Головне управління статистики у Донецькій області
point


контакти
  e-mail:
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  

  

 
Головна сторінка | Донецька область у цифрах | Экономика Донецкой области: Архив
Экономика Донецкой области

Соціально-економічне становище Донецької області за січень–лютий 2013 року

 

Офіційне повідомлення Головного управління статистики у Донецькій області про соціально-економічне становище регіону за січень–лютий 2013 року містить дані про промислове та сільськогосподарське виробництво, будівельну діяльність, перевезення вантажів і пасажирів, роздрібну торгівлю, стан ринку праці, рівень інфляції, оплату житлово-комунальних послуг та житлові субсидії за січень–лютий, а також дані за січень 2013 року про експорт товарів, заробітну плату та демографічну ситуацію.

 

Промисловість

За січень–лютий 2013 року індекс промислової продукції області порівняно з аналогічним періодом 2012 року склав 90,4%, за лютий порівняно з лютим 2012 року – 90,8%, порівняно з попереднім місяцем, тобто січнем 2013 року, – 99,5%.

Серед основних видів промислової діяльності обсяг виробленої з початку року продукції збільшився порівняно з січнем–лютим 2012 року у вугільній промисловості – на 1,2%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 3,5%, в хімічній та нафтохімічній промисловості – на 8,1%. В той же час зменшився за січень–лютий порівняно з аналогічним періодом 2012 року обсяг продукції у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 7,3%, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 8,2%, у виробництві будівельних матеріалів та іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,6%, у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 17,7%, в машинобудуванні – на 21,2%, у добуванні неенергетичних корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 25%, у легкій промисловості – на 31,2%.

Виплавка чавуну за січень–лютий 2013 року склала в області 2 млн.т, що менше аналогічного періоду 2012 року на 3,1%. Виробництво сталі, склавши 2,2 млн.т, скоротилося порівняно з січнем–лютим 2012 року на 7,6%. Виробництво готового прокату за січень–лютий 2013 року склало 1,2 млн.т, що менше січня–лютого 2012 року на 15,7%. Випуск металевих труб зменшився порівняно з січнем–лютим 2012 року в 3,7 раза і склав 40,7 тис.т.

Обласний обсяг видобутку рядового вугілля за січень–лютий 2013 року склав 6,4 млн.т, що менше аналогічного періоду 2012 року на 3,5%. Обсяг готового вугілля, який включає продукти збагачення і відвантажене рядове вугілля (в тому числі для наступного збагачення), за січень–лютий 2013 року склав 5,1 млн.т і порівняно з січнем–лютим попереднього року зріс на 1,2%.

Виробництво електроенергії за січень–лютий 2013 року склало в області 5,3 млрд.кВт-годин, що менше січня–лютого 2012 року на 7%.

 

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва області за січень–лютий 2013 року порівняно з січнем–лютим 2012 року становив 96%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 93,6%, в господарствах населення – 101,6%.

Виробництво м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) в січні–лютому 2013 року в цілому по області склало 28,6 тис.т, що на 8,3% більше січня–лютого попереднього року, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах реалізація худоби та птиці на забій збільшилася на 13,8%, в господарствах населення вона залишилася на рівні січня–лютого 2012 року.

Надої молока, склавши за січень–лютий 41,6 тис.т, зменшилися порівняно з січнем–лютим 2012 року на 3,9%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 9,5%, а в господарствах населення вони збільшилися на 0,9%.

Яєць у січні–лютому 2013 року одержано 298,1 млн.шт., що менше січня–лютого 2012 року на 20,5%, в тому числі сільськогосподарські підприємства зменшили виробництво на 24,5%, господарства населення – на 0,3%.

Поголів’я великої рогатої худоби, склавши на 1 березня 138,4 тис. голів, скоротилося порівняно з аналогічною датою 2012 року на 3,4%, в тому числі поголів’я корів зменшилося на 3,8% і склало 68,4 тисячі. Збільшилася на 7,9% чисельність свиней і склала на 1 березня 558,9 тис. голів. Поголів’я птиці на початок березня 2013 року становило 13,1 млн. голів, що менше порівняно з аналогічною датою 2012 року на 11,5%.

Загальний обсяг продукції власного виробництва, реалізованої сільськогосподарськими підприємствами області за січень–лютий 2013 року, зменшився порівняно з січнем–лютим попереднього року на 3,3%, у тому числі продукції тваринництва – на 11,1%. Рослинницької продукції реалізовано більше, ніж у січні–лютому 2012 року, на 5,5%.

Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції за січень–лютий 2013 року порівняно з січнем–лютим 2012 року підвищилися на 19,7%, в тому числі рослинницької продукції – на 35,6%, продукції тваринництва – на 2,9%. Зокрема, молоко сільськогосподарські підприємства продавали в січні–лютому 2013 року дорожче, ніж у січні–лютому попереднього року, на 1,7%, худобу та птицю – на 2,1%, яйця – на 4,3%, насіння соняшнику – на  35,5%, овочі – на 36,1%, зерно – на 38,6%. Знизилися порівняно з січнем–лютим 2012 року середні ціни реалізації картоплі – на 19%.

 

Будівельна діяльність

Будівельними підприємствами області, які працювали за контрактами підряду, а також підприємствами, що виконували будівельні роботи господарським способом, за січень–лютий 2013 року виконано будівельних робіт власними силами на 615,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–лютим 2012 року склав 73,9%.

Із загального обсягу будівельних робіт 44,3% виконано в січні–лютому на будівництві будівель (в тому числі 6,5% припадало на житлові будівлі, 37,8% – на нежитлові), 55,7% – на будівництві інженерних споруд. Індекс будівельної продукції за січень–лютий 2013 року порівняно з січнем–лютим 2012 року по будівлях склав 97% (в тому числі по житлових – 81,2%, по нежитлових будівлях – 100,3%), по інженерних спорудах – 62%.

За характером будівництва в січні–лютому 2013 року 76,4% загального обсягу склали роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення, на капітальні та поточні ремонти припадало відповідно 11,3% та 12,3%.

 

Транспорт

За січень–лютий 2013 року всіма видами транспорту в цілому по області перевезено на комерційній основі 19,2 млн.т вантажів, що становило 94,4% від обсягу перевезень вантажів за січень–лютий 2012 року. Індекс вантажообороту за січень–лютий 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року склав 88,8%.

Залізничним транспортом за січень–лютий 2013 року відправлено 13,8 млн.т вантажів, що склало 93,7% до січня–лютого попереднього року. Відправлення Донецькою залізницею вугілля, питома вага якого становить 59% загального обсягу залізничних вантажів, зменшилося з початку року порівняно з січнем–лютим 2012 року на 1,1%, коксу – на 2,9%, чорних металів – на 4,6%.

Обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2013 року склав 5,4 млн.т, або 96,5% до січня–лютого 2012 року.

Обробка вантажів на морських причалах області за січень–лютий 2013 року склала 1,7 млн.т, що на 36,8% більше, ніж у січні–лютому попереднього року. У структурі цих вантажів 87% становили експортні, 11,9% – транзитні, 1,1% – імпортні вантажі. Транзитних вантажів оброблено більше, ніж у січні–лютому 2012 року, на 43,9%, експортних – на 37%, імпортних – на 14,4%.

За січень–лютий 2013 року перевезено 132,2 млн. пасажирів, що склало 95% від кількості пасажирів, перевезених за січень–лютий 2012 року. Залізничним транспортом відправлено 6,2 млн. пасажирів, або 98,9% до січня–лютого 2012 року. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 74,8 млн. пасажирів, що склало 93,2% від обсягу пасажирських перевезень у січні–лютому 2012 року. Міським електротранспортом в січні–лютому 2013 року перевезено 51,2 млн. осіб, або 97,2% від січня–лютого попереднього року. При цьому кількість пасажирів, перевезених трамваями, залишилася на рівні січня–лютого 2012 року, а тролейбусами – зменшилася на 4,5%.

 

Експорт товарів

За січень 2013 року експорт товарів з Донецької області склав 1026 млн. доларів США, або 75,6% до січня 2012 року.

Підприємства регіону вивозили продукцію в 85 країн світу. В Російську Федерацію, яка була і залишається найбільшим зовнішньоторговельним партнером, підприємства області за січень 2013 року експортували товарів на 239,9 млн. доларів, що більше січня 2012 року на 11,3% і склало 23,4% всіх експортних поставок. Друге місце зайняла Італія, хоча експорт у цю країну скоротився на 7,7%, склавши 100 млн. доларів, або 9,7% обласного обсягу. На третє місце вийшла Індія – 72,9 млн. доларів, що більше січня 2012 року в 3,7 раза. Експорт у Туреччину зменшився у 2 рази, в Ліван – у 3 рази і склав відповідно 58,6 млн. доларів і 50 млн. доларів.

У географічній структурі обласного експорту товарів на азіатські країни за січень 2013 року припадало 31,2%, на країни СНД – 30,5%, країни Європи (без СНД) – 24,9%, Африки – 6,9%, Америки – 6,3% обласного обсягу. В порівнянні з січнем 2012 року експортні поставки на європейський ринок скоротилися на 1,7%, в країни Америки – на 10,6%, в країни СНД – на 18,9%, на африканський континент – на 33,1%, в азіатські країни – на 39,9%.

Поставки за межі України чорних металів, склавши за січень 2013 року 544,9 млн. доларів, або 53,1% обласного експорту товарів, зменшилися в порівнянні з січнем 2012 року на 32,6%. Середньозважена ціна тонни експортованих підприємствами області чорних металів за січень 2013 року склала 493 долари, що на 12,6% менше середньої ціни в січні 2012 року.

Зменшилася за січень 2013 року порівняно з січнем попереднього року також валютна виручка від експорту виробів з чорних металів – в 4,5 раза, вугілля – на 23,8%, транспортних засобів  – на 20,9%, коксу – на 10,9%. Збільшився порівняно з січнем 2012 року експорт машин і обладнання – на 1,6%, готових харчових продуктів – на 16,6%, продукції хімічної промисловості – в 1,5 раза.

 

Торгівля

Обласний обсяг продажу споживчих товарів у роздрібній торгівлі, включаючи їх реалізацію підприємствами-юридичними особами, а також розрахункові дані про продаж товарів фізичними особами-підприємцями і на ринках, за січень–лютий 2013 року становив 11,3 млрд.грн., що більше січня–лютого попереднього року в порівнянних цінах на 15,8%. Продаж споживчих товарів у розрахунку на одну особу в середньому за місяць становив 1294 грн.

Найбільше (45,8% загального обсягу) забезпечили підприємства-юридичні особи, роздрібний товарооборот яких зріс порівняно з січнем–лютим 2012 року на 13,6%. На продаж товарів фізичними особами-підприємцями припадало 20,4% обласного обсягу реалізації споживчих товарів, на ринки – 33,8%, в тому числі питома вага організованих ринків становила 32,1%. В обороті організованих ринків 12,9% склали сільськогосподарські товари, реалізація яких зменшилася за січень–лютий 2013 року порівняно з січнем–лютим попереднього року на 4,4%. При цьому продаж рослинницьких продуктів зменшився порівняно з січнем–лютим 2012 року на 10,1%, продуктів тваринництва – на 2,5%, худоби – в 3,3 раза.

 

Ринок праці

Кількість громадян, які звернулися в державну службу зайнятості за допомогою в працевлаштуванні і отримали статус безробітного, в січні–лютому 2013 року склала в області 11,3 тис. осіб. Загальна кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого становила 33 тис. осіб, що більше, ніж на кінець січня, на 5,2%. За сприяння державної служби зайнятості в січні–лютому було працевлаштовано 2,6 тис. осіб, або 6,5% громадян, які мали статус безробітного.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами та організаціями до служби зайнятості, на кінець лютого 2013 року становила 3,4 тисячі. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) складало 10 осіб.

Кількість безробітних жінок на кінець лютого становила 19,7 тис. осіб, або 60% усіх зареєстрованих безробітних. Безробітної молоді до 35 років перебувало на обліку 14,3 тис. осіб, або 43% всіх безробітних. Середній розмір допомоги по безробіттю в лютому 2013 року становив 1219 грн.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець лютого 2013 року склав в області 1,2% населення працездатного віку. Рівень безробіття економічно активного населення працездатного віку, визначений органами статистики за методологією Міжнародної організації праці, становив 8,5% (згідно з останніми даними за 9 місяців 2012 року).

 

Ціни та тарифи

В лютому 2013 року діючі на споживчому ринку області ціни залишилися на рівні січня 2013 року, проти грудня 2012 року вони зросли на 0,1%. В річному вимірі, тобто за лютий 2013 року порівняно з лютим 2012 року, рівень інфляції склав 0,8%, в середньому за січень–лютий 2013 року порівняно з січнем–лютим 2012 року – 0,9%.

Подорожчали протягом лютого макаронні вироби – на 0,9%, чай – на 1%, рис – на 1,2%, молоко та кисломолочні продукти – на 1,7%, помідори та огірки закритого ґрунту – на 3,7%, яблука – на 3,8%. Знизилися порівняно з січнем 2013 року ціни на м’ясо та м’ясопродукти, а також гречану крупу – на 0,6%, рибу та продукти з риби – на 1%, цитрусові – на 1,4%, цибулю, буряк, моркву, гриби – на 1,5%, банани – на 1,8%, цукор – на 2,8%.

З початку року зросли ціни на рис – на 1,3%, макаронні вироби – на 1,6%, кисломолочні продукти – на 1,7%, молоко – на 2,3%, картоплю – на 2,7%, помідори та огірки закритого ґрунту – на 17,4%. Подешевшали порівняно з груднем 2012 року м’ясо та м’ясопродукти – на 0,4%, гречана крупа – на 1,8%, риба та продукти з риби – на 3,1%, цитрусові – на 3,2%, цукор – на 5,9%.

Залишалася в лютому без змін квартирна плата, а також ціни та тарифи на електроенергію, природний газ, гарячу воду, опалення, водопостачання та каналізацію.

 

Заробітна плата

За січень 2013 року середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій області (з кількістю зайнятих 10 і більше осіб) склала 3485 грн. Порівняно з попереднім місяцем, тобто груднем 2012 року, середній рівень оплати праці зменшився на 8,5%, що пов’язано зі скороченням внаслідок новорічних та різдвяних свят фонду робочого часу, а також зі зменшенням у січні одноразових виплат, які нараховуються, як правило, за останній місяць року. Порівняно з січнем 2012 року середня зарплата зросла номінально на 10,6%, реально (з урахуванням інфляції і сплачених податків) – на 9,4%.

Заборгованість із виплати заробітної плати (включаючи підприємства-банкрути та підприємства, які призупинили діяльність) на 1 лютого 2013 року становила 209 млн.грн. Протягом січня борги зросли на 36 млн.грн., або на 20,8%, а порівняно з початком лютого 2012 року вони зменшилися на 7,5%. Невиплачена зарплата еквівалентна 5,3% фонду оплати праці, нарахованого за січень. Борги по зарплаті на економічно активних підприємствах області на 1 лютого 2013 року становили 112,5 млн.грн., або 53,8% всієї заборгованості. Це на 33 млн.грн., або на 41,5%, більше, ніж було на 1 січня 2013 року. Заборгованість підприємств-банкрутів склала 82,7 млн.грн., економічно неактивних підприємств – 13,8 млн.грн.

 

Оплата житлово-комунальних послуг та житлові субсидії

За січень–лютий 2013 року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 954,9 млн.грн., що від нарахованих сум склало 88,8%. Середні нарахування на одного власника особового рахунку за житлово-комунальні послуги, а також електроенергію (з розрахунку 150 кВт-годин) за лютий склали 475 грн.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець лютого 2013 року становила 2229,6 млн.грн. Борги громадян за централізоване опалення та гаряче водопостачання досягли 1245,6 млн.грн., рівень оплати за січень–лютий склав 80,9%. Борги населення з оплати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (квартплата) на кінець лютого склали 407,7 млн.грн. (рівень оплати становив 94,8%), за централізоване водопостачання та водовідведення – 394,1 млн.грн. (96,1%), за газопостачання – 113,8 млн.грн. (96,7%), за вивезення побутових відходів – 68,4 млн.грн. (рівень оплати за січень–лютий становив 94,4%).

Кількість сімей, які в січні–лютому 2013 року звернулися за житловими субсидіями, зменшилася порівняно з січнем–лютим 2012 року на 5,3 тисячі, або на 21,6%, і становила 19,5 тисячі. Житлові субсидії в січні–лютому 2013 року були призначені 16,2 тис. сімей, що порівняно з січнем–лютим 2012 року менше на 8,4 тисячі, або на 34,2%. Отримували в лютому 2013 року субсидії 187,2 тис. сімей, або 11,1% загальної кількості сімей, середній розмір призначеної субсидії становив 171,1 грн.

 

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області на 1 лютого 2013 року становила 4372,5 тис. осіб. Упродовж січня 2013 року вона зменшилася на 2,9 тис. осіб, виключно внаслідок перевищення кількості померлих над кількістю народжених.

У січні 2013 року в області померла 6561 особа, що порівняно з січнем попереднього року більше на 1,2% і в 1,9 раза більше, ніж народилося. Кількість народжених порівняно з січнем 2012 року збільшилася на 1,3% і склала 3497 дітей. Рівень смертності в січні 2013 року склав 17,6 померлих у розрахунку на 1000 наявного населення проти 17,4 – в січні 2012 року. Рівень народжуваності збільшився з 9,3 народжених на 1000 наявного населення в січні 2012 року до 9,4 – в січні 2013 року.

За січень 2013 року до області прибула на постійне проживання 1001 особа, що на 142 особи більше, ніж виїхали. Серед мігрантів, які приїхали до області в січні 2013 року, 56,1% були з інших регіонів України, 43,9% – з інших країн. Серед тих, хто вибув, 89,3% виїхали в інші регіони України, 10,7% – емігрували до інших країн.

 

© Головне управління статистики у Донецькій області, 25 березня 2013

 

 

  Copyright © 2004-2024 Головне управління статистики у Донецькій області
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.