Головне управління статистики у Донецькій області
point


контакти
  e-mail:
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  

  

 
Головна сторінка | Донецька область у цифрах | Экономика Донецкой области: Архив
Соціально-економічне становище Донецької області за січень–березень 2012 року

 

Соціально-економічне становище Донецької області за січень–березень 2012 року

 

 

Офіційне повідомлення Головного управління статистики у Донецькій області про соціально-економічне становище регіону за січень–березень 2012 року містить дані про промислове та сільськогосподарське виробництво, будівельну діяльність, перевезення вантажів і пасажирів, роздрібну торгівлю, стан ринку праці, рівень інфляції, оплату житлово-комунальних послуг та житлові субсидії за січень–березень, а також дані за січень–лютий 2012 року про експорт товарів, заробітну плату та демографічну ситуацію.

 

Промисловість

За січень–березень 2012 року загальний обсяг промислової продукції області збільшився порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 0,8%. В березні порівняно з лютим 2012 року виробництво зросло на 10,9%, порівняно з березнем 2011 року – на 0,2%.

Серед основних видів промислової діяльності області обсяг виробленої з початку року продукції збільшився порівняно з січнем–березнем 2011 року у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 4,2%, настільки ж – у машинобудуванні, в хімічній та нафтохімічній промисловості – на 11,2%, у вугільній промисловості – на 12,7%.

У той же час у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів обсяг продукції, виробленої за січень–березень 2012 року, зменшився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 4,3%, на підприємствах по виробництву коксу та продуктів нафтоперероблення – на 5%, у виробництві будівельних матеріалів та іншої неметалевої мінеральної продукції – на 11,1%, в добуванні неенергетичних корисних копалин –  на 12,8%, в легкій промисловості – на 17,7%.

Виплавка чавуну за січень–березень 2012 року склала в області 3,2 млн.т, що менше аналогічного періоду 2011 року на 5,2%. Виробництво сталі, склавши 3,7 млн.т, скоротилося порівняно з січнем–березнем 2011 року на 11,2%. Готового прокату за січень–березень нинішнього року вироблено 2,2 млн.т – менше, ніж рік тому, на 5,8%. Випуск металевих труб збільшився порівняно з січнем–березнем 2011 року на 26,6% і склав 234,5 тис.т.

Обласний обсяг видобутку рядового вугілля за січень–березень 2012 року склав 10,1 млн.т і порівняно з аналогічним періодом 2011 року збільшився на 12,2%. На збагачувальних фабриках області з початку року перероблено 11,3 млн.т вугілля (за рахунок ввезення із-за меж регіону), що більше січня–березня 2011 року на 4,8%. Виробництво продуктів збагачення зросло на 6,7% і за січень–березень 2012 року становило 6,9 млн.т. Шахтами в складі готового вугілля одержано продуктів збагачення в обсязі 2,7 млн.т, що порівняно з січнем–березнем 2011 року менше на 11,3%. Загальний обсяг готового вугілля, який включає, крім продуктів збагачення, рядове вугілля, відвантажене споживачам, у тому числі і для наступного збагачення, за січень–березень 2012 року склав 7,8 млн.т і порівняно з січнем–березнем 2011 року зріс на 12,7%. При цьому погіршилася структура готового вугілля. В його складі питома вага продуктів збагачення знизилася з 44,7% за січень–березень 2011 року до 35,2% за січень–березень 2012 року, а частка відвантаженого шахтами рядового вугілля зросла відповідно з 55,3% до 64,8%.

Виробництво електроенергії за січень–березень 2012 року склало в області 8,3 млрд.кВт-годин, що на 0,3% менше січня–березня 2011 року.

 

Сільське господарство

Обсяг продукції сільського господарства за січень–березень 2012 року в цілому по області зріс порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 6,5%, в тому числі сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво на 9,3%, господарства населення – на 0,3%.

Виробництво м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) в січні–березні 2012 року залишилося на рівні січня–березня попереднього року і склало 40,1 тис.т, при цьому в сільськогосподарських підприємствах воно зросло на 0,8%, а в господарствах населення – зменшилося на 1,3%.

Надої молока, склавши за січень–березень 68,1 тис.т, збільшилися порівняно з січнем–березнем 2011 року на 3%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 5,8%, в господарствах населення – на 0,8%.

Яєць у січні–березні 2012 року одержано 573,4 млн.шт., що більше січня–березня 2011 року на 15,3%, при цьому сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво на 20,2%, а господарства населення – зменшили на 4,3%.

Поголів’я великої рогатої худоби, склавши на 1 квітня 152,3 тис. голів, скоротилося порівняно з аналогічною датою 2011 року на 2,9%, а поголів’я корів залишилося таким, як рік тому, – 71 тисяча. Поголів’я свиней зменшилося на 0,7% і на 1 квітня становило 519,7 тис. голів. Поголів’я птиці на початок квітня нинішнього року становило 14,6 млн. голів, що більше порівняно з аналогічною датою 2011 року на 1,6%.

Загальний обсяг продукції власного виробництва, реалізованої сільськогосподарськими підприємствами області за січень–березень 2012 року, зріс порівняно з січнем–березнем попереднього року на 30,3%, в тому числі продукції рослинництва реалізовано більше, ніж рік тому, в 1,6 раза, тваринництва – на 3,7%.

Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції за січень–березень 2012 року порівняно з січнем–березнем 2011 року знизилися на 0,9%, в тому числі рослинницької продукції – на 17,7%. Середні ціни реалізації продукції тваринництва підвищилися на 23,9%. Зокрема, молоко сільськогосподарські підприємства продавали в січні–березні 2012 року дорожче, ніж рік тому, на 2,4%, худобу та птицю – на 6,1%, яйця – на 52,2%. Знизилися порівняно з січнем–березнем 2011 року середні ціни реалізації зерна – на 4,9%, насіння соняшнику – на 18,7%, картоплі та овочів – у 2,3 раза.

 

Будівельна діяльність

Будівельними підприємствами області, які працювали за контрактами підряду, а також підприємствами, що виконували будівельні роботи господарським способом, за січень–березень 2012 року виконано будівельних робіт власними силами на 1234,4 млн.грн., що на 2% менше, ніж у січні–березні 2011 року. Підприємства, які займалися будівництвом будівель та споруд і забезпечили з початку року 83,6% обласного обсягу, зменшили обсяги будівництва порівняно з січнем–березнем 2011 року на 5,7%. При цьому обсяг робіт по будівництву доріг, аеродромів і спортивних споруд збільшився на 5,6% і склав 145,9 млн.грн., або 11,8% всіх будівельних робіт.

Підприємства, які займалися встановленням інженерного устатковання будівель та споруд, збільшили виконані в січні–березні 2012 року обсяги порівняно з січнем–березнем попереднього року на 28,8%, на них припадало 10,4% обласного обсягу будівельних робіт. Підприємства, які виконували підготовку будівельних ділянок, зменшили обсяги робіт на 13,3%, їх питома вага в обласному обсязі виконаних за квартал будівельних робіт становила 4,3%.

 

Транспорт

За січень–березень 2012 року всіма видами транспорту в цілому по області перевезено на комерційній основі 31,7 млн.т вантажів, що на 2,7% менше порівняно з січнем–березнем 2011 року. Вантажооборот зріс на 0,1%.

Залізничним транспортом за січень–березень 2012 року відправлено 23 млн.т вантажів, що менше аналогічного періоду попереднього року на 2,9%. Відправка чорних металів Донецькою залізницею зменшилася з початку року порівняно з січнем–березнем 2011 року на 9,4%.

Обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) зменшився за січень–березень 2012 року порівняно з січнем–березнем попереднього року на 1,6% і склав 8,8 млн.т.

Морським транспортом за січень–березень 2012 року перевезено 12,1 тис.т, що менше, ніж за аналогічний період 2011 року, в 4,2 раза.

Обробка вантажів на морських причалах області за січень–березень 2012 року зменшилася порівняно з січнем–березнем попереднього року на 33,6% і склала 2 млн.т. У структурі цих вантажів 85,7% становили експортні, 12,8% – транзитні, 1,2% – імпортні, 0,3% – вантажі внутрішнього сполучення. Експортних вантажів оброблено менше, ніж у січні–березні 2011 року, на 34,9%, транзитних – на 19,7%, імпортних – на 40,2%,  вантажів внутрішнього сполучення – в 3,9 раза менше.

За січень–березень 2012 року перевезено 213,8 млн. пасажирів. Це менше, ніж рік тому, на 3,2%. Залізничним транспортом відправлено 9,4 млн. пасажирів, що менше січня–березня 2011 року на 1,9%. Кількість пасажирів автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) зменшилася на 5,3% і склала 122,2 мільйона. Перевезення пасажирів міським електротранспортом, склавши 82,2 мільйона, залишилося на рівні  січня–березня 2011 року, при цьому кількість пасажирів, перевезених тролейбусами, збільшилася на 4,9%, а перевезених трамваями – зменшилася на 6,8%.

 

Експорт товарів

За січень–лютий 2012 року експорт товарів з Донецької області зменшився порівняно з січнем–лютим попереднього року на 3,8% і склав 2,4 млрд. доларів США.

Підприємства регіону вивозили продукцію у 102 країни світу. В Російську Федерацію, яка була і залишається найбільшим зовнішньоторговельним партнером, підприємства області за січень–лютий експортували товарів на 455,8 млн. доларів, що менше січня–лютого 2011 року на 16,5% і склало 19,4% всіх експортних поставок. Друге місце зайняв  Ліван – 246 млн. доларів, що більше січня–лютого 2011 року на 46,2% і склало 10,5% обласного обсягу. На третє місце вийшов Казахстан – 186,6 млн. доларів, четверте місце належить Туреччині – 175,5 млн. доларів. Італія, яка займала в 2010–2011 роках друге місце, опинилася лише на п’ятій позиції, експорт в цю країну зменшився порівняно з січнем–лютим 2011 року в 2,4 раза.

У географічній структурі обласного експорту товарів на азіатські країни за січень–лютий 2012 року припадало 36%, країни СНД – 33,7%, країни Європи (без СНД) – 16,8%, Африки – 8,1%, Америки – 5,3% обласного обсягу. При цьому в порівнянні з січнем–лютим 2011 року експорт в азіатські країни збільшився на 10,7%, в країни СНД – на 14,7% (головним чином за рахунок поставок в Казахстан і Туркменістан), на африканський континент –  у 1,9 раза. Разом з тим поставки в країни Америки зменшилися на 12,5%, а на європейський ринок – на 46,9%.

Поставки за межі України чорних металів, склавши за січень–лютий 1,3 млрд. доларів, або 55,2% обласного експорту товарів, зменшилися в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 18,3%.

Збільшилася за січень–лютий 2012 року порівняно з січнем–лютим 2011 року валютна виручка від експорту готових харчових продуктів – на 4,1%, машин та устаткування – на 26,7%, транспортних засобів – на 44,6%, продукції хімічної промисловості – на 54,5%.

 

Торгівля

Обласний обсяг продажу споживчих товарів у роздрібній торгівлі, включаючи їх реалізацію підприємствами-юридичними особами, а також розрахункові дані про продаж товарів фізичними особами-підприємцями і на ринках, за січень–березень 2012 року становив 16,9 млрд.грн., що більше січня–березня попереднього року в порівнянних цінах на 17,6%. Продаж споживчих товарів у розрахунку на одну особу в середньому за місяць становив 1277 грн.

Найбільше (48,2% загального обсягу) забезпечили підприємства-юридичні особи, роздрібний товарооборот яких зріс порівняно з січнем–березнем 2011 року на 16,9%. На продаж товарів фізичними особами-підприємцями припадало 19,4% обласного обсягу реалізації споживчих товарів, на ринки – 32,4%, в тому числі питома вага організованих ринків становила 30,7%. В обороті організованих ринків майже сьому частину склали сільськогосподарські товари, продаж яких зменшився за січень–березень  2012 року порівняно з січнем–березнем попереднього року на 1,8%. При цьому реалізація рослинницьких продуктів скоротилася порівняно з січнем–березнем 2011 року на 0,9%, продуктів тваринництва – на 2,1%, продаж худоби зменшився  на 48,7%.

 

Ринок праці

Кількість громадян, які звернулися в державну службу зайнятості за допомогою в працевлаштуванні, в січні–березні 2012 року склала в області 19,2 тис. осіб, що на 26,5% менше, ніж у січні–березні 2011 року. Загальна кількість осіб, які скористалися послугами служби зайнятості, зменшилася за цей період на 19,5% і становила 47,6 тис. осіб (з урахуванням тих, хто перебував на обліку на початок року). За січень–березень 2012 року було працевлаштовано 7,9 тис. осіб, що порівняно з січнем–березнем 2011 року менше на 39,8%. Рівень працевлаштування (відношення працевлаштованих державною службою зайнятості до загальної кількості осіб, які перебували на обліку) в січні–березні 2012 року становив 16,6% проти 22,2% в січні–березні попереднього року.

Кількість незайнятого населення на 1 квітня 2012 року становила 30,3 тис. осіб, що порівняно з аналогічною датою 2011 року менше на 17%. Кількість вільних робочих місць (вакантних посад) на 1 квітня 2012 року становила 6,1 тисячі проти 4,3 тисячі на 1 квітня попереднього року. На кожне вільне робоче місце на 1 квітня 2012 року претендували 5 осіб проти 9 осіб на 1 квітня 2011 року.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 квітня 2012 року склала 28,9 тис. осіб, що на 0,4% менше, ніж місяць тому, а порівняно з 1 квітня попереднього року менше на 16,4%. Кількість безробітних жінок зменшилася порівняно з 1 квітня 2011 року на 16,1%, безробітної молоді у віці до 35 років – на 20,7%. Питома вага безробітних жінок на 1 квітня 2012 року склала 65% усіх зареєстрованих безробітних, а їх кількість становила 18,8 тисячі. Безробітної молоді до 35 років на 1 квітня перебувало на обліку 13 тис. осіб, або 45% усіх безробітних. Середній розмір допомоги по безробіттю в березні 2012 року становив 1137 грн.

Рівень зареєстрованого безробіття на 1 квітня 2012 року склав в області 1,1% населення працездатного віку. Рівень безробіття економічно активного населення працездатного віку, визначений органами статистики за методологією Міжнародної організації праці, становив 8,7% (згідно з останніми даними за 2011 рік).

 

Ціни та тарифи

За березень 2012 року діючі на споживчому ринку області ціни зросли порівняно з попереднім місяцем, тобто лютим 2012 року, на 0,5%, проти грудня 2011 року – на 1,1%. В річному вимірі, тобто за березень  2012 року порівняно з березнем 2011 року, рівень інфляції склав 1,9%, в середньому за січень–березень 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року – 3,3%.

Ціни на продукти харчування підвищилися в березні проти попереднього місяця в середньому на 0,4%, порівняно з груднем 2011 року – на 1,5%. Значно подорожчали протягом березня яйця – на 16%, цибуля, буряк, морква, гриби – на 12,8%. При цьому в березні зафіксовано зниження цін на цукор – на 0,6%, сир – на 1%, рис та олію – на 1,2%, свинину – на 1,5%, молоко – на 1,6%, помідори та огірки закритого ґрунту – на 11%. Порівняно з груднем попереднього року помідори та огірки подорожчали на 20,4%, яблука – на 10,7%, цибуля, буряк, морква, гриби – на 8,6%, капуста – на 7%, яйця – на 6,3%, риба та продукти з риби – на 1,4%. Подешевшали порівняно з груднем 2011 року такі продукти харчування, як гречана крупа, – на 2%, цукор – на 4,1%, рис – на 5%.

Залишалися в березні без змін ціни та тарифи на електроенергію,  опалення, природний газ. У той же час водопостачання подорожчало на 4,2%, каналізація – на 4,8%. Протягом місяця зросли також ціни на бензин – на 3%. Послуги автодорожнього пасажирського транспорту подорожчали порівняно з лютим на 9,6%, проти грудня 2011 року – на 11%.

 

Заробітна плата

За січень–лютий 2012 року середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю зайнятих 10 і більше осіб) склала 3214 грн. Порівняно з січнем–лютим попереднього року середня зарплата зросла номінально на 18,8%, реально (з урахуванням інфляції і сплачених податків) – на 13,9%.

За лютий 2012 року середня зарплата склала 3254 грн. Порівняно з попереднім місяцем номінальний її рівень зріс на 3,3%, проти аналогічного місяця 2011 року – на 19,4%. Реальна зарплата за лютий порівняно з січнем 2012 року зросла на 3,1%, проти лютого 2011 року – на 15,2%.

Заборгованість із виплати заробітної плати (включаючи підприємства-банкрути та підприємства, які призупинили діяльність) на 1 березня 2012 року становила 243,3 млн.грн. Протягом січня–лютого борги зросли на 43 млн.грн., або на 21,5%.  Невиплачена зарплата еквівалентна 6,3% лютневого фонду оплати праці. Борги по зарплаті на економічно активних підприємствах області на 1 березня 2012 року становили 115,3 млн.грн., або 47,4% всієї заборгованості. Заборгованість підприємств-банкрутів склала 108,5 млн.грн., економічно неактивних підприємств – 19,5 млн.грн.

 

Оплата житлово-комунальних послуг та житлові субсидії

За січень–березень 2012 року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1402,8 млн.грн., що від нарахованих сум склало 84,5%. За березень рівень оплати становив 94,7%. Середні нарахування на одного власника особового рахунку за житлово-комунальні послуги, а також електроенергію (з розрахунку 150 кВт-годин) склали за березень 474 грн.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець березня становила 2234,7 млн.грн. Борги громадян за централізоване опалення та гаряче водопостачання досягли 1246,3 млн.грн., рівень оплати за січень–березень склав 77,1%. Борги населення з оплати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (квартплата) на кінець березня склали 385 млн.грн. (рівень оплати за січень–березень становив 91,4%), за централізоване водопостачання та водовідведення – 361,4 млн.грн. (93,9%), за газопостачання – 187,4 млн.грн. (90%), за вивезення побутових відходів – 54,6 млн.грн. (рівень оплати за січень–березень становив 86,3%).

Кількість сімей, які в січні–березні 2012 року звернулися за житловими субсидіями, зменшилася порівняно з січнем–березнем 2011 року на 23,3 тисячі, або на 43,6%, і становила 30,1 тисячі. Житлові субсидії в січні–березні 2012 року були призначені 29,6 тис. сімей, що порівняно з січнем–березнем 2011 року менше на 20 тисяч, або на 40,4%. Отримували в березні 2012 року субсидії 189,9 тис. сімей, або 11,2% загальної кількості сімей, середній розмір призначеної субсидії становив 206,2 грн.

 

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області на 1 березня 2012 року становила 4397,4 тис. осіб.  Протягом січня–лютого вона зменшилася на 5,8 тис. осіб, виключно внаслідок перевищення кількості померлих над кількістю народжених.

У січні–лютому 2012 року в області померли 12915 осіб, що порівняно з аналогічним періодом попереднього року більше на 1,6% і в 1,9 раза більше, ніж народилося. Кількість народжених (6956 дітей) збільшилася порівняно з січнем–лютим 2011 року на 4,5%.

За січень–лютий 2012 року до області прибули на постійне проживання 1875 осіб, що на 144 особи, або на 8,3%, більше, ніж виїхали (1731 особа). Серед мігрантів, які приїхали до області, 72,7% були з інших регіонів України, 27,3% – з інших країн. Серед тих, хто вибув, 88,4% виїхали в інші регіони України, 11,6% – емігрували до інших країн.

 

© Головне управління статистики у Донецькій області, 23 квітня 2012

 

 

  Copyright © 2004-2024 Головне управління статистики у Донецькій області
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.