квітнем 2010 року підвищилися на 17,5%, в тому числі рослинницької продукції – в 1,5 раза, а ціни реалізації продукції тваринництва знизилися на 2%. Молоко сільськогосподарські підприємства продавали в січні–квітні 2011 року дешевше, ніж у січні–квітні минулого року, на 0,5%, яйця – на 14%. Зросли ціни реалізації худоби та птиці – на 8,4%, овочів – на 11,5%, насіння соняшнику – в 1,5 раза, зерна – в 1,6 раза, картоплі – в 1,7 раза.

 

Інвестиційна та будівельна діяльність

За січень–березень 2011 року за рахунок усіх джерел фінансування в економіку області вкладено капітальних інвестицій на 4 млрд.грн. (без НДС), з яких 3,3 млрд.грн., або 83%, становили інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво та придбання машин і обладнання). Решту коштів направлено на поліпшення об’єктів (капітальний ремонт), інвестиції в нематеріальні активи (права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії тощо, витрати на придбання чи створення засобів програмного забезпечення) та на інші капітальні витрати.

Інвестиції в основний капітал зросли порівняно з січнем–березнем минулого року в 1,9 раза (в порівнянних цінах). Серед джерел їх фінансування 75,6% становили власні кошти підприємств, 17,1% – банківські кредити, 2,4% – кошти державного бюджету, 1,3% – кошти місцевих бюджетів.

У промисловість направлено 63% всіх інвестицій в основний капітал. Порівняно з січнем–березнем 2010 року інвестування промислових підприємств збільшилося вдвічі.

У січні–березні 2011 року в області введено в експлуатацію 50,1 тис.м2 загальної площі житлових будинків, що в 1,6 раза більше аналогічного періоду минулого року. При цьому 30% обласного обсягу (15 тис.м2) припадало на зведені раніше без належних дозволів на виконання будівельних робіт приватні житлові будинки садибного типу, введення яких оформлене відповідно до діючого в Україні Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію таких будинків.

Будівельними підприємствами області, які працювали за контрактами підряду, а також підприємствами, що виконували будівельні роботи господарським способом, за січень–квітень 2011 року виконано будівельних робіт власними силами на 1,5 млрд.грн., що на 43,2% більше, ніж у січні–квітні 2010 року. Підприємства, які займалися будівництвом будівель та споруд і забезпечили за чотири місяці 88,6% обласного обсягу, збільшили обсяги будівництва порівняно з січнем–квітнем 2010 року на 51,7%. При цьому обсяг робіт по будівництву доріг, аеродромів і спортивних споруд збільшився в 14,8 раза і склав 221,9 млн.грн., або 14,7% всіх будівельних робіт. Разом з тим обсяг робіт по будівництву підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості зменшився порівняно з січнем–квітнем 2010 року на 8,2% і становив 140,4 млн.грн., або 9,3% загального обсягу виконаних з початку року будівельних робіт.

Підприємства, які виконували підготовку будівельних ділянок, збільшили обсяги робіт на 48%, їх питома вага в обласному обсязі виконаних з початку року будівельних робіт становила 4,3%. Підприємства, які займалися встановленням інженерного устатковання будівель та споруд, зменшили виконані в січні–квітні обсяги порівняно з січнем–квітнем минулого року на 16,6%, на них припадало 6,9% обласного обсягу будівельних робіт.

 

Транспорт

За січень–квітень 2011 року всіма видами транспорту в цілому по області перевезено на комерційній основі 45,5 млн.т вантажів, що на 17,6% більше порівняно з січнем–квітнем 2010 року. Вантажооборот зріс на 7,7%.

Залізничним транспортом за січень–квітень відправлено 32,2 млн.т вантажів, що більше аналогічного періоду минулого року на 8,3%. Відправка чорних металів Донецькою залізницею зросла з початку року порівняно з січнем–квітнем минулого року на 11,6%, коксу – на 10,2%. Відправка кам’яного вугілля, на яке в січні–квітні нинішнього року припадало 56% загального обсягу залізничних вантажів, збільшилася порівняно з січнем–квітнем 2010 року на 7,8%.

Обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням фізичних осіб-підприємців) збільшився за січень–квітень 2011 року порівняно з січнем–квітнем минулого року на 48,9% і склав 13,2 млн.т.

Морським транспортом за січень–квітень 2011 року перевезено 75,7 тис.т, що менше, ніж за аналогічний період минулого року, на 10,1%.

Обробка вантажів на морських причалах області за січень–квітень 2011 року зросла порівняно з січнем–квітнем минулого року на 3,9% і склала 4,6 млн.т. У структурі цих вантажів 85,7% становили експортні, 11,9% – транзитні, 1,3% – вантажі внутрішнього сполучення, 1,1% – імпортні.

За січень–квітень 2011 року перевезено 299,7 млн. пасажирів. Це більше, ніж рік тому, на 0,7%. Залізничним транспортом відправлено 13,2 млн. пасажирів, що менше січня–квітня 2010 року на 1,9%. Кількість пасажирів автомобільного транспорту зменшилася на 0,3% і склала 173,4 мільйона. Міським електротранспортом у січні–квітні перевезено 113 млн. пасажирів, що порівняно з аналогічним періодом 2010 року більше на 2,8%.

 

Експорт товарів

За січень–березень  2011 року експорт товарів з Донецької області зріс у порівнянні з січнем–березнем 2010 року в 1,7 раза і склав 4,1 млрд. доларів США. Підприємства регіону вивозили продукцію в 108 країн світу.

В Російську Федерацію, яка є найбільшим зовнішньоторговельним партнером, підприємства області за січень–березень експортували товарів на 912,2 млн. доларів, що більше, ніж за перші три місяці минулого року, в 2,2 раза і склало 22,2% всіх експортних поставок. Друге місце зайняла Італія, експорт у цю країну зріс у 2,1 раза і склав 535,2 млн. доларів, або 13,1% обласного обсягу. Значні обсяги товарів експортовано також у Туреччину – на 263,7 млн. доларів, у Ліван – на 260,8 млн. доларів, що склало по 6,4% обласного обсягу. Всього в географічній структурі обласного експорту на азіатські країни за січень–березень нинішнього року припадало 31,3%, на країни Європи (без СНД) – 31,1%, країни СНД – 28,3%, Америки – 5,9%, Африки – 3,4% обласного обсягу. При цьому експортні поставки на африканський континент збільшилися в порівнянні з січнем–березнем 2010 року на 34,4%, в азіатські країни – на 39,5%, в країни СНД – у 2 рази, на європейський ринок – у 2,2 раза, а в країни Америки – зменшилися на 0,5%.

Поставки за межі України чорних металів, склавши за січень–березень 2,6 млрд. доларів, або 63,8% обласного експорту товарів, зросли в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 1,6 раза. Середньозважена ціна тонни експортованих підприємствами області чорних металів за січень–березень 2011 року склала 590 доларів, що на 44% більше середньої ціни в січні–березні 2010 року.

Валютна виручка від експорту готових харчових продуктів збільшилася порівняно з січнем–березнем 2010 року на 13,3%, машин, устаткування, транспортних засобів – на 34,7%, продукції хімічної промисловості, а також вугілля – в 2,5 раза, виробів з чорних металів – у 3,5 раза.

 

Торгівля

Обласний обсяг продажу споживчих товарів у роздрібній торгівлі, який включає їх реалізацію підприємствами-юридичними особами, а також розрахункові дані про продаж товарів фізичними особами-підприємцями і на ринках, за січень–квітень 2011 року становив 18,8 млрд.грн., що більше січня–квітня минулого року в порівнянних цінах на 14%. Продаж споживчих товарів у розрахунку на одну особу в середньому за місяць становив 1061 грн.

Найбільше (47,5% загального обсягу) забезпечили підприємства-юридичні особи, роздрібний товарооборот яких зріс проти січня–квітня 2010 року на 15,6%. На продаж товарів фізичними особами-підприємцями припадало 19,1% обласного обсягу реалізації споживчих товарів, на ринки – 33,4%, в тому числі питома вага організованих ринків становила 31,7%. В обороті організованих ринків 16,3% склали сільськогосподарські товари, продаж яких зріс за січень–квітень 2011 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5,5%. При цьому реалізація продуктів рослинництва збільшилася на 2,8%, тваринницьких продуктів – на 7,7%, а продаж худоби зменшився в 6,1 раза.

 

Ринок праці

Кількість громадян, які звернулися в державну службу зайнятості за допомогою в працевлаштуванні, в січні–квітні 2011 року склала в області 35,5 тис. осіб, що на 22,5% більше, ніж у січні–квітні минулого року. Загальна кількість осіб, які скористалися послугами служби зайнятості, зменшилася за цей період на 3% і становила 68,5 тис. осіб (з урахуванням тих, хто перебував на обліку на початок року). За січень–квітень було працевлаштовано 19 тис. осіб, що порівняно з аналогічним періодом 2010 року більше на 39,1%. Рівень працевлаштування (відношення працевлаштованих державною службою зайнятості до загальної кількості осіб, які перебували на обліку) в січні–квітні 2011 року становив 27,8% проти 19,4% в січні–квітні минулого року.

Кількість незайнятого населення на 1 травня 2011 року становила 36,6 тис. осіб, що порівняно з аналогічною датою минулого року більше на 11,4%. На кожне вільне робоче місце (вакантну посаду), кількість яких на 1 травня становила 4,2 тисячі, претендували 9 осіб проти 8 осіб на 1 травня минулого року.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 травня 2011 року склала 35 тис. осіб, що більше, ніж місяць тому, на 1,3%, а порівняно з 1 травня 2010 року – на 11,6%. При цьому кількість безробітних жінок зросла порівняно з 1 травня минулого року на 16,2%, а безробітної молоді у віці до 35 років – на 21,4%. Питома вага безробітних жінок на 1 травня 2011 року склала 66% усіх зареєстрованих безробітних, а їх кількість становила 23,2 тисячі. Безробітної молоді до 35 років на 1 травня перебувало на обліку 16,2 тис. осіб, або 46% усіх безробітних. Середній розмір допомоги по безробіттю в квітні 2011 року становив 898 грн.

Рівень зареєстрованого безробіття на 1 травня склав в області 1,3% населення працездатного віку. Рівень безробіття економічно активного населення працездатного віку, визначений  органами статистики за методологією Міжнародної організації праці, становив 9,1% (згідно з останніми даними за 2010 рік).

 

Ціни та тарифи

За квітень 2011 року діючі на споживчому ринку області ціни зросли порівняно з попереднім місяцем, тобто березнем 2011 року, на 0,8%, проти грудня 2010 року – на 5%. У річному вимірі, тобто за квітень 2011 року порівняно з квітнем минулого року, рівень інфляції склав 10%, у середньому за січень–квітень 2011 року порівняно з аналогічним періодом 2010 року – 8,8%.

Ціни на продукти харчування підвищилися в квітні проти попереднього місяця в середньому на 0,6%, порівняно з груднем 2010 року – на 5%. При цьому протягом квітня зафіксовано зниження цін на м’ясо та м’ясопродукти – на 0,2%, рибу та продукти з риби – на 0,9%, олію – на 1,3%, молоко – на 4,1%. Подорожчали протягом квітня яйця – на 3%, овочі – на 2,9% (у тому числі капуста – на 13%, цибуля, буряк, морква, гриби – на 3%, помідори та огірки закритого ґрунту – на 2,9%), цукор – на 2,7%, хліб – на 2,4%, макаронні вироби – на 2%, фрукти – на 1,3% (в тому числі яблука – на 2,2%, банани – на 2%). За квітень 2011 року порівняно з груднем 2010 року найбільше зросли ціни на капусту – в 2,1 раза, яблука – на 33,6%, цибулю, буряк, моркву, гриби – на 28,2%, помідори та огірки закритого ґрунту – на 24,3%, гречану крупу – на 20,5%, картоплю – на 18,4%.

Подешевшали з початку року послуги зв’язку та побутова техніка – на 0,5%, одяг та взуття – на 0,6%. Разом з тим бензин подорожчав протягом квітня на 3,8%, порівняно з груднем минулого року – на 23%. Тарифи на електроенергію для населення в квітні зросли на 15,1%, з початку року – на 22,9%. В середньому по області квартплата у квітні була вищою порівняно з груднем минулого року на 42,5%, водопостачання подорожчало на 8,4%, гаряча вода, опалення – на 6,9%, каналізація – на 5,5%.

 

Заробітна плата

За січень–березень 2011 року середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю зайнятих 10 і більше осіб) склала 2795 грн. Порівняно з січнем–березнем минулого року середня зарплата зросла номінально на 23,9%, реально (з урахуванням інфляції і сплачених податків) – на 13,8%.

За березень середня зарплата досягла 2966 грн. Порівняно з попереднім місяцем номінальний її рівень зріс на 8,8%, проти аналогічного місяця минулого року – на 25,5%. Реальна зарплата порівняно з лютим 2011 року зросла на 6,3%, проти березня 2010 року – на 15,1%.

Заборгованість із виплати заробітної плати (включаючи підприємства-банкрути та підприємства, які призупинили діяльність) на 1 квітня 2011 року становила 244,6 млн.грн. Протягом березня борги зменшилися на 46 млн.грн., або на 15,8%, а порівняно з початком року вони збільшилися на 11,1 млн.грн., або на 4,8%. Невиплачена зарплата еквівалентна 7,1% фонду оплати праці, нарахованого за березень. Борги по зарплаті на економічно активних підприємствах області на 1 квітня 2011 року становили 94,9 млн.грн., або 39% усієї заборгованості. Заборгованість підприємств-банкрутів склала 133,4 млн.грн., економічно неактивних підприємств – 16,3 млн.грн.

 

Оплата житлово-комунальних послуг та житлові субсидії

За січень–квітень 2011 року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1680,8 млн.грн., що від нарахованих сум склало 93,2%. За квітень рівень оплати становив 125,7%. Середні нарахування на одного власника особового рахунку за житлово-комунальні послуги, а також електроенергію (з розрахунку 100 кВт-годин) за квітень склали 284 грн., що порівняно з аналогічним місяцем 2010 року більше на 14,4%.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг з початку року збільшилася на 6% і на 1 травня становила 1958,2 млн.грн. Борги громадян за централізоване опалення та гаряче водопостачання на початок травня становили 1044,9 млн.грн., рівень оплати за січень–квітень становив 93,3% (за квітень – 175,7%). Низьким (89,9%) залишається  з початку року рівень оплати за газопостачання, заборгованість склала 167,8 млн.грн., разом з тим борги почали скорочуватися, в квітні рівень оплати склав 123,4%. Борги населення з оплати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (квартплата) на 1 травня склали 344,5 млн.грн. (рівень оплати становив 92%), за централізоване водопостачання та водовідведення – 352,7 млн.грн. (102,8%), за вивезення побутових відходів – 48,3 млн.грн. (рівень оплати за січень–квітень становив 96,2%).

Кількість сімей, які в січні–квітні 2011 року звернулися за житловими субсидіями, збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 28,7 тисячі, або в 1,7 раза, і становила 68,3 тисячі. Житлові субсидії були призначені 61,8 тис. сімей, або 90% тих, які звернулися. Порівняно з січнем–квітнем 2010 року кількість сімей, яким призначені субсидії, зросла на 29,5 тисячі, або в 1,9 раза. Отримували в квітні 2011 року субсидії 200,6 тис. сімей, або 11,8% загальної кількості, проти 133,3 тисячі, або 7,8%, в квітні минулого року. Середній розмір призначеної субсидії в квітні 2011 року становив 118,6 грн., що на чверть більше, ніж рік тому (94,5 грн.).

 

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області на 1 квітня 2011 року становила 4423,7 тис. осіб. Протягом січня–березня вона зменшилася на 9,4 тис. осіб, причому виключно внаслідок перевищення кількості померлих над кількістю народжених, у той час як міграційний приріст становив 73 особи.

У січні–березні 2011 року в області померли 19530 осіб, що порівняно з аналогічним періодом минулого року більше на 0,4% і в 1,9 раза більше, ніж народилося. Кількість народжених (10104 дитини) порівняно з січнем–березнем 2010 року збільшилася на 1,4%.

За січень–березень 2011 року до області прибули на постійне проживання 2818 осіб, що на 2,7% більше, ніж виїхали. Серед мігрантів, які приїхали до області, 74,6% були з інших регіонів України, 25,4% – з інших країн. Серед тих, хто вибув, 89,5% виїхали в інші регіони України, 10,5% – емігрували до інших країн.

 

© Головне управління статистики у Донецькій області, 24 травня 2011

 

 

 

  Copyright © 2004-2024 Головне управління статистики у Донецькій області
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.