Головне управління статистики у Донецькій області
point


контакти
  e-mail:
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  

  

 
Головна сторінка | Соціально-економічне становище регіону | Экономика Донецкой области: Архив

Соціально-економічне становище Донецької області у січні 2016 року

Офіційне повідомлення Головного управління статистики у Донецькій області про соціально-економічне становище регіону у січні 2016 року містить дані по Донецькій області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) про промислове та сільськогосподарське виробництво, будівельну діяльність, роздрібну торгівлю, ринок праці, рівень інфляції у січні 2016 року, а також дані за 2015 рік про житлове будівництво, експорт товарів, заробітну плату та демографічну ситуацію.

Промисловість

Випуск промислової продукції області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) у січні 2016 року порівняно з груднем 2015 року зменшився на 5,0%, порівняно з січнем 2015 року – на 2,8%.

У січні 2016 року порівняно з груднем попереднього року обсяг продукції скоротився в машинобудуванні – на 36,7%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 20,9%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 19,8%, в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 16,8%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 11,7%, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів – на 0,1%. Приріст порівняно з груднем 2015 року забезпечено в металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 0,1%, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 9,0%, у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 9,5%.

У січні 2016 року порівняно з січнем попереднього року зменшився обсяг продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 0,1%, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів – на 1,5%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 7,3%, в металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 17,0%, в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 18,8%. Збільшився випуск продукції порівняно з січнем 2015 року у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – в 1,5 раза, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 17,9%, у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 3,8%, в машинобудуванні – на 1,4%.

Видобуток рядового вугілля у січні 2016 року зменшився порівняно з груднем 2015 року на 0,4%, порівняно з січнем 2015 року – на 12,6% і склав 1,1 млн.т. Обсяг кам'яного вугілля, яке включає відвантажене рядове вугілля і продукти збагачення, у січні 2016 року склав 1,0 млн.т, що більше попереднього місяця на 9,3%, січня 2015 року – на 2,8%.

Виплавка чавуну у січні 2016 року, склавши 694,5 тис.т, збільшилася порівняно з попереднім місяцем на 6,5%, а порівняно з січнем 2015 року вона зменшилася на 0,8%. Січневе виробництво сталі склало 567,7 тис.т, що менше грудня 2015 року на 4,1%, січня 2015 року – на 19,3%. Виробництво готового прокату у січні 2016 року збільшилося порівняно з груднем 2015 року на 33,2% і склало 303,3 тис.т, що менше січня 2015 року на 15,4%.

Виробництво електроенергії у січні 2016 року склало 2,1 млрд.кВт·год, що більше грудня попереднього року на 6,7%, січня 2015 року – на 15,1%.

Сільське господарство

Обсяг сільськогосподарського виробництва області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) у січні 2016 року порівняно з січнем 2015 року зменшився на 15,2%.

Виробництво м'яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у січні 2016 року склало 9,2 тис.т, що менше січня попереднього року на 14,8%.

Надої молока, склавши у січні 2016 року 13,1 тис.т, зменшилися порівняно з січнем 2015 року на 22,9%.

Яєць у січні 2016 року одержано 40,2 млн.шт, що менше, ніж у січні 2015 року, на 46,2%.

Поголів'я великої рогатої худоби, склавши на 1 лютого 2016 року 76,7 тис.голів, скоротилося порівняно з аналогічною датою 2015 року на 28,1%, в тому числі поголів'я корів зменшилося на 28,8% і склало 38,6 тис.голів. Зменшилася на 8,0% чисельність свиней і склала на початок лютого п.р. 460,8 тис.голів. Поголів'я птиці на 1 лютого 2016 року становило 4,4 млн.голів, що менше, ніж рік тому, на 30,5%.

Середні ціни продажу сільськогосподарськими підприємствами зерна підвищилися у січні 2016 року порівняно з січнем попереднього року на 12,6%, яєць – на 21,3%, молока – на 21,9%, живих сільськогосподарських тварин – на 28,4%, насіння соняшнику – на 32,3%, картоплі – в 1,6 раза, овочів – у 2,9 раза. Дешевше, ніж рік тому, сільськогосподарські підприємства продавали плоди та ягоди – на 11,2%.

Будівельна діяльність

Будівельними підприємствами області, які працювали за контрактами підряду, а також підприємствами, що виконували будівельні роботи господарським способом, у січні 2016 року виконано будівельних робіт власними силами на 106,3 млн.грн (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції). Порівняно з січнем 2015 року обсяг будівельної продукції зменшився на 35,1%.

У 2015 році було прийнято в експлуатацію 43,4 тис.м2 загальної площі житлових будинків, що порівняно з 2014 роком менше в 4,4 раза.

Експорт товарів

У 2015 році експорт товарів з Донецької області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) склав 3697,3 млн.дол. США, що менше 2014 року у 2,3 раза.

Підприємства регіону вивозили продукцію у 100 країн світу проти 125 країн у 2014 році.

На першому місці Італія, куди у 2015 році експортовано товарів на 810,6 млн.дол., що менше попереднього року на 37,2% і склало 21,9% загального обсягу. Експорт усіх товарів на європейський ринок у 2015 році скоротився порівняно з попереднім роком на 35,7%.

На 45,4% зменшився у 2015 році порівняно з 2014 роком експорт у Російську Федерацію, склавши 610,9 млн.дол., або 16,5% загального обсягу (друге місце).

Третє місце зайняла Туреччина, поставки в цю країну у 2015 році становили 480,9 млн.дол., або 13,0% загального обсягу. Порівняно з 2014 роком експорт у Туреччину зменшився на 45,1%. Вся валютна виручка від експорту товарів у країни Азії скоротилася за цей період у 3,2 раза.

Експорт товарів у країни Америки у 2015 році порівняно з попереднім роком зменшився у 2,8 раза, на африканський континент – у 4,2 раза.

Валютна виручка від експортних поставок чорних металів становила у 2015 році 2725,5 млн.дол., або 73,7% експорту всіх товарів, і зменшилася порівняно з попереднім роком у 2,1 раза.

Скоротився у 2015 році порівняно з 2014 роком також експорт продукції машинобудування – на 38,1%, виробів з чорних металів – у 3 рази, продукції хімічної промисловості – у 3,3 раза, готових харчових продуктів – у 10 разів.

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні 2016 року становив в області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) 2,6 млрд.грн, що менше січня попереднього року в порівнянних цінах на 28,3%.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2016 року становила в області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) 21,5 тис. осіб, що на 1,6% більше, ніж на кінець грудня 2015 року, і на 8,3% менше, ніж на кінець січня 2015 року.

Із загальної кількості безробітних 59,2% становили жінки, 39,6% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець січня 2016 року становив 0,8% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у січні 2016 року порівняно з груднем 2015 року збільшилася в 1,9 раза і на кінець січня становила 0,7 тисячі, що порівняно з даними на кінець січня 2015 року менше на 35,7%.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) зменшилося з 60 осіб на кінець грудня 2015 року до 31 особи на кінець січня 2016 року, проте це більше, ніж рік тому (на кінець січня 2015 року – 22 особи на одне вільне робоче місце).

За сприяння державної служби зайнятості у січні 2016 року було працевлаштовано 0,8 тис. осіб, або 3,4% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому періоді, проти 4,6% у грудні 2015 року і 2,7% у січні 2015 року.

Середній розмір допомоги по безробіттю у січні 2016 року становив 1402 грн.

Ціни та тарифи

У січні 2016 року діючі на споживчому ринку області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) ціни зросли порівняно з груднем 2015 року на 1,3%. В річному вимірі, тобто у січні 2016 року порівняно з січнем попереднього року, рівень інфляції склав 45,2%.

Подорожчали протягом січня риба та продукти з риби – на 1,0%, цукор – на 1,4%, молоко – на 4,1%, фрукти – на 4,6%, овочі – на 5,3%. Знизилися порівняно з груднем 2015 року ціни на м'ясо та м'ясопродукти – на 0,3%, яйця – на 0,7%, рис – на 2,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива були у січні 2016 року вищими, ніж у грудні 2015 року, в середньому на 3,0%. Зокрема, подорожчало за цей період в 1,7 раза водопостачання. Не підвищувалася у січні квартирна плата, залишалися без змін ціни та тарифи на електроенергію, природний газ, гарячу воду, опалення, а також вартість послуг зв'язку.

Заробітна плата

У 2015 році середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю зайнятих 10 і більше осіб) склала в області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) 4980 грн. Порівняно з 2014 роком показник зріс на 29,1%, реальна заробітна плата (з урахуванням інфляції і сплачених податків) знизилася на 10,4%. У грудні 2015 року середня зарплата становила 5830 грн. Порівняно з груднем 2014 року номінальна зарплата зросла на 29,6%, а реальний рівень оплати праці знизився на 13,1%.

Заборгованість із виплати заробітної плати (включаючи підприємства-банкрути та підприємства, які призупинили діяльність) на 1 січня 2016 року становила в області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) 360,6 млн.грн. Протягом 2015 року заборгованість зменшилася на 3,1 млн.грн, або на 0,9%. Невиплачена зарплата еквівалентна 13,4% фонду оплати праці, нарахованого у грудні. Борги по зарплаті на економічно активних підприємствах на 1 січня 2016 року становили 329,4 млн.грн, або 91,3% всієї заборгованості. Порівняно з заборгованістю на початок 2015 року це менше на 0,9%.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, здійсненою на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни постійного місця проживання, на 1 січня 2016 року становила 4265,1 тис. осіб. Упродовж 2015 року чисельність населення зменшилася на 32,1 тис. осіб (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції), в тому числі внаслідок природного скорочення на 22,9 тис. осіб і на 9,2 тис. осіб – за рахунок міграційного скорочення.

У 2015 році в області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) зареєстровано 16,9 тис. осіб живонароджених та 39,8 тис. осіб померлих.

 

© Головне управління статистики у Донецькій області, 25 лютого 2016

 

  Copyright © 2004-2024 Головне управління статистики у Донецькій області
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.