Головне управління статистики у Донецькій області
контакти
  84506, м.Бахмут,
  вул. Захисників України, 7
  тел.   (0627) 48-20-19
  e-mail info@donetskstat.gov.ua
органи державної статистики
  Державна служба статистики
  АР Крим
  Вінницька область
  Волинська область
  Дніпропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запорізька область
  Івано-Франківська область
  Київська область
  Кіровоградська область
  Луганська область
  Львівська область
  Миколаївська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Рівненська область
  Сумська область
  Тернопільська область
  Харківська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Чернівецька область
  Чернігівська область
  місто Київ
  місто Севастополь

  

  

  Національне агентство з питань запобігання корупції

 
Головна сторінка | Прес-випуски: Архів | Архів укр/рус | Прес-випуски, березень 2018р.

     Про рівень та динаміку номінальної та реальної зарплати у Донецькій області у січні 2018 року
     Промислове виробництво Донецької області у січні–лютому 2018 року
     Про стан ринку праці Донецької області у 2017 році
     Про рівень та динаміку номінальної та реальної зарплати у Донецькій області у лютому 2018 року

ЗАРОБІТНА ПЛАТА У СІЧНІ

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) Донецької області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) у січні 2018 року становила 8389 грн. Порівняно з попереднім місяцем, тобто груднем 2017 року, середня зарплата зменшилася на 15,1%. На рівень січневої зарплати та її динаміку порівняно з попереднім місяцем традиційно вплинуло скорочення одноразових виплат, які здійснюються, як правило, за останній місяць року (винагороди за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційні виплати за невикористану відпустку тощо). Разом з тим порівняно з січнем 2017 року середня зарплата номінально підвищилася на 29,0%.

Реальна заробітна плата (з урахуванням інфляції і сплачених податків) у січні 2018 року порівняно з груднем 2017 року знизилася на 16,5%, а порівняно з січнем 2017 року – зросла на 11,1%.

Номінальна зарплата у січні 2018 року перевищувала середній показник по Україні (7711 грн) на 8,8%. Як і раніше, регіон займав друге місце в країні (найвищим рівень оплати праці у січні був у Києві – 11668 грн, найнижчим – у Тернопільській області, де він становив 5865 грн).

За рівнем середньої заробітної плати у січні 2018 року найбільш високооплачуваними серед основних видів економічної діяльності були працівники металургійного комплексу (11124 грн), підприємств з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (10419 грн), вугільної промисловості (10212 грн).

Від 8 до 10 тис.грн становила у січні середня зарплата працівників торгівлі (9804 грн), фінансової та страхової діяльності (9277 грн), транспорту (9223 грн), підприємств з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (8938 грн), сфери державного управління (8793 грн), машинобудування (8785 грн).

Від 7 до 8 тис.грн становив у січні середній рівень оплати праці працівників підприємств з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (7830 грн), харчової промисловості (7554 грн), будівництва (7354 грн).

Не досягла 6 тис.грн січнева зарплата працівників освіти (5725 грн), легкої промисловості (5649 грн), сільського господарства (5399 грн), охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (5281 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати (включаючи підприємства-банкрути та підприємства, які призупинили діяльність) на 1 лютого 2018 року становила в області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) 509,1 млн.грн, або 20,1% всіх боргів по її виплаті в Україні (2535,3 млн.грн). Невиплачена зарплата еквівалентна 15,4% фонду оплати праці, нарахованого за січень (у середньому по Україні – 4,1%). Протягом січня 2018 року сума боргу по зарплаті збільшилася на 55,7 млн.грн, або на 12,3%.

Заборгованість по зарплаті на економічно активних підприємствах області (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції) на 1 лютого 2018 року становила 449,2 млн.грн, або 88,2% всіх боргів. Це на 18,4% більше, ніж було на 1 січня 2018 року.

У промисловості борги перед працівниками економічно активних підприємств протягом січня збільшилися на 21,7% і на 1 лютого 2018 року становили 414,8 млн.грн, або 92,3% заборгованості економічно активних підприємств усіх видів діяльності. З них 122,7 млн.грн не виплачено працівникам вугільної промисловості, що вдвічі більше порівняно iз заборгованістю на 1 січня 2018 року. Найбільшою залишалася заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств машинобудування: на 1 лютого 2018 року – 185,2 млн.грн.


Дьякова Н.Ю., тел. 050-153-75-08

© Головне управління статистики у Донецькій області, 1 березня 2018

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2018 РОКУ ПОРІВНЯНО З СІЧНЕМ–ЛЮТИМ 2017 РОКУ СКОРОТИЛОСЯ НА 8,0%

Обсяг промислової продукції Донецької області (без урахування тимчасово окупованої території) у січні–лютому 2018 року порівняно з січнем–лютим попереднього року зменшився на 8,0%, у лютому порівняно з лютим 2017 року – на 6,8%, порівняно з січнем 2018 року – на 11,0%.

Серед основних видів промислової діяльності у січні–лютому 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року випуск продукції зменшився у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 1,7%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – також на 1,7%, добувній промисловості та розробленні кар'єрів – на 2,9% (у тому числі у добуванні кам'яного вугілля – на 8,4%), металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 10,9%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 18,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 24,7%.

Збільшився у січні–лютому 2018 року порівняно з січнем–лютим 2017 року обсяг продукції у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення на 2,8%, машинобудуванні – на 7,1%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 11,8%.

На динаміку виробництва базових галузей промисловості регіону вплинув ефект низької бази порівняння, адже з лютого 2017 року обсяги виробленої продукції почали знижуватися внаслідок блокади залізничних перевезень вугілля та інших вантажів на лінії розмежування.

У технологічних ланцюжках "вугілля-кокс-метал" та "вугілля-електроенергія" вуглевидобуток залишався найслабшою ланкою. Видобуток рядового вугілля у січні–лютому 2018 року порівняно з січнем–лютим попереднього року зменшився на 21,8% і становив 1656,4 тис.т. Обсяг кам'яного вугілля, яке включає відвантажене рядове вугілля і продукти збагачення, склавши 1332,6 тис.т, скоротився порівняно з січнем–лютим 2017 року на 15,0%. При цьому обсяг кам'яного вугілля для коксування збільшився у січні–лютому 2018 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 29,9%, а обсяг енергетичного вугілля – зменшився на 44,6%.

Виробництво коксу у січні–лютому 2018 року становило 870,8 тис.т, що порівняно з аналогічним періодом 2017 року більше на 2,6%.

Виплавка сталі у січні–лютому 2018 року становила 1230,6 тис.т, що на 15,2% менше, ніж у січні–лютому попереднього року. Випуск готового прокату знизився порівняно з січнем–лютим 2017 року на 25,9% і склав 634,0 тис.т.

Виробництво електроенергії у січні–лютому 2018 року становило 3,0 млрд.кВт·год, що на 24,3% менше, ніж у січні–лютому 2017 року.


Гонтар Л.І.,            тел. 095-359-90-04

Полончевська Т.Г., тел. 095-601-40-38

© Головне управління статистики у Донецькій області, 23 березня 2018

У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ РЕЄСТРУВАЛОСЯ МЕНШЕ ДЕВ'ЯТОЇ ЧАСТИНИ БЕЗРОБІТНИХ

За даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності, яке проводиться органами державної статистики за методологією Міжнародної організації праці (МОП), кількість економічно активного населення у віці 15–70 років у Донецькій області (тут та нижче інформація наведена без урахування тимчасово окупованої території) у 2017 році становила 859,6 тис. осіб. З них 734,3 тис. осіб займалися економічною діяльністю, а 125,3 тис. осіб були безробітними, тобто не мали роботи, але активно її шукали, як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Кількість економічно активного населення працездатного віку становила 831,0 тис. осіб, у тому числі зайнятого – 705,7 тис. осіб.

Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років у 2017 році становив 49,4% проти 50,0% у 2016 році (у 2013 році цей показник досягав 60,3%). Рівень зайнятості населення працездатного віку також знизився і становив у 2017 році 58,2% (у 2016 році було 58,5%, у 2013 році – 69,5%). При цьому рівень безробіття (за методологією МОП) був у 2017 році найвищим за останні роки і становив серед економічно активного населення у віці 15–70 років 14,6%, серед економічно активного населення працездатного віку – 15,1% (у 2016 році було відповідно 14,1% і 14,6%, у 2013 році – 7,8% і 8,2%). Рівень безробіття у Донецькій області вищий, ніж у середньому по Україні, де він становив у 2017 році 9,5% економічно активного населення у віці 15–70 років та 9,9% економічно активного населення працездатного віку.

Середньомісячна кількість безробітних, зареєстрованих у центрах зайнятості Донецької області, у 2017 році становила 13,5 тис. осіб, або 10,8% від кількості безробітних працездатного віку (за методологією МОП). Таким чином, реєструвалося менше дев'ятої частини всіх безробітних, решта шукали роботу самостійно.

Протягом минулого року кількість зареєстрованих безробітних зменшилася на 16,5% і на кінець 2017 року становила 11,8 тис. осіб. На одну вакансію припадало 18 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у 2017 році було працевлаштовано 21,7 тис. осіб, що на 14,3% більше, ніж у 2016 році, і становило 43,5% громадян, які протягом року мали статус зареєстрованого безробітного.


Дьякова Н.Ю., тел. 050-153-75-08

© Головне управління статистики у Донецькій області, 29 березня 2018

ЗАРОБІТНА ПЛАТА У ЛЮТОМУ

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) Донецької області (без урахування тимчасово окупованої території) у лютому 2018 року становила 8402 грн. Порівняно з попереднім місяцем, тобто січнем 2018 року, середній рівень оплати праці збільшився на 0,2%, порівняно з лютим 2017 року – на 23,8%.

Реальна заробітна плата (з урахуванням інфляції і сплачених податків) у лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем знизилася на 0,6%, а порівняно з лютим 2017 року – підвищилася на 7,1%.

Номінальна зарплата у лютому 2018 року перевищувала середній показник по Україні (7828 грн) на 7,3%. Як і раніше, регіон займав друге місце в країні (найвищим рівень оплати праці у лютому був у Києві – 12124 грн, найнижчим – у Тернопільській області, де він становив 6040 грн).

Середньомісячна зарплата в січні–лютому 2018 року становила 8396 грн. Номінально вона збільшилася порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 26,4%, реальна заробітна плата підвищилася на 9,1%.

За рівнем середньої заробітної плати у лютому 2018 року найбільш високооплачуваними серед основних видів економічної діяльності були працівники сфери державного управління (10340 грн), вугільної промисловості (10248 грн), металургійного комплексу (10076 грн).

Від 8 до 10 тис.грн становила у лютому середня зарплата працівників торгівлі (9909 грн), підприємств з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (9747 грн), фінансової та страхової діяльності (9314 грн), транспорту (9006 грн), підприємств з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (8712 грн), машинобудування (8580 грн).

Менше середнього по області показника, але більше 7 тис.грн становив у лютому середній рівень оплати праці працівників будівництва (7561 грн), харчової промисловості (7500 грн), підприємств з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (7439 грн).

Від 5 до 6 тис.грн становила у лютому середня зарплата працівників освіти (6086 грн), легкої промисловості (5523 грн), охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (5313 грн), сільського господарства (5223 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати (включаючи підприємства-банкрути та підприємства, які призупинили діяльність) на 1 березня 2018 року становила в області (без урахування тимчасово окупованої території) 487,8 млн.грн, або 19,9% всіх боргів по її виплаті в Україні (2455,9 млн.грн). Невиплачена зарплата еквівалентна 14,7% фонду оплати праці, нарахованого за лютий (у середньому по Україні – 4,0%).

Протягом лютого 2018 року сума боргу по зарплаті зменшилася на 21,2 млн.грн, або на 4,2%. Порівняно з 1 січня 2018 року вона збільшилася на 34,4 млн.грн, або на 7,6%.

Заборгованість по зарплаті на економічно активних підприємствах області (без урахування тимчасово окупованої території) на 1 березня 2018 року становила 428,2 млн.грн, або 87,8% всіх боргів. Це на 4,7% менше, ніж було на 1 лютого, але на 12,8% більше порівняно з 1 січня 2018 року.

У промисловості борги перед працівниками економічно активних підприємств протягом лютого зменшилися на 5,0% і на 1 березня 2018 року становили 394,0 млн.грн, або 92,0% заборгованості економічно активних підприємств усіх видів діяльності. З них 102,7 млн.грн не виплачено працівникам вугільної промисловості, що на 16,3% менше, ніж на 1 лютого, але на 64,9% більше, ніж було на 1 січня 2018 року. Найбільшою залишалася заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств машинобудування: на 1 березня 2018 року – 186,6 млн.грн.


Дьякова Н.Ю., тел. 050-153-75-08

© Головне управління статистики у Донецькій області, 29 березня 2018

  Copyright © 2004-2019 Головне управління статистики у Донецькій області Розробка: Сверидюк Костянтин
  Використовування та поширення матеріалів сайту дозволено за умови посилання на сайт.