Головне управління статистики у Донецькій області
point


контакти
  e-mail:
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  

  

 
Головна сторінка | Соціально-економічне становище регіону | Экономика Донецкой области: Архив

Соціально-економічне становище Донецької області у січні 2017 року

Офіційне повідомлення Головного управління статистики у Донецькій області про соціально-економічне становище регіону у січні 2017 року містить дані по Донецькій області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) про промислове та сільськогосподарське виробництво, будівельну діяльність, роздрібну торгівлю, ринок праці, рівень інфляції у січні 2017 року, а також дані про житлове будівництво, експорт товарів, заробітну плату та демографічну ситуацію у 2016 році.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, здійсненою на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни місця проживання, на 1 січня 2017 року становила 4244,0 тис. осіб. Упродовж 2016 року чисельність населення зменшилася на 21,1 тис. осіб (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції), у тому числі внаслідок природного скорочення на 17,5 тис. осіб (різниця між кількістю живонароджених та кількістю померлих) і на 3,6 тис. осіб – за рахунок міграційного скорочення (різниця між кількістю прибулих в область та кількістю вибулих за її межі).

У 2016 році в області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) зареєстровано 19,3 тис. осіб живонароджених та 36,8 тис. осіб померлих.

Ринок праці

Кількість безробітних, зареєстрованих у центрах зайнятості області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції), на кінець січня 2017 року становила 14,8 тис. осіб, що на 4,9% більше, ніж на кінець грудня 2016 року, і на 31,4% менше, ніж на кінець січня 2016 року.

Із загальної кількості безробітних 55,6% становили жінки, 36,8% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець січня 2017 року становив 0,6% населення працездатного віку.

Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) у січні 2017 року порівняно з груднем 2016 року збільшилася у 3,1 раза і на кінець січня становила 1,2 тис. осіб, що в 1,8 раза більше, ніж на кінець січня 2016 року.

За рахунок значного збільшення у січні кількості вільних робочих місць (вакантних посад) навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце зменшилося з 35 осіб на кінець грудня 2016 року до 12 осіб на кінець січня 2017 року (на кінець січня 2016 року – 31 особа на одне вільне робоче місце).

За сприяння державної служби зайнятості у січні 2017 року було працевлаштовано 1,2 тис. осіб, або 6,8% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому періоді, проти 6,7% у грудні 2016 року і 3,4% у січні 2016 року.

Середній розмір допомоги по безробіттю у січні 2017 року становив 2015 грн.

Заробітна плата

У 2016 році середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю зайнятих 10 і більше осіб) склала в області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) 5989 грн. Порівняно з 2015 роком показник зріс на 20,3%, реальна заробітна плата (з урахуванням інфляції і сплачених податків) підвищилася на 3,5%.

У грудні 2016 року середня зарплата становила 7111 грн, що порівняно з попереднім місяцем номінально більше на 16,5%, порівняно з груднем  2015 року – на 22,0%. Реальна зарплата у грудні порівняно з листопадом 2016 року зросла на 14,8%, порівняно з груднем 2015 року – на 10,8%.

Заборгованість із виплати заробітної плати (включаючи підприємства-банкрути та підприємства, які призупинили діяльність) на 1 січня 2017 року становила в області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) 263,3 млн.грн. Протягом 2016 року борги зменшилися на 97,3 млн.грн, або на 27,0%. Невиплачена зарплата еквівалентна 7,9% фонду оплати праці, нарахованого у грудні. Борги по зарплаті на економічно активних підприємствах на 1 січня 2017 року становили 228,3 млн.грн, або 86,7% всієї заборгованості. Порівняно з заборгованістю на початок 2016 року це менше на 101,1 млн.грн, або на 30,7%.

Ціни та тарифи

У січні 2017 року діючі на споживчому ринку області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) ціни зросли порівняно з груднем 2016 року на 1,5%. У річному вимірі, тобто у січні 2017 року порівняно з січнем попереднього року, рівень інфляції склав 11,8%.

Подорожчали протягом січня риба та продукти з риби – на 0,6%, м'ясо та м'ясопродукти – на 0,8%, фрукти – на 2,5%,  масло – на 3,3%, молоко – на 5,4%, овочі – на 16,3%. Знизилися порівняно з груднем 2016 року ціни на яйця – на 0,4%.

Залишалися у січні 2017 року без змін ціни та тарифи на водопостачання, каналізацію, утримання будинків та прибудинкових територій (квартирна плата), електроенергію, природний газ, гарячу воду, опалення.

Подорожчали у січні 2017 року порівняно з груднем попереднього року послуги автодорожнього пасажирського транспорту – на 1,0%, залізничного пасажирського транспорту – на 2,2%, а також паливо та мастила – на 3,7%.

Промисловість

Випуск промислової продукції області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) у січні 2017 року порівняно з груднем 2016 року зменшився на 11,6%, порівняно з січнем 2016 року – зріс на 5,3%.

У січні 2017 року порівняно з груднем попереднього року обсяг продукції скоротився в машинобудуванні на 31,5%, виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 24,2%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 19,5%, добувній промисловості та розробленні кар'єрів – на 11,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,7%. Приріст порівняно з груднем 2016 року забезпечено у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення на 0,1%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 0,6%, металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 6,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 32,0%.

У січні 2017 року порівняно з січнем попереднього року збільшився обсяг продукції у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 2,7%, машинобудуванні – на 8,3%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 12,0%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 25,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 27,9%, металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 29,7%. Зменшився порівняно з січнем 2016 року випуск продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 17,0%, добувній промисловості та розробленні кар'єрів – на 6,3%, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 6,2%.

Видобуток рядового вугілля у січні 2017 року порівняно з груднем 2016 року зменшився на 0,1%, порівняно з січнем 2016 року – збільшився на 11,5% і склав 1,3 млн.т. Обсяг кам'яного вугілля, яке включає відвантажене рядове вугілля і продукти збагачення, у січні 2017 року склав 0,9 млн.т, що менше, ніж у попередньому місяці, на 6,5%, порівняно з січнем 2016 року – на 7,2%.

Виплавка чавуну у січні 2017 року, склавши 776,5 тис.т, зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,5%, порівняно з січнем 2016 року – збільшилася на 11,8%. Січневе виробництво сталі склало 778,2 тис.т, що більше, ніж у грудні 2016 року, на 8,3%, порівняно з січнем 2016 року – на 37,1%. Виробництво готового прокату у січні 2017 року збільшилося порівняно з груднем 2016 року на 16,0% і склало 460,5 тис.т, що більше, ніж у січні 2016 року, в 1,5 раза.

Виробництво електроенергії у січні 2017 року склало 2,2 млрд.кВт·год, що менше, ніж у грудні попереднього року, на 6,9%, а порівняно з січнем 2016 року більше на 3,1%.

Сільське господарство

Обсяг сільськогосподарського виробництва області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) у січні 2017 року порівняно з січнем 2016 року зменшився на 5,4%.

Виробництво м'яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у січні 2017 року склало 9,4 тис.т, що більше, ніж у січні 2016 року, на 2,2%.

Надої молока, склавши у січні 2017 року 12,6 тис.т, зменшилися порівняно з січнем 2016 року на 3,8%.

Яєць у січні 2017 року одержано 48,1 млн.шт, що більше, ніж у січні попереднього року, на 19,7%.

Поголів'я великої рогатої худоби, склавши на 1 лютого 2017 року 63,5 тис. голів, скоротилося порівняно з аналогічною датою 2016 року на 17,2%, у тому числі кількість корів зменшилася на 11,7% і склала 34,1 тис. голів. Збільшилася на 0,1% кількість свиней і склала на початок лютого п.р. 461,3 тис. голів. Поголів'я птиці на 1 лютого 2017 року становило 3,9 млн. голів, що менше, ніж на початок лютого 2016 року, на 10,1%.

Середні ціни продажу сільськогосподарськими підприємствами молока підвищилися у січні 2017 року порівняно з січнем попереднього року на 46,2%, зерна – на 28,0%, насіння соняшнику – на 7,6%.  Дешевше, ніж у січні 2016 року, продавалися живі сільськогосподарські тварини – на 3,7%, картопля – на 9,5%, яйця – на 10,4%, овочі – у 2,9 раза.

Будівельна діяльність

Будівельними підприємствами області, які працювали за контрактами підряду, а також підприємствами, що виконували будівельні роботи господарським способом, у січні 2017 року виконано будівельних робіт власними силами на суму 142,0 млн.грн (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції). Порівняно з січнем 2016 року обсяг будівельної продукції збільшився на 9,5%.

У 2016 році було прийнято в експлуатацію 57,6 тис.м2 загальної площі житлових будинків, що порівняно з 2015 роком більше на 32,6%.

Експорт товарів

У 2016 році експорт товарів із Донецької області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) склав 3428,5 млн.дол. США, що порівняно з 2015 роком менше на 7,2%.

Підприємства регіону вивозили продукцію до 105 країн світу.

На першому місці Італія, куди у 2016 році експортовано товарів на 712,6 млн.дол., що на 12,1% менше, ніж у попередньому році, і склало 20,8% загального обсягу. Експорт усіх товарів на європейський ринок скоротився порівняно з 2015 роком на 1,8%. При цьому зросли на 26,6% експортні поставки товарів до Польщі, склавши у 2016 році 238,2 млн.дол., або 6,9% загального обсягу. На 13,2% збільшився експорт товарів до Болгарії (188,7 млн.дол., або 5,5%).

Друге місце зайняла Російська Федерація, поставки до цієї країни у 2016 році порівняно з 2015 роком зменшилися на 4,1% і становили 586,1 млн.дол., або 17,1% загального обсягу.

На 26,7% зменшився у 2016 році порівняно з 2015 роком експорт до Туреччини, склавши 352,7 млн.дол., або 10,3% загального обсягу (третє місце). Усі валютні надходження від експортних поставок товарів до країн Азії скоротилися порівняно з 2015 роком на 14,0%.

Валютна виручка від експорту товарів до країн Америки у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшилася на 24,2%. У тому числі експорт до США зріс на 28,6% і склав 167,2 млн.дол., або 4,9% загального обсягу.

Експорт товарів на африканський континент у 2016 році зменшився порівняно з 2015 роком на 25,5%.

Валютні надходження від експортних поставок чорних металів становили у 2016 році 2617,3 млн.дол., або 76,3% експорту всіх товарів, і зменшилися порівняно з 2015 роком на 4,0%.

Скоротився у 2016 році порівняно з 2015 роком також експорт продукції машинобудування – на 22,5%, продукції хімічної промисловості – на 35,5%, готових харчових продуктів – на 36,0%, виробів з чорних металів – на 39,9%.

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2017 року становив в області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) 1,7 млрд.грн, що більше, ніж у січні 2016 року, в порівнянних цінах на 2,8%.

 

© Головне управління статистики у Донецькій області, 24 лютого 2017

 

  Copyright © 2004-2024 Головне управління статистики у Донецькій області
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.