Головне управління статистики у Донецькій області
point


контакти
  e-mail:
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  Національне агентство з питань запобігання корупції

  

  

 
Головна сторінка | Про Головне управління | Прийом громадян

Графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Донецькій області

№з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

Дні прийому

Години прийому

1

Зелений
Олег Анатолійович

начальник
ГУС у Донецькій області

вівторок

з 9.00 до 15.00

2

Мішина 
Лариса Олександрівна

перший заступник начальника
ГУС у Донецькій області

середа

з 9.00 до 15.00

3

Мошура
Олена Іванівна

заступник начальника
ГУС у Донецькій області

четвер

з 9.00 до 15.00

4

Рак
Світлана Вікторівна

заступник начальника
ГУС у Донецькій області

п'ятниця

з 9.00 до 15.00


ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом
Головного управління статистики у Донецькій області

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Донецькій області (далі – ГУС у Донецькій області).

2. Особистий прийом громадян керівництвом ГУС у Донецькій області відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян" проводиться відповідно до цього Порядку.

3. Особистий прийом громадян керівництвом ГУС у Донецькій області проводиться у визначені графіком особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Донецькій області (далі − графік) дні, крім святкових і неробочих днів, за попереднім записом.

У разі відсутності заступників начальника ГУС у Донецькій області особистий прийом громадян проводять уповноважені ними посадові особи.

У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою він має право подати письмове звернення, яке реєструється й опрацьовується відповідно до Закону України "Про звернення громадян", або записатися на наступний згідно з графіком особистий прийом відповідним заступником начальника ГУС у Донецькій області.

Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєне почесне звання України "Мати-героїня", проводиться першочергово.

4. Графік затверджує начальник ГУС у Донецькій області.

5. Інформація про Порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом ГУС у Донецькій області розміщується на офіційному вебсайті ГУС у Донецькій області в мережі Інтернет та в приміщенні ГУС у Донецькій області в доступному для вільного ознайомлення місці.

6. Попередній запис на особистий прийом до начальника ГУС у Донецькій області та його заступників проводять працівники відділу документального забезпечення та контролю виконання ГУС у Донецькій області (далі − відділ) відповідно до покладених на них обов'язків щосереди, крім святкових і неробочих днів, з 08-ї до 12-ї години.

Запис на прийом до начальника ГУС у Донецькій області проводиться в разі, коли порушене громадянином питання не вирішено після особистого прийому заступниками начальника ГУС у Донецькій області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Проведення запису громадян на особистий прийом керівництвом ГУС у Донецькій області завершується за сім днів до передбаченої графіком дати прийому відповідним керівником ГУС у Донецькій області.

7. Вхід до приміщення ГУС у Донецькій області осіб, які мають при собі зброю, громіздкі речі тощо, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, мають явні ознаки психічного розладу або поведінка яких створює небезпеку для оточуючих, забороняється.

8. Громадянин може записатися на прийом керівництвом ГУС у Донецькій області особисто або через представника, повноваження якого оформлені в установленому порядку. В інтересах малолітніх, неповнолітніх і недієздатних осіб на прийом керівництвом ГУС у Донецькій області записуються їх законні представники.

Для запису на особистий прийом керівництвом ГУС у Донецькій області та участі в особистому прийомі громадяни пред'являють документи, що посвідчують їх особу, а в разі представлення інтересів інших осіб – також документи, що підтверджують відповідні повноваження.

Під час попереднього запису на особистий прийом керівництвом ГУС у Донецькій області фіксується прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, номери контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв'язку з ним. Під час попереднього запису на особистий прийом громадянин, його представник також надає за особистим підписом письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться на особистому прийомі. Крім того з'ясовується,  до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийняте рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що їх подає громадянин для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

З'ясування інших відомостей про громадянина, його представника, одержання іншої інформації, що не стосується змісту порушуваних питань, під час попереднього запису на прийом керівництвом ГУС у Донецькій області забороняється.

9. Попередній запис громадянина на прийом керівництвом ГУС у Донецькій області не проводиться в разі звернення:

– одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо воно вирішено по суті;

– з питання оскарження рішення з порушенням терміну його подання, визначеного статтею 17 Закону України "Про звернення громадян";

– особи, визнаної судом недієздатною;

– при відсутності документів, що посвідчують особу громадянина, а в разі представлення інтересів інших осіб – ще й документів, що підтверджують відповідні повноваження.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз'яснення.

10. Повторний прийом громадянина з питання, розглянутого керівництвом ГУС у Донецькій області, проводиться в разі, якщо питання, порушене в першому зверненні, не було вирішено по суті.

11. У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини повторного звернення, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.

12. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом керівництвом ГУС у Донецькій області з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

13. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами.

Особа віком від 14 років, малолітня особа, здатна сформулювати власні погляди, має право бути присутня і заслухана  безпосередньо на особистому прийомі керівництвом ГУС у Донецькій області  з питань реалізації своїх прав і законних інтересів.

Присутність на особистому прийомі інших осіб, ніж передбачено цим пунктом, забороняється.

14. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі керівництвом ГУС у Донецькій області неможливо, громадянин подає письмове звернення, яке має бути оформлене та розглядається відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

15. Звернення громадян, оформлені на особистому прийомі, реєструють працівники відділу відповідно до покладених на них обов'язків та відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від          14  квітня  1997  року № 348, у системі електронного документообігу ГУС у Донецькій області.

16. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

17. За результатами особистого прийому громадян керівництво ГУС у Донецькій області вживає в межах своїх повноважень заходів, передбачених законодавством.

18. Відділ систематично аналізує й узагальнює звернення громадян на особистому прийомі керівництвом ГУС у Донецькій області та подає відповідну інформацію щокварталу до Державної служби статистики України.

  Copyright © 2004-2024 Головне управління статистики у Донецькій області
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.